φυβλαςのβλογ
phyblas的博客ไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน บทที่ 14 วากยสัมพันธ์
เขียนเมื่อ 2009/10/08 17:26
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42

บทที่ 14 วากยสัมพันธ์ (構文)

ในที่นี้จะพูดถึงรูปประโยคบางอย่างที่เป็นพื้นฐานคือ
1. รูปถูกกระทำ
2. รูปให้ทำ
3. รูปประโยคที่ใช้ 把
4. คำกริยาซ้อน
5. ประโยคความซ้อน
6. การเปรียบเทียบ

 

1. รูปถูกกระทำ
1.1 ใช้ในความหมายว่าถูกกระทำ

ประธาน++(ผู้กระทำ)+กริยา+ส่วนอื่นๆ

คำกริยานั้นจะไม่อยู่โดดๆ แต่จะต้องมี หรือไม่ก็มีส่วนอื่นๆอยู่ด้วยเสมอ

我的手机偷了。
我的手機偷了 。

Wo3 de5 shou3ji bei4 tou1 le5

私の携帯電話は盗まれました
โทรศัพท์มือถือของฉันถูกขโมย

妈妈批评了。
媽媽批評了 。

Wo3 bei4 ma1ma5 pi1ping2 le5

私はお母さんにしかられました

ฉันถูกแม่ว่า

那本书接走了
那本書接走了

Na4 ben3 shu1 bei4 ta1 jie4zou3 le5

その本はが借りて行きました。
หนังสือเล่มนี้(ถูก)เขายืมไป

 

1.2 让 (讓) กับ ก็มีความหมายว่าถูกกระทำ แต่ว่าจะไม่สามารถละผู้กระทำได้

ประธาน+让/叫+ผู้กระทำ+กริยา+ส่วนอื่นๆ

ในรูปปฏิเสธจะใช้ 没有 (沒有) หรือ 没 (沒)

电脑弟弟弄坏了。
電腦弟弟弄壞了。

Dian4nao3 jiao4 di4di5 nong4huai4 le5

コンピューターは弟にされてしまった
คอมพิวเตอร์ถูกน้องชายทำพัง

杯子没让孩子打碎。
杯子沒讓孩子打碎。

Bei1zi5 mei2 rang4 hai2zi5 da3sui4

コップは子供にられることはなかった
แก้วยังไม่ถูกเด็กทำแตก

 

2. รูปให้ทำ

2.1 让 (讓) กับ นั้น ยังถูกใช้ในรูปให้ทำด้วย

โดยมีความหมายต่างกันคือ
让 (讓) ยอมให้ทำตามที่ต้องการ
สั่งให้ทำ

爸爸不让我出去玩儿。
爸爸不讓我出去玩兒。

Ba4ba5 bu2 rang4 wo3 chu1qu5 wan2r

お父さんは僕を遊びに行かせません
พ่อไม่ยอมให้ฉันออกไปเล่น

妈妈我写日记。
媽媽我寫日記。

Ma1ma5 jiao4 wo3 xie3 ri4ji4

お母さんは僕に日記を書かせます
แม่สั่งให้ฉันเขียนบันทึกประจำวัน

 

2.2 让 (讓) กับ แล้วก็ 使 อาจใช้ในความหมายว่าทำให้เกิดความรู้สึกหรือสภาพต่างๆขึ้น

他的话大家很生气。
他的話大家很生氣。

Ta1 de5 hua4 rang4 da4jia1 hen3 sheng1qi5

彼の話は皆をとても怒らせた
เรื่องที่เขาพูดทำให้ทุกคนโกรธมาก

读书使学生提高作文能力。
讀書使學生提高作文能力。

Du2shu1 shi3 xue2sheng5 ti2gao1 zuo4wen2 neng2li4

読書は学生の作文能力を向上させます
การอ่านทำให้นักเรียนได้เพิ่มความสามารถในการเขียนเรียงความ

 

3. รูปประโยคที่ใช้
ใช้สำหรับทำให้วางกริยาไว้ข้างหลังกรรมได้ (จากที่ประโยคทั่วไปต้องวางอยู่ข้างหน้า) เป็นการเน้นกริยา

รูปประโยคทั่วไป : ประธาน+กริยา+กรรม
รูปประโยคที่ใช้ : ประธาน++กรรม+กริยา+ส่วนอื่นๆ

