φυβλαςのβλογ
phyblas的博客เส้นทางสมบัติทางวัฒนธรรมเผ่งซ้าน ย่านเก่าแก่ชานเมืองฮ่องกง
เขียนเมื่อ 2015/01/22 21:33
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
#อังคาร 13 ม.ค. 2015

หลังจากเดินเล่นที่ถ่งหล่อว้านเสร็จ https://phyblas.hinaboshi.com/20150119

เป้าหมายต่อไปเราไปต่อที่ย่านโบราณที่เรียกว่าเส้นทางสมบัติทางวัฒนธรรมเผ่งซ้าน (屏山文物徑, เผ่งซ้านหมั่นหมัดเก็ง) ซึ่งอยู่ในเขตหยวิ่นหล็อง (元朗區) ซึ่งเป็นชานเมืองทางตะวันตกของฮ่องกง

ที่นี่เป็นย่านเก่าแก่ที่สดแห่งหนึ่งของฮ่องกง เป็นเส้นทางยาว ๑.๖ กม. เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างเก่าแก่จึงเรียกว่าเป็นเส้นทางสมบัติทางวัฒนธรรม

สิ่งก่อสร้างโบราณมากมายถูกสร้างโดยตระกูลใหญ่ผู้มีอิทธิพลในแถบนี้มาแต่โบราณซึ่งมีแซ่ว่าเติ้ง (鄧) ซึ่งอ่านว่า "ตั่ง" ในสำเนียงกวางตุ้ง จึงเขียนภาษาอังกฤษเป็น Tang แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแซ่ถังซึ่งในภาษากวางตุ้งจะอ่านว่า "ถ่อง" และจะเขียนภาษาอังกฤษเป็น Tong

นอกจากที่นี่แล้ว ยังมีเส้นทางสายวัฒนธรรมอยู่อีกที่คือที่หล่งเหยิกเถ่า (龍躍頭) ซึ่งตั้งอยู่ค่อนข้างไกล ตั้งอยู่ทางเหนือเกือบถึงทายแดนข้ามไปเซินเจิ้น เราไม่ได้ไปถึงนั่นเพราะต้องใช้เวลามากกว่าเส้นทางสมบัติทางวัฒนธรรมเผ่งซ้านนี้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าทิ้นโสยไหว่ (天水圍) ซึ่งอยู่บนเส้นทางสายตะวันตก (西鐵綫) เดินทางมาได้สะดวก

จากถ่งหล่อว้านการเดินทางนั่งรถไฟฟ้าไปต้องเปลี่ยนรถถึงสองครั้ง ค่าโดยสารรวมแล้ว ๒๗ มั้น ครั้งแรกไปเปลี่ยนรถที่สถานีกั๊มจ๊ง (金鐘) เพื่อเปลี่ยนเป็นสายฉวิ่นว้าน (荃灣綫) ซึ่งเป็นสายเดียวกับที่เมื่อเช้านั่งมาจากสถานีเฉิ่งซ้าว้าน


กั๊มจ๊งแปลตรงๆว่าระฆังทอง ย่านกั๊มจ๊งนี้มีความสำคัญตรงที่เป็นย่านที่ถูกปิดถนนเมื่อครั้งชมนุมประท้วงเมื่อปลายปีที่แล้ว ที่จริงก็อยากแวะไปดูเหมือนกันแต่จังหวะไม่เหมาะที่จะแวะ และคิดว่าคงไม่มีร่องรอยอะไรเหลือแล้ว

