φυβλαςのβλογ
phyblas的博客นั่งรถไฟขบวนโปเกมอน ลาปลาส-ลักกี สู่สถานีทสึกิโนกิไปตามสายรถด่วนอาบุกุมะ
เขียนเมื่อ 2022/10/22 20:17
แก้ไขล่าสุด 2023/03/30 12:08
#เสาร์ 22 ต.ค. 2022

วันนี้มีได้ไปนั่งรถไฟเที่ยวเมืองใกล้ๆเซนไดมาอีก เป้าหมายคราวนี้อยู่ทางใต้ และได้มีโอกาสนั่งไปตามทางรถไฟสายรถด่วนอาบุกุมะ (阿武隈急行線あぶくまきゅうこうせん)

สายรถด่วนอาบุกุมะนั้นเป็นทางรถไฟสายทีแยกออกมาจากสายหลักโทวโฮกุ (東北本線とうほくほんせん) โดยเริ่มตั้งแต่สถานีทสึกิโนกิ (槻木駅つきのきえき) ในจังหวัดมิยางิ แล้วไปจบที่สถานีฟุกุชิมะ (福島駅ふくしまえき) ในจังหวัดฟุกุชิมะ ยาวรวมทั้งหมด ๕๔.๙ เมตร เส้นทางผ่านหลายเมืองภายในจังหวัดมิยางิและจังหวัดฟุกุชิมะที่สายหลักโทวโฮกุไม่ได้ผ่าน

ช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2022 ทางรถไฟสายนี้ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้ทำรถไฟบางขบวนให้กลายเป็นรูปโปเกมอนลาปลาส และลักกี

ลาปลาสนั้นเป็นโปเกมอนสนับสนุนจังหวัดมิยางิ ส่วนลักกีเป็นโปเกมอนสนับสนุนจังหวัดฟุกุชิมะ ดังนั้นรถไฟสายนี้ซึ่งเชื่อมระหว่างสองจังหวัดนี้ก็เลยเลือกโปเกมอน ๒ ตัวนี้มาเป็นตัวหลัก

โดยหลักแล้ว รถไฟที่วิ่งอยู่บนสายรถด่วนอาบุกุมะนั้นจะวิ่งอยู่แค่ในระหว่างสถานีทสึกิโนกิกับสถานีฟุกุชิมะ ไม่ได้มาวิ่งอยู่บนสายหลักโทวโฮกุด้วย ดังนั้นถ้าเดินทางจากเซนไดก็ต้องมาเปลี่ยนรถที่สถานีทสึกิโนกิ

แต่ว่าในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดจะมีขบวนพิเศษที่ออกจากเซนได เรียกว่าฮอลิเดย์มิยางิโอโตงิไคโดวโงว (ホリデー宮城みやぎおとぎ街道号かいどうごう) ซึ่งจะออกจากสถานีเซนไดเวลา 7:53 แล้วมาจอดที่สถานีทสึกิโนกิเวลา 8:24 แล้วก็ต่อไปตามสายรถด่วนอาบุกุมะโดยมีปลายทางอยู่ที่สถานียานางาวะ (梁川駅やながわえき) ในเมืองดาเตะ (伊達市だてし) จังหวัดฟุกุชิมะ

ครั้งนี้เรามีโอกาสได้นั่งรถไฟขบวนนี้ไปลงที่สถานีทสึกิโนกิ แล้วก็เที่ยวชมตัวสถานีนี้อยู่สักพักแล้วจึงนั่งรถไฟขบวนอื่นต่อไปอีกที

สถานีทสึกิโนกิตั้งอยู่ในเขตเมืองชิบาตะ (柴田町しばたまち) ซึ่งอยู่ค่อนไปทางใต้ของจังหวัดมิยางิ มีความสำคัญเพราะเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างสายหลักโทวโฮกุและสายรถด่วนอาบุกุมะ นอกจากนี้ที่ตัวสถานีนี้ยังมีการตกแต่งให้เข้ากับรถไฟสายลาปลาสลักกีในครั้งนี้ด้วย

เมืองชิบาตะนั้นมีสถานีหลักอยู่ ๒ สถานีคือสถานีทสึกิโนกิ และอีกสถานีคือสถานีฟุนาโอกะ (船岡駅ふなおかえき) ซึ่งอยู่บนสายหลักโทวโฮกุ เป็นสถานีถัดจากสถานีทสึกิโนกิ

