φυβλαςのβλογ
phyblas的博客ปรับเปลี่ยนการแสดงผล pandas ใน jupyter
เขียนเมื่อ 2016/10/23 12:11
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
ในเนื้อหา pandas เบื้องต้นบทที่ ๒ ได้มีเขียนถึงไปว่าเดตาเฟรมใน jupyter จะแสดงผลในลักษณะตารางที่สร้างขึ้นจากโค้ด html

เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งาน jupyter มีคนเขียนถึงไว้แล้วอ่านได้ใน
https://python3.wannaphong.com/2015/09/ติดตั้งเครื่องมือ-python.html
http://naiwaen.debuggingsoft.com/2016/08/jupyter-with-python-part2

นอกจากแค่ใช้แสดงผลเป็นตารางได้ธรรมดาแล้ว การแสดงผลของเดตาเฟรมใน jupyter นั้นยังสามารถปรับแต่งใส่ลูกเล่นต่างๆได้ด้วย

สำหรับบทความนี้จะพูดถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล โดยใช้เมธอดต่างๆที่อยู่ภายในตัวเดตาเฟรม

เนื้อหาแปลและตัดต่อเรียบเรียงจาก http://sinhrks.hatenablog.com/entry/2015/11/22/202640

ลองสร้างเดตาเฟรมขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อใช้เป็นตัวอย่าง โดยประกอบด้วยคอลัมน์ที่เป็นตัวเลข แล้วก็ที่เป็นตัวหนังสือ
import pandas as pd
pokemon = pd.DataFrame([
        ['ฟุชิงิดาเนะ','พืช/พิษ',0.7,6.9],
        ['ฟุชิงิโซว','พืช/พิษ',1.0,13.0],
        ['ฟุชิงิบานะ','พืช/พิษ',2.4,155.5],
        ['ฮิโตคาเงะ','ไฟ',0.6,8.5],
        ['ลิซาร์โด','ไฟ',1.1,19.0],
        ['ลิซาร์ดอน','ไฟ/บิน',1.7,101.5],
        ['เซนิงาเมะ','น้ำ',0.5,9.0],
        ['คาเมล','น้ำ',1.0,22.5],
        ['คาเม็กซ์','น้ำ',1.6,101.1]],
    columns=['สายพันธุ์','ชนิด','ส่วนสูง','น้ำหนัก'],
    index=[1,2,3,4,5,6,7,8,9])
pokemon

โดยปกติจะได้ตารางเรียบๆออกมาแบบนี้การปรับการแสดงผลนั้นทำได้โดยพิมพ์คำว่า .style ต่อท้ายตัวแปรที่เก็บเดตาเฟรมอยู่ แล้วตามด้วยเมธอดที่ต้องการ

ในที่นี้จะยกตัวอย่างแค่ส่วนหนึ่งขึ้นมาลองใช้ ได้แก่
.style.set_properties() ปรับค่าการแสดงผลทุกช่องตารางเหมือนกัน
.style.apply() ปรับค่าการแสดงผลโดยแยกแต่ละแถวหรือแต่ละคอลัมน์ตามค่าโดยกำหนดด้วยฟังก์ชัน
.style.applymap() ปรับค่าการแสดงผลโดยแยกตามค่าของแต่ละช่องโดยกำหนดด้วยฟังก์ชัน
.style.highlight_max() เติมสีให้ช่องที่ค่าสูงสุด
.style.highlight_min() เติมสีให้ช่องที่ค่าต่ำสุด
.style.highlight_null() เติมสีให้ช่องที่ค่าเป็น NaN
.style.background_gradient() เปลี่ยนสีฉากหลังแต่ละช่องตามค่าตัวเลข
.style.bar() แสดงแผนภูมิแท่งขึ้นภายในตารางตามค่าตัวเลข

เริ่มจาก style.set_properties คำสั่งนี้จะปรับการแสดงผลโดยใช้โค้ด css หากใครใช้ css เป็นอยู่แล้วก็สามารถปรับแต่งอะไรต่างๆได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องจำอะไรเพิ่มเติม

ค่าคุณสมบัติต่างๆเขียนในรูปแบบ .style.set_properties(คุณสมบัติ1=ค่า1,คุณสมบัติ2=ค่า2,...=...) แบบนี้ได้

ตัวอย่าง ลองเปลี่ยนสีอักษรในตาราง
pokemon.style.set_properties(color='#aa7711')เพียงแต่ว่าหากชื่อมีขีด - อยู่ด้วยจะใช้วิธีนี้ไม่ได้ ต้องใช้การเขียนในรูปดิกชันนารีแทน โดยใส่ดอกจันสองอันนำหน้า .style.set_properties(**{คุณสมบัติ1:ค่า1,คุณสมบัติ2:ค่า2,...:...}) แบบนี้

