φυβλαςのβλογ
phyblasのブログ



จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๑๙: การจัดการกับตารางข้อมูลใน html และดึงข้อมูลจากเว็บไซต์
เขียนเมื่อ 2019/10/20 23:41
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
เว็บไซต์เป็นแหล่งที่สามารถหาข้อมูลอะไรต่างๆได้มากมายง่ายดายนัก ข้อมูลจำนวนมากจัดเรียงอยู่ในรูปแบบตาราง

ตารางที่เห็นในเว็บนั้นโดยมากแล้วจะเป็นตารางที่สร้างจากโค้ด html

การจะแปลงข้อมูลจากตาราง html มาเป็นตารางข้อมูลในโปรแกรมไพธอนนั้นมีหลายวิธี เช่นอาจใช้ beautifulsoup หรือเรกูลาร์เอ็กซ์เพรชชัน

แต่หากใช้ pandas สามารถดึงข้อมูลตารางจากเว็บไซต์ออกมาได้อย่างง่ายดายที่สุด โดยใช้ฟังก์ชัน pd.read_html เขียนโค้ดแค่บรรทัดเดียวก็เสร็จได้เลย



การดึงข้อมูลจากตาราง html ในเว็บใส่เดตาเฟรม

ขอยกตัวอย่างโดยการดึงโค้ดจากเว็บทางการของไพธอน หน้านี้ https://www.python.org/downloads/release/python-380



เขียนโค้ดดึงข้อมูลดูได้ดังนี้

import pandas as pd
py380 = pd.read_html('https://www.python.org/downloads/release/python-380/')
print('มีตาราง %d อัน'%len(py380))
print(py380[0])

ได้
มีตาราง 1 อัน
                               Version Operating System  ... File Size  GPG
0               Gzipped source tarball   Source release  ...  23949883  SIG
1         XZ compressed source tarball   Source release  ...  17829824  SIG
2               macOS 64-bit installer         Mac OS X  ...  29005746  SIG
3                    Windows help file          Windows  ...   8457529  SIG
4   Windows x86-64 embeddable zip file          Windows  ...   8084795  SIG
5  Windows x86-64 executable installer          Windows  ...  27505064  SIG
6   Windows x86-64 web-based installer          Windows  ...   1363336  SIG
7      Windows x86 embeddable zip file          Windows  ...   7213298  SIG
8     Windows x86 executable installer          Windows  ...  26406312  SIG
9      Windows x86 web-based installer          Windows  ...   1325368  SIG

[10 rows x 6 columns]

เมื่อใช้ pd.read_html แล้วระบุเว็บไซต์ที่ต้องการดึงข้อมูลไป มันจะไปค้นข้อมูลภายในเว็บนั้นแล้วหาดูว่ามีตารางข้อมูลอะไรอยู่หรือเปล่า แล้วแปลงตารางนั้นเป็นเดตาเฟรมของ pandas ให้เลย ตารางทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในลิสต์ตามลำดับ นำมาใช้ได้ทันที

วิธีนี้จึงสะดวกมากเวลาจะดึงข้อมูลที่เป็นตารางจากเว็บ

นอกจากดึงข้อมูลจากเว็บแล้ว อาจดึงจากไฟล์ html ที่อยู่ในเครื่องก็ได้ เช่น

pandanarak = pd.read_html('pandanarak.html')

หรือจะป้อนโค้ด html ที่อยู่ในรูปแบบสายอักขระก็ได้ เช่น ถ้าไปดึงโค้ดมาจากเว็บด้วยวิธีอื่น เช่นใช้ requests.get แล้วเอาโค้ด html ที่ได้จากเว็บไซต์นั้นมาใส่ใน pd.read_html

import requests
r = requests.get('https://www.python.org/downloads/release/python-380/')
pd.read_html(r.text)

แต่ถ้าไม่ได้ต้องการจะเอาข้อมูลส่วนอื่นของเว็บอยู่แล้ว ก็ใส่แค่ url เว็บไปโดยตรงเลยเว็บก็จะไปค้นหาตารางมาเองจากโค้ด html ภายในเว็บนั้น แบบนี้จะเขียนสั้นกว่ามาก



ค่าที่ถือว่าเป็น NaN

ปกติถ้าหากค่าในตารางเป็นช่องว่างเปล่าหรือเขียนไว้ว่า nan ก็จะถูกตีความเป็น NaN

แต่ถ้าต้องการเพิ่มตัวที่จะถูกตีความว่าเป็นช่อง NaN ก็อาจใส่ na_values เพิ่มเข้าไป เช่น
html = '''
<table>
  <tr><td>1</td><td></td></tr>
  <tr><td>nan</td><td>nil</td></tr>
</table>
'''
df = pd.read_html(html,na_values=['nil'])[0]
print(df)

ได้
     0   1
0  1.0 NaN
1  NaN NaN

ในขณะเดียวกัน หากไม่ต้องการให้ช่องว่างเปล่าหรือคำว่า nan ถูกตีความเป็น NaN ก็ให้ใส่ keep_default_na=False
df = pd.read_html(html,keep_default_na=0)[0]
print(df)

