φυβλαςのβλογ
phyblasのブログจัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๑๙: การจัดการกับตารางข้อมูลใน html และดึงข้อมูลจากเว็บไซต์
เขียนเมื่อ 2019/10/20 23:41
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
เว็บไซต์เป็นแหล่งที่สามารถหาข้อมูลอะไรต่างๆได้มากมายง่ายดายนัก ข้อมูลจำนวนมากจัดเรียงอยู่ในรูปแบบตาราง

ตารางที่เห็นในเว็บนั้นโดยมากแล้วจะเป็นตารางที่สร้างจากโค้ด html

การจะแปลงข้อมูลจากตาราง html มาเป็นตารางข้อมูลในโปรแกรมไพธอนนั้นมีหลายวิธี เช่นอาจใช้ beautifulsoup หรือเรกูลาร์เอ็กซ์เพรชชัน

แต่หากใช้ pandas สามารถดึงข้อมูลตารางจากเว็บไซต์ออกมาได้อย่างง่ายดายที่สุด โดยใช้ฟังก์ชัน pd.read_html เขียนโค้ดแค่บรรทัดเดียวก็เสร็จได้เลยการดึงข้อมูลจากตาราง html ในเว็บใส่เดตาเฟรม

ขอยกตัวอย่างโดยการดึงโค้ดจากเว็บทางการของไพธอน หน้านี้ https://www.python.org/downloads/release/python-380เขียนโค้ดดึงข้อมูลดูได้ดังนี้

import pandas as pd
py380 = pd.read_html('https://www.python.org/downloads/release/python-380/')
print('มีตาราง %d อัน'%len(py380))
print(py380[0])

ได้
มีตาราง 1 อัน
                               Version Operating System  ... File Size  GPG
0               Gzipped source tarball   Source release  ...  23949883  SIG
1         XZ compressed source tarball   Source release  ...  17829824  SIG
2               macOS 64-bit installer         Mac OS X  ...  29005746  SIG
3                    Windows help file          Windows  ...   8457529  SIG
4   Windows x86-64 embeddable zip file          Windows  ...   8084795  SIG
5  Windows x86-64 executable installer          Windows  ...  27505064  SIG
6   Windows x86-64 web-based installer          Windows  ...   1363336  SIG
7      Windows x86 embeddable zip file          Windows  ...   7213298  SIG
8     Windows x86 executable installer          Windows  ...  26406312  SIG
9      Windows x86 web-based installer          Windows  ...   1325368  SIG

[10 rows x 6 columns]

เมื่อใช้ pd.read_html แล้วระบุเว็บไซต์ที่ต้องการดึงข้อมูลไป มันจะไปค้นข้อมูลภายในเว็บนั้นแล้วหาดูว่ามีตารางข้อมูลอะไรอยู่หรือเปล่า แล้วแปลงตารางนั้นเป็นเดตาเฟรมของ pandas ให้เลย ตารางทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในลิสต์ตามลำดับ นำมาใช้ได้ทันที

วิธีนี้จึงสะดวกมากเวลาจะดึงข้อมูลที่เป็นตารางจากเว็บ

นอกจากดึงข้อมูลจากเว็บแล้ว อาจดึงจากไฟล์ html ที่อยู่ในเครื่องก็ได้ เช่น

pandanarak = pd.read_html('pandanarak.html')

หรือจะป้อนโค้ด html ที่อยู่ในรูปแบบสายอักขระก็ได้ เช่น ถ้าไปดึงโค้ดมาจากเว็บด้วยวิธีอื่น เช่นใช้ requests.get แล้วเอาโค้ด html ที่ได้จากเว็บไซต์นั้นมาใส่ใน pd.read_html

import requests
r = requests.get('https://www.python.org/downloads/release/python-380/')
pd.read_html(r.text)

แต่ถ้าไม่ได้ต้องการจะเอาข้อมูลส่วนอื่นของเว็บอยู่แล้ว ก็ใส่แค่ url เว็บไปโดยตรงเลยเว็บก็จะไปค้นหาตารางมาเองจากโค้ด html ภายในเว็บนั้น แบบนี้จะเขียนสั้นกว่ามากค่าที่ถือว่าเป็น NaN

