φυβλαςのβλογ
phyblas的博客เส้นทางสมบัติทางวัฒนธรรมเผ่งซ้าน ย่านเก่าแก่ชานเมืองฮ่องกง
เขียนเมื่อ 2015/01/22 21:33
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
#อังคาร 13 ม.ค. 2015

หลังจากเดินเล่นที่ถ่งหล่อว้านเสร็จ https://phyblas.hinaboshi.com/20150119

เป้าหมายต่อไปเราไปต่อที่ย่านโบราณที่เรียกว่าเส้นทางสมบัติทางวัฒนธรรมเผ่งซ้าน (屏山文物徑, เผ่งซ้านหมั่นหมัดเก็ง) ซึ่งอยู่ในเขตหยวิ่นหล็อง (元朗區) ซึ่งเป็นชานเมืองทางตะวันตกของฮ่องกง

ที่นี่เป็นย่านเก่าแก่ที่สดแห่งหนึ่งของฮ่องกง เป็นเส้นทางยาว ๑.๖ กม. เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างเก่าแก่จึงเรียกว่าเป็นเส้นทางสมบัติทางวัฒนธรรม

สิ่งก่อสร้างโบราณมากมายถูกสร้างโดยตระกูลใหญ่ผู้มีอิทธิพลในแถบนี้มาแต่โบราณซึ่งมีแซ่ว่าเติ้ง (鄧) ซึ่งอ่านว่า "ตั่ง" ในสำเนียงกวางตุ้ง จึงเขียนภาษาอังกฤษเป็น Tang แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแซ่ถังซึ่งในภาษากวางตุ้งจะอ่านว่า "ถ่อง" และจะเขียนภาษาอังกฤษเป็น Tong

นอกจากที่นี่แล้ว ยังมีเส้นทางสายวัฒนธรรมอยู่อีกที่คือที่หล่งเหยิกเถ่า (龍躍頭) ซึ่งตั้งอยู่ค่อนข้างไกล ตั้งอยู่ทางเหนือเกือบถึงทายแดนข้ามไปเซินเจิ้น เราไม่ได้ไปถึงนั่นเพราะต้องใช้เวลามากกว่าเส้นทางสมบัติทางวัฒนธรรมเผ่งซ้านนี้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าทิ้นโสยไหว่ (天水圍) ซึ่งอยู่บนเส้นทางสายตะวันตก (西鐵綫) เดินทางมาได้สะดวก

จากถ่งหล่อว้านการเดินทางนั่งรถไฟฟ้าไปต้องเปลี่ยนรถถึงสองครั้ง ค่าโดยสารรวมแล้ว ๒๗ มั้น ครั้งแรกไปเปลี่ยนรถที่สถานีกั๊มจ๊ง (金鐘) เพื่อเปลี่ยนเป็นสายฉวิ่นว้าน (荃灣綫) ซึ่งเป็นสายเดียวกับที่เมื่อเช้านั่งมาจากสถานีเฉิ่งซ้าว้าน


กั๊มจ๊งแปลตรงๆว่าระฆังทอง ย่านกั๊มจ๊งนี้มีความสำคัญตรงที่เป็นย่านที่ถูกปิดถนนเมื่อครั้งชมนุมประท้วงเมื่อปลายปีที่แล้ว ที่จริงก็อยากแวะไปดูเหมือนกันแต่จังหวะไม่เหมาะที่จะแวะ และคิดว่าคงไม่มีร่องรอยอะไรเหลือแล้ว

