φυβλαςのβλογ
phyblasのブログชื่อเรียกประเทศต่างๆในภาษามองโกล
เขียนเมื่อ 2022/04/02 12:35
ในหน้านี้จะแสดงชื่อเรียกประเทศต่างๆที่ใช้ในภาษามองโกล โดยจะแสดงแค่ประเทศในเอเชียเป็นหลัก

โดยทั่วไปแล้วชื่อที่ใช้เรียกในภาษามองโกลนี้ก็จะใกล้เคียงกับที่ต่างประเทศเรียก เพียงแต่ในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศข้างเคียงจะมีชื่อเรียกเฉพาะในภาษามองโกลเอง จึงทำให้อาจไม่คุ้นเคยและต้องมาจำเพิ่มเมื่อจะพูดภาษามองโกล

ในที่นี้จะยกชื่อเรียกประเทศต่างๆมาโดยอธิบายที่มาให้เห็นด้วย ในกรณีที่ชื่อเรียกนั้นต่างจากชื่อที่คุ้นเคยในภาษาไทย

อนึ่ง ภาษามองโกลไม่มีการเรียกชื่อประเทศหรือภาษาหรือชนชาติด้วยคำที่ต่างกัน ใช้คำเดียวกันเสมอ ไม่มีการผันใดๆ จึงง่าย แม้แต่คำว่า Монгол (มองโกล) เองก็เป็น Монгол ตลอด ไม่มีการผันคำ

ภาพนี้แสดงตัวอย่างชื่อเรียกประเทศต่างๆในแถบนี้ที่มีชื่อเรียกเฉพาะในภาษามองโกล
ต่อไปจะแสดงชื่อประเทศต่างๆ โดยจะแสดงการเขียนเป็นอักษรมองโกลไว้ทางด้านซ้าย ส่วนตรงกลางเป็นการเขียนด้วยอักษรซีริลลิก ถอดเสียงเป็นภาษาไทย และถอดเป็นอักษรโรมัน ตามลำดับ ส่วนด้านขวาคือคำแปลไทย พร้อมคำอธิบายที่มาของชื่อเรียก

