φυβλαςのβλογ
phyblasのブログวัดลี่ไต้ตี้หวาง สถานที่บูชาจักรพรรดิในสมัยอดีต
เขียนเมื่อ 2015/03/24 10:14
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
#พฤหัส 19 มี.ค. 2015

หลังจากที่เดินชมพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจีน (中国地质博物馆) เสร็จ
https://phyblas.hinaboshi.com/20150322

ก็เดินต่อมาเพื่อชมวัดลี่ไต้ตี้หวาง (历代帝王庙) ซึ่งอยู่ใกล้กัน อยู่ห่างไปทางตะวันตกประมาณ ๕๐๐ เมตร

ลี่ไต้ตี้หวาง (历代帝王) แปลว่าจักรพรรดิหรือราชาในสมัยอดีต

ที่นี่เป็นวัดที่ใช้สำหรับบูชาจักรพรรดิที่สำคัญในประวัติศาสตร์ และยังรวมถึงสามราชาห้าจักรพรรดิ (三皇五帝) ซึ่งเป็นหมู่เทพที่เชื่อว่าคอยปกครองอาณาจักรจีนในสมัยช่วงก่อนเข้าสู่ยุคราชวงศ์เซี่ยซึ่งเป็นราชวงศ์แรกของจีนด้วย

เดิมทีวัดลี่ไต้ตี้หวางถูกสร้างขึ้นที่เมืองหนานจิง (南京) ก่อนตั้งแต่ปี 1373 ในสมัยของจักรพรรดิหงอู่ (洪武, ปี 1368 - 1398) ซึ่งตอนนั้นเมืองหลวงอยู่ที่หนานจิงก่อนจะย้ายมาปักกิ่งในปี 1403 ต่อมาในปี 1530 สมัยจักรพรรดิเจียจิ้ง (嘉靖, ปี 1521 - 1567) จึงสร้างวัดนี้ขึ้นใหม่ที่ปักกิ่ง ที่นี่มีพื้นที่ในบริเวณ ๒๑,๕๐๐ ตร.ม. โดยเป็นพื้นที่อาคาร ๖,๐๐๐ ตร.ม.ถึงด้านหน้าทางเข้าวัดแล้ว ตรงนี้จะเห็นป้ายชี้ว่าสถานีรถไฟฟ้าซีซื่ออยู่ห่างออกไปจากตรงนี้ ๕๐๐ เมตร แสดงว่าเดินมาไกลแค่ ๕๐๐ เมตรเท่านั้นเพื่อมาที่นี่ประตูทางเข้าด้านหน้า ค่าเข้าชม ๒๐ หยวน มีบัตรครึ่งราคา ๑๐ หยวนแต่ว่านักศึกษาปริญญาโทขึ้นไปไม่สามารถซื้อได้ จึงต้องซื้อเต็มราคาไปเมื่อเข้ามาถึงที่เห็นอยู่ตรงหน้าทางโน้นไม่ใช่อาคารแต่เป็นป้อมประตูชื่อประตูจิ่งเต๋อ (景德门)บริเวณลานส่วนด้านหน้าสุดนี้มีพวกป้ายอธิบายเกี่ยวกับวัดนี้ มีป้ายนี้ป้ายเดียวที่มีเขียนถึง ๕ ภาษา จีน, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, เกาหลี และรัสเซีย เท่าที่สังเกตสถานที่เที่ยวหลายแห่งในปักกิ่งถ้าหากจะมีการเขียนหลายภาษาก็มักจะเป็น ๕ ภาษาหลักนี้ ภาษาญี่ปุ่น, เกาหลี และรัสเซีย ถือเป็นภาษาที่สำคัญในปักกิ่งด้วยเพราะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่ในปักกิ่งก็มีไม่น้อย ทั้งสามภาษานี้เป็นภาษาที่สามที่คนปักกิ่งนิยมเรียนมากที่สุดด้วยเดินเข้ามาตรงป้อมประตูจิ่งเต๋อตรงประตูมีตั้งแสดงแบบจำลองของที่นี่อยู่ ด้านล่างสุดคือประตูทางเข้าที่เราเดินเข้ามา ส่วนตรงกลางคือประตูจิ่งเต๋อที่ยืนอยู่ตอนนี้ และถัดไปด้านในสุดอาคารใหญ่สุดนั้นคืออาคารหลักของที่นี่ซึ่งพอผ่านประตูตรงนี้เข้าไปก็จะเห็นทันทีว่าแล้วก็ผ่านประตูเข้ามาเลย ก็จะเห็นอาคารหลัก
อยู่ตรงหน้า มีชื่อว่าอาคารจิ่งเต๋อฉงเซิ่งเตี้ยน (景德崇圣殿) นี่เป็นอาคารที่ใหญ่เด่นสุดอยู่ด้านในสุด กว้าง ๒๗ เมตร ยาว ๕๑ เมตรก่อนอื่นเดินในบริเวณด้านหน้าอาคาร จะเห็นพวกแผ่นป้ายที่อธิบายเกี่ยวกับที่นี่วางเรียงอยู่ยาวทางขวาเป็นอาคารขนาบข้างฝั่งตะวันออก (东配殿, ตงเพ่ย์เตี้ยน) ซึ่งปิดปรับปรุงอยู่ทางซ้ายมีอาคารขนาบข้างฝั่งตะวันตก (西配殿) ก็ปิดปรับปรุงอยู่เช่นกัน ก็เลยไม่อาจเข้าไปดูได้เลยทั้งคู่ ในนี้ก็มีจัดแสดงอะไรอยู่เหมือนกันที่เห็นเขียวสวยๆนี่คือเตาเหลียวหลูตะวันออก (东燎炉) ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของวัด นี่เป็นเตาสำหรับเผาพวกกระดาษหรือผ้าต่างๆที่ใช้ในพิธีส่วนฝั่งตรงข้ามคือทางตะวันตกก็มีเตาเหลียวหลูตะวันตก (西燎炉) หน้าตาคล้ายกันแต่เป็นสีเทาใกล้ๆกันตรงนี้มีพวกของโบราณที่ไม่ได้เอาไปตั้งแสดงวางกองอยู่ด้านข้างของอาคารจิ่งเต๋อฉงเซิ่งมีศาลาเล็กๆตั้งอยู่ ๔ แห่ง คือศาลาแผ่นจารึกด้านข้างฝั่งตะวันออก (正东碑亭) ศาลาแผ่นจารึกด้านข้างฝั่งตะวันตก (正西碑亭) ศาลาแผ่นจารึกฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ (东南碑亭) ศาลาแผ่นจารึกฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ (西南碑亭) แต่ละศาลาก็จะมีเต่าแบกแผ่นหินอยู่ภายใน หน้าตาต่างกันออกไป ขนาดแผ่นหินก็ไม่เท่ากัน และจารึกต่างกันออกไปนี่คือในศาลาฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ มีจารึกเป็นภาษาจีนและภาษาแมนจูอยู่ด้วยกัน แผ่นศิลาจารึกสูง ๗.๕๓ เมตรศาลาฝั่งตะวันตกเฉียงใต้  แผ่นศิลาจารึกสูง ๖ เมตร มีจารึกเป็นภาษาจีนและภาษาแมนจูศาลาฝั่งตะวันตก แผ่นศิลาจารึกสูง ๗.๘๓ เมตร ไม่มีการเขียนจารึกใดๆไว้ศาลาฝั่งตะวันออก มีจารึกภาษาจีนและภาษาแมนจู  แผ่นศิลาจารึกสูง ๗.๕๔ เมตรหลังจากดูรอบๆเสร็จก็ขึ้นมาที่อาคารจิ่งเต๋อฉงเซิ่ง ข้างในไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพจึงไม่ได้ถ่ายด้านในมาให้ดู ภายในนี้เป็นที่เก็บแผ่นจารึกของจักรพรรดิ ๑๘๘ คนที่ถูกบูชาอยู่ที่นี่จากนั้นวกไปด้านหลังอาคารหลักก็เจอที่รกร้างที่เหมือนจะเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์และด้านหลังสุดเป็นอาคารเก็บอุปกรณ์ในพิธี แต่ว่าที่เห็นนี้ไม่ใช่ของเก่าดั้งเดิมแต่ถูกสร้างใหม่เมื่อปี 2003 อาคารนี้ปิดอยู่ไม่ได้เปิดให้เข้าตอนนี้เดินจนสุดแล้ว แต่ว่าเมื่อกลับมายังตรงด้านหน้าก่อนที่จะเข้าผ่านประตูจิ่งเต๋อตอนแรกสุดยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้าไป ซึ่งอยู่ทางตะวันออกที่นี่เรียกว่าครัวศักดิ์สิทธิ์ (神厨) เป็นสถานที่สำหรับเอาไว้ทำของไหว้ตอนนี้ภายในใช้สำหรับจัดแสดงรายชื่อและของเกี่ยวกับจักรพรรดิจีน ในนี้เล็กนิดเดียวไม่มีอะไรมาก


ดูตรงนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรแล้ว ที่นี่ว่าไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากจริงๆ ใช้เวลาข้างในนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ยังไงก็ถือว่าแวะมาเยี่ยมชมสถานที่โบราณอีกแห่งเพลินๆไป ปักกิ่งมีสถานที่แบบนี้อยู่หลายแห่ง ถ้าไม่เบื่อไปเสียก่อนก็มีที่ให้เดินชมได้เรื่อยๆไม่ซ้ำที่ถัดจากที่นี่ไปหากเดินไปทางตะวันตกอีกละก็ยังมีสถานที่เที่ยวอีกแห่งคือวัดไป๋ถ่า (白塔寺) เป็นวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในปักกิ่ง ถ้าจะไปก็สามารถเดินต่อไปได้จากตรงนี้ อย่างไรก็ตามตอนนี้เหนื่อยแล้ว แล้วก็เย็นแล้วด้วย วัดไป๋ถ่าเป็นที่เที่ยวที่ตั้งใจว่าจะแวะมาอยู่แล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ ไว้มีโอกาสได้ไปก็จะกลับมาเล่าต่ออีก-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ท่องเที่ยว >> ศาสนสถาน >> วัด
-- ประเทศจีน >> จีนแผ่นดินใหญ่ >> ปักกิ่ง
-- ประวัติศาสตร์ >> ประวัติศาสตร์จีน

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  記事を検索

  おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文