φυβλαςのβλογ
phyblas的博客ภาษาหมิ่นหนาน (ฮกเกี้ยน) พื้นฐาน
เขียนเมื่อ 2017/08/26 00:21
แก้ไขล่าสุด 2023/11/02 04:27

จากที่ได้แนะนำภาษาหมิ่นหนาน (ฮกเกี้ยน) ไปแล้ว https://phyblas.hinaboshi.com/20170824

แล้วก็ได้เขียนถึงเรื่องวรรณยุกต์ไป https://phyblas.hinaboshi.com/20170825สำหรับบทความนี้จะเป็นตัวอย่างประโยคพื้นฐาน

ที่มาคือคลิปบทเรียนสอนภาษาหมิ่นหนาน
https://www.youtube.com/watch?v=DA_DMxQVLqE

ในที่นี้ได้นำมาแปลเป็นไทยพร้อมถอดเสียงอ่านไปด้วย

สำหรับเนื้อหาประโยคตัวอย่างทั้งหมดพบเจออยู่ในเว็บ
http://www.520hai.com/mn/jd.htm

ดังนั้นจึงเอาจากในนั้นมาใช้ แล้วเพิ่มภาษาไทยลงไป นอกจากนี้แล้วในนั้นยังมีพิมพ์ผิดอยู่ประปราย ก็เลยถือโอกาสทำการแก้ให้ไปด้วย

ระบบเขียนพินอินที่ใช้ในนี้คือไป๋ฮว่าจื้อ ซึ่งต่างจากบทความก่อนๆที่ใช้ไถหลัวพินอินเป็นหลัก เนื่องจากว่าต้นฉบับใช้แบบนี้มา ไม่สะดวกที่จะมาแก้ใหม่

ระบบนี้มีความแตกต่างจากไถหลัวซึ่งสังเกตได้ชัดดังนี้
- สระออ ใช้จุดต่อท้ายตัว o กลายเป็น o· เพื่อแยกจากสระเออ ที่ใช้ o เฉยๆ
- "อิง"=eng, "อิก"=ek
- ใช้ o ขึ้นต้นสระผสม เช่น "อวย"=oe, "อัว"=oa, "อวน"=oan
- ใช้ ⁿ แทนเสียงออกจมูก
- "จ"=ch, "ช"=chh

อักษรที่ใช้ในฮกเกี้ยนมีหลายมาตรฐาน ไม่มีการตกลงกันให้ลงตัว อักษรที่ใช้ในนี้ก็เป็นแค่แบบหนึ่งที่มีใช้กัน แต่ก็อาจเจอคนอื่นเขียนแบบอื่นได้อีก

อักษรที่ดูแล้วไม่มีมาตรฐานก็อาจไม่ต้องไปยึดติดมาก ที่สำคัญคือเสียงอ่านมากกว่า เพราะส่วนใหญ่พวกคำที่ใช้อักษรไม่ตายตัวนี้คือคำที่มีที่มาไม่ชัดเจน หรือเป็นคำทับศัพท์ แล้วแค่หาอักษรมาใช้เพื่อแทนเสียง จึงเป็นตัวอะไรก็ได้

อักษรที่ใช้ในบทเรียนนี้หลายตัวจะเป็นแบบที่ต่างจากที่ใช้ในไต้หวัน ดังนั้นจึงจะหมายเหตุเพิ่มเอาไว้ว่ามีการใช้อย่างอื่น

ในต้นฉบับมีข้อ 11. ~ 15. ซ้ำ ๒​ ครั้ง ในที่นี้จึงแก้ให้ชุดหลังเป็น 11.5 ~ 15.5


1.
汝好 【你好】
Lí hó
ลี้เฮ่อ
สวัสดี

** เสียง o บางสำเนียงอ่านเป็นสระโอ ดังนั้นจึงเป็น "ลี้โฮ่"
** บางครั้ง "ลี่" (ลี้) 汝 lí ก็นิยมใช้อักษร 你 เหมือนจีนกลาง และในบางสำเนียงจะอ่านว่า "ลื่อ" (ลื้อ) เหมือนแต้จิ๋ว

2.
逐个好 【大家好】
Ta̍k-ê hó
ตัก-เอ เฮ่อ
สวัสดีทุกคน

3.
敖早 【早上好】
Gâu-chá
เงา-จ้า
สวัสดีตอนเช้า

** ที่ไต้หวันใช้อักษรที่สร้างขึ้นใหม่โดยเอา 敖 วางบน 力 แต่มีปัญหาการแสดงผลจึงยากที่จะใช้

4.
我是小陈 【我是小陈】
Góa sī Sió Tân
งั้ว สี่ เซี้ยว ตั๋น
ฉันคือเสี่ยวเฉิน

** แซ่ "เฉิน" ฮกเกี้ยนเรียก "ตั๋น" แต้จิ๋วเรียก "ตั๊ง" แต่คนไทยมักเรียกเป็นแซ่ "ตั้ง"
** "งั่ว" (งั้ว) 我 góa บางครั้งออกเสียงแบบขี้เกียจกลายเป็น "อั้ว" (อั๊ว) เหมือนแต้จิ๋ว

5.
汝是小陈唷? 【你是小陈吗】
Lí sī Sió Tân --hehⁿ ?
ลี้ สี่ เซี้ยว ตั๋น --เหะⁿ?
เธอคือเสี่ยวเฉินหรือ?

6.
我着是/我毋是啦 【我是/我不是】
Góa to̍h-sī / Góa m̄-sī --lah
งั้ว เต่อ-ซี / งั้ว อึ่ม-ซี --หละ
ใช่ฉันเป็น / ฉันไม่ได้เป็น

7.
歹势啦 【不好意思】
Pháiⁿ-sè --lah
ไพ้ⁿ-เซ --หละ
ขอโทษ

8.
我欲来走(行)啊 【我要走了】
Góa beh lâi cháu (kiâⁿ) --ah
งั้ว เบ้ ไหล เจ้า (เกี๋ยⁿ) --อะ
ฉันจะไปละ

9.
我欲来去啊【我要走了】
Góa beh lâi-khì --ah
งั้ว เบ้ ไล-ขี่ --อะ
ฉันจะไปละ

10.
共阿伯问好一下 【给大伯问声好】
kā a-peh mn̄g hó chi̍t-ē
ก่า อา-เปะ หมึ่ง เฮ่อ จิด-เอ
ทักทายอาแปะ (คุณลุง) สักหน่อย

11.
食饱未? 【吃过饭了吗?】
Chia̍h pá --bōe ?
เจี่ย ป้า --บวย?
กินข้าวยัง?

** แปรตรงตัวคือ "กินอิ่มยัง" มักใช้เป็นคำทักทายทั่วไป

12.
再见 【再见】
chài-kiàn
ไจ้-เกี่ยน
แล้วเจอกัน (ลาก่อน)

13.
有闲来去阮兜食茶 【有空到我家泡茶。】
Ū-êng lâi-khì gún-tau chia̍h-tê
อู่-อิ๋ง ไหล-คี่ งุ้น-เต๊า เจี่ย-เต๋
มีเวลาว่างก็มาบ้านฉันดื่มชา

14.
顺行顺行 【一路走好 (闽南语中客人走的时候,主人经常会这句话,意思为:慢走)】
sūn-kiâⁿ sūn-kiâⁿ
สุ่น-เกี๋ยⁿ สุ่น-เกี๋ยⁿ
เดินดีๆนะ (เจ้าบ้านพูดกับแขกตอนที่แขกกำลังเดินจากไป)

15.
有闲捷来佚佗哦 【有空经常过来玩啊】
Ū-êng chia̍p lâi thit-thô --oh
อู่-อิ๋ง เจียบ ไล ทิด-เถอ --เออะ
มีเวลาว่างก็มาเล่นบ่อยๆนะ

** ทิด-เถอ 佚佗 thit-thô อาจเขียนเป็น 𨑨迌

11.5
我欲来去上课(读册)啊 【我要去上课(上学)了】
Góa beh lâi-khì siōng-khò (tha̍k-chheh) ah
งั้ว เบ้ ไล-คี้ สย่อง-เข่อ (ถัก-เฉะ) อะ
ฉันจะไปเข้าเรียนละ

12.5
我会使入来未? 【我能进来吗?】
Góa ē-sái ji̍p–lâi --bōe ?
งั้ว เอ่-ไซ้ ยิบ-ไหล --บ่วย?
ฉันเข้ามาได้มั้ย?

13.5
请坐 【请坐】
Chhiáⁿ chē
เชี้ยⁿ เจ
เชิญนั่ง

14.5
放下啊 【放学了】
Pàng-hē --ah
ปั้ง-เฮ --อะ
เลิกเรียนละ

15.5
时间遘啊(遘点啊) 【时间到了】
Sî-kan kàu --ah (kàu tiám --ah)
ซี-ก๊าน เก่า --อะ (เก่า เตี้ยม --อะ)
ถึงเวลาแล้ว

** เก้า 遘 kàu อาจใช้อักษร 到

16.
听会晓未? 【听懂了吗?】
Thiaⁿ ē-hiáu --bōe ?
เทียⁿ เอ่-เฮี่ยว --บวย?
ฟังเข้าใจมั้ย?

