φυβλαςのβλογ
phyblas的博客บันทึกในปักกิ่ง

บันทึกประสบการณ์ที่ได้ใช้ชีวิตและเที่ยวในที่ต่างๆในปักกิ่งตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2011 เป็นต้นมา

กำแพงเมืองจีน
⊟ [2011/09/30] กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่ (慕田峪长城mù tián yù cháng chéng) ประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้เดินบนมังกรยักษ์
⊟ [2012/03/10] กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวาน (居庸关长城jū yōng guān cháng chéng) กำแพงยาวหมื่นลี้แต่ให้เดินแค่ไม่กี่ลี้
⊟ [2012/05/05] กำแพงเมืองจีนด่านหวงฮวาเฉิง (黄花城长城huáng huā chéng cháng chéng) ซากกำแพงเก่าริมฝั่งทะเลสาบ
⊟ [2012/05/12] กำแพงเมืองจีนด่านเจี้ยนโค่ว (箭扣长城jiàn kòu cháng chéng) หนทางลำบากกว่าจะไปถึง
⊟ [2013/09/30] กำแพงเมืองจีนด่านจินซานหลิ่ง (金山岭长城jīn shān lǐng cháng chéng) ซากกำแพงเก่าๆที่สุดขอบปักกิ่ง
⊟ [2015/05/29] กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (司马台长城sī mǎ tái cháng chéng) สุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน
⊟ [2016/12/21] กำแพงเมืองจีนด่านปาต๋าหลิ่ง (八达岭长城bā dá lǐng cháng chéng) ฟ้าหลังฝนส่งท้ายชีวิตในปักกิ่ง

ย่านเก่าแก่
⊟ [2011/11/26] ซีไห่ (西海xī hǎi) ย่านเมืองเก่าริมฝั่งน้ำ
⊟ [2012/03/04] เฉียนไห่ (前海qián hǎi) เดินเล่นยามเย็นปลายฤดูหนาว
⊟ [2012/04/03] ถนนเฉียนเหมิน (前门大街qián hǎi dà jiē) เดินสัมผัสบรรยากาศโบราณทั้งกลางวันและกลางคืน
⊟ [2012/04/10] ต้าจ้าหลาน (大栅栏dà zhà lán) ย่านธุรกิจในบรรยากาศย้อนยุค
⊟ [2013/01/02] ซอยหนานหลัวกู่ (南锣鼓巷nán luó gǔ xiàng) นั่งรถไฟฟ้าสายใหม่เที่ยวย่านโบราณในวันสุดท้ายของปี
⊟ [2015/04/01] หลิวหลีฉ่าง (琉璃厂liú lí chǎng) ถนนสายวัฒนธรรมนอกประตูเมืองฝั่งใต้
⊟ [2015/06/18] หอระฆังและกลอง (钟鼓楼zhōng gǔ lóu) สัญญาณบอกเวลาในอดีต
⊟ [2015/07/18] โฮ่วไห่ (后海hòu hǎi) ทะเลสาบย่านโบราณกลางเมือง

หมู่บ้านโบราณ
⊟ [2013/11/02] หมู่บ้านชว่านตี่เซี่ย (爨底下村cuàn dǐ xià cūn) หมู่บ้านโบราณกลางหุบเขาในปักกิ่ง

กำแพงและป้อมประตูเมืองเก่า
⊟ [2011/11/20] หย่งติ้งเหมิน (永定门yǒng dìng mén) ป้อมประตูเมืองเก่าทิศใต้
⊟ [2011/11/28] เทียนอันเหมิน (天安门tiān ān mén) ป้อมประตูหน้าทางเข้าพระราชวังต้องห้าม
⊟ [2012/04/06] สวนสาธารณะซากกำแพงเมืองยุคราชวงศ์หมิง (明城墙遗址公园míng chéng qiáng yí zhǐ gōng yuán) สวนดอกบ๊วยริมกำแพง
⊟ [2015/04/11] เต๋อเซิ่งเหมิน (德胜门dé shèng mén) ป้อมประตูเมืองเก่าที่กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญโบราณ
⊟ [2015/04/15] ซีเปี้ยนเหมิน (西便门xī biàn mén) ป้อมประตูเมืองเก่าทิศตะวันตก
⊟ [2015/04/27] หอมุมตะวันออกเฉียงใต้กำแพงเมืองปักกิ่ง (北京城东南角楼běi jīng chéng dōng nán jiǎo lóu) ปีนกำแพงชมรถไฟ
⊟ [2017/02/03] หอดูดาวโบราณปักกิ่ง (北京古观象台běi jīng gǔ guān xiàng tái) ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
⊟ [2017/02/04] หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๒: ส่วนจัดแสดงภายในอาคาร