พอใช้ แล้ว กริยานั้นจะอยู่โดดๆไม่ได้ ต้องมี หรือไม่ก็มีส่วนอื่นๆอยู่ด้วยเสมอ

了。
了。

Ta1 kai1 den1 le5

彼は電気をつけました
เขาเปิดไฟ

了。
了。

Ta1 ba3 deng1 kai1 le5

彼は電気をつけました
เขาเปิดไฟ

 

* ถึงตรงนี้ เห็นข้อดีของภาษาจีน เพราะภาษาไทยไม่สามารถนำกรรมมาไว้ก่อนกริยาได้ ส่วนภาษาญี่ปุ่นก็ไม่สามารถนำกริยามาไว้ก่อนกรรมได้

 

รูปประโยคที่ใช้ พอจะเป็นรูปปฏิเสธ จะเติม หรือ 没 (沒) ลงไปหน้า

ประธาน+不/没++กรรม+กริยา+ส่วนอื่นๆ

汉语学好了。
漢語學好了。

Ta1 ba3 Han4yu3 xue2hao3 le5

彼は中国語をマスターしました
เขาชำนาญภาษาจีน

没把德语学好。
沒把德語學好。

Ta1 mei2 ba3 De2yu3 xue2hao3

彼はドイツ語をマスターしていません
เขาไม่ชำนาญภาษาเยอรมัน

 

4. กริยาซ้อน
บางครั้งอาจใช้กริยามาซ้อนกันสองตัวขึ้นไป

ประธาน+กริยา1+กริยา2+กรรม
ประธาน+กริยา1+กรรม1+กริยา2+กรรม2

邮票
郵票

Wo3 qu4 mai3 you2piao4

私は切手を買い行きます
ฉันไปซื้อดวงตราไปรษณียากร

邮局邮票
郵局郵票

Wo3 qu4 you2ju2 mai3 you2piao4

私は郵便局へ行って切手を買います
ฉันไปไปรษณีย์ซื้อดวงตราไปรษณียากร

 

ในกรณีที่ใช้กริยาสองตัว กริยาตัวแรกอาจใช้บอกถึงวัตถุประสงค์หรือวิธีการ

บอกวัตถุประสงค์

去中国学汉语
去中國學漢語

Wo3 qu4 Zhong1guo2 xue2 Han4yu3

私は中国へ行って中国語を勉強する
ฉันไปจีนเรียนภาษาจีน

 

บอกวิธีการ

坐飞机去杭州
坐飛機去杭州

Wo3 zuo4 fei1ji1 qu4 Hang2zhou1

私は飛行機に乗って杭州へ行く
ฉันนั่งเครื่องบินไปหางโจว

用汉语
用漢語

Ta1 yong4 hanyu3 shuo1 le5

彼は中国で話しました
เขาใช้ภาษาจีน
พูด (พูดโดยใช้ภาษาจีน)

 

5. ประโยคความซ้อน

กรณีที่กรรมของกริยาตัวหนึ่งไปเป็นประธานของกริยาอีกตัว

ประธาน1+กริยา1+กรรม1 (คือประธาน2)+กริยา2+กรรม2

爸爸妹妹。
爸爸妹妹。

Ba4ba5 rang4 wo3 jie1 mei4mei5

父は私に妹を迎えに行かせます

พ่อให้ฉันไปรับน้องสาว

班里学生叫王明。
班裡學生叫王明。

Ban1 li5 you3 ge5 xue2sheng5 jiao4 Wang2 Ming2

クラスに王明という学生います
ในชั้นเรียนมีนักเรียนชื่อหวางหมิง

* ในประโยคนี้มีความหมายว่า "ชื่อว่า" หรือ "เรียกว่า" เป็นคนละความหมายกับ ที่อธิบายไว้ในข้อ 2.

 

6. การเปรียบเทียบ
6.1 ใช้ในความหมายว่า "กว่า"

ประธาน++สิ่งที่เปรียบเทียบ+ภาคแสดง

法学文学
法學文學

Fa3xue2 bi3 wen2xue2 nan2

法学は文学より難しいです。
นิติศาสตร์ยากกว่าวรรณคดี

 

และกรณีรูปปฏิเสธ จะใช้คำว่า 没有 (沒有)

ประธาน+没有+สิ่งที่เปรียบเทียบ+ภาคแสดง

西瓜没有香蕉
西瓜沒有香蕉

Xi1gua1 mei2you3 xiang1jiao1 tian2

西瓜はバナナほど甘くありません
แตงโมไม่หวานเท่ากล้วย

 