17.
听有无? 【听懂了吗?】
Thiaⁿ ū bô ?
เทียⁿ อู เบอะ?
ฟังเข้าใจมั้ย?

18.
真歹势 【不好意思】
Chin pháiⁿ-sè
จิน ไพ้ⁿ-เส่
ขอโทษ

19.
我听袂晓 (我听无) 【我听不懂】
Góa thiaⁿ bōe-hiáu (góa thiaⁿ bô)
งั้ว เทียⁿ บ่วย-เฮี่ยว (งั้ว เทียⁿ เบ๋อ)
ฉันฟังไม่เข้าใจ

** บวย (บ่วย) 袂 bōe ในที่นี้เป็นคำผสมระหว่าง 无 bô กับ 会 ē

20.
汝阁讲一摆仔,好无? 【你可以再说一遍吗?】
Lí koh kóng chi̍t-pái–ah, hó bô ?
ลี้ เก๊อ ก้อง จิด-ไป้-อะ, เฮ่อ เบอะ?
คุณช่วยพูดอีกครั้งได้มั้ย

21.
明仔再毋通阁迟到啊 【明天不要再迟到了】
Mî-á-chài m̄-thang koh tî-tò --ah
มี-อ๊า-ไจ่ อึ่ม-ทัง เก๊อะ ตี-เต่อ --อะ
พรุ่งนี้อย่ามาสายอีกนะ

"มีอ๊าไจ่" 明仔再 mî-á-chài แปลว่า "พรุ่งนี้" อาจเขียนเป็น 明仔载 และอาจอ่านว่า "บินอ๊าไจ่" bîn-á-chài ได้ด้วย หรืออาจควบรวมเสียงเป็น "เมีย-ไจ่" miâ-chài

22.
有啥物问题无? 【有问题吗?】
Ū siáⁿ-mi̍h būn-tôe --bô ?
อู่เซีย-มิ บุ่น-ต๋วย --เบอะ?
มีปัญหาอะไรมั้ย?

23.
有侬欲发言无? 【有人要发言吗?】
Ū lâng beh hoat-giân --bô ?
อู่ ลัง เบ้ ฮ้วด-เหงียน --เบอะ?
มีใครอยากแสดงความเห็นอะไรมั้ย?

** 侬 lâng นิยมใช้อักษร 人 เหมือนจีนกลางแทน

24.
有侬欲讲话无? 【有人要讲话吗?】
Ū lâng beh kóng-oē --bô ?
อู ลัง เบ้ ก๊อง-อวย --เบอะ?
มีใครอยากพูดอะไรมั้ย?

25.
明仔再着交作业 【明天得交作业】
Mî-á-chài to̍h kau chok-gia̍p
มี-อ๊า-ไจ่ เต่อ เกา จ๊อก-เงี้ยบ
พรุ่งนี้ต้องส่งการบ้าน

26.
今仔日着讲遘遮 【今天就说到这里】
Kin-á-ji̍t to̍h kóng kàu chia
กิน-อ๊า-ยิด เตอะ ก้อง เก้า เจี๊ย
วันนี้พูดถึงแค่นี้

27.
落课 【下课】
Lo̍h-khò
เหล่อ-เค่อ
เลิกเรียน

28.
这是啥物 【这是什么?】
Che sī sím-mi̍h ?
เจ๊ สี่ ซิ้ม-มิ?
นี่คืออะไร?

** 啥物 อ่านได้ ๒ แบบคือ "เซี้ยมิ" siáⁿ-mi̍h กับ "ซิ้มมิ" sím-mi̍h

29.
这是铁笔啦 【它是支钢笔】
Che sī thih-pit lah
เจ๊ สี่ ที่-ปิด หละ
นี่คือปากกาหมึกซึมน่ะ

30.
即奇袋仔敢是汝的? 【这是你的包吗?】
Chit-kha tē-á kám sī lí–ê ?
จิ๊ด-คา เต่-อ้า กั๊ม สี่ ลี้-เอ๋?
นี่คือกระเป๋าของคุณหรือ?

** 敢 ใช้แสดงประโยคคำถาม ไว้หน้าคำกริยา ต่างจาก 吗 ในจีนกลางที่จะไว้ท้ายประโยค
** "ค้า" (คา) 奇 kha อาจเขียนเป็น 跤

31.
即个铅笔抠是啥侬的? 【这是谁的铅笔刀?】
Chit-ê iân-pit-khau sī siáⁿ-lâng ê ?
จิ๊ด-เอ เอียน-ปิ๊ด-เค้า สี่ เซี้ยⁿ-หลัง เอ๋?
กบเหลาดินสอนี้คือของใคร?

32.
是我的 【是我的】
Sī góa ê
สี่ กั๊ว เอ๋
คือของฉัน

33.
彼是的士车毋? 【那是一辆出租车吗?】
He sī tek-sî-chhia m̄ ?
เฮ้ สี่ ติ๊ก-ซี-เชี้ย อึม?
นั่นคือแท็กซีใช่มั้ย

** 彼 อ่านได้ ๒ แบบคือ หิด (ฮิด) hit กับ เฮ้ he แบบแรกแปลว่า "นั่น" หรือ "อันนั้น" แต่แบบหลังใช้เมื่อนำหน้าลักษณะนาม แปลว่า "นั้น" ดูข้อ 37.

34.
彼是公交车啦 【那是一辆公共汽车】
He sī kong-kau-chhia --lah
เฮ้ สี่ กอง-เกา-เชี้ย --หละ
นั่นคือรถเมล์

35.
这厦门话卜(欲)安怎讲? 【这个用厦门话怎么说?】
Che Ē-mn̂g-oē beh án-choáⁿ kóng ?
เจ๊ เอ่-มึง-อวย เบ้ อั๊น-จั๊วⁿ ก้อง?
นี่ (คำนี้) ในสำเนียงเซี่ยเหมินเรียกว่าอะไร

36.
即本册是啥物色致的? 【这本书是什么颜色的?】
Chit-pún chheh sī siáⁿ-mi̍h sek-tī ê ?
จิ๊ด-ปุ๊น เฉะ สี่ เซี้ย-มิ ซิก-ตี เอ๋
หนังสือเล่มนี้สีอะไร

** บางครั้ง "จิด" (จิ๊ด) 即 chit ก็เขียนเป็น 这 แต่จะอ่านจาก 这 ในข้อ 35. ซึ่งเป็นคำนามแปลว่า "นี่" หรือ "อันนี้" กรณีหลังนี้ใช้นำหน้าลักษณะนามแปลว่า "นี้"

37.
汝彼间房有偌大? 【你的房子有多大?】
Lí hit-keng pâng ū lōa tōa?
ลี้ ฮิด-กิง ปั๋ง อู่ หลั่ว ตัว?
ห้อง (นั้น) ของคุณใหญ่แค่ไหน

38.
有偌长?偌阔? 【有多长?多宽】
Ū lōa tn̂g ? Lōa khoan ?
อู่ หลั่ว ตึ๋ง? หลั่ว ขวะ?
ยาวแค่ไหน? กว้างแค่ไหน?

39.
即只猫号啥物名? 【这猫什么名字?】
Chit-chiah niau hō sím-mi̍h miâ ?
จิ๊ด-เจี้ย เนี้ยว เห่อ ซิ้ม-มิ เหมีย?
แมวตัวนี้มีชื่อว่าอะไร?

40.
彼间公司欲怎样行? 【那间公司怎么走?】
Hit keng kong-si beh cháiⁿ-iūⁿ kiâⁿ ?
ฮิด กิง กอง-ซี้ เบ้ ไจ๊ⁿ-อิ่วⁿ เกี๋ยⁿ?
บริษัทแห่งนี้ไปยังไง?

41.
这是啥物 【这是什么?】
Che sī sím-mi̍h?
เจ๊ สี่ ซิ้ม-มิ?
นี่คืออะไร

42.
这是空调 【这是空调】
Che sī khong-tiâu
เจ๊ สี่ คอง-เตี๋ยว
นี่คือเครื่องปรับอากาศ

43.
这敢是汝的? 【这是你的吗?】
Che kám sī lí ê ?
เจ๊ กั๊ม สี่ ลี้ เอ๋?
นี่คือของคุณหรือ?

