φυβλαςのβλογ
phyblasのブログไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน บทที่ 8 คำที่ใช้ถาม
เขียนเมื่อ 2009/09/15 17:09
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42

บทที่ 8 คำที่ใช้ถาม(疑問詞疑問文)

 

ในที่นี้จะพูดถึงคำที่ใช้ในการถามต่างๆ เช่น ใคร เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร ทำไม

 

1. 谁 (誰) ใคร
ใช้ในการถามคำถามว่าใคร
ประธาน++?
++คำนาม?
+กริยา+เป้าหมาย?

她是?
她是
?

Ta1 shi4 shui2

彼女はですか。
เขาคือใคร?

是班长?
是班長?

Shui2 shi4 ban1zhang3

誰が班長ですか。
ใครคือหัวหน้า?

唱中国歌?
唱中國歌?

Shui2 chang4 Zhong1guo2ge1

誰が中国の歌を歌いますか。
ใครร้องเพลงจีน?

 

2. 哪个 (哪個) อันไหน
ใช้ในการถามคำถามว่าอันไหน
ประธาน++哪个?
ประธาน+กริยา+哪个?

你的雨伞是哪个?
你的雨傘是
哪個?

Ni3 de5 yu3san3 shi4 na3ge5

あなたの雨傘はどれですか。
ร่มกันฝนของเขาคืออันไหน?

你喜欢哪个?
你喜歡哪個?

Ni3 xi3huan5 na3ge5

あなたはどれが好きですか。
เขาชอบอันไหน?

 

3. 什么 (甚麼) อะไร
ใช้ในการถามคำถามว่าอะไร
ประธาน++什么?
ประธาน+กริยา+什么?

这是什么?
這是甚麼?

Zhe4 shi4 shen2me5

これはですか。
นี่คืออะไร?

你穿什么?
穿甚麼?
Ni3 chuan1 shen2me5

あなたは何を着ますか。
เธอสวมอะไร?

 

4. 什么 (甚麼) อะไร,ชนิดไหน,แบบไหน
เมื่อวางที่หน้าคำนาม จะหมายถึงรูปแบบหรือชนิดของ
ประธาน++什么+คำนาม?
ประธาน+กริยา+什么+คำนาม?

这是什么花?
這是甚麼花?

Zhe4 shi4 shen2me5 hua1

これは何の花ですか。
นี่คือดอกไม้อะไร?

你看什么节目?
你看甚麼節目?

Ni3 kan4 shen4me5 jie2mu4

あなたはどんな番組を見るのですか。
เธอดูรายการอะไร?

 

5. 什么时候 (甚麼時候) เมื่อไหร่
ใช้ในการถามคำถามว่าเมื่อไหร่
ประธาน+什么时候+กริยา?
ประธาน+什么时候+กริยา+เป้าหมาย?

爸爸什么时候来?
爸爸甚麼時候來?

Ba4ba5 shen2me5 shi2hou5 lai2

お父さんはいつ来ますか。
คุณพ่อมาเมื่อไหร่?

妈妈什么时候洗衣服?
媽媽甚麼時候洗衣服?

Ma1ma5 shen2me5 shi2hou5 xi3 yi1fu5

お母さんはいつ洗濯をしますか。
คุณแม่ซักเสื้อผ้าเมื่อไหร่?

 

6. 哪里 (哪裡) = 哪ㄦ (哪兒) ที่ไหน
ใช้ในการถามคำถามว่าที่ไหน
ประธาน+กริยา+哪里/哪ㄦ?
(คำว่า 哪ㄦ นั้นเป็นภาษาพูดของ 哪里)

你去哪里?
你去哪裡?

Ni3 qu4 na3li5

あなたはどこへ行きますか。
เธอไปที่ไหน?

洗手间哪ㄦ?
洗手間哪兒?

Xi3shou3jian1 zai4 nar3

トイレはどこにありますか。
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน?

 

7. 什么地方 (甚麼地方) ที่ไหน
ใช้ในการถามคำถามว่าที่ไหน
ประธาน+กริยา+什么地方?
มีความหมายเช่นเดียวกับ 哪里/哪ㄦ สามารถใช้แทนกันได้

你去什么地方旅游?
你去甚麼地方旅遊?

Ni3 qu4 shen2me5 di4fang5 lu:3you2

あなたはどこへ旅行に行きますか。
เธอไปเที่ยวที่ไหน?

便利商店在什么地方?
便利商店在甚麼地方?

Bian4li4 shang1dian4 zai4 shen2me5 di4fang5

コンビニエンスストアはどこにありますか。
ร้านสะดวกซื้ออยู่ที่ไหน?

 

8. 怎么样 (怎麼樣) = 怎样 (怎樣) เป็นยังไง,เป็นอย่างไร
วางไว้ข้างหลังประธานหรือภาคแสดงใช้ถามถึงว่าข้อความที่วางอยู่ข้างหน้านั้นเป็นยังไงบ้าง
ประธาน+怎么样/怎样?
ประธาน+กริยา+怎么样/怎样?

您身体怎么样?
您身體怎麼樣?

Nin2 shen1ti3 zen3me5yang4

お体はいかがですか。
คุณร่างกายเป็นยังไง?

我们一起吃饭怎么样?
我們一起吃飯怎麼樣?