ปกติถ้าหากค่าในตารางเป็นช่องว่างเปล่าหรือเขียนไว้ว่า nan ก็จะถูกตีความเป็น NaN

แต่ถ้าต้องการเพิ่มตัวที่จะถูกตีความว่าเป็นช่อง NaN ก็อาจใส่ na_values เพิ่มเข้าไป เช่น
html = '''
<table>
  <tr><td>1</td><td></td></tr>
  <tr><td>nan</td><td>nil</td></tr>
</table>
'''
df = pd.read_html(html,na_values=['nil'])[0]
print(df)

ได้
     0   1
0  1.0 NaN
1  NaN NaN

ในขณะเดียวกัน หากไม่ต้องการให้ช่องว่างเปล่าหรือคำว่า nan ถูกตีความเป็น NaN ก็ให้ใส่ keep_default_na=False
df = pd.read_html(html,keep_default_na=0)[0]
print(df)

ได้
     0    1
0    1
1  nan  nilชื่อคอลัมน์

ในตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนั้นจะเห็นว่าแถวแรกใช้แท็ก <th> ซึ่งปกติแล้วจะเอาไว้ใช้แทนหัวข้ออยู่แล้ว ดังนั้นแถวนั้นจึงกลายมาเป็นชื่อคอลัมน์ไปโดยอัตโนมัติ

แต่ว่าสำหรับตารางที่ไม่ได้ใช้แท็ก <th> จะถูกอ่านโดยที่ไม่มีชื่อคอลัมน์ ผลที่ได้ก็จะได้คอลัมน์เป็นแค่ตัวเลข

ตัวอย่าง
html = '''
<table>
  <tr><td><b>ชื่อ</b></td><td><b>อายุ</b></td></tr>
  <tr><td>ฮาจิเมะ</td><td>17</td></tr>
  <tr><td>เยวี่ย</td><td>323</td></tr>
  <tr><td>ไอโกะ</td><td>25</td></tr>
  <tr><td>มิว</td><td>4</td></tr>
</table>
'''
tarang = pd.read_html(html)[0]
print(tarang)

ได้
0     1
0     ชื่อ  อายุ
1  ฮาจิเมะ    17
2   เยวี่ย   323
3    ไอโกะ    25
4      มิว     4

กรณีแบบนี้อาจต้องใส่ header=0 ไป เพื่อบอกให้รู้ว่าจะใช้แถวแรกเป็นชื่อคอลัมน์

tarang = pd.read_html(html,header=0)[0]
print(tarang)

ได้
ชื่อ  อายุ
0  ฮาจิเมะ    17
1   เยวี่ย   323
2    ไอโกะ    25
3      มิว     4

เพียงแต่ว่าในกรณีกลับกัน หากแถวแรกเป็น <th> ต่อให้ใส่ header=None ไปแถวแรกก็ยังคงจะถูกใช้เป็นชื่อคอลัมน์อยู่ดีการตั้งคอลัมน์เป็นดัชนี

สำหรับกรณีดัชนี (ชื่อแถว) นั้นจะต่างจากกรณีชื่อคอลัมน์ตรงที่ว่าต่อให้ใช้แท็ก <th> อยู่ก็จะไม่มีการอ่านมาเป็นดัชนี

หากต้องการกำหนดแถวที่เป็นดัชนีให้ใส่ index_col

ตัวอย่าง
html = '''
<table>
  <tr><th>ชื่อ</th><th>อาชีพ</th></tr>
  <tr><th>โควกิ</th><td>ผู้กล้า</td></tr>
  <tr><th>ชิซึกุ</th><td>นักดาบ</td></tr>
  <tr><th>ฮาจิเมะ</th><td>นักแปรธาตุ</td></tr>
</table>
'''
tarang = pd.read_html(html,index_col=0)[0]
print(tarang)

ได้
              อาชีพ
ชื่อ
โควกิ       ผู้กล้า
ชิซึกุ       นักดาบ
ฮาจิเมะ  นักแปรธาตุการแปลงจากเดตาเฟรมไปเป็น html

ในทางกลับกันหากมีเดตาเฟรมแล้วจะแปลงไปเป็นตารางใน html เพื่อเอาไปเขียนลงในเว็บ ก็สามารถใช้เมธอด .to_html ที่ตัวเดตาเฟรมได้

