φυβλαςのβλογ
phyblasのブログไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน บทที่ 7 คำวิเศษณ์
เขียนเมื่อ 2009/08/28 17:06
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42

บทที่ 7 คำวิเศษณ์ (副詞)

คำวิเศษณ์นั้นมีไว้สำหรับวางไว้หน้าคำคุณศัพท์หรือคำกริยาในภาคแสดงของประโยคเพื่อขยายความ แสดงถึงระดับหรือสภาพ

ประธาน+คำวิเศษณ์+ภาคแสดง (ซึ่งอาจขึ้นต้นด้วยคำกริยาหรือคำคุณศัพท์)

川菜非常辣。
Chuan1cai4 fei1chang2 la4

四川料理は非常に辛い。
อาหารเสฉวนเผ็ดมากๆ

经常玩电子游戏。
經常玩電子游戲。

Ta1 jing1chang2 wan2 duan4zi3 you2xi4

彼はいつもゲーム機で遊んでいます。
เขาเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นประจำ

*สังเกตได้ว่าปกติจะวางไว้หน้าภาคแสดง ซึ่งต่างจากภาษาไทยซึ่งส่วนใหญ่จะไว้ท้ายสุดของประโยค

 

คำวิเศษณ์นั้นมีไว้แสดงถึงความถี่หรือเวลา ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้แสดงรูปปฏิเสธ หรือแสดงถึงความรู้สึกของผู้พูดด้วย

 

ต่อไปจะมาดูกันว่าคำวิเศษนั้นมีเช่นคำอะไรบ้าง

1. hen3 = มาก
ใช้แสดงถึงระดับ (แต่บางครั้งก็เป็นคำที่ใส่ไว้เป็นพิธี ไม่ได้มีความหมายอะไร)

喜欢听音乐。
喜歡聽音樂。

Wo3 hen3 xi3huan5 ting1 yin1yue4

私は音楽を聴くのが(とても)好きです。
ฉันชอบฟังเพลง (มาก
)

 

2. 非常 fei1chang2 = มากๆ
ใช้แสดงถึงระดับ

儿子非常健康。
兒子非常健康。

Er2zi5 fei1chang2 jian4kang1

息子は非常に健康です。
ลูกชายสุขภาพดีมากๆ

 

3. 特别 (特別) te4bie2 = เป็นพิเศษ
ใช้แสดงถึงระดับ

这个包特别便宜。
這個包特別便宜。

zhe4ge5 bao1 te4bie2 pian2yi5

この鞄は特に安いです。
กระเป๋าใบนี้ถูกเป็นพิเศษ

 

4. zui4 = มากที่สุด
ใช้แสดงถึงระดับ

喜欢踢足球。
喜歡踢足球。

ta1 zui4 xi3huan5 ti1 zu2qiu2

彼はサッカーをするのが最も好きです。
เขาชอบเตะฟุตบอลมากที่สุด

 

5. bu4 (bu2)= ไม่
ใช้ในรูปปฏิเสธ (จากมุมมองของตัวเอง หรือความตั้งใจของตัวเอง)

去大学。
去大學。

Wo3 bu4 qu2 da4xue2

私は大学へ行きません
ฉันไม่ไปมหาวิทยาลัย

 

6. 没 (沒) mei2 = 没 (沒) mei2you3 = ไม่มี, ไม่ได้ทำ
ใช้ในรูปปฏิเสธ(มุมมองทั่วไป หรือเรื่องในอดีต)

上次他没有喝啤酒。
上次他沒有喝啤酒。

Shang4 ci4 ta1 mei2you3 he1 pi2jiu3

前回、彼はビールを飲みせんでした。
ครั้งก่อนเขาไม่ได้ดื่มเบียร์

 

7. dou1 = ทั้งหมด, ก่อนแล้ว
ใช้บอกขอบเขตหรือบอกเวลา

他们去。
他們去。

Ta1men5 dou1 qu4

彼らはみんな行きます。
พวกเขาไปทุกคน

 

8. zhi3 = แค่...เท่านั้น
ใช้บอกขอบเขต

知道她电话号码。
知道她電話號碼。

Wo3 zhi3 zhi1dao5 ta1 de5 dian4hua4 hao4ma3

私は彼女の電話番号だけ知っています。
ฉันแค่รู้หมายเลขโทรศัพท์ของเขาเท่านั้น

 