44.
是我的 【是我的】
Sī góa ê
สี่ งั้ว เอ๋
คือของฉัน

45.
我的袋仔咧? 【我的包在哪儿?】
Góa ê tē-á --leh ?
งั้ว เอ๋ เต่-อ้า --เหละ?
กระเป๋าของฉันอยู่ไหนน่ะ

46.
汝有看着我的袋仔无? 【你知道我把包搁哪儿了吗?】
Lí ū khoàⁿ-tio̍h góa ê tē-á bô ?
ลี้ อู่ คว่าⁿ-เตี่ยว งั้ว เอ เต่-อ้า เบอะ?
คุณเห็นกระเป๋าฉันมั้ย? (คุณรู้มั้ยว่ากระเป๋าฉันอยู่ไหน)

47.
伫遮/遮 【在这边/在那边】
Tī chia/hia
ตี่ เจีย/เฮีย
อยู่นี่/นั่น

48.
伫桌顶 【在桌上】
Tī toh-téng
ตี่ เต้อ-ติ้ง
อยู่บนโต๊ะ

49.
这汝的笔毋?我伫桌跤抾着的 【这是你的笔吗?我在桌下捡的】
Che lí ê pit m̄? Góa tī toh-kha khioh --tio̍h--ê
เจ๊ ลี้ เอ ปิด อึ่ม? งั้ว ตี่ เต้อ-ค้า เขี่ยว --เตี่ยว--เอะ
นี่เป็นปากกาของคุณหรือ? ฉันเก็บได้ที่ใต้โต๊ะ

50.
毋是。我的是蓝色的 【不是。我的是蓝的】
M̄-sī. góa ê sī nâ-sek --ê
อึ่ม-สี่. งั้ว เอ๋ สี่ นา-สิก --เอะ
ไม่ใช่ ของฉันเป็นสีน้ำเงิน

51.
叨一奇是汝的袋仔? 【哪个是你的包?】
Tó chi̍t kha sī lí ê tē-á ?
เต๊อ จิด ค้า สี่ ลี้ เอ เต่-อ้า?
อันไหนคือกระเป๋าของคุณ

** 叨 tó อาจใช้อักษร 佗 และอักษร 奇 อาจใช้ 个 รวมแล้วกลายเป็น 佗一个

52.
咔大奇着是啊 【大些的那个】
Khah tōa kha ê tio̍h-sī ah
คะ ตั่ว ค้า เอ เตี่ยว-สี่ อะ
คืออันที่ใหญ่หน่อย

** "ขะ" (คะ) 咔 khah อาจใช้อักษร 较

53.
遮个拢汝的是无? 【这些全是你的吗?】
Chiah-ê lóng lí ê sī–-bô?
เจี้ย-เอ๋ ล้อง ลี้ เอ๋ สี่--เบอะ?
ทั้งหมดนี่เป็นของคุณหรือ?

54.
有一寡是我的 【一部分是我的】
Ū --chi̍t-kóa sī góa ê
อู่ --จิ๊ด-กั๊ว สี่ กว๊า เอ๋
มีส่วนหนึ่งเป็นของฉัน

55.
汝啥侬(啥人)? 【你是谁?】
Lí siáⁿ-lâng?
ลี้ เซี้ยⁿ-หลัง?
คุณเป็นใคร?

56.
我小林啦 【我是小林】
Góa Sió Lîm lah
งั้ว เซี้ยว หลิม หละ
ฉันคือเสี่ยวหลิน (โคบายาชิ)

** แซ่ "หลิน" 林 ฮกเกี้ยนเรียก "หลิม" แต้จิ๋วเรียก "ลิ้ม" ในภาษาไทยเรียกตามแต้จิ๋ว

57.
彼爿彼个侬(人)是啥侬? 【那边那个人是谁?】
Hit-pêng hit-ê lâng sī siáng (siáⁿ-lâng) ?
ฮิด-ปิ๋ง ฮิด-เอ หลัง สี่ เซี่ยง (เซี้ย-หลัง) ?
คนนั้น (ที่อยู่) ตรงนั้นคือใคร?

** เซี้ยหลัง 啥侬 siáⁿ-lâng สามารถควบรวมเสียงกลายเป็น เซี่ยง siáng

58.
伊是阮阿姊 【她是我姐】
I sī gún a-chí
อี สี่ งุ้น อา-จี้
เขาคือพี่สาวฉัน

** "งุ่น" (งุ้น) 阮 gún แปลว่า "พวกเรา" แต่ก็อาจแปลว่า "ฉัน" ได้ มักเป็นผู้หญิงพูด
** 阿姊 บางทีก็อ่านเป็น "อาเจ้" a-ché

59.
彼个查某囡仔敢是学生? 【那个女孩是学生吗?】
Hit-ê cha-bó· gín-á kám sī ha̍k-seng ?
ฮิด-เอ จา-บ๊อ งิ้น-อ้า กั๊ม สี่ หัก-ซิง?
เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นนักเรียนหรือ?

60.
伊毋是 【她不是】
I m̄-sī
อี อึ่ม-ซี
เขา (เธอ) ไม่ใช่ (ไม่ได้เป็น)

61.
汝咧做啥物息头? 【你是做什么的?】
Lí --leh chòe sím-mi̍h sit-thâu ?
ลี้ --เละ จ้วย ซิ้ม-มิ ซิด-เถา?
คุณทำงานอะไร?

** 息头 sit-thâu อาจเขียนเป็น 穑头

62.
我是学生 【我是个学生】
Góa sī ha̍k-seng
งั้ว สี่ หัก-ซิ้ง
ฉันเป็นนักเรียน

63.
伊咧做啥物头路? 【他是干什么的?】
I --leh chòe sím-mi̍h thâu-lō· ?
อี --เละ จ้วย ซิ้ม-มิ เทา-ลอ?
เขาทำอะไร? (ถามอาชีพ)

64.
伊咧做经理 【他是经理】
I --leh chòe keng-lí
อี --เละ จ้วย เกง-ลี่
เขาเป็นผู้จัดการ

65.
伊稳当是机师 【他一定是个司机】
I ún-tàng sī ki-su
อี อุ๊น-ตั้ง สี่ กี-ซู้
เขาต้องเป็นช่างเครื่องแน่เลย

66.
我真正毋知影 【我真不知道】
Góa chin-chiàⁿ m̄ chai-iáⁿ
งั้ว จิน-เจี้ยⁿ อึ่ม ไจ-เอี้ยⁿ
ฉันไม่รู้จริงๆ

67.
我拢毋知影半项 【我一点都不知道】
Góa lóng m̄ chai-iáⁿ phoàⁿ-hāng
งั้ว ล้อง อึ่ม ไจ-เอี๊ยⁿ ปั้วⁿ-ฮัง
ฉันไม่รู้เลยสักนิด

68.
汝号做(叫)啥物名? 【你叫什么名字?】
Lí hō-chòe (kiò) sím-mi̍h miâ ?
ลี้ เห่อ-จ้วย (เกี้ยว) ซิ้ม-มิ เหมีย?
คุณชื่อว่าอะไร?

69.
敢会当共我讲汝叫啥物名? 【能告诉我你的名字吗?】
Kám ē-tàng kā góa kóng lí kiò sím-mi̍h miâ?
กั๊ม เอ่-ตั้ง ก่า งั้ว ก้อง ลี้ เกี้ยว ซิ้ม-มิ เหมีย?
บอกฉันได้มั้ยว่าเธอชื่ออะไร?

70.
我叫马文强 【我叫马文强】
Góa kiò Má Bûn-kiông
งั้ว เกี้ยว ม้า บุน-กย๋อง
ฉันชื่อหม่าเหวินเฉียง

** แซ่ "หม่า" 马 ฮกเกี้ยนเรียก "ม่า" (ม้า) แต้จิ๋วเรียก "แบ้" แต่ในไทยเรียก "เบ๊"

71.
叫我阿强啦 【叫我阿强】
Kiò góa A-kiông --lah
เกี๊ยว งั้ว อา-กย๋อง --หละ
เรียกฉันว่าอาเฉียงนะ

72.
汝姓啥? 【你姓什么?】
Lí sìⁿ siáⁿ ?
ลี้ ซี่ⁿ เซี่ยⁿ?
คุณแซ่อะไร?

73.
我姓何 【我姓何】
Góa sìⁿ Hô
งั้ว ซี่ เหอ
ฉันแซ่เหอ

74.
怎样讲咧? 【怎么说?】
Cháiⁿ-iūⁿ kóng --leh?
ไจ๊ⁿ-อิ่วⁿ ก้อง --เหละ?
พูดยังไงน่ะ?

75.
穿白衫彼个小姐是啥侬? 【穿白衣服的那位小姐是谁?】
Chheng pe̍h-saⁿ hit-ê sió-chiá sī siáⁿ-lâng ?
ชิง เป่-ซ้าⁿ ฮิด-เอ เซี้ยว-เจี้ย สี่ เซี้ยⁿ-หลัง?
ผู้หญิงคนนั้นที่สวมเสื้อขาวคือใคร

76.
汝敢会当自我介绍一下? 【你可以介绍一下吗?】
Lí kám ē-tàng chū-ngó· kài-siāu chi̍t-ē ?
ลี้ กั๊ม เอ่-ตั้ง จู่-ง้อ ไก้-เซียว จิ๊ด-เอ่?
คุณช่วยแนะนำตัวสักหน่อยได้มั้ย?