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ Монгол มองโกเลีย
ชาวมองโกลเรียกทั้งชื่อประเทศ ชนชาติ และภาษามองโกลด้วยคำนี้มาตั้งแต่โบราณแล้ว และประเทศอื่นในภาษาอื่นๆส่วนใหญ่ก็เรียกมองโกลด้วยคำนี้หรือมีรากศัพท์มาจากคำนี้ทั้งสิ้น
ม็องก็อล
Mongol
ᠬᠢᠲᠠᠳ Хятад จีน
ชื่อเรียกนี้คาดว่าเพี้ยนมาจากชื่อ "ชี่ตาน" (契丹) ซึ่งเป็นชื่ออาณาจักรทางตอนเหนือของจีนในยุคราชวงศ์เหลียว (ปี 916-1125)
ส่วนชื่อเรียกประเทศจีนในภาษารัสเซียคือ "กิไต" Китай ก็คาดว่ามีที่มาจากคำเดียวกันนี้
ฮยาทัด
Hyatad
ᠤᠯᠤᠰ Орос รัสเซีย
ชื่อนี้มีที่มาจากคำว่า "รุส" (Русь) ในภาษารุสโบราณ แต่เติม "ออ" ลงไปข้างหน้าเพราะเดิมทีภาษามองโกลนั้นไม่มีการใช้เสียง "ร" เป็นพยัญชนะต้นในพยางค์แรก
ชื่อ Орос นี้ยังเป็นที่มาของชื่อ "เอ๋อหลัวซือ" (俄羅斯) ที่ใช้เรียกประเทศรัสเซ๊ยในภาษาจีนด้วย
ออร็อส
Oros
ᠶᠠᠫᠣᠨ Япон ญี่ปุ่น
มาจากชื่อเรียกในภาษารัสเซีย ซึ่งก็มีที่มาจากชื่อ Japon ซึ่งประเทศทางแถบตะวันตกมักใช้เรียกประเทศญี่ปุ่น
ยาพ็อง
Yapon
ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠰᠣᠯᠤᠩᠭᠤᠰ Умард Солонгос เกาหลีเหนือ
ชื่อ Солонгос มาจากชื่อเรียกในภาษาแมนจู ซึ่งก็มีที่มาจากชื่ออาณาจักรซิลลา (新羅, 신라) อาณาจักรเกาหลีโบราณ
ส่วนคำว่า Умард หมายถึงทางเหนือ
โฮมาร์ด ซอล็องก็อส
Umard Solongos
ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠣᠯᠤᠩᠭᠤᠰ Өмнөд Солонгос เกาหลีใต้
คำว่า Өмнөд หมายความว่า "ด้านหน้า" หรือ "ทางใต้"
อมนด ซอล็องก็อส
Ömnöd Solongos
ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ Тайвань ไต้หวัน
ไทวัน
Taiwani
ᠻᠠᠽᠠᠾᠰᠲ᠋ᠠᠨ Казахстан คาซัคสถาน
คาซาฮ์สทัง
Kazahstan
ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ Киргиз คีร์กิซสถาน
คิร์กิซ
Kirgiz
ᠲ᠋ᠠᠵᠢᠻ Тажик ทาจิกิสถาน
ทาจิค
Tajik
ᠲ᠋ᠦᠷᠻᠮᠧᠨ Туркмен เติร์กเมนิสถาน
โทร์คเมง
Turkmen
ᠦᠽᠪᠧᠺ Узбек อุซเบกิสถาน
อซเบค
Usbek
ᠪᠢᠷᠮ Бирм พม่า
มาจากชื่อเรียกพม่าในภาษาพม่าเอง คือ ဗမာ
บิร์ม
Birm
ᠯᠠᠣᠰ Лаос ลาว
มาจากชื่อเรียกประเทศลาวในภาษาฝรั่งเศส คือ Laos
ลาอ็อส
Laos
ᠸᠢᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ Вьетнам เวียดนาม
เวียทนัม
Vietnam
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠳᠤ Тайланд ไทย
มาจากชื่อเรียกประเทศไทยในภาษารัสเซีย แต่บางทีก็เรียก Тай เฉยๆ
ไทลันด์
Tailand
ᠮᠠᠯᠠᠶ᠋ᠢᠽ Малайз มาเลเซีย
มาจากชื่อเรียกมาเลเซียในภาษารัสเซีย
มาไลซ์
Malayz
ᠢᠨᠳ᠋ᠣᠨᠧᠽ Индонез อินโดนีเซีย
มาจากชื่อเรียกมาอินโดนีเซียในภาษารัสเซีย
อินโดเนซ
Indonez
ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ Филиппин ฟิลิปปินส์
ฟิลิพพิง
filippin
ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦ᠋ᠷ Сингапур สิงคโปร์
ซิงกาโพร์
Sintapur
ᠪᠷᠦᠨᠧᠢ Бруней บรูไน
โบรเนย์
Bruney
ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ Энэтхэг อินเดีย
มาจากชื่อเรียกอินเดียในภาษาอุยกูร์เก่า
เอเน็ทเฮ็ก
Enetheg
ᠪᠠᠯᠪᠤ Балба เนปาล
มาจากชื่อเรียกเนปาลในภาษาทิเบต བལ་ཡུལ
บัลบ์
Balba
ᠪᠤᠲᠤᠩ Бутан ภูฎาน
โบทัง
Butan
ᠪᠠᠩᠯᠠᠳᠧᠱ Бангладеш บังกลาเทศ
บังก์ลาเด็ช
Bangladesh
ᠫᠠᠺᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ Пакистан ปากีสถาน
พาคิสทัง
Pakistan
ᠠᠹᠭᠠᠨᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ Афганистан อัฟกานิสถาน
อัฟกานิสทัง
Afganistan
ᠭᠦᠷᠵᠢ Гүрж จอร์เจีย
มาจากชื่อเรียกจอร์เจียในภาษารัสเซีย
กุรจ์
Gurj
ᠠᠷᠮᠧᠨ Армени อาร์เมเนีย
อาร์เม็น
Armeni
ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶ᠋ᠢᠵᠠᠨ Азербайжан อาเซอร์ไบจาน
อาเซร์ไบจัง
Azerbayjan
ᠢᠷᠠᠨ Иран อิหร่าน
อิรัง
Iran
ᠢᠷᠠᠻ Ирак อิรัก
อิรัค
Irak
ᠢᠰᠷᠠᠶᠢᠯ Израил อิสราเอล
อิซราอิล
Izrail
ᠰᠠᠤᠳᠢᠨ ᠠᠷᠠᠪ Саудын Араб ซาอุดีอาระเบีย
ซาโอดี นารับ
Zaudyn Arab
ᠻᠢᠫᠷ Кипр ไซปรัส
มาจากชื่อเรียกไซปรัสในภาษารัสเซีย

คิลร์
Kilr
ᠯᠢᠸᠠᠨ Ливан เลบานอน
มาจากชื่อเรียกเลบานอนในภาษารัสเซีย
ลิวัง
Liwan
ᠰᠢᠷᠢ Сири ซีเรีย
มาจากชื่อเรียกซีเรียในภาษารัสเซีย
ซิร์
Siri
ᠻᠦᠸᠧᠶᠢᠲ᠋ Кувейт คูเวต
โคเวย์ท
Kuweyt
ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠢᠷᠲᠦ Арабын Нэгдсэн Эмират สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
มาจากคำว่า Араб ผันเป็นรูปเจ้าของคือ Арабын และคำว่า Нэгдсэн หมายถึงสิ่งที่เกิดจากการรวมกลุ่มกัน ส่วน Эмират ก็คือเอมิเรตส์
อาราบีน เน็กด์เซ เนมิรัท
Arabyn Negdsen Emirat
ᠻᠠᠲ᠋ᠠᠷ Катар กาตาร์
คาทาร์
Katar
ᠲᠦᠷᠻ Турк ตุรกี
โทร์ค
Turk


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ภาษาศาสตร์ >> เรียนภาษา
-- ภาษาศาสตร์ >> ภาษามองโกล

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  記事を検索

  おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

月別記事

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

もっと前の記事

ไทย

日本語

中文