ตัวอย่าง
pokemon.style.set_properties(**{'background-color':'#ff2266','color':'#11ff00','font-size':'20px'})การใช้ style.set_properties แบบนี้จะเป็นการเปลี่ยนทุกแถวทุกหลักเหมือนกันหมด แต่ถ้าต้องการกำหนดรูปแบบโดยขึ้นอยู่กับค่าในแต่ละช่องก็ให้ใช้ style.applymap

ก่อนอื่นต้องสร้างฟังก์ชันที่ให้ค่าคืนกลับเป็นโค้ด css จากนั้นจึงนำฟังก์ชันนี้ไปใช้ style.applymap ฟังก์ชันจะถูกเรียกใช้โดยมีค่าของแต่ช่องตารางเป็นอาร์กิวเมนต์

ตัวอย่าง
def f(x):
    if(type(x)==str):
        return 'color: #00aa00'
    elif(x>50):
        return 'color: #ff0000'
    else:
        return ''
pokemon.style.applymap(f)แต่หากต้องการแยกเป็นแต่ละคอลัมน์ให้ใช้ style.apply เพียงแต่ว่าค่าที่ฟังก์ชันคืนกลับมาจะต้องเป็นลิสต์ของโค้ด css ที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากับจำนวนแถว

ตัวอย่าง
def f(x):
    z = 'color: #110099; font-size: %dpx'%(50*len(str(x.max()))**-0.5)
    return [z]*len(x)
pokemon.style.apply(f)หากต้องการแยกเป็นแต่ละแถวก็ใช้ style.apply แล้วใส่ axis=1 เช่น
def f(x):
    if('พืช' in x['ชนิด']):
        return ['','color: #00ee00','','']
    if('ไฟ' in x['ชนิด']):
        return ['','color: #ee0000','','']
    if(x['ชนิด']=='น้ำ'):
        return ['','color: #0000ee','','']
pokemon.style.apply(f,axis=1)หากต้องการระบายสีช่องที่มีค่าสูงสุดหรือต่ำสุดให้ใช้ style.highlight_max หรือ style.highlight_min โดยระบุค่าสีที่ต้องการด้วยคีย์เวิร์ด color คำสั่งนี้จะมีผลเฉพาะคอลัมน์ที่เป็นค่าตัวเลขเท่านั้น

ตัวอย่าง
pokemon.style.highlight_max(color='#aaaaff')สามารถใส่ซ้อนกันได้หากต้องการแสดงทั้งค่า max และ min
pokemon.style.highlight_max(color='#cc0000').highlight_min(color='#00cc00')ส่วน style.highlight_null จะระบายสีช่องที่ค่าเป็น None หรือ NaN
pokemon.loc[10] = [None]*4
pokemon.style.highlight_null()สำหรับ style.background_gradient จะเป็นการใส่สีให้แต่ละช่องของแต่ละแถงโดยเรียงตามค่าตัวเลขโดยเรียงสีตามคัลเลอร์แม็ป ให้ใส่คัลเลอร์แม็ปที่ต้องการลงในคีย์เวิร์ด cmap (เกี่ยวกับคัลเลอร์แม็ปได้อธิบายไว้ใน numpy & matplotlib เบื้องต้นบทที่ ๒๔)
pokemon.style.background_gradient(cmap='summer')ปกติสีจะถูกใส่ให้กับทุกคอลัมน์ที่เป็นค่าตัวเลข แต่หากต้องการให้ใส่แค่บางคอลัมน์ก็ทำได้โดยใช้คีย์เวิร์ด subset แล้วระบุเฉพาะชื่อคอลัมน์ที่ต้องการ
pokemon.style.background_gradient(cmap='autumn',subset=['น้ำหนัก'])สุดท้าย style.bar จะเป็นการสร้างแท่งสีขึ้นมาเป็นฉากหลังในตาราง โดยมีความยาวตามค่า

ตัวอย่าง
pokemon.style.bar(color='#aaffaa')การแสดงผลของตารางทั้งหมดมาจากโค้ด html ซึ่งหากต้องการได้ตัวโค้ด html ออกมาในรูปสายอักขระทันทีก็ให้ใช้เมธอด render() พิมพ์ต่อท้ายไปอีก

เช่น
pokemon.style.bar(color='#aaffaa').render()

แบบนี้จะได้ตัวโค้ด html มานอกจากนี้แล้วยังมีความสามารถอื่นๆที่ทำได้อีกมากใน jupyter ที่ไม่ได้กล่าวถึงในนี้ สำหรับผู้ที่สนใจก็ไปลองๆใช้และศึกษากันดูเพิ่มเติมได้


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> pandas

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目录

从日本来的名言
模块
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
机器学习
-- 神经网络
javascript
蒙古语
语言学
maya
概率论
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  查看日志

  推荐日志

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