** 我 ในคำว่า 自我 อ่านต่างจากเวลาเป็นสรรพนามอยู่เดี่ยวๆ

77.
我介绍阮朋友互恁熟似 【我介绍一下我的朋友给你们认识】
Góa kài-siāu gún pêng-iú hō· lín se̍k-sāi
งั้ว ไก้-เซียว งุ้น ปิง-อิ้ว ห่อ ลิ้น สิก-ไซ
ฉันแนะนำเพื่อนฉันให้พวกคุณรู้จัก

** เฮอ (เห่อ) 互 hō· อาจเขียนเป็น 予 ความหมายเทียบเคียงกับ 让 หรือ 给 ในจีนกลาง

78.
即个阮同学啦 【这个是我的同学】
Chit-ê gún tâng-o̍h --lah
จิ๊ด-เอ๋ งุ้น ตัง-เอ๊อะ --หละ
นี่เพื่อนเรียนของฉัน

79.
今仔日拜几? 【今天星期几?】
Kin-á-ji̍t pài kúi?
กิน-อ๊า-ยิด ไป้ กุ้ย?
วันนี้วันอะไร (ในสัปดาห์)

80.
今仔拜一 【今天是星期一】
Kin-á pài-it
กิน-อ๊า ไป้-อิด
ตอนนี้วันจันทร์

81.
今仔几号? 【今天是几号?】
Kin-á kúi hō ?
กิน-อ๊า กุ๊ย เฮอ?
วันนี้วันที่เท่าไหร่

82.
西元1999年1月15号 【西元1999年1月15日】
Se-goân it-kiú-kiú-kiú nî it-ge̍h cha̍p-gō· hō
เซ-หงวน อิ๊ด-กิ้ว-กิ๊ว-กิ๊ว หนี อิ๊ด-เหง่ จับ-หง่อ เฮอ
วันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1999

** ตัวเลขเวลาอ่านเลขปีมักอ่านแบบเหวินตู๋ (ภาษาเขียน) ต่างจากกรณีทั่วไป เช่นเลข 9 ถ้าภาษาพูดต้องอ่าน "เก้า" (เก๊า) káu

83.
即月日啥物月份? 【现在是几月?】
Chit ge̍h-ji̍t sím-mi̍h ge̍h-hūn?
จิ๊ด เหง่-ยิด ซิ้ม-มิ เหง่-ฮุน?
เดือนนี้เดือนอะไร?

84.
即阵十二月啊 【现在是十二月】
Chit-chūn cha̍p-jī ge̍h --ah
จิ๊ด-จุน จับ-หยี่ เง้ --อะ
ตอนนี้เดือนธันวาคมน่ะ

85.
今年是啥物年kō? 【今年是哪一年?】
Kin-nî sī sím-mi̍h nî-kō ?
กิน-หนี สี่ ซิ้ม-มิ นี-เกอ?
ปีนี้เป็นปีอะไร?

86.
今年是2006年 【今年是2006年】
Kin-nî sī jī-lêng-lêng-lio̍k (jī-khòng-khòng-lio̍k) nî
กิน-หนี สี่ หยี่-เหลง-เลง-หลย็อก (หยี่-ข่อง-ค่อง-หลย็อก) หนี
ปีนี้เป็นปี 2006

** เลข 6 ภาษาเขียนอ่านเป็น lio̍k ซึ่งอ่านว่า "ลิ+ย็อก" (หลิ+หย็อก) แต่ถ้าจะฝืนเขียนให้เป็นพยางค์เดียวก็จะเป็น "ลย็อก" (หลย็อก)

87.
即个拜六、礼拜(星期天),汝按算欲创啥? 【这周末你干什么?】
Chit-ê pài-la̍k lé-pài, lí àn-sǹg beh chhòng-siáⁿ ?
จิ๊ด-เอ ไป้-ลัก เล้-ไป่, ลี้ อั้น-ซึ่ง เบ้ ช่อง-เซี่ยⁿ?
วันเสาร์อาทิตย์นี้คุณมีแผนจะทำอะไร

88.
好又多普通时仔敢是9点着开门啊? 【好又多平日是早上9点开门吗?】
(เห่าโย่วตัว) phó·-thong-sî-á kám sī káu-tiám to̍h khui-mn̂g --ah?
(เห่าโย่วตัว) พ้อ-ทอง-ซี-ย่า กั๊ม สี่ เก๊า-เตี้ยม เต่อ คุย-หมึง --อะ?
ห้างเห่าโย่วตัววันธรรมดา 9 โมงก็เปิดแล้วใช่มั้ย?

** เห่าโยว่ตัว เป็นชื่อห้างในจีน ในที่นี้เขาอ่านแบบจีนกลางเลย

89.
普通时是顶晡8点开,周末9点才开 【平日上午8点开,但周末9点开】
Phó·-thong-sî sī téng-po· poeh-tiám khui, chiu-boa̍t káu-tiám chiah khui
พ้อ-ทอง-สี สี่ ติ๊ง-ป๊อ โป๊ย-เตี้ยม คุย, จิว-บ๊วด เก๊า-เตี้ยม เจียะ คุย
เวลาปกติ 8 โมงเช้าเปิด สุดสัปดาห์ 9 โมงถึงเปิด

90.
后日汝按算欲创啥代志? 【后天你干什么?】
Āu–ji̍t lí àn-sǹg beh chhòng siáⁿ tāi-chì ?
เอ่า-หยิด ลี้ อั้น-ซึ่ง เบ้ ช่อง เซี้ยⁿ ไต่-จี่?
มะรืนนี้คุณมีแผนจะทำอะไร?

91.
顶顶个礼拜,汝咧创啥? 【上上星期天你干了什么?】
Téng-téng-ê lé-pài, lí leh chhòng siáⁿ ?
ติ๊ง-ติ๊ง-เอ เล้-ไป่, ลี้ เล้ ช่อง เซี่ยⁿ?
วันอาทิตย์สองสัปดาห์ที่แล้วคุณทำอะไร?

92.
我一礼拜做5日工 【我一周工作5天】
Góa chi̍t lé-pài chòe gō·-ji̍t kang
งั้ว จิด เล้-ไป่ จ้วย หง่อ-หยิด กัง
ฉันสัปดาห์นึงทำงาน 5 วัน

93.
恁厝有电脑无? 【你家有电脑吗?】
Lín chhù ū tiān-náu --bô?
ลิ้น ฉู่ อู่ เตี่ยน-เน่า --เบอะ?
บ้านคุณมีคอมพิวเตอร์มั้ย?

** ลิ่น (ลิ้น) 恁 lín แปลว่า "พวกคุณ" แต่ถ้าใช้แสดงความเป็นเจ้าของอาจหมายถึง "ของคุณ" (คนเดียว) ได้

94.
有啊 【有】
Ū ā
อู อา
มีสิ

95.
彼本册伊有 【他有那本书】
Hit pún chheh i ū
ฮิด ปุ๊น เฉะ อี อู
หนังสือเล่มนี้เขามี

96.
汝有兄弟姊妹无? 【你有兄弟或姐妹吗?】
Lí ū hiaⁿ-tī chí-bē bô ?
ลี้ อู่ เฮียⁿ-ตี จี๊-เบ เบอะ?
คุณมีพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมั้ย?

97.
恁遮有咧卖原子笔无? 【你这儿有卖圆珠笔吗?】
Lín chia ū leh bōe goân-chú-pit --bô?
ลิ้น เจี้ย อู่ เละ บ่วย งวน-จู๊-ปิด --เบอะ?
พวกคุณที่นี่ขายปากกาลูกลื่นมั้ย?

98.
恁兜真水 【你家真漂亮】
Lín tau chin súi
ลิ้น เต๊า จิน ซุ่ย
บ้านคุณสวยจัง

** ซุ่ย 水 súi อาจใช้อักษร 媠 แทนได้ 水 หากอ่านว่า "จุ้ย" chúi จะแปลว่า "น้ำ"

99.
犹有票无? 【还有票吗?】
iáu ū phiò --bô ?
เอี๊ยว อู่ เผี่ยว --เบอะ?
ยังมีตั๋วมั้ย?

100.
即阵几点啊? 【现在几点?】
Chit-chūn kúi tiám --ah?
จิ๊ด-จุน กุ๊ย เตี้ยม --อะ?
ตอนนี้กี่โมงน่ะ?

101.
即阵两点啊 【现在两点】
Chit-chūn nn̄g-tiám --ah
จิ๊ด-จุน หนึ่ง-เตี้ยม --อะ
ตอนนี้สองโมงน่ะ

102.
即阵是五点三字 【现在是五点一刻】
Chit-chūn sī gō·-tiám saⁿ-jī
จิ๊ดจุน สี่ งอ-เตี๊ยม ซาⁿ ยี
ตอนนี้ห้าโมงสิบห้า

** 字 คือเวลา 5 นาที

103.
差十四分钟四点 【差十四分钟四点】
Chha cha̍p-sì hun-cheng sì-tiám
ชา จับ-ซี่ ฮุน-จิ๊ง ซี่-เตี้ยม
อีกสิบสี่นาทีจะสี่โมง

104.
即阵九点半咔加淡薄 【现在是九点半多一点】
Chit-chūn káu-tiám-poàⁿ khah-ke tām--po̍h
จิ๊ด-จุน เก๊า-เตี้ยม-ปั้วⁿ คะ-เก๊ ตั่ม--เปอะ
ตอนนี้เก้าโมงครึ่งกว่าๆหน่อย

105.
即阵三点捅 【现在三点多】
Chit-chūn saⁿ-tiám-thóng
จิ๊ด-จุน ซาⁿ-เตี๊ยม-ท่อง
ตอนนี้สามโมงกว่า

106.
犹未六点的 【还没六点呢】
iá-boē la̍k-tiám --ê
เอี๊ย-บ่วย หลัก-เตี้ยม --เอะ
ยังไม่หกโมงเลย

107.
我手表紧两分钟 【我的表快了两分钟】
Góa chhiú-pió kín nn̄g hun-cheng
งั้ว ชิ้ว-เปี้ยว กิ๊น หนึ่ง ฮุน-จิ๊ง
นาฬิกาข้อมือฉันเร็วสองนาที

108.
汝表仔几点啊? 【你的表几点了?】
Lí pió-á kúi tiám --ah?
ลี้ เปี๊ยว-อ้า กุ๊ย เตี้ยม --อะ?
นาฬิกาข้อมือเธอกี่โมงนะ?