วัดเก่าแก่ในเมือง
⊟ [2011/12/07] วัดกว่างจี้ (广济寺guǎng jì sì) และบริเวณรอบๆ ยามหลังหิมะตก
⊟ [2011/12/09] วัดลามะยงเหอกง (雍和宫yōng hé gōng) เมื่อหิมะขาวปกคลุมวัดและย่านโบราณรอบๆ
⊟ [2015/03/18] วัดต้าจง (大钟寺dà zhōng sì) พิพิธภัณฑ์ระฆังโบราณ
⊟ [2015/03/24] วัดลี่ไต้ตี้หวาง (历代帝王庙lì dài dì wáng miào) สถานที่บูชาจักรพรรดิในสมัยอดีต
⊟ [2015/05/03] หอคอยหรานเติง (燃灯塔rán dēng tǎ) สุดปลายเหนือแห่งคลองใหญ่
⊟ [2015/05/09] วัดฝ่าหยวน (法源寺fǎ yuán sì) สวนดอกกานพลูในวัดเล็กๆ
⊟ [2015/05/11] หอคอยวัดฉือโซ่ว (慈寿寺塔cí shòu sì tǎ) หอคอยเก่าแก่ในสวนเล็กๆ
⊟ [2015/05/13] วัดตงเยวี่ย (东岳庙dōng yuè miào) พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นเมืองปักกิ่ง
⊟ [2015/05/27] วัดฝาไห่ (法海寺fǎ hǎi sì) ภาพวาดฝาผนังยุคราชวงศ์หมิง
⊟ [2015/06/02] วัดว่านโซ่ว (万寿寺wàn shòu sì) ซูชิหมื่นชิ้น
⊟ [2015/06/10] วัดขงจื๊อและกั๋วจื่อเจียน (孔庙和国子监kǒng miào hé guó zǐ jiān) ศูนย์กลางทางวิชาการตั้งแต่ยุคราชวงศ์หยวน
⊟ [2015/07/04] วัดจื้อฮว่า (智化寺zhì huà sì) พิพิธภัณฑ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปักกิ่ง
⊟ [2015/07/12] วัดเทียนหนิง (天宁寺tiān níng sì) หอคอยเก่ายุคราชวงศ์เหลียว
⊟ [2016/11/19] วัดเจินเจวี๋ย (真觉寺zhēn jué sì) ห้าเจดีย์และพิพิธภัณฑ์รูปแกะสลัก
⊟ [2016/11/22] วัดเมี่ยวอิ้ง (妙应寺miào yìng sì) เจดีย์ขาวเก่าแก่
⊟ [2016/12/13] ไป๋หยวินกวาน (白云观bái yún guān) อารามเมฆขาว

วัดเก่าแก่นอกเมือง
⊟ [2015/03/28] วัดหยวินจวี (云居寺yún jū sì) วัดเก่าแก่ทางตอนใต้ของปักกิ่ง
⊟ [2015/04/13] วัดเจี้ยไถ (戒台寺jiè tái sì) วัดเก่าแก่บนเขาทางตะวันตกของปักกิ่ง
⊟ [2015/04/21] วัดปี้หยวิน (碧云寺bì yún sì) สถานที่พักศพของซุนยัดเซนชั่วคราว
⊟ [2015/05/21] วัดต้าเจวี๋ย (大觉寺dà jué sì) วัดเก่าแก่บนเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปักกิ่ง
⊟ [2015/07/16] ปาต้าชู่ (八大处bā dà chù) ศาสนสถานแปดแห่งบนเขา
⊟ [2016/11/28] วัดถานเจ้อ (潭柘寺tán zhè sì) วัดเก่าแก่สมัยราชวงศ์จิ้น
⊟ [2016/12/27] วัดพระนอน (卧佛寺wò fó sì) วัดในสวนพฤกษศาสตร์