หลังจากเปลี่ยนที่สถานีกั๊มจ๊งเพื่อขึ้นสายฉวิ่นว้าน แล้วก็ไปเปลี่ยนอีกทีที่สถานีเหมย์ฟู้ (美孚) ซึ่งเป็นสถานีที่รถเมล์เมื่อเช้าวิ่งผ่านมาแล้วรถไฟฟ้าสายนี้มีปลายทางอยู่ที่สถานีถวิ่นหมุ่น (屯門) ซึ่งอยู่ไกลออกไปทางตะวันตกสุดท้ายก็มาลงที่สถานีทิ้นโสยไหว่ เวลารวมทั้งหมดทั้งนั่งทั้งต่อรถจากถ่งหล่อว้านก็ประมาณเกือบชั่วโมง ที่นี่เป็นสถานีที่อยู่เกือบสุดสาย ไปอีกสองสถานีก็ปลายทางแล้ว รถไฟฟ้าสายนี้ลอยอยู่บนทางยกระดับ ต่างจากรถไฟฟ้าในเมืองซึ่งอยู่ใต้ดินดูจากแผนที่ตรงสถานีก็มีบอกเส้นทางว่าต้องลงไปทางใต้ ไปตามถนนเผ่งห่า (屏厦路) แล้วจะเจอทางเลี้ยวเข้าไปยังเส้นทางออกจากสถานีทางประตู Aมองจากสะพานลอยหน้าสถานี ฝนยังคงตกลงมาไม่มีหยุดแม้จะเบาลงกว่าตอนที่อยู่ที่ถ่งหล่อว้าน มองไปทางตะวันออกเฉียงใต้ เป้าหมายอยู่ตรงโน้นเดินลงมาไปตามถนนเผ่งห่าเลี้ยวเข้าถนนโจ่ยเซ้ง (聚星路) ตรงนี้ซึ่งมีป้ายชี้ไปยังเสิ่งเจิ๊งไหว่ (上璋圍)
เดินเข้ามาเรื่อยๆเจอหนองน้ำแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปก็จะเห็นทางรถไฟฟ้าที่เรานั่งมาเมื่อกี้ซึ่งด้านล่างมีรถรางด้วย ย่านแถบนี้มีระบบรถรางที่เรียกว่าเฮ้งถิด (輕鐵) เป็นรถรางที่วิ่งในเขตหยวิ่นหลองไปจนถึงเขตถวิ่นหมุ่น (屯門
)และที่ตั้งเด่นอยู่ตรงนั้นก็คืออาคารโจ่ยเซ้ง (聚星樓, โจ่ยเซ้งเหล่า) ซึ่งเป็นหอคอยเก่าแก่โบราณที่สุดในฮ่องกง สร้างโดยตระกูลเติ้งที่นี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางสมบัติทางวัฒนธรรมสายนี้แผนที่เส้นทางข้างหน้า จุดแดงคือจุดที่อยู่ เพิ่งจะแค่เริ่มต้นเท่านั้นเดินกลับมายังหนองน้ำที่ผ่านเมื่อครู่แล้วเดินต่อไปก็จะเจอกับย่านที่มีพวกบ้านโบราณอยู่ประปราย เรียกว่าเสิ่งเจิ๊งไหว่ (上璋圍) ที่ฮ่องกงมีหมู่บ้านที่เป็นลักษณะกำแพงล้อมแบบนี้อยู่หลายแห่งซึ่งถูกสร้างมานาน ที่นี่เป็นหนึ่งในนั้น
ข้างๆกันเป็นแท่นบูชาโบราณที่เอาไว้บูชาเทพเจ้าแห่งพื้นดิน
จากนั้นเดินผ่านลานจอดรถ
ก็จะเจอกับอาคารห้องเรียนหยั่นตวินก๊อง (仁敦岡書室, หยั่นตวิ๊นก๊องซวี้ซัด) เป็นอาคารโบราณแห่งหนึ่งที่ตระกูลเติ้งใช้เป็นห้องเรียน
ถัดไปข้างๆกันเป็นศาลประจำตระกูลเติ้ง (鄧氏宗祠, ตั่งสี่จ๊งฉี่)ถัดไปอีกติดกันเป็นศาลเจ้าหยวี่เข่า (愈喬二公祠, หยวี่เข่าหยี่ก๊งฉี่)ลานด้านหน้ามีปืนใหญ่จากนั้นเดินต่อมาตามทางก็จะเจออาคารห้องเรียนกั่นเถ่ง (覲廷書室, กั่นเถ่งซวี้ซัด)ข้างๆกันนั้นเป็นอาคารเช้งสวีฮิ้น (清暑軒)แล้วก็มาโผล่ที่ถนนเผ่งห่าสายเดิมจากตอนแรกที่เข้ามา เดินไปตามถนนี้ไปทางตะวันออกระหว่างทางผ่านวัดห่งเซ็ง (洪聖宮, ห่งเซ็งก๊ง)ไปต่อเรื่อยๆ เป้าหมายสุดท้ายของเส้นทางนี้อยู่ที่หอสมบัติทางวัฒนธรรมตระกูลเติ้งแห่งเผ่งซ้าน (屏山鄧族文物館, เผ่งซ้านตั่งจกหมั่นหมัดกุ๋น) ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับตระกูลเติ้งและสิ่งโบราณต่างๆที่พบในเส้นทางย่านนี้

ขึ้นเขาไปถึงแล้ว ที่นี่เปิดให้เข้าฟรี
แผนที่ภายใน ไม่ได้ใหญ่อะไรตัวอาคารหลักภายในมีจัดแสดงอะไรอยู่น้อยกว่าที่คาดไว้ เป็นเรื่องราวของตระกูลเติ้ง เราไม่ได้ใช้เวลาดูมันมากเพราะห่วงเรื่องเวลาอยู่

ถัดไปมีอีกอาคารที่อยู่ด้านหลัง เป็นส่วนที่จัดแสดงเกี่ยวกับสมบัติทางวัฒนธรรมที่นี่แผนที่ของเส้นทางสายนี้ซึ่งเราเดินผ่านมามุมมองจากท้องฟ้าตรงนี้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เราเดินผ่านมาตามทางรายละเอียดต่างๆที่พบได้ตามอาคารเก่าๆเหล่านั้น
ของจัดแสดงก็มีอยู่แค่นี้ ไม่มีอะไรมากมาย เดินออกมาด้านนอกตรงนี้เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่ดีเนื่องจากอยู่บนเขามองไปทางนี้เห็นสุสานเส้นทางสายวัฒนธรรมก็จบแค่นี้ เสร็จแล้วก็ลงจากเขามาแล้วเดินต่อไปเพื่อไปขึ้นรถราง
เดินมาขึ้นรถรางตรงนี้ซึ่งเป็นสถานีเผ่งซ้าน ต่อไปเราจะเดินทางด้วยรถรางเพื่อไปยังเป้าหมายต่อไปซึ่งเป็นแห่งสุดท้าย https://phyblas.hinaboshi.com/20150125

 
 
 
 
 
 
 
 
 -----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ประเทศจีน >> ฮ่องกง
-- ประวัติศาสตร์ >> ประวัติศาสตร์จีน

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目录

从日本来的名言
模块
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
机器学习
-- 神经网络
javascript
蒙古语
语言学
maya
概率论
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  查看日志

  推荐日志

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