9. 己经 (己經) yi3jing5 = เคย, แล้ว, มาก่อนแล้ว, ก่อนหน้านี้
ใช้แสดงถึงเวลา

己经去过西安。
己經去過西安。

Wo3 yi3jing5 qu4guo5 Xi1an1

私はすでに西安へ行ったことがあります。
ฉันเคยไปซฺชีอานมาแล้ว

 

10. 刚刚 (剛剛) gang1gang1 = 刚 (剛) gang1 = กำลังเพิ่ง, เพิ่งจะ, กำลังจะ, พอดี
ใช้แสดงถึงเวลา

刚刚收到你的传真。
剛剛收到你的傳真。

Wo3 gang1gang1 shou1dao4 ni3 de5 chuan2zhen1

私はたった今あなたのファックスを受け取りました。
ฉันกำลังเพิ่งได้รับโทรสารของเธอ

回来。
回來。

Ta1 gang1 hui2lai5

彼は帰ってきたばかりです。
เขากำลังเพิ่งกลับมา

 

11. jiu4 = เดี๋ยวนี้, ทันที
ใช้แสดงถึงเวลา

给他打电话。
給他打電話。

Wo3 jiu4 gei3 ta1 da3 dian4hua4

私はすぐ彼に電話をします。
ฉันจะไปโทรศัพท์หาเขาเดี๋ยวนี้

 

12. cai2 = เพิ่งจะ, จึงจะ
ใช้แสดงถึงเวลา

他现在起床。
他現在起床。

Ta1 xian2zai4 cai2 qi3chuang2

彼は今になってやっと起きました。
ตอนนี้เขาจึงเพิ่งจะตื่น

 

13. you4 = อีกแล้่ว
ปกติจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไปแล้ว

来了。
來了。

Ta1 you4 lai2 le5

彼は来ました。
เขามาอีกแล้ว

 

14. zai4 = อีก
ปกติจะใช้กับเรื่องที่ยังมาไม่ถึง

我明天来。
我明天來。

Wo3 ming2tian1 zai4 lai2

明日来ます。
พรุ่งนี้ฉันจะมาอีก

 

15. 还 (還) hai2 = อีก, เพิ่มอีก, ยิ่งกว่านี้
ใช้แสดงถึงความถี่, ขอบเขต, เวลา, ระดับ

要什么?
要甚麼?

Ni3 hai2 yao4 shen2me5?

ほかに何が要りますか。
เธอต้องการอะไรอีกมั้ย?

 

16. 经常 (經常) jing1chang2 = บ่อยๆ, เป็นประจำ
ใช้แสดงถึงความถี่

经常来我家。
經常來我家。

Ta1 jing1chang2 lai2 wo3 jia1

彼はよく私の家に来ます。
เขามาบ้านฉันเป็นประจำ

 

รวมศัพท์เพิ่มเติมในบทนี้
川菜 Chuan1cai4 = อาหารเสฉวน
la4 = เผ็ด
wan2 = เล่น
电子游戏 (電子游戲) duan4zi3you2xi4 = เกมคอมพิวเตอร์, วีดีโอเกม
喜欢 (喜歡) xi3huan5 = ชอบ
听 (聽) ting1 = ฟัง
音乐 (音樂) yin1yue4 = ดนตรี
健康 jian4kang1 = สุขภาพ, สุขภาพดี
bao1 = กระเป๋า, หีบห่อ
便宜 pian2yi5 = ถูก, สะดวก
ti1 = เตะ, เล่น(ฟุตบอล)
足球 zu2qiu2 = ฟุตบอล
大学 (大學) da4xue2 = มหาวิทยาลัย
啤酒 pi2jiu3 = เบียร์
知道 zhi1dao5 = รู้, เข้าใจ
电话 (電話) dian4hua4 = โทรศัพท์
过 (過) guo5 = เคย
西安 Xi1an1 = ซฺชีอาน (ชื่อเมืองเมืองหนึ่งในจีน อยู่ในมณฑลส่านซฺชี)
收到 shou1dao4 = ได้รับ
传真 (傳真) chuan2zhen1 = โทรสาร
da3 = ตี, เจาะ, เคาะ, กวน, ทา, พิมพ์, ตัก, ผูก, ส่งหรือรับเอกสาร
起床 qi3chuang2 = ตื่นนอน
什么 (甚麼) shen2me5 = อะไร, ใคร, บางอย่าง-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ภาษาศาสตร์ >> เรียนภาษา
-- ภาษาศาสตร์ >> ภาษาจีน >> ภาษาจีนกลาง

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  記事を検索

  おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文