6.2 อาจเติมคำที่บอกถึงระดับความแตกต่างเอาไว้ได้ด้วย

ประธาน++สิ่งที่เปรียบเทียบ+还/更+ภาคแสดง

ประธาน++สิ่งที่เปรียบเทียบ+ภาคแสดง+ระดับความแตกต่าง

他比我年轻
他比我年輕

Ta1 bi3 wo3 geng4 nian2qing1

彼は私より更に若いです
เขาอายุน้อยกว่าฉันอีก

哥哥比弟弟三岁
哥哥比弟弟三歲

Ge1ge5 bi3 di4di5 da4 san1 sui4

兄は弟より3歳年上です。
พี่ชายโตกว่าน้องชาย 3 ปี

 

6.3 ถ้าเติม 这么 (這麼) หรือ 那么 (那麼) ลงไป จะหมายถึงการเปรียบเทียบว่า ...มากเท่าๆกับ
ในรูปปฏิเสธจะใช้ 没有 (沒有)

ประธาน++สิ่งที่เปรียบเทียบ+这么+ภาคแสดง
ประธาน+没有+สิ่งที่เปรียบเทียบ+那么+ภาคแสดง

弟弟哥哥这么
弟弟哥哥這麼

Di4di5 you3 ge1ge5 zhe4me5 gao1

弟は兄と同じくらい背が高いです
น้องชายสูงเท่าๆกับพี่ชาย

没有电话那么方便
沒有電話那麼方便

Xin4 mei2you3 dian4hua4 fang1bian4

手紙は電話ほど便利ではありません
จดหมายไม่สะดวกเท่าโทรศัพท์

 

6.4 หากเปรียบเทียบว่าเท่ากัน ใช้ กับ 一样 (一樣)
และในรูปปฏิเสธก็ใช้ เติมเข้าไปหน้า 一样 (一樣)

ประธาน++สิ่งที่เปรียบเทียบ+一样+(ภาคแสดง)
ประธาน++สิ่งที่เปรียบเทียบ++一样

一样大。
一樣大。

Wo3 gen1 ta1 yi2yang4 da4

私は彼同じ年です
ฉันโต (อายุ) เท่ากับเขา

他的看法不一样
他的看法不一樣

Ta1 de5 kan4fa3 gen1 wo3 bu4 yi2yang4

彼の見解は私とは違います
ทัศนคติของเขาไม่เหมือนกับฉัน

 

รวมศัพท์เพิ่มเติมในบทนี้
tou1 = ขโมย, วิ่งราว
jie4 = รับไป, ไปรับ, ต้อนรับ, ติดต่อ, เข้าร่วม
电脑 (電腦) dian4nao3 = คอมพิวเตอร์
杯子 bei1zi5 = ถ้วย, แก้ว
打碎 da3sui4 = แตกละเอียด
玩儿 wan2r = เล่น
日记 (日記)  ri4ji4 = บันทึกประจำวัน
话 (話) hua4 = การคุย, ภาษา, ถ้อยคำ
生气 (生氣) sheng1qi5 = โกรธ, ไฟติด
读书 (讀書) du2shu1 = การอ่าน, การเรียน
灯 (燈) deng1 = ตะเกียง, ไฟบ้าน
学好 (學好) xue2hao3 = เล่าเรียนจนชำนาญ
德语 (德語) De2yu3 = ภาษาเยอรมัน
邮票 (郵票) you2piao4 = ดวงตราไปรษณียากร
邮局 (郵局) you2ju2 = ไปรษณีย์
zuo4 = นั่ง, เข้าที่นั่ง, ขี้น (ยานพาหนะ)
飞机 (飛機) fei1ji1 = เครื่องบิน
杭州 Hang2zhou1 = หางโจว (เมืองในมนฑลเจ้อเจียง)
ban1 = ชั้นเรียน, กลุ่มคน
法学 (法學) fa3xue2 = นิติศาสตร์, กฎหมาย
文学 (文學) wen2xue2 = วรรณคดิ, การประพันธ์
西瓜 xi1gua1 = แตงโม
香蕉 xiang1jiao1 = กล้วย
tian2 = หวาน
年轻 (年輕) nian2qing1 = อายุน้อย
gao1 = สูง
方便 fang1bian4 = สะดวกสบาย
看法 kan4fa3 = ทัศนคติ, แง่มุมมอง-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ภาษาศาสตร์ >> เรียนภาษา
-- ภาษาศาสตร์ >> ภาษาจีน >> ภาษาจีนกลาง

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目录

从日本来的名言
模块
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
机器学习
-- 神经网络
javascript
蒙古语
语言学
maya
概率论
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  查看日志

  推荐日志

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