มัสยิด
⊟ [2015/05/17] มัสยิดหนิวเจีย (牛街礼拜寺niú jiē lǐ bài sì) สถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับอิสลาม
⊟ [2015/06/24] มัสยิดโต้วเตี้ยน (窦店清真寺dòu diàn qīng zhēn sì) ย่านอิสลามนอกตัวเมืองปักกิ่ง

แท่นบูชาเก่าแก่
⊟ [2011/12/11] ตี้ถาน (地坛dì tán) แท่นบูชาปฐพี
⊟ [2015/04/17] เยวี่ยถาน (月坛yuè tán) แท่นบูชาจันทรา
⊟ [2015/04/25] รื่อถาน (日坛rì tán) แท่นบูชาสุริยะ
⊟ [2015/10/24] เซียนหนงถาน (先农坛xiān nóng tán) แท่นบูชาเทพแห่งการเกษตร

วังและตำหนัก
⊟ [2011/12/21] หยวนหมิงหยวน (圆明园yuán míng yuán) พระราชวังฤดูร้อนเก่าที่รกร้าง
⊟ [2012/04/27] ตำหนักองค์ชายกง (恭王府gōng wáng fǔ) เมื่อดอกไม้บานเต็มสวนริมน้ำ
⊟ [2016/12/31] อี๋เหอหยวน (颐和园yí hé yuán) พระราชวังฤดูร้อนในฤดูหนาว
⊟ [2017/01/02] กู้กง (故宫gù gōng) พระราชวังต้องห้าม

สะพานเก่าแก่
⊟ [2015/05/05] ปาหลี่เฉียว (八里桥bā lǐ qiáo) สะพานโบราณข้ามคลองใหญ่
⊟ [2016/12/17] สะพานหลูโกว (卢沟桥lú gōu qiáo) สะพานมาร์โก โปโล

ซากโบราณ
⊟ [2015/03/26] โจวโข่วเตี้ยน (周口店zhōu kǒu diàn) สถานที่ขุดพบมนุษย์ปักกิ่ง
⊟ [2015/04/07] พิพิธภัณฑ์โบราณสถานวัฒนธรรมมนุษย์โบราณหวางฝูจิ่ง (王府井古人类文化遗址博物馆wáng fǔ jǐng gǔ rén lèi wén huà yí zhǐ bó wù guǎn)
⊟ [2015/05/01] พิพิธภัณฑ์กำแพงเมืองยุคราชวงศ์เหลียวและจิน (辽金城垣博物馆liáo jīn chéng yuán bó wù guǎn)
⊟ [2015/05/25] หอจัดแสดงร่องรอยธารน้ำแข็งยุคควอเทอร์นารี (中国第四纪冰川遗迹陈列馆zhōng guó dì sì jì bīng chuān yí zhǐ chén liè guǎn)
⊟ [2015/06/22] พิพิธภัณฑ์โบราณสถานกรุงยานยุคราชวงศ์โจวตะวันตก (西周燕都遗址博物馆xī zhōu yān dū yí zhǐ bó wù guǎn)
⊟ [2015/06/28] สุสานยุคราชวงศ์ฮั่นต้าเป่าไถ (大葆台汉墓dà bǎo tái hàn mù)