ตัวอย่าง
phukla = pd.DataFrame([
        ['นาโอฟุมิ','ผู้กล้าโล่'],
        ['อิตสึกิ','ผู้กล้าธนู'],
        ['เรง','ผู้กล้าดาบ'],
        ['โมโตยาสึ','ผู้กล้าหอก']],
    columns=['ชื่อ','อาชีพ'])
print(phukla.to_html())
ได้
<table border="1" class="dataframe">
  <thead>
    <tr style="text-align: right;">
      <th></th>
      <th>ชื่อ</th>
      <th>อาชีพ</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th>0</th>
      <td>นาโอฟุมิ</td>
      <td>ผู้กล้าโล่</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>1</th>
      <td>อิตสึกิ</td>
      <td>ผู้กล้าธนู</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>2</th>
      <td>เรง</td>
      <td>ผู้กล้าดาบ</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>3</th>
      <td>โมโตยาสึ</td>
      <td>ผู้กล้าหอก</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>


ถ้าไม่ได้ใส่ชื่อไฟล์ลงไปก็จะเป็นแค่การแปลงออกมาเป็นสายอักขระของโค้ด html แต่หากต้องการสร้างไฟล์ html ก็สามารถใส่ชื่อไฟล์เพื่อให้เขียนลงไปในไฟล์ได้เลย เช่น
phukla.to_html('phukla.html')

ลองเปิดไฟล์ขึ้นมาดูปกติจะมีการใส่กรอบมาให้แบบนี้ แต่ถ้าถ้าไม่ต้องการก็ใส่ border=0 หรือถ้าต้องการให้กรอบหนาขึ้นก็ใส่ตัวเลขเยอะๆได้
phukla.to_html('phukla.html',border=0)สามารถกำหนดขนาดความกว้างของตารางแต่ละช่องโดยใส่ค่า col_space หน่วยเป็นพิกเซล
phukla.to_html('phukla.html',col_space=150)หากไม่ต้องการดัชนีและชื่อคอลัมน์ก็อาจกำหนด index=False และ header=False
phukla.to_html('phukla.html',index=0,header=0)บางทีถ้าตารางยาวไป สามารถใช้ max_rows หรือ max_cols เพื่อกำหนดว่าถ้ามีเกินกี่ตัวจะถูกละ กลายเป็น ...

เช่น
phukla.to_html('phukla.html',max_rows=3)ปกติดัชนีจะเป็นตัวหนา แต่ถ้าไม่อยากให้หนาก็กำหนด bold_rows=False ได้

เช่น
phukla.to_html('phukla.html',bold_rows=0)ปกติข้อมูลข้างในถ้ามีโค้ด html ปนอยู่จะถูก escape โดยอัตโนมัติ ทำให้โค้ด html แสดงผลทั้งอย่างนั้น แต่หากต้องการใช้ html มีผลทั้งอย่างนันก็ใช้ escape=False ได้

เช่น
df = pd.DataFrame([['<u style="color: #de7654; font-size: 26px">熊猫</u>']])
df.to_html('df.html',escape=0)ข้อมูลที่มีจำนวนเลขทศนิยมอาจกำหนดรูปแบบจุดทศนิยมโดย float_format

เช่นต้องการให้แสดงเลขทศนิยม ๓ ตัว
pokemon = pd.DataFrame([
    ['ไรโคว',1.9,178],
    ['เอนเทย์',2.1,198],
    ['ซุยคูน',2,187]],
  columns=['ชื่อ','สูง','หนัก'],
  index=[243,244,245])
pokemon.to_html('pokemon.html',float_format='%.3f')ในที่นี้ "ส่วนสูง" กลายเป็นเลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งตามที่กำหนด ส่วน "น้ำหนัก" เป็นจำนวนเต็มดังนั้น float_format จึงไม่มีผลนอกจากนี้ทั้ง to_html และ read_html ยังมีตัวเลือกเสริมอีกมากมายที่ยังไม่อาจกล่าวถึงได้หมด ที่เหลืออาจลองดูได้ในเว็บหลัก
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.to_html.html
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.read_html.htmlอ้างอิง
<< บทที่แล้ว      บทถัดไป >>
หน้าสารบัญ


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> pandas

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 記事を検索

 おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文