Wo3men5 yi4qi3 chi1 fan4 zen3me5yang4

一緒にご飯を食べるのはどう
พวกเรามาทานข้าวด้วยกันเป็นยังไง(ทานข้าวด้วยกันมั้ย)?

 

9. 为什么 (為甚麼) ทำไม,เพราะอะไร
ใช้ในการถามคำถามว่าเพราะอะไร ถามถึงเหตุผล
ประธาน+为什么+กริยา?
ใช้ในการถามเหตุผลของเรื่องทั่วๆไป

为什么哭了?
為甚麼哭了?

Ta1 Wei4 shen2me5 ku1 le5

彼女はなぜ泣いているのですか。
เขาร้องไห้
เพราะอะไรล่ะ?

哥哥为什么不去?
哥哥為甚麼不去?

Ge1ge5 wei4 shen2me5 bu2 qu4

お兄さんはなぜ行かないのですか。
พี่ชายไม่ไป
เพราะอะไร?

 

10. 怎么 (怎麼) ทำไม,เพราะอะไร
ใช้ในการถามคำถามว่าทำไม ถามถึงเหตุผล
ประธาน+怎么+กริยา?
ใช้ในการถามเหตุผลที่มีความรู้สึกแปลกใจหรือสงสัย

怎么笑?
怎麼笑?

Ni3 zen3me5 xiao4

あなたはなぜ笑うのですか。
เธอทำไมถึงหัวเราะ?

怎么不相信?
怎麼不相信?

Ni3 zen3me5 bu4 xiang1xin4

あなたはどうして信じないのですか。
เธอทำไมถึงไม่เชื่อ?

 

11. 怎么 (怎麼) ยังไง,อย่างไร
นอกจากใช้ในการถามเหตุผลแล้ว ยังใช้ในการถามขั้นตอนหรือวิธีการว่าทำยังไง
ประธาน+怎么+กริยา?
怎么 จะวางไว้หลังคำกริยาเสมอ

复印机怎么用?
複印機怎麼用?

Fu4yin4ji1 zen3me5 yong4

コピー機はどのように使うのですか。
เครื่องถ่ายเอกสารใช้ยังไง?

你的名字怎么写?
你的名字怎麼寫?

Ni3 de5 ming2zi5 zen3me5 xie3

あなたの名前はどう書くのですか。
ชื่อของเธอเขียนยังไง?

 

12. 几 (幾) กี่
ใช้ถามถึงจำนวนหรือปริมาณเป็นกี่อันอย่างชัดเจน
ประธาน+กริยา++ลักษณะนาม(+คำนาม)?

你买?
你買?

Ni3 mai3 ji3 ge5

あなたはいくつ買いますか。
เธอซื้อกี่อัน?

你家有人?
你家有人?

Ni3 jia1 you3 ji3 kou3 ren2

あなたの家は家族ですか。
บ้านเธอมีคนกี่คน?

上班?
上班?

Ni3 ji3 dian3 shang4ban1

あなたはに出勤しますか。
เธอไปทำงานกี่โมง
?

 

13. 多少 มากแค่ไหน,มากเท่าไหร่
ใช้ถามถึงจำนวนปริมาณหรือระยะเวลาอย่างชัดเจน
ประธาน+กริยา+多少 (+ลักษณะนาม) (+คำนาม)?
ข้างหลัง 多少 อาจมีหรือไม่มีลักษณะนามก็ได้

你买多少?
你買多少?

Ni3 mai3 duo1shao5

あなたはどのくらい買いますか。
เธอซื้อมากแค่ไหน?

这里有多少()留学生?
這裡有多少()留學生?

Zhe4li5 you3 duo1shao5 (ge5) liu2xue2sheng1

ここにはどのくらい留学生がいますか。
ที่นี่มีนักเรียนมากแค่ไหน?

 

คำศัพท์เพิ่มเติมในบทนี้
班长 (班長) ban1zhang3 = หัวหน้ากลุ่ม
chang4 = ร้องเพลง
ge1 = เพลง
雨伞 (雨傘) yu3san3 = ร่มกันฝน
穿 chuan1 = สวมใส่
hua1 = ดอกไม้
节目 (節目) jie2mu4 = รายการโทรทัศน์
爸爸 ba4ba5 = พ่อ
妈妈 (媽媽) ma1ma5 = แม่
xi3 = ซัก,ล้าง
衣服 yi1fu5 = เสื้อผ้า
洗手间(洗手間) xi3shou3jian1 = ห้องน้ำ
旅游 (旅遊) lu:3you2 = ไปเที่ยว
便利商店 bian4li4shang1dian4 = ร้านสะดวกซื้อ
身体 (身體) shen1ti3 = ร่างกาย
一起 yi4qi3 = ด้วยกัน
ku1 = ร้องไห้
哥哥 ge1ge5 = พี่ชาย
xiao4 = หัวเราะ
相信 xiang1xin4 = เชื่อ, ยอมรับว่าเป็นความจริง
复印机 (複印機) fu4yin4ji1 = เครื่องถ่ายเอกสาร
yong4 = ใช้
名字 ming2zi5 = ชื่อ
写 (寫) xie3 = เขียน
留学生 (留學生) liu2xue2sheng1 = นักเรียนนอก-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ภาษาศาสตร์ >> เรียนภาษา
-- ภาษาศาสตร์ >> ภาษาจีน >> ภาษาจีนกลาง

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  記事を検索

  おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文