ย่านในเมือง
⊟ [2011/11/05] ซานหยวนเฉียว (三元桥sān yuán qiáo) เดินชมใบไม้เปลี่ยนสีในเมืองย่านสถานทูต
⊟ [2012/03/29] ถนนของกินฟางจวาง (方庄餐饮街fāng zhuāng cān yǐn jiē) เที่ยวเทียนถานก็ถือโอกาสแวะมา
⊟ [2012/04/24] หวางฝูจิ่ง (王府井wáng fǔ jǐng) คนจีนเขากินได้ทุกอย่างจริงๆนะ
⊟ [2012/05/10] กุ่ยเจีย (簋街guǐ jiē) ถนนของกินที่ใหญ่และสวยที่สุดในปักกิ่ง

ตลาดและห้างร้าน
⊟ [2011/12/28] พานเจียหยวน (潘家园pān jiā yuán) ตลาดขายของโบราณที่ใหญ่ที่สุดในจีน
⊟ [2013/03/29] ศูนย์การค้าจินหยวน (金源时代购物中心jīn yuán shí dài gòu wù zhōng xīn) ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในปักกิ่ง
⊟ [2016/11/26] ถนนหยาเป่า (雅宝路yǎ bǎo lù) ตลาดรัสเซียในปักกิ่ง
⊟ [2016/12/14] ซิ่วสุ่ยเจีย (秀水街xiù shuǐ jiē) ที่ซึ่งมักถูกเรียกผิดเป็นตลาดรัสเซีย

สถานที่สมัยใหม่
⊟ [2011/11/11] แท่นบูชาศตวรรษแห่งจีน (中华世纪坛zhōng huá shì jì tán) ระเบียงทางเดินที่บันทึกประวัติศาสตร์
⊟ [2015/04/05] ย่านศิลปะ 798 (789艺术区qī bā jiǔ yì shù qū) ย่านโรงงานเก่าที่กลายมาเป็นศูนย์กลางทางศิลปะ
⊟ [2015/06/12] หอคอยโทรทัศน์กลาง (中央电视塔zhōng yāng diàn shì tǎ) ชมทิวทัศน์ปักกิ่งจากมุมสูง
⊟ [2015/07/08] สวนสนุกสือจิ่งซาน (石景山游乐园shí jǐng shān yóu lè yuán) เงียบเหงาในยามเช้าที่ฝนตก
⊟ [2016/12/25] รังนก (鸟巢niǎo cháo) สวนสาธารณะโอลิมปิก

พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
⊟ [2014/03/11] ศูนย์นิทรรศการเกษตรกรรม (农业展览馆nóng yè zhǎn lǎn guǎn)
⊟ [2014/03/14] หอจัดแสดงอารยธรรมเกษตรกรรมจีน (中华农业文明馆zhōng huá nóng yè wén míng guǎn)
⊟ [2014/03/17] พิพิธภัณฑ์เกษตรกรรมจีน (中国农业博物馆zhōng guó nóng yè bó wù guǎn)
⊟ [2014/12/27] หอนิทรรศการปักกิ่ง (北京展览馆běi jīng zhǎn lǎn guǎn) ครบรอบ ๑๕ ปีมาเก๊ากลับคืนสู่แผ่นดินจีน
⊟ [2015/03/22] พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจีน (中国地质博物馆zhōng guó dì zhì bó wù guǎn)
⊟ [2015/03/30] พิพิธภัณฑ์รถไฟจีน สาขาเจิ้งหยางเหมิน (中国铁道博物馆zhōng guó tiě dào bó wù guǎn-正阳门馆zhèng yáng mén guǎn)
⊟ [2015/04/03] พิพิธภัณฑ์รถไฟจีน สาขาชานเมืองตะวันออก (中国铁道博物馆zhōng guó tiě dào bó wù guǎn-东郊馆dōng jiāo guǎn)
⊟ [2015/04/09] พิพิธภัณฑ์เงินตราจีน (中国钱币博物馆zhōng guó qián bì bó wù guǎn)
⊟ [2015/05/19] พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเซวียนหนานปักกิ่ง (北京宣南文化博物馆běi jīng xuān nán wén huà bó wù guǎn)
⊟ [2015/05/31] พิพิธภัณฑ์ศุลกากรจีน (中国海关博物馆zhōng guó hǎi guān bó wù guǎn)
⊟ [2015/06/08] พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมทิเบต (西藏文化博物馆xī zàng wén huà bó wù guǎn)
⊟ [2015/07/02] พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์และตราไปรษณียากรจีน (中国邮政邮票博物馆zhōng guó yóu zhèng yóu piào bó wù guǎn)
⊟ [2015/10/28] พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง (北京古代建筑博物馆běi jīng gǔ dài jiàn zhù bó wù guǎn)
⊟ [2016/11/30] พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีน (中国国家博物馆zhōng guó guó jiā bó wù guǎn)
⊟ [2016/12/03] พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาปักกิ่ง (北京自然博物馆běi jīng zì rán bó wù guǎn)
⊟ [2016/12/11] พิพิธภัณฑ์เมืองหลวง (首都博物馆shǒu dū bó wù guǎn)
⊟ [2016/12/18] พิพิธภัณฑ์เขตไห่เตี้ยน (海淀区博物馆hǎi diàn qū bó wù guǎn)