แผนที่แสดงตำแหน่งเมืองชิบาตะภายในจังหวัดมิยางิ เป็นสีเหลืองเข้มอยู่ล่างๆ
เมื่อก่อนบริเวณที่ตั้งสถานีทสึกิโนกิเคยเป็นเมืองทสึกิโนกิ (槻木町つきのきまち) ส่วนสถานีฟุนาโอกะเป็นเมืองฟุนาโอกะ (船岡町ふなおかまち) แต่ว่าในปี 1956 ได้เกิดการควบรวม ๒ เมืองนี้ขึ้นมาแล้วเกิดเป็นเมืองชิบาตะ

ทั้งส่วนหลักใจกลางเมืองและสถานที่เที่ยวหลักของเมืองชิบาตะนั้นอยู่ในส่วนที่เป็นเมืองฟุนาโอกะเก่ามากกว่า ส่วนฝั่งเมืองทสึกิโนกิไม่ค่อยมีอะไร แต่ก็มีความสำคัญตรงที่เป็นจุดเปลี่ยนรถไฟการเดินทางเริ่มต้นที่สถานีเซนไดตอนเช้า เพื่อมาขึ้นรถไฟโปเกมอน ซึ่งจะออกจากสถานีเซนไดเวลา 7:53

เมื่อลงมาถึงชานชลา รถไฟขบวนนี้ก็จอดรออยู่แล้ว เห็นลาปลาสเด่นมาแต่ไกลโบกี้ที่ ๒ นี้เป็นลาปลาส สีฟ้าสวยส่วนโบกี้หน้าสุดเป็นลักกี สีชมพูสวยด้านหน้ารถไฟมีทั้งลาปลาสและลักกีส่วนโบกี้ที่ ๓ และ ๔ กลับเป็นรถไฟธรรมดาเราขึ้นมานั่งโบกี้ที่ ๒ ที่เป็นลาปลาสแล้วรถไฟก็ออกจากสถานีเซนได ระหว่างทางผ่านสถานี สถานีนางามาจิ (長町駅ながまちえき) สถานีไทชิโดว (太子堂駅たいしどうえき) สถานีมินามิเซนได (南仙台駅みなみせんだいえき) ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในเมืองเซนไดเมื่อผ่านสถานีมินามิเซนไดมาแล้วก็ออกนอกเมืองเซนได แล้วเข้าสู่เมืองนาโตริ (名取市なとりし) ซึ่งก็เป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ทางใต้ของเซนได มีความสำคัญตรงที่เป็นที่ตั้งของสนามบินเซนได (仙台空港せんだいくうこう)

แผนที่แสดงตำแหน่งเมืองนาโตริ เป็นสีชมพูเข้ม อยู่ติดกับเมืองเซนได (สีม่วง)แล้วรถไฟก็ผ่านสถานีนาโตริ (名取駅なとりえき) ซึ่งเป็นสถานีหลักของเมืองนี้ และเป็นจุดเปลี่ยนสายรถไฟที่มุ่งไปยังสนามบินเซนไดด้วยแล้วก็ผ่านสถานีทาเตโกชิ (館腰駅たてこしえき) ซึ่งก็อยู่ในเมืองนาโตริจากนั้นเข้าสู่เมืองอิวานุมะ (岩沼市いわぬまし) จอดที่สถานีอิวานุมะ (岩沼駅いわぬまえき) ซึ่งเป็นสถานีที่มีความสำคัญตรงที่เป็นจุดเปลี่ยนระหว่างรถไฟสายหลักโทวโฮกุกับสายโจวบัง (常磐線じょうばんせん) ซึ่งลากผ่านเมืองทางชายฝั่งทางตะวันออกของจังหวัดมิยางิและฟุกุชิมะ เป็นอีกสายที่สำคัญเหมือนกันแผนที่แสดงตำแหน่งเมืองอิวานุมะ เป็นสีชมพูเข้ม อยู่ระหว่างเมืองนาโตริกับเมืองชิบาตะ