109.
咱着准时遘公司 【我们必须准时到公司】
Lán to̍h chún-sî kàu kong-si
ลั่น เต่อ จุ๊น-สี เก้า กอง-ซี้
พวกเราต้องถึงบริษัทตรงเวลา

110.
賰三分钟久耳耳 【剩三分钟而已】
Chhun saⁿ hun-cheng-kú niā-niā
ฉุ่น ซาⁿ ฮุน-จิง-กู้ เนี่ย-เนีย
อีกสามนาทีเอง

** เหนี่ย-เนีย 耳耳 niā-niā อาจเขียนเป็น 尔尔

111.
汝有通提早完成无? 【你能提前完成吗?】
Lí ū thang thê-chá oân-sêng --bô?
ลี้ อู่ ทัง เท-จ๊า อวน-สิง --เบอะ?
คุณมีทางทำเสร็จก่อนมั้ย?

112.
飞机晏点 【飞机晚点】
Hui-ki oàⁿ-tiám
ฮุย-กี๊ อั้วⁿ-เตี้ยม
เครื่องบินสายนิดหน่อย

117.
汝治时出世的? 【你什么时候出生的?】
Lí tī-sî chhut-sì --ê?
ลี้ ตี่-สี ชุด-สี่ --เอะ?
คุณเกิดเมื่อไหร่

** ตี (ตี่) 治 tī อาจใช้อักษร 底

118.
啥物时阵? 【什么时候?】
Sím-mi̍h sî-chūn ?
ซิ้ม-มิ ซี-จุน?
เมื่อไหร่

119.
汝来定时间 【你定时间】
Lí lâi tēng sî-kan
ลี้ ไล ติ่ง ซี-ก๊าน
ให้คุณกำหนดเวลา

120.
咱明仔再见面 【我们明天见面】
Lán mî-á-chài kìⁿ-bīn
ลั่น มี-อ๊า-ไจ่ กี้ⁿ-บิน
พวกเราพรุ่งนี้พบกัน

121.
治时煞鼓? 【什么时候结束】
Tī-sî soah-kó· ?
ตี่-ซี ซั่ว-ก้อ?
เมื่อไหร่จบ?

122.
汝欲找啥侬? 【你要找谁?】
Lí beh chhē siáng ?
ลี้ เบ้ เฉ่ เซี่ยง?
คุณต้องการหาใคร?

123.
伊有伫的无? 【他在吗?】
I ū tī ---ê --bô?
อี อู่ ตี --เอะ --เบอะ?
เขาอยู่มั้ย?

124.
歹势啦(失礼啦),无呢 【对不起,没有】
Pháiⁿ-sè lah (sit-lé lah), bô --neh
ไพ้ เส่ หละ (ซิด-เล่ หละ), เบ๋อ --เหนะ
โทษที ไม่อยู่น่ะ

125.
伊出去啊 【他出去啊】
I chhut-khì --ah
อี๊ ชุด-ขี่ --อะ
เขาไปข้างนอกน่ะ

126.
伊咧开会 【他在开会】
I --leh khui-hōe
อี๊ --เละ คุย-ฮวย
เขาประชุมอยู่

127.
伊咧撽(拍)电话 【他在打电话】
I --leh khah (phah) tiān-oē
อี --เละ ค่า (พ่า) เตี่ยน-อวย
เขากำลังคุยโทรศัพท์

128.
小等一下 【稍等一下】
Sió tán-–chi̍t-ē
เซี้ยว ตั้น--จิด-เอ
รอสักพัก

129.
入来食茶啦 【进来泡茶吧】
Ji̍p-lâi chia̍h-tê --lah
หยิบ-ไล เจี่ย-เต๋ --หละ
เข้ามาดื่มชาสิ

130.
欢迎欢迎 【欢迎欢迎】
Hoan-gêng hoan-gêng
ฮวน-เหงง ฮวน-เหงง
ยินดีต้อนรับ

131.
汝会使入去啊 【您可以进去了】
Lí ē-sái ji̍p–khì --ah
ลี้ เอ่-ไซ้ ยิบ-ขี่ --อะ
คุณเข้าไปได้แล้วล่ะ

132.
真久无看见啊 【很久不见】
Chin kú bô khoàⁿ–kìⁿ --ah
จิน กู้ เบอ คั่วⁿ-กี่ⁿ --อะ
ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะ

133.
汝拢无变呢(汝一屑屑仔着无变) 【你一点也没变】
Lí lóng bô piàn --neh (Lí chi̍t-sut-sut-á to̍h bô piàn)
ลี้ ล้อง เบอ เปี่ยน --เหนะ (ลี้ จิด-ซุด-ซุด-อ้า เบอ เปี่ยน)
คุณไม่เปลี่ยนไปเลยนะ

134.
汝会晓讲厦门话未? 【你会说厦门话吗?】
Lí ē-hiáu kóng Ē-mn̂g-oē --bōe?
ลี้ เอ่-เฮี้ยว ก๊อง เอ่-มึง-อวย --บวย?
คุณพูดภาษาเซี่ยเหมินได้มั้ย

135.
会晓讲淡薄 【会讲一点点】
Ē-hiáu kóng –-tām--po̍h
เอ่-เฮี้ยว ก้อง --ตั่ม--เปอะ
พูดได้นิดหน่อย

136.
汝学厦门话学偌啊? 【你学厦门话多久了?】
Lí o̍h Ē-mn̂g-oē o̍h lōa kú --ah?
ลี้ เอ่อ เอ่-มึงอวย เอ่อ หลั่ว กู้ --อะ?
คุณเรียนภาษาเซี่ยเหมินนานแค่ไหนแล้ว?

137.
汝厦门话讲真好 【你厦门话讲得很好】
Lí Ē-mn̂g-oē kóng chin hó
ลี้ เอ่-มึง-อวย ก๊อง จิน เฮ่อ
คุณพูดภาษาเซี่ยเหมินได้ดีจัง

138.
汝厦门话讲真讚 【你厦门话讲得很棒】
Lí Ē-mn̂g-oē kóng chin chán
ลี้ เอ่-มึง-อวย ก๊อง จิน จั้น
คุณพูดภาษาเซี่ยเหมินได้เยี่ยมจัง

139.
我是厦门侬 【我是厦门人】
Góa sī Ē-mn̂g-lâng
งั้ว สี่ เอ่-มึง-หลัง
ฉันเป็นคนเซี่ยเหมิน

140.
汝讲话小可腔腔 【你有一点口音】
Lí kóng-oē sió-khóa khiuⁿ-khiuⁿ
ลี้ ก๊อง-อวย เซี้ยว-คั้ว คิวⁿ-คิ้วⁿ
คุณพูดติดสำเนียงนิดหน่อย

141.
汝小可有腔口 【你有一点腔调】
Lí sió-khóa ū khiuⁿ-kháu
ลี้ เซี๊ยว-คั้ว อู คิว-เค่า
คุณพูดติดสำเนียงนิดหน่อย

142.
我袂晓讲 【我不会讲】
Góa bōe-hiáu kóng
งั้ว บ่วย-เฮี้ยว ก้อง
ฉันพูดไม่เป็น

143.
有侬欲教我讲英语无? 【有人要教我英语吗?】
Ū lâng beh kà góa kóng Eng-gú bô ?
อู่ ลัง เบ้ ก้า งั้ว ก๊อง อิง-งู่ เบอะ?
มีใครจะสอนภาษาอังกฤษให้ฉันมั้ย?

144.
汝咧创啥? 【你在干什么?】
Lí --leh chhòng siáⁿ ?
ลี้ --เละ ช่อง เซี่ยⁿ?
คุณกำลังทำอะไร?

145.
我咧看册 【我在看书】
Góa --leh khoàⁿ-chheh
งั้ว --เละ คั่วⁿ-เฉะ
ฉันกำลังดูหนังสือ

146.
我咧煮食 【我在做饭】
Góa --leh chú-chia̍h
งั้ว --เละ จู๊-เจี๊ยะ
ฉันกำลังทำกับข้าว

147.
汝咧看电视是毋? 【你在看电视吗?】
Lí --leh khoàⁿ tiān-sī sī–m̄?
ลี้ --เละ คั่วⁿ เตี่ยน-ซี ซี-อึม?
คุณกำลังดูโทรทัศน์หรือ?

148.
是啦,我咧看第5频道的 【是的,我在看5频道】
Sī --lah, góa --leh khoàⁿ tē-gō· pîn-tō --ê
ซี --หละ, งั้ว --เละ คั่วⁿ เต่-งอ ปิน-เตอ --เอะ
ใช่ ฉันกำลังดูช่อง 5 อยู่

149.
我咧听收音机(广播) 【我在听收音机】
Góa --leh thiaⁿ siu-im-ki (kóng-pò)
งั้ว --เละ เทียⁿ ซิว-อิม-กี๊ (ก๊อง-เป่อ)
ฉันกำลังฟังวิทยุอยู่

150.
汝欲去叨位? 【你去哪儿?】
Lí beh khì tó-ūi?
ลี้ เบ้ คี่ เต๊อ-อุย?
คุณจะไปที่ไหน?