สวนสัตว์
⊟ [2015/06/14] หอจัดแสดงโลกใต้น้ำไท่ผิงหยาง (太平洋海底世界展览馆tài píng yáng hǎi dǐ shì jiè zhǎn lǎn guǎn)
⊟ [2016/11/20] สวนสัตว์ปักกิ่ง (北京动物园běi jīng dòng wù yuán) สวนสัตว์ขนาดใหญ่กลางเมืองใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ
⊟ [2016/11/21] เที่ยวสวนสัตว์ปักกิ่งในฤดูใบไม้ร่วง

สวนจัดแสดง
⊟ [2013/09/18] สวนจัดแสดงสวน (园博园yuán bó yuán) เป็ดเหลืองยักษ์มาเยือนปักกิ่ง
⊟ [2015/06/04] สวนชนเผ่าแห่งจีน ฝั่งใต้ (中华民族园zhōng huá mín zú yuán-南园nán yuán)
⊟ [2015/06/06] สวนชนเผ่าแห่งจีน ฝั่งเหนือ (中华民族园zhōng huá mín zú yuán-北园běi yuán)
⊟ [2015/06/30] สวนโลกปักกิ่ง (北京世界公园běi jīng shì jiè gōng yuán) แบบจำลองสถานที่สำคัญต่างๆทั่วโลก
⊟ [2016/12/26] สวนพฤกษศาสตร์ปักกิ่ง (北京植物园běi jīng zhí wù yuán)

สุสานและอนุสรณ์สถาน
⊟ [2014/09/25] สุสานปฏิวัติปาเป่าซาน (八宝山革命公墓bā bǎo shān gé mìng gōng mù) ที่ฝังศพของนักการเมืองคนสำคัญของจีน
⊟ [2014/10/07] หออนุสรณ์ประธานเหมา (毛主席纪念堂máo zhǔ xí gì niàn táng) เยี่ยมศพเหมาเจ๋อตง
⊟ [2015/04/19] สุสานจิ่งไท่ (景泰陵jǐng tài líng) จักรพรรดิลำดับที่ ๗ แห่งราชวงศ์หมิง
⊟ [2015/05/15] สุสานมัตเตโอ ริชชี (利玛窦墓lì mǎ dòu mù) และคณะมิชชันนารีต่างชาติ
⊟ [2015/05/23] สุสานเถียนอี้ (田义墓tián yì mù) ขันทีสมัยจักรพรรดิว่านลี่แห่งราชวงศ์หมิง
⊟ [2015/06/16] พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่น (鲁迅博物馆lǔ xùn bó wù guǎn) นักเขียนผู้พยายามเปลี่ยนโลกด้วยวรรณกรรม
⊟ [2015/06/20] ศาลเจ้าเหวินเทียนเสียง (文天祥祠wén tiān xiáng cí) วีรบุรุษแห่งราชวงศ์ซ่งใต้
⊟ [2015/07/06] สุสานสิบสามจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง (明十三陵míng shí sān líng)
⊟ [2015/07/10] บ้านเก่าของหลี่ต้าเจา (李大钊故居lǐ dà zhāo gù jū) ผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน
⊟ [2015/07/20] บ้านเก่าของซ่งชิ่งหลิง (宋庆龄故居sòng qìng líng gù jū) ภรรยาของบิดาแห่งชาติ
⊟ [2016/12/04] สุสานและศาลเจ้าหยวนฉงฮว่าน (袁崇焕祠墓yuán chóng huàn cí mù) วีรบุรุษแห่งราชวงศ์หมิง