แล้วถัดมาในที่สุดก็มาถึงสถานีทสึกิโนกิในเวลา 8:24 แล้วเราก็ลงที่สถานีนี้
ป้ายสถานี อันนี้เป็นแบบธรรมดานอกจากนี้ก็มีอีกป้าย อีกอันที่ถูกตกแต่งเป็นลาปลาสและลักกีก่อนอื่นเราเดินออกจากสถานีผ่านที่ตรวจตั๋ว แตะบัตร Suica ค่าเดินทางจากสถานีเซนไดถึงสถานีนี้คือ ๔๑๘ เยนจากนั้นออกมารอขึ้นรถไฟขบวนถัดไปที่จะไปตามสายรถด่วนอาบุกุมะ ซึ่งจะมาตอนเวลา 8:53 ระหว่างนั้นมีเวลา ๒๐ กว่านาทีให้ออกไปเดินสำรวจแถวๆสถานีก่อนอื่นมาที่เครื่องขายตั๋วเพื่อซื้อตั๋วที่จะใช้เดินทางไปต่อ ซึ่งจำเป็นต้องซื้อเนื่องจากสายนี้ใช้บัตร Suica ไม่ได้ค่ารถสายนี้ดูแล้วค่อนข้างแพง เริ่มต้นที่ ๒๖๐ส่วนสถานีเป้าหมายที่เราจะไปนั้นอยู่ห่างจากสถานีนี้ไป ๒ สถานี ราคาตั๋ว ๓๓๐ เยน นี่เป็นตั๋วที่ซื้อมาเดินดูภายในสถานี ตรงนี้มีเครื่องขายกาแฟอัตโนมัติและร้านสะดวกซื้อภาพตัวอาคารสถานี ถ่ายจากด้านหน้าของสถานี ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกหน้าสถานีมีตู้ขายน้ำอัตโนมัติที่ทำเป็นลายลาปลาสไว้ด้วย ตั้งอยู่ข้างๆห้องน้ำมองดูบริเวณรอบๆด้านหน้าสถานี แต่ไม่ได้เดินออกไปไกลจากสถานี

เดินขึ้นไปดูด้านบนชั้น ๒ ของตัวสถานีตรงนี้มีป้ายให้ถ่ายรูปกับลาปลาสและลักกีด้วยหน้าต่างเป็นสเตนกลาสสวยงาม
ตรงนี้เป็นทางข้ามไปยังฝั่งด้านหลังสถานี (ฝั่งตะวันตก)
ลงมาเดินดูด้านหลังสถานี ทางฝั่งนี้ดูจะมีอะไรให้ดูมากกว่า


ตรงนี้มีแผนที่ท่องเที่ยวของเมืองชิบาตะให้ดูด้วยหลังจากเดินเล่นไปสักพักก็ใกล้เวลาที่รถไฟขบวนต่อไปจะออก จึงเดินกลับมายังด้านหน้าสถานีแล้วเข้าไปรอที่ชานชลา
รถไฟเที่ยวนี้มีต้นทางอยู่ที่สถานีนี้ จึงมาจอดรออยู่ก่อนแล้ว เป็นขบวนรถไฟธรรมดาของสายนี้ที่ไม่ได้ตกแต่งเป็นโปเกมอน ปลายทางอยู่ที่สถานีมารุโมริ (丸森駅まるもりえき) ซึ่งอยู่ที่เมืองมารุโมริ (丸森町まるもりまち) ซึ่งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดมิยางิภายในรถไฟ โล่งโจ้ง ไม่มีใครคนอื่นขึ้นมาเลย เรากลายเป็นผู้โดยสารเพียงคนเดียวที่ขึ้นจากที่นี่
รถไฟมาจอดที่สถานีถัดมาคือสถานีฮิงาชิฟุนาโอกะ (東船岡駅ひがしふなおかえき) เวลา 8:57 เป็นสถานีเล็กๆที่อยู่แถบตะวันออกของเมืองชิบาตะ ที่สถานีนี้มีผู้โดยสารขึ้นมาคนนึง
ทิวทัศน์ระหว่างทางจากนั้นรถไฟก็ออกจากเขตเมืองชิบาตะ และเข้าสู่เมืองคากุดะ (角田市かくだし)

แผนที่แสดงตำแหน่งเมืองคากุดะ เป็นสีชมพูเข้มด้านล่าง ถัดจากเมืองชิบาตะไป ถ้าใต้ลงไปอีกก็เป็นเมืองมารุโมริ ซึ่งอยู่ใต้สุดของจังหวัดมิยางิแล้วก็มาถึงสถานีโอกะ (岡駅おかえき) ซึ่งเป็นเป้าหมายของเราในครั้งนี้ เวลา 9:01ป้ายสถานี ที่นี่เป็นสถานีที่ชื่อเรียบง่ายสั้นๆดีสถานีนี้เป็นแค่สถานีเล็กๆซึ่งไร้พนักงาน และไม่มีเครื่องตรวจตั๋วอะไรทั้งนั้น มีแค่อาคารห้องรอรถไฟขนาดเล็กๆภาพถ่ายจากด้านนอกสถานีส่วนเป้าหมายที่เราเดินทางมาลงที่สถานีนี้ก็คือสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งที่สำคัญภายในเมืองคากุดะ ซึ่งจะเขียนถึงในตอนต่อไป https://phyblas.hinaboshi.com/20221023-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ท่องเที่ยว >> รถไฟ
-- ประเทศญี่ปุ่น >> มิยางิ
-- บันเทิง >> เกม >> โปเกมอน

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目录

从日本来的名言
模块
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
机器学习
-- 神经网络
javascript
蒙古语
语言学
maya
概率论
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  查看日志

  推荐日志

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