** เต้อ (เต๊อ) 叨 tó อาจใช้อักษร 佗

151.
我欲来去上班 【我去上班】
Góa beh lâi-khì siōng-pan
งั้ว เบ้ ไล-คี้ สย่อง-ปั๊น
ฉันจะไปทำงาน

152.
汝咧写批互啥侬? 【你在给谁写信?】
Lí leh siá-phoe hō· siáⁿ-lâng?
ลี้ เละ เซี้ย-พ้วย ห่อ เซี้ย-หลัง
คุณกำลังเขียนจดหมายให้ใคร

153.
互一个老朋友 【给一个老朋友】
Hō· chi̍t-ê lāu-pêng-iú
ห่อ จิด-เอ เหล่า-ปิง-อิ้ว
ให้เพื่อนเก่าคนหนึ่ง

154.
拜六佮礼拜 汝欲去叨位? 【这周末你要去哪里?】
Pài-la̍k kah lé-pài lí beh khì tó-ūi ?
ไป้-ลัก ก้า เล้-ไป่ ลี้ เบ้ คี่ เต๊อ-อุย?
วันเสาร์อาทิตย์คุณไปไหน?

155.
我欲来去看电影 【我要去看电影】
Góa beh lâi-khì khoàⁿ tiān-iáⁿ
งั้ว เบ้ ไล-คี่ คั่วⁿ เตี่ยน-เอี้ยⁿ
ฉันจะไปดูหนัง

156.
我欲佮阮朋友来去佚佗 【我与朋友去玩】
Góa beh kah gún pêng-iú lâi-khì chit-thô
งั้ว เบ้ ก๊ะ งุ้น ปิง-อิ้ว ไล-คี่ ชิด-เถอ
ฉันจะไปเที่ยวกับเพื่อน

157.
汝有爱烧烤无? 【你喜欢烧烤吗?】
Lí ū ài sio-khó --bô?
ลี้ อู่ ไอ้ เซียว-เค่อ --เบอะ?
คุณชอบของย่างมั้ย?

158.
爱啊,我真爱 【我很喜欢】
Ài --ah, góa chin ài
ไอ่ --อะ, งั้ว จิน ไอ่
ชอบสิ ฉันชอบมาก

160.
汝几岁啊? 【你几岁了?】
Lí kúi hè --ah?
ลี้ กุ๊ย เห่ --อะ?
คุณอายุเท่าไหร่นะ?

161.
我二十二岁啊 【我二十二了】
Góa jī-cha̍p-jī hè ah
งั้ว หยี่-จับ-หยี่ เห่ อะ
ฉันอายุยี่สิบสองปีน่ะ

162.
汝拄四十几岁耳 【你才四十几岁】
Lí tú sì-cha̍p-kúi hè niā
ลี้ ตู๊ ซี่-จับ-กุ๊ย เห่ เนีย
คุณเพิ่งอายุสี่สิบกว่าปี

163.
我比阮姊仔少两岁 【我比我姐小两岁】
Góa pí gún chí–-á chió nn̄g-hè
งั้ว ปี๊ งุ้น จี้--อะ เจี๊ยว หนึ่ง-เห่
ฉันอายุน้อยกว่าพี่สาวฉันสองปี

164.
伊侬翁加伊一岁 【他丈夫比她大一岁】
In ang ke i chi̍t-hè
อิน อั๊ง เก อี จิด-เห่
สามีเขาอายุมากกว่าเขาหนึ่งปี

** อิ๊น (อิน) in เป็นเสียงควบรวม 伊+侬 i+lâng แต่บางครั้งก็เขียนรวมเป็นอักษรตัวเดียวเขียนเป็น イ因 แต่เนื่องจากปัญหาการแสดงผลทำให้มักต้องเขียนในลักษณะที่แยก イ กับ 因 เป็นสองตัว
นอกจากนี้ยังมีการใช้อักษร 裀 แทนด้วย

165.
伊看着咔少年 【他看起来比较年轻】
I khoàⁿ-tio̍h khah siàu-liân
อี คั่วⁿ-เตี่ยว คะ เซี่ยว-เหลียน
เขาดูแล้วค่อนข้างอายุน้อย

166.
我自真细汉着来遘遮 【我很小就来这了】
Góa chū sòe-hàn to̍h lâi kàu chia
งั้ว จู่ ซ่วย-หั่น เต่อ ไหล เก้า เจีย
ฉันมาที่นี่ตั้งแต่ยังเล็กมาก

167.
我六岁着去读册啊 【我六岁开始上学】
Góa la̍k-hè to̍h khì tha̍k-chheh --ah
งั้ว หลัก-เห่ เต่อ คี่ ถัก-เฉะ --อะ
ฉันอายุหกขวบก็ไปเรียนหนังสือแล้วล่ะ

168.
阮老父六十外啊 【我父亲六十几岁了】
Gún lāu-pē la̍k-cha̍p-gōa --ah
งุ้น เหล่า-เป หลัก-จับ-งัว --อะ
พ่อฉันหกสิบกว่าแล้ว

169.
阮公司大部分是二十外岁的少年家 【我们公司大部分是二十几岁的年青人】
Gún kong-si tāi-pō·-hūn sī jī-cha̍p-gōa hè ê siàu-liân-ke
งุ้น กอง-ซี้ ไต่-ป่อ-ฮุน สี่ หยี่-จับ-หงั่ว เห่ เอ เซี่ยว-เหลี่ยน-เก
บริษัทฉันส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวอายุยี่สิบกว่า

170.
下月日 伊着15岁足啊 【下个月她就15岁了】
Ē ge̍h-ji̍t i to̍h cha̍p-gō·-hè chiok ah
เอ่ เหง่-ยิด อี เต่อ จับ-หง่อ-เฮ่ จยอก อะ
เดือนหน้าเขาก็จะอายุ 15 แล้วล่ะ

171.
汝逐工几点睏醒? 【你每天几点起床?】
Lí ta̍k-kang kúi tiám khùn-chhíⁿ?
ลี้ ตัก-กัง กุ๊ย เตี้ยม คุ่น-ชี่ⁿ?
คุณแต่ละวันตื่นนอนกี่โมง

172.
我普通時是8点睏起来 【我正常8点起床】
Góa phó·-thong-sî sī 8-tiám khùn --khí–-lâi
งั้ว พ้อ-ทอง-สี สี่ ป้วย-เตี้ยม คุ่น --คี่--ไหล
ฉันปกติ 8 โมงตื่นนอนขึ้นมา

173.
汝日昼坫叨位食饭? 【你中午在哪吃饭?】
Lí ji̍t-tàu tiàm tó-ūi chia̍h-pn̄g ?
ลี่ หยิด-เต่า เตี้ยม เต๊อ-อุย เจี่ย-ปึง?
คุณตอนเที่ยงกินข้าวที่ไหน

174.
我日昼食快餐 【我中午吃快餐】
Góa ji̍t-tàu chia̍h khoài-chhan
งั้ว หยิด-เต่า เจี่ย ค่วย-ชัน
ฉันตอนเที่ยงกินอาหารจานด่วน

175.
汝日昼欲食啥物? 【你中午吃些什么?】
Lí ji̍t-tàu beh chia̍h sím-mi̍h ?
ลี้ หยิด-เต่า เบ้ เจี่ย ซิ้ม-มิ?
คุณตอนเที่ยงกินอะไร?

176.
我食面包 【我吃面包】
Góa chia̍h mī-pau
งั้ว เจี่ย หมี่-เปา
ฉันกินขนมปัง

177.
恁几点上班? 【你们几点上班?】
Lín kúi tiám siōng-pan ?
ลิ้น กุ๊ย เตี้ยม สย่อง-ปัน?
พวกคุณเข้างานกี่โมง?

178.
阮八点上班 【我八点开始上班】
Gún poeh-tiám siōng-pan
งุ้น ป้วย-เตี้ยม สย่อง-ปัน
ฉันเข้างาน 8 โมง

179.
汝咧上班拢做啥物工課? 【你上班主要什么工作?】
Lí leh siōng-pan lóng chòe sím-mi̍h khang-khuè?
ลี้ เละ สย่อง-ปัน ล้อง จ้วย ซิ้ม-มิ คัง-ข่วย?
คุณเข้างานไปทำอะไรบ้าง

180.
接电话佮拍字 【接电话和打字】
Chiap tiān-oē kah phah-jī
เจี๊ยบ เตี่ยน-อ่วย ก๊ะ พ่า-ยี
รับโทรศัพท์กับพิมพ์ดีด

181.
汝治时落班? 【你什么时候下班?】
Lí tī-sî lo̍h-pan ?
ลี้ ตี่-สี เหล่อ-ปัน?
คุณกี่โมงเลิกงาน?

182.
六点 【六点】
La̍k-tiám
หลัก-เตี้ยม
หกโมง

183.
普通时,汝咧做啥物代誌? 【平时,你干些什么?】
Phó·-thong-sî, lí leh chòe sím-mi̍h tāi-chì ?
พ้อ-ทอง-สี, ลี้ เละ จ้วย ซิ้ม-มิ ไต่-จี่?
เวลาปกติ คุณทำอะไร?