หลังจากเปลี่ยนที่สถานีกั๊มจ๊งเพื่อขึ้นสายฉวิ่นว้าน แล้วก็ไปเปลี่ยนอีกทีที่สถานีเหมย์ฟู้ (美孚) ซึ่งเป็นสถานีที่รถเมล์เมื่อเช้าวิ่งผ่านมาแล้วรถไฟฟ้าสายนี้มีปลายทางอยู่ที่สถานีถวิ่นหมุ่น (屯門) ซึ่งอยู่ไกลออกไปทางตะวันตกสุดท้ายก็มาลงที่สถานีทิ้นโสยไหว่ เวลารวมทั้งหมดทั้งนั่งทั้งต่อรถจากถ่งหล่อว้านก็ประมาณเกือบชั่วโมง ที่นี่เป็นสถานีที่อยู่เกือบสุดสาย ไปอีกสองสถานีก็ปลายทางแล้ว รถไฟฟ้าสายนี้ลอยอยู่บนทางยกระดับ ต่างจากรถไฟฟ้าในเมืองซึ่งอยู่ใต้ดินดูจากแผนที่ตรงสถานีก็มีบอกเส้นทางว่าต้องลงไปทางใต้ ไปตามถนนเผ่งห่า (屏厦路) แล้วจะเจอทางเลี้ยวเข้าไปยังเส้นทางออกจากสถานีทางประตู Aมองจากสะพานลอยหน้าสถานี ฝนยังคงตกลงมาไม่มีหยุดแม้จะเบาลงกว่าตอนที่อยู่ที่ถ่งหล่อว้าน มองไปทางตะวันออกเฉียงใต้ เป้าหมายอยู่ตรงโน้นเดินลงมาไปตามถนนเผ่งห่าเลี้ยวเข้าถนนโจ่ยเซ้ง (聚星路) ตรงนี้ซึ่งมีป้ายชี้ไปยังเสิ่งเจิ๊งไหว่ (上璋圍)
เดินเข้ามาเรื่อยๆเจอหนองน้ำแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปก็จะเห็นทางรถไฟฟ้าที่เรานั่งมาเมื่อกี้ซึ่งด้านล่างมีรถรางด้วย ย่านแถบนี้มีระบบรถรางที่เรียกว่าเฮ้งถิด (輕鐵) เป็นรถรางที่วิ่งในเขตหยวิ่นหลองไปจนถึงเขตถวิ่นหมุ่น (屯門
)และที่ตั้งเด่นอยู่ตรงนั้นก็คืออาคารโจ่ยเซ้ง (聚星樓, โจ่ยเซ้งเหล่า) ซึ่งเป็นหอคอยเก่าแก่โบราณที่สุดในฮ่องกง สร้างโดยตระกูลเติ้งที่นี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางสมบัติทางวัฒนธรรมสายนี้แผนที่เส้นทางข้างหน้า จุดแดงคือจุดที่อยู่ เพิ่งจะแค่เริ่มต้นเท่านั้นเดินกลับมายังหนองน้ำที่ผ่านเมื่อครู่แล้วเดินต่อไปก็จะเจอกับย่านที่มีพวกบ้านโบราณอยู่ประปราย เรียกว่าเสิ่งเจิ๊งไหว่ (上璋圍) ที่ฮ่องกงมีหมู่บ้านที่เป็นลักษณะกำแพงล้อมแบบนี้อยู่หลายแห่งซึ่งถูกสร้างมานาน ที่นี่เป็นหนึ่งในนั้น
ข้างๆกันเป็นแท่นบูชาโบราณที่เอาไว้บูชาเทพเจ้าแห่งพื้นดิน
จากนั้นเดินผ่านลานจอดรถ
ก็จะเจอกับอาคารห้องเรียนหยั่นตวินก๊อง (仁敦岡書室, หยั่นตวิ๊นก๊องซวี้ซัด) เป็นอาคารโบราณแห่งหนึ่งที่ตระกูลเติ้งใช้เป็นห้องเรียน
ถัดไปข้างๆกันเป็นศาลประจำตระกูลเติ้ง (鄧氏宗祠, ตั่งสี่จ๊งฉี่)ถัดไปอีกติดกันเป็นศาลเจ้าหยวี่เข่า (愈喬二公祠, หยวี่เข่าหยี่ก๊งฉี่)ลานด้านหน้ามีปืนใหญ่จากนั้นเดินต่อมาตามทางก็จะเจออาคารห้องเรียนกั่นเถ่ง (覲廷書室, กั่นเถ่งซวี้ซัด)ข้างๆกันนั้นเป็นอาคารเช้งสวีฮิ้น (清暑軒)แล้วก็มาโผล่ที่ถนนเผ่งห่าสายเดิมจากตอนแรกที่เข้ามา เดินไปตามถนนี้ไปทางตะวันออกระหว่างทางผ่านวัดห่งเซ็ง (洪聖宮, ห่งเซ็งก๊ง)ไปต่อเรื่อยๆ เป้าหมายสุดท้ายของเส้นทางนี้อยู่ที่หอสมบัติทางวัฒนธรรมตระกูลเติ้งแห่งเผ่งซ้าน (屏山鄧族文物館, เผ่งซ้านตั่งจกหมั่นหมัดกุ๋น) ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับตระกูลเติ้งและสิ่งโบราณต่างๆที่พบในเส้นทางย่านนี้

ขึ้นเขาไปถึงแล้ว ที่นี่เปิดให้เข้าฟรี
แผนที่ภายใน ไม่ได้ใหญ่อะไรตัวอาคารหลักภายในมีจัดแสดงอะไรอยู่น้อยกว่าที่คาดไว้ เป็นเรื่องราวของตระกูลเติ้ง เราไม่ได้ใช้เวลาดูมันมากเพราะห่วงเรื่องเวลาอยู่

ถัดไปมีอีกอาคารที่อยู่ด้านหลัง เป็นส่วนที่จัดแสดงเกี่ยวกับสมบัติทางวัฒนธรรมที่นี่แผนที่ของเส้นทางสายนี้ซึ่งเราเดินผ่านมามุมมองจากท้องฟ้าตรงนี้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เราเดินผ่านมาตามทางรายละเอียดต่างๆที่พบได้ตามอาคารเก่าๆเหล่านั้น
ของจัดแสดงก็มีอยู่แค่นี้ ไม่มีอะไรมากมาย เดินออกมาด้านนอกตรงนี้เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่ดีเนื่องจากอยู่บนเขามองไปทางนี้เห็นสุสานเส้นทางสายวัฒนธรรมก็จบแค่นี้ เสร็จแล้วก็ลงจากเขามาแล้วเดินต่อไปเพื่อไปขึ้นรถราง
เดินมาขึ้นรถรางตรงนี้ซึ่งเป็นสถานีเผ่งซ้าน ต่อไปเราจะเดินทางด้วยรถรางเพื่อไปยังเป้าหมายต่อไปซึ่งเป็นแห่งสุดท้าย https://phyblas.hinaboshi.com/20150125

 
 
 
 
 
 
 
 
 -----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ประเทศจีน >> ฮ่องกง
-- ประวัติศาสตร์ >> ประวัติศาสตร์จีน

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目录

从日本来的名言
模块
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
机器学习
-- 神经网络
javascript
蒙古语
语言学
maya
概率论
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  查看日志

  推荐日志

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

各月日志

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

找更早以前的日志