φυβλαςのβλογ
phyblasのブログpython


print('''人生苦短,我用python
ชีวิตคนช่างแสนสั้น เราไม่หวั่นใช้ python''')python จัง จากเกม code girl collection

ภาษาไพธอนเบื้องต้น

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับคนที่เริ่มศึกษาไพธอนโดยไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน
เนื้อหาได้จากการเรียบเรียงเนื้อหาจากเอกสารสอนของจุฬาฯ และเว็บไซต์ของญี่ปุ่น

ระดับพื้นฐาน
บทที่ ๑: รู้จักกับภาษาไพธอน

บทที่ ๒: การติดตั้งและเริ่มเขียนโปรแกรม
※ print
บทที่ ๓: ตัวแปรและชนิดของข้อมูล
※ int float complex str bool type
บทที่ ๔: ฟังก์ชันพื้นฐาน
※ input len
บทที่ ๕: นิพจน์และการคำนวณ
※ + - * / // % ** pow abs
บทที่ ๖: ความเป็นจริงเท็จและการตั้งเงื่อนไข
※ if elif else or and not == < > <= >= !=
บทที่ ๗: การทำซ้ำด้วย while
※ while break continue
บทที่ ๘: ข้อมูลชนิดลำดับ
※ list tuple range append insert remove pop
บทที่ ๙: การทำซ้ำด้วย for
※ for in
บทที่ ๑๐: การแสดงผลตัวอักษร
※ \n \t \b \a %d %f %e %x %s
บทที่ ๑๑: การจัดการกับสายอักขระ
※ split join splitlines lower upper strip lstrip rstrip find rfind index rindex count startswith endswith replace
บทที่ ๑๒: การจัดการกับลิสต์
※ sort sorted reverse reversed max min
บทที่ ๑๓: เซ็ต
※ set add update remove discard issubset issuperset union intersection difference symmetric_difference
บทที่ ๑๔: ดิกชันนารี
※ dict keys values items
บทที่ ๑๕: การเรียกใช้มอดูล
※ from import as
บทที่ ๑๖: ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
※ math

ระดับเหนือกว่าพื้นฐานขึ้นมาหน่อย
บทที่ ๑๗: การอ่านข้อมูลจากไฟล์
※ open close read readlines readline seek tell with
บทที่ ๑๘: การเขียนข้อมูลลงไฟล์
※ write writelines shutil
บทที่ ๑๙: การสร้างฟังก์ชัน
※ def return global
บทที่ ๒๐: ฟังก์ชันเวียนเกิด

บทที่ ๒๑: คำสั่งพิเศษบางตัวที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน
※ lambda map filter any all
บทที่ ๒๒: การสร้างคลาส
※ class __init__
บทที่ ๒๓: การรับทอด
※ super
บทที่ ๒๔: เมธอดและแอตทริบิวต์พิเศษของคลาส
※ __len__ __str__ __bool__ isinstance issubclass setattr getattr hasattr delattr
บทที่ ๒๕: การจัดการกับข้อยกเว้น
※ raise try except

ระดับกลาง
บทที่ ๒๖: อิเทอเรเตอร์และเจเนอเรเตอร์
※ yield next
บทที่ ๒๗: การสร้างคลาสของอิเทอเรเตอร์
※ iter __iter__ __next__ __reversed__
บทที่ ๒๘: ฟังก์ชันบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิเทอเรเตอร์
※ zip enumerate itertools
บทที่ ๒๙: การสร้างฟังก์ชันที่มีความซับซ้อน

บทที่ ๓๐: รู้จักกับเดคอเรเตอร์
※ @
บทที่ ๓๑: ทำความเข้าใจเดคอเรเตอร์มากยิ่งขึ้น
※ functools.wraps functools.update_wrapper
บทที่ ๓๒: การตกแต่งคลาสด้วยเดคอเรเตอร์

บทที่ ๓๓: เมธอดของคลาสและเมธอดสถิต
※ classmethod staticmethod
บทที่ ๓๔: การสร้างมอดูล
※ imp.reload exec eval
บทที่ ๓๕: การทำมอดูลเป็นแพ็กเกจ

บทที่ ๓๖: บทส่งท้าย


เนื้อหาเพิ่มเติม

⊟ [2015/12/17] ความแตกต่างระหว่าง python 2.x และ 3.x
⊟ [2015/12/18] range และ xrange ใน python 2.x และ 3.x
⊟ [2015/12/19] unicode และ ASCII ใน python 2.x และ 3.x
⊟ [2019/01/06] วิธีการติดตั้ง anaconda ใน linux
⊟ [2019/01/14] การใช้ pip เพื่อติดตั้งแพ็กเกจเสริมใน python
⊟ [2019/01/18] การใช้ conda เพื่อติดตั้งแพ็กเกจและสร้างสภาพแวดล้อมแบ่งแยก
⊟ [2019/01/21] การถอนการติดตั้ง anaconda
⊟ [2019/07/05] การใช้คำสั่ง python รันโปรแกรมในคอมมานด์ไลน์
⊟ [2019/07/14] การใช้ f-string เพื่อจัดรูปแบบสายอักขระใน python
⊟ [2020/06/29] วิธีการพิมพ์อักษรกรีกหรืออักษรพิเศษเพิ่มเติมโดยใช้ ipython

เกร็ดเล็กน้อย

⊟ [2016/04/30] สร้างแอตทริบิวต์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในคลาสด้วย property
⊟ [2018/05/31] ข้อควรระวังเมื่อใช้ try และ except แล้วต้องการหยุดโปรแกรมกลางคัน
⊟ [2019/01/07] วิธีทำให้ import มอดูลที่ต้องการทุกครั้งเมื่อเริ่มโปรแกรม
⊟ [2019/01/08] วิธีการรันไพธอนโดยตรงใน unix shell ใน mac และ linux
⊟ [2019/01/12] ข้อควรระวังเมื่อมีการแก้ไขลิสต์ขณะใช้ for อาจทำให้เกิดการวนซ้ำไม่สิ้นสุดได้
⊟ [2019/06/24] ทำความเข้าใจ and และ or ให้มากขึ้น
⊟ [2019/07/13] เปรียบเทียบระหว่างการใช้ %, ใช้ format และใช้ f-string ใน python

การประยุกต์ใช้

>> สารบัญแนะนำมอดูลต่างๆ

>> สารบัญการเรียนรู้ของเครื่อง

>> สารบัญโครงข่ายประสาทเทียมจิปาถะ

⊟ [2017/02/23] สร้างแฟร็กทัลอย่างง่าย
⊟ [2018/03/26] ใช้ opencv (cv2) เพื่อค้นหาใบหน้าอนิเมะ
⊟ [2018/03/29] ค้นหาภาพใบหน้าอนิเมะจากเว็บ safebooru
⊟ [2018/07/14] สร้างเส้นโค้งฮิลแบร์ทสองมิติ


อื่นๆ

⊟ [2016/06/01] ฝึกภาษา python กับเกม code girl collection


>> รวมเว็บเนื้อหาไพธอนที่เป็นภาษาไทยแหล่งข้อมูลอ้างอิง แสดง


目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  記事を検索

  おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文