184.
汝昨昏早起几点起来? 【你昨天早上几点起床?】
Lí cha-hng chá-khí kúi tiám khí–-lâi?
ลี้ จา-ฮึ้ง จ๊า-คี่ กุ๊ย เตี้ยม คี่--ไหล่?
คุณเมื่อวานตอนเช้าตื่นกี่โมง?

185.
量其约仔七点 【七点左右】
Liōng-kî-iok-á chhit-tiám
หลย่อง-กี๋-ย็อก-อ๊า ชิด-เตี้ยม
ประมาณเจ็ดโมง

186.
我睏kah九点才起来 【我睡到九点才起】
Góa khùn kah káu-tiám chiah khí–-lâi
งั้ว คุ่น ก๊ะ เก๊า-เตี้ยม เจี๊ยะ คี่--ไหล่
ฉันหลับถึงเก้าโมงค่อยตื่น

187.
我七点着精神啊,了后随起来 【我七点醒了,然后马上起床了】
Góa chhit-tiám tio̍h cheng-sîn --ah, liáu-āu sûi khí–-lâi
งั้ว ชิด-เตี้ยม เตี่ยว จิง-สิน --อะ, เลี้ยว-เอา ซุย คี่--ไหล่
ฉันเจ็ดโมงก็ตื่นน่ะ, จากนั้นก็ลุกขึ้นมา

188.
我晏遘一字久 【我迟到了五分钟】
Góa oàⁿ-kàu chi̍t-jī-kú
งั้ว อั้วⁿ-เก้า จิต-หยี่-กู้
ฉันมาสายไป 5 นาที

189.
我拄仔好 【我刚刚好】
Góa tú-á-hó
งั้ว ตู๊-อ๊า-เฮ่อ
ฉันพอดีเวลาเลย

190.
汝即阵滞叨位? 【你现在住哪儿?】
Lí chit-chūn tòa tó-ūi?
ลี้ จิ๊ด-จุน ตั้ว เต๊อ-อุย?
คุณตอนนี้อาศัยที่ไหน

** ตั่ว 滞 tòa อาจใช้อักษร 蹛

191.
我滞伫鼓浪屿 【我住在鼓浪屿】
Góa tòa-tī Kó·-lōng-sū
งั้ว ตั้ว-ตี่ ก๊อ-หล่อง-ซู
ฉันอาศัยที่กู่ล่างหยวี่

** กู่ล่างหยวี่ (鼓浪屿) เป็นเกาะเล็กที่เป็นมรดกโลก อยู่ข้างเกาะเซี่ยเหมิน

192.
鼓浪屿?王先嘛是滞伫遐,敢毋是咧? 【鼓浪屿?王先生不是也住那儿吗?】
Kó·-lōng-sū? Ông–sian mā-sī tòa-tī hia, kám m̄-sī --leh?
ก๊อ-หล่อง-ซู? อ๋อง-เสี่ยน หม่า-สี่ ตั้ว-ตี่ เฮี้ย, กั๊ม อึ่ม-ซี --เหละ?
กู่ล่างหยวี่? คุณหวางก็อาศัยอยู่นั่นด้วยใช่หรือเปล่า?

** แซ่ "หวาง" ฮกเกี้ยนเรียก "อ๋อง" คนไทยเรียก "เฮ้ง" ตามแต้จิ๋ว

193.
是啊,伊侬滞阮隔壁 【是的,他就住我隔壁】
Sī --ah, in tòa gún keh-piah
ซี --อะ, อิน ตั้ว งุ้น เก้-เปียะ
ใช่อะ เขาอาศัยข้างบ้านฉัน

194.
汝伫遐滞偌久啊? 【你在那儿住多久了?】
Lí tī hia tòa lōa kú ah?
ลี้ ตี่ เฮี้ย ตั้ว หลั่ว กู้ อะ?
คุณอาศัยที่นั่นนานแค่ไหนแล้วล่ะ?

195.
拄几月日久耳 【才几个月】
Tú kúi ge̍h-ji̍t kú niā
ตู๊ กุ๊ย เหงะ-หยิด กู้ เนีย
เพิ่งจะไม่กี่เดือนเอง

196.
汝欲去叨? 【你去哪儿?】
Lí beh khì tó?
ลี้ เบ้ คี่ เต้อ?
คุณจะไปไหน

197.
恁昨暗去叨位食饭咧? 【你们昨晚去哪儿吃的饭?】
Lín cha-àm khì tó-ūi chia̍h-pn̄g --leh?
ลิ้น จา-อั่ม คี่ เต๊อ-อุย เจี่ย-ปึง --เหละ?
พวกคุณเมื่อคืนกินข้าวที่ไหนน่ะ?

198.
伊治时来看汝? 【他什么时候来看你?】
I tī-sî lâi khoàⁿ --lí?
อี ตี่-สี ไล ขั่วⁿ --หลี่?
เขามาหาคุณเมื่อไหร่?

199.
汝车治时买的? 【你什么时候买的车?】
Lí chhia tī-sî bóe --ê?
ลี่ เชี้ย ตี่-สี บ้วย --เอะ?
รถคุณซื้อเมื่อไหร่น่ะ?

204.
即栋楼有偌悬? 【这座楼有多高?】
Chit tòng lâu ū lōa koâiⁿ ?
จิ๊ด ต้อง เหลา อู่ หลั่ว ก๋วยⁿ?
ตึกหลังนี้สูงแค่ไหน?

205.
即只象有偌重? 【这只大象有多重?】
Chit chiah chhiūⁿ ū lōa tāng ?
จิ๊ด เจี้ย ชิวⁿ อู่ หลั่ว ตัง?
ช้างตัวนี้หนักแค่ไหน

206.
即座桥有偌阔? 【这座桥有多宽?】
Chit chō kiô ū lōa khoah ?
จิ๊ด เจ่อ เกี๋ยว อู่ หลั่ว ขัวะ?
สะพานอันนี้กว้างแค่ไหน?

207.
即搭的冰层有偌厚? 【这儿的冰有多厚?】
Chit-tah ê peng-chân ū lōa kāu ?
จิ๊ด-ตะ เอ ปิง-จั๋น อู่ หลั่ว เกา?
ชั้นน้ำแข็งที่โน่นหนาแค่ไหน?

208.
伊佮我走平紧 【他跑的和我一样快】
I kah góa cháu pîⁿ-kín
อี ก๊ะ งั้ว เจ๊า ปีⁿ-กิ้น
เขากับฉันวิ่งเร็วเท่ากัน

209.
伊比我咔巧 【他比我聪明】
I pí góa khah khiáu
อี ปี๊ งั้ว คะ เคี่ยว
เขาฉลาดกว่าฉัน

210.
汝一日电视看几点钟? 【你每天看几小时电视?】
Lí chi̍t-ji̍t tiān-sī khoàⁿ kúi tiám-cheng ?
ลี้ จิด-ยิด เตี่ยน-ซี คั่วⁿ กุ๊ย เตี๊ยม-จิ๊ง?
คุณแต่ละวันดูโทรทัศน์กี่โมง?

211.
汝偌久去泅水泅一摆? 【你多久去游一次泳?】
Lí lōa kú khì siû-chúi siû chi̍t-pái ?
ลี้ หลั่ว กู้ คี้ ซิว-จุ้ย ซิว จิด-ไป้?
คุณไปว่ายน้ำนานแค่ไหน?

212.
汝欲佮来去买物件呣? 【你跟我去买东西吗?】
Lí beh kah góa --lâi-khì bóe mi̍h-kiāⁿ m̄?
ลี้ เบ้ ก๊ะ งั้ว --ไล-คี่ บ๊วย หมิ-เกียⁿ อึ่ม?
คุณต้องการไปซื้อของกับฉันมั้ย?

213.
我敢通试穿看觅咧? 【我能试穿吗?】
Góa kám thang chhì-chhēng khoàⁿ-māi --leh?
งั้ว กั๊ม ทัง ชี่-ฉิ่ง คั่วⁿ-ไม --เหละ?
คุณลองใส่ดูได้มั้ย?

214.
即领伤细,有咔大领的无? 【这件太小了,有大点的吗?】
Chit niá siuⁿ sòe, ū khah tōa-niá --ê --bô?
จิ๊ด เนี่ย ซิวⁿ ส่วย, อู่ คะ ตั่ว-เนี่ย --เอ --เบอะ?
ตัวนี้เล็กไป มีที่ใหญ่กว่านี้มั้ย?

215.
有别款色緻的无? 【有其他颜色吗?】
Ū pa̍t-khoán sek-tī ê bô?
อู่ ปัด-ค้วน ซิก-ตี เอ เบอะ?
มีสีอื่นมั้ย?

216.
汝穿几号的? 【你穿几号?】
Lí chhēng kúi hō --ê?
ลี้ ฉิ่ง กุ๊ย เฮอ --เอะ?
คุณสวมเบอร์อะไรนะ?

217.
有够贵的 【太贵了】
Ū-kàu kùi ê
อู่-เก้า กุ่ย เอ
แพงมากเลย

218.
咔俗淡薄啊啦 【便宜点吧】
Khah sio̍k tām--po̍h --ah --lah
คะ ซย็อก ตัม--เปอะ --อา --หละ
ถูกหน่อยเถอะ

219.
这着几圆? 【这个多少钱?】
Che to̍h kúi îⁿ?
เจ๊ เต่อ กุ๊ย อี๋ⁿ?
ตัวนี้ราคาเท่าไหร่?