สวนในเมือง
- - ฤดูใบไม้ร่วง
⊟ [2011/11/14] สวนสาธารณะยวี่ยวนถาน (玉渊潭公园yù yuān tán gōng yuán) ทะเลสาบใหญ่ และหอคอยที่สูงที่สุดในปักกิ่ง
⊟ [2011/12/12] สวนสาธารณะจงซาน (中山公园zhōng shān gōng yuán) สวนด้านหน้าพระราชวังต้องห้าม
⊟ [2011/12/13] สวนสาธารณะเถาหรานถิง (陶然亭公园táo rán tíng gōng yuán) ศาลาสวยริมทะเลสาบ
⊟ [2011/12/15] สวนสาธารณะไท่หยางกง (太阳宫公园tài yáng gōng gōng yuán) กับความว่างเปล่า
⊟ [2011/12/17] สวนสาธารณะจื่อจู๋ย่วน (紫竹院公园zǐ zhú yuàn gōng yuán) กับฝนสุดท้ายแห่งฤดู
⊟ [2011/12/19] สวนสาธารณะหลงถานหู (龙潭湖公园lóng tán gōng yuán) ทะเลสาบบ่อมังกร
⊟ [2014/11/15] สวนสาธารณะเฉาหยาง (朝阳公园cháo yáng gōng yuán) สวนขนาดใหญ่ทางตะวันออกของเมือง
- - ฤดูหนาว
⊟ [2011/12/03] สวนสาธารณะเป๋ย์ไห่ (北海公园běi hǎi gōng yuán) กับหิมะแรกของปักกิ่ง
⊟ [2012/03/18] สวนสาธารณะซากกำแพงเมืองสมัยราชวงศ์หยวน (元大都城垣遗址公园yuán dà dū chéng yuán yí zhǐ gōng yuán)
- - ฤดูใบไม้ร่วง
⊟ [2012/04/01] ซากุระแรกบานที่สวนสาธารณะยวี่ยวนถาน
⊟ [2012/04/17] ซากุระบานเต็มที่ ณ สวนสาธารณะยวี่ยวนถาน
⊟ [2012/04/04] สวนสาธารณะถวานเจี๋ยหู (团结湖公园tuán jié hú gōng yuán) ดอกเหลียนเชี่ยวเหลืองอร่ามริมทะเลสาบ
⊟ [2012/04/08] สวนสาธารณะตงตาน (东单公园dōng dān gōng yuán) ดอกไม้บานและสวนหิน
⊟ [2012/04/09] สวนสาธารณะรูปปั้นรูปแกะสลักนานาชาติปักกิ่ง (北京国际雕塑公园běi jīng guó jì diāo sù gōng yuán) ดอกยวี่หลานบานเต็มสวน
⊟ [2012/04/20] สวนสาธารณะเหรินติ้งหู (人定湖公园rén dìng hú gōng yuán) ดอกไม้บานและสวนอิตาลีริมทะเลสาบ
⊟ [2012/04/29] สวนสาธารณะหลิ่วอิ้น (柳荫公园liǔ yìn gōng yuán) สวนริมน้ำภายใต้ร่มเงาต้นหลิว
⊟ [2012/04/30] สวนสาธารณะชิงเหนียนหู (青年湖公园qīng nián hú gōng yuán) ทะเลสาบวัยรุ่น
⊟ [2012/05/23] สวนสาธารณะไห่เตี้ยน (海淀公园hǎi diàn gōng yuán) ดอกไม้บานเต็มสวน
⊟ [2012/05/27] สวนสาธารณะจิ่งซาน (景山公园jǐng shān gōng yuán) ชมพระราชวังต้องห้ามจากมุมสูง พร้อมดอกไม้บาน
⊟ [2015/05/07] สวนสาธารณะกู๋ถ่า (古塔公园gǔ tǎ gōng yuán) เดินเล่นชมหอคอยโบราณ
- - ฤดูร้อน
⊟ [2015/07/14] สวนสาธารณะเหลียนฮวาฉือ (莲花池公园lián huā chí gōng yuán) เทศกาลดอกบัวบาน

ภูเขา
⊟ [2012/05/17] เฟิ่งหวงหลิ่ง (凤凰岭fèng huáng lǐng) เที่ยวปีนเขาชมดอกไม้
⊟ [2015/04/23] เซียงซาน (香山xiāng shān) นั่งรถกระเช้าขึ้นเขาแล้วเดินลง
⊟ [2015/06/26] ถ้ำสือฮวา (石花洞shí huā dòng) หินงอกหินย้อยและแสงสี


บันทึกทั่วไป
หน้าอื่นๆที่ไม่ได้เจาะจงเล่าถึงสถานที่เที่ยวโดยเฉพาะ
⊟ [2011/09/10] เริ่มต้นชีวิตในปักกิ่ง
⊟ [2011/10/29] คาราโอเกะและเนื้อย่างเกาหลีที่อู่เต้าโข่ว (五道口wǔ dào kǒu)
⊟ [2011/12/16] บรรยายพิเศษเรื่องศิลปะการต่อสู้จีนที่มหาวิทยาลัยพลศึกษาปักกิ่ง (北京体育大学běi jīng tǐ yù dà xué)
⊟ [2011/12/24] คริสต์มาสปาร์ตี้กับเพื่อนต่างชาติในปักกิ่ง
⊟ [2012/01/09] เที่ยวปีใหม่ในปักกิ่ง+เทียนจิน
⊟ [2012/02/25] ฉลองเปิดเทอมใหม่ ปาร์ตี้กับเพื่อนต่างชาติในปักกิ่ง
⊟ [2012/03/03] ทานติ่มซำกันที่ร้านจินติ่งเซวียน (金鼎轩jīn dǐng xuān)
⊟ [2012/03/22] เฟลตั้งแต่ชื่อร้านแล้ว
⊟ [2012/03/31] ทานเป็ดปักกิ่งในปักกิ่งที่ร้านเฉวียนจวี้เต๋อ (全聚德quán jù dé)
⊟ [2012/06/11] งานเลี้ยงส่งท้ายอำลากับเพื่อนต่างชาติในปักกิ่ง
⊟ [2012/09/19] ฟ้าสวยในปักกิ่ง 13 ก.ย. 2012
⊟ [2012/12/14] เมื่อหิมะตกผู้คนต่างร่าเริง
⊟ [2013/03/20] หิมะส่งท้ายฤดูหนาว 20 มี.ค. 2013
⊟ [2013/12/01] สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยชิงหัว
⊟ [2013/12/15] ชมฟ้าหญิงดีดกู่เจิงในงานสายสัมพันธ์สองแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยชิงหัว
⊟ [2014/11/16] งานลอยกระทงของคนไทยในปักกิ่งที่มหาวิทยาลัยจงยางหมินจู๋ (中央民族大学zhōng yāng mín zú dà xué)
⊟ [2014/12/24] รักษารากฟันที่โรงพยาบาลช่องปากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (北京大学口腔医院běi jīng dà xué kǒu xiāng yī yuàn)
⊟ [2014/12/30] เที่ยวโบสถ์ ๘ แห่งในปักกิ่ง
⊟ [2016/12/20] แวะซื้อหนังสือในซีตานและหวางฝูจิ่ง

目录

从日本来的名言
模块
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
机器学习
-- 神经网络
javascript
蒙古语
语言学
maya
概率论
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  查看日志

  推荐日志

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

各月日志

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

找更早以前的日志