220.
汝即阵看叨一台? 【现在你在看哪一台?】
Lí chit-chūn khoàⁿ tó-chi̍t-tâi?
ลี้ จิ๊ด-จุน คั่วⁿ เต๊อ-จิด-ไต๋?
คุณตอนนี้ดูช่องอะไรอยู่?

221.
咔大声的 【大声一点】
khah tōa-siaⁿ --ê
คะ ตั่ว-เซี้ยⁿ --เอะ
เสียงดังหน่อย

222.
咱电视歹去啊 【我们的电视机坏了】
Lán tiān-sī pháiⁿ–khì --ah
ลั่น เตี่ยน-ซี ไพ่ⁿ-กี่ --อะ
โทรทัศน์พวกเราเสียแล้ว

223.
咔细声淡薄 【小声一点】
Khah sòe-siaⁿ tām--po̍h
คะ ซ่วย-เซี้ยⁿ ตัม--เปอะ
เสียงเบาหน่อย


ตารางเปรียบเทียบอักษรที่ใช้หลายมาตรฐาน

ลี่ 汝 / 你 คุณ
เก๋า gâu 敖 / 敖+力 เก่ง
อึม 毋 / 呣 ไม่
ทิด-เถอ,ชิด-เถอ thit-thô 佚佗 / 𨑨迌 เที่ยว, เล่น
เบะ beh 欲 / 卜 ต้องการ
เก่า kàu 遘 / 到 ถึง
มี-อ๊า-ไจ่ mî-á-chài 明仔再 / 明仔载(載) พรุ่งนี้
หลัง lâng 侬(儂) / 人 คน
หิด hit 迄 / 彼 นั้น
จิด chit 即 / 这(這) นี้
เต๊อ-จิด-คา tó-chi̍t-kha 叨一奇 / 佗一个 อันไหน
เจี้ย-เอ๋ chiah-ê 遮个 / 遮的 พวกนี้
ขะ khah 咔 / 较(較) ค่อนข้าง
ซิด-เถา sit-thâu 息头(息頭) / 穑头(穡頭) งาน
ฮอ hō· 互 / 予 ให้
ซุ่ย súi 水 / 媠 สวย
อิ๊น in 伊侬 / イ+因 / 裀 พวกเขา, ของเขา
เหนี่ย-เนีย niā-niā 耳耳 / 尔尔(爾爾) แค่
ตี 治 / 底 อะไร, กี่(โมง)
เต้อ 叨 / 佗 ไหน
ตั่ว tòa 滞(滯) / 蹛 อาศัยคำศัพท์ใหม่ที่ต่างจากจีนกลาง (ไม่รวมคำในตารางข้างบน)

เสียงอ่าน ไป๋ฮว่าจื้อ เขียน เทียบจีนกลาง ความหมาย
ตัก-เอ๋ ta̍k-ê 逐个 各个 แต่ละอัน
เงา-จ้า gâu-chá 敖早 早上好 สวัสดีตอนเช้า
ไพ้ⁿ-เซ pháiⁿ-sè 歹势(歹勢) 不好意思 ขอโทษ
อู่-อิ๋ง ū-êng 有闲(有閒) 有空 มีเวลาว่าง
เจี๊ยบ chia̍p 经常 บ่อยๆ
เฉะ chheh 册(冊) หนังสือ
เอ่-เฮี่ยว ē-hiáu 会晓(會曉) เข้าใจ
เกอะ koh 阁(閣) 再,又 อีกครั้ง
อึ่ม-ทั้ง m̄-thang 毋通 不可以 ไม่ได้,ห้าม
เซี้ยⁿ-มิ siáⁿ(sím)-mi̍h 啥物 什么 อะไร
ทิ-ปิด thih-pit 铁笔(鐵筆) 钢笔 ปากกาหมึกซึม
จิ๊ด-เอ iân-pit-khau 铅笔抠(鉛筆剾) 铅笔刀 กบเหลาดินสอ
อั๊น-จั๊วⁿ án-choáⁿ 安怎 怎么 ยังไง
ซิก-ตี sek-tī 色致(色緻) 色彩 สี
เห่อ-เหมีย hō-miâ 号名(號名) 取名 ตั้งชื่อ
เต่-อ้า tē-á 袋仔 袋子 ถุง, กระเป๋า
เต้อ-คา toh-kha 桌跤 桌脚 ขาโต๊ะ
ล่อง lóng 拢(攏) ล้วน
จิด-กั้ว chi̍t-kóa 一寡 一些 จำนวนหนึ่ง
ฮิด-ปิ๋ง hit-pêng 彼爿 那边 ทางนั้น
จา-บ้อ cha-bó· 查某 女人 ผู้หญิง
งิ้น-อ้า gín-á 囡仔 小孩子 เด็ก
เทา-ลอ thâu-lō· 头路(頭路) 职业 อาชีพ
อุ๊น-ตั้ง ún-tàng 稳当(穩當) 一定 แน่เลย
ไจ-เอี๊ยⁿ chai-iáⁿ 知影 知道 รู้
ปั้วⁿ-ฮัง phoàⁿ-hāng 半项(半項) 一点都 เลยสักนิด
เห่อ-จ่วย hō-chòe 号做(號做) 叫做 ชื่อว่า
เอ่-ตั้ง ē-tàng 会当(會當) 可以 สามารถ
ซ้าⁿ saⁿ 衣服 เสื้อ
สิก-ไซ se̍k-sāi 熟似 熟识 รู้จักคุ้นเคย
กิน-อ๊า-ยิด kin-á-ji̍t 今仔日 今天 วันนี้
เหง่-ยิด ge̍h-ji̍t 月日 个月 เวลาหนึ่งเดือน
จิ๊ด-จุน chit-chūn 即阵 现在 ตอนนี้
อั้น-สึ่ง àn-sǹg 按算 打算 มีแผน
ติ๊ง-ป๊อ téng-po· 顶晡(頂晡) 上午 ช่วงก่อนเที่ยง
ฉ่อง chhòng 创(創) 干(gàn) ทำ
ฉู่ chhù 房屋 บ้าน (สิ่งปลูกสร้าง)
เต๊า tau บ้าน (ที่พักอยู่)
เอี้ยว iáu 犹(猶) ยัง
ตั่ม-เปอะ tām-po̍h 淡薄 一点 กว่า, นิดหน่อย
กิ้น kín 紧(緊) เร็ว
ชุ้น chhun ขาด, เหลือ
อู่-ทัง ū-thang 有通 可行 มีทาง
อั้วⁿ oàⁿ สาย
ตี่-สี tī-sî 治时(底時) 何时 เมื่อไหร่
ซั่ว-ก้อ soah-kó· 煞鼓 结束 สิ้นสุด
ตี 伫(佇) อยู่ที่, เมื่อ
เอ่-ไซ่ ē-sái 会使(會使) 可以 สามารถ
จั้น chán 很棒 เยี่ยม
คิว-เค่า khiuⁿ-kháu 腔口 口音 สำเนียง
บ่วย-เฮี้ยว bōe-hiáu 袂晓(袂曉) 不会 ไม่เป็น
จู๊-เจี๊ยะ chú-chia̍h 煮食 煮饭 ทำกับข้าว
พวย phoe จดหมาย
ตู้ 剛才 เพิ่งจะ
อั๊ง ang 丈夫 สามี
ซ่วย-หั่น sòe-hàn 细汉(細漢) 很小 อายุน้อย
เหล่า-เป lāu-pē 老父 父亲 คุณพ่อ
เซี่ยว-เหลี่ยน-เก siàu-liân-ke 少年家 年轻力壮 คนหนุ่มสาวไฟแรง
คุ่น-ชี่ⁿ khùn-chhíⁿ 睏醒 睡醒 ตื่นนอน
คัง-ข่วย khang-khuè 功课(工課) 工作 งาน
ไต่-จี่ tāi-chì 代誌 事情 เรื่อง
ลยอง-กี๋-ย็อก-อ้า liōng-kî-iok-á 量其约仔(量其約仔) 大约 ประมาณ
มา ก็
จา-อั่ม cha-àm 昨暗 昨晚 เมื่อคืน
จิ๊ด-ตะ chit-tah 彼搭 那里 ที่นั่น
เจ้า cháu วิ่ง
เคี่ยว khiáu 聪明 ฉลาด
ซิว-จุ้ย siû-chúi 泅水 游泳 ว่ายน้ำ
คั่วⁿ-ไม khoàⁿ-māi 看觅(看覓) 看一看 ลองดู
ซิ้ว siuⁿ 伤(傷) เกินไป
ส่วย sòe 细(細) เล็ก
ปัด-ค่วน pa̍t-khoán 别款(別款) 别的样式 แบบอื่น
อู่-เก่า Ū-kàu 有够(有夠) 非常 มากๆ
ซย็อก sio̍k 便宜 ราคาถูก
ไพ่ⁿ pháiⁿ เสีย


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ภาษาศาสตร์ >> เรียนภาษา
-- ภาษาศาสตร์ >> ภาษาจีน

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目录

从日本来的名言
模块
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
机器学习
-- 神经网络
javascript
蒙古语
语言学
maya
概率论
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  查看日志

  推荐日志

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