ได้
     0    1
0    1
1  nan  nil



ชื่อคอลัมน์

ในตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนั้นจะเห็นว่าแถวแรกใช้แท็ก <th> ซึ่งปกติแล้วจะเอาไว้ใช้แทนหัวข้ออยู่แล้ว ดังนั้นแถวนั้นจึงกลายมาเป็นชื่อคอลัมน์ไปโดยอัตโนมัติ

แต่ว่าสำหรับตารางที่ไม่ได้ใช้แท็ก <th> จะถูกอ่านโดยที่ไม่มีชื่อคอลัมน์ ผลที่ได้ก็จะได้คอลัมน์เป็นแค่ตัวเลข

ตัวอย่าง
html = '''
<table>
  <tr><td><b>ชื่อ</b></td><td><b>อายุ</b></td></tr>
  <tr><td>ฮาจิเมะ</td><td>17</td></tr>
  <tr><td>เยวี่ย</td><td>323</td></tr>
  <tr><td>ไอโกะ</td><td>25</td></tr>
  <tr><td>มิว</td><td>4</td></tr>
</table>
'''
tarang = pd.read_html(html)[0]
print(tarang)

ได้
0     1
0     ชื่อ  อายุ
1  ฮาจิเมะ    17
2   เยวี่ย   323
3    ไอโกะ    25
4      มิว     4

กรณีแบบนี้อาจต้องใส่ header=0 ไป เพื่อบอกให้รู้ว่าจะใช้แถวแรกเป็นชื่อคอลัมน์

tarang = pd.read_html(html,header=0)[0]
print(tarang)

ได้
ชื่อ  อายุ
0  ฮาจิเมะ    17
1   เยวี่ย   323
2    ไอโกะ    25
3      มิว     4

เพียงแต่ว่าในกรณีกลับกัน หากแถวแรกเป็น <th> ต่อให้ใส่ header=None ไปแถวแรกก็ยังคงจะถูกใช้เป็นชื่อคอลัมน์อยู่ดี



การตั้งคอลัมน์เป็นดัชนี

สำหรับกรณีดัชนี (ชื่อแถว) นั้นจะต่างจากกรณีชื่อคอลัมน์ตรงที่ว่าต่อให้ใช้แท็ก <th> อยู่ก็จะไม่มีการอ่านมาเป็นดัชนี

หากต้องการกำหนดแถวที่เป็นดัชนีให้ใส่ index_col

ตัวอย่าง
html = '''
<table>
  <tr><th>ชื่อ</th><th>อาชีพ</th></tr>
  <tr><th>โควกิ</th><td>ผู้กล้า</td></tr>
  <tr><th>ชิซึกุ</th><td>นักดาบ</td></tr>
  <tr><th>ฮาจิเมะ</th><td>นักแปรธาตุ</td></tr>
</table>
'''
tarang = pd.read_html(html,index_col=0)[0]
print(tarang)

ได้
              อาชีพ
ชื่อ
โควกิ       ผู้กล้า
ชิซึกุ       นักดาบ
ฮาจิเมะ  นักแปรธาตุ



การแปลงจากเดตาเฟรมไปเป็น html

ในทางกลับกันหากมีเดตาเฟรมแล้วจะแปลงไปเป็นตารางใน html เพื่อเอาไปเขียนลงในเว็บ ก็สามารถใช้เมธอด .to_html ที่ตัวเดตาเฟรมได้

ตัวอย่าง
phukla = pd.DataFrame([
        ['นาโอฟุมิ','ผู้กล้าโล่'],
        ['อิตสึกิ','ผู้กล้าธนู'],
        ['เรง','ผู้กล้าดาบ'],
        ['โมโตยาสึ','ผู้กล้าหอก']],
    columns=['ชื่อ','อาชีพ'])
print(phukla.to_html())
ได้
<table border="1" class="dataframe">
  <thead>
    <tr style="text-align: right;">
      <th></th>
      <th>ชื่อ</th>
      <th>อาชีพ</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th>0</th>
      <td>นาโอฟุมิ</td>
      <td>ผู้กล้าโล่</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>1</th>
      <td>อิตสึกิ</td>
      <td>ผู้กล้าธนู</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>2</th>
      <td>เรง</td>
      <td>ผู้กล้าดาบ</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>3</th>
      <td>โมโตยาสึ</td>
      <td>ผู้กล้าหอก</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>


ถ้าไม่ได้ใส่ชื่อไฟล์ลงไปก็จะเป็นแค่การแปลงออกมาเป็นสายอักขระของโค้ด html แต่หากต้องการสร้างไฟล์ html ก็สามารถใส่ชื่อไฟล์เพื่อให้เขียนลงไปในไฟล์ได้เลย เช่น
phukla.to_html('phukla.html')

ลองเปิดไฟล์ขึ้นมาดู



ปกติจะมีการใส่กรอบมาให้แบบนี้ แต่ถ้าถ้าไม่ต้องการก็ใส่ border=0 หรือถ้าต้องการให้กรอบหนาขึ้นก็ใส่ตัวเลขเยอะๆได้
phukla.to_html('phukla.html',border=0)



สามารถกำหนดขนาดความกว้างของตารางแต่ละช่องโดยใส่ค่า col_space หน่วยเป็นพิกเซล
phukla.to_html('phukla.html',col_space=150)



หากไม่ต้องการดัชนีและชื่อคอลัมน์ก็อาจกำหนด index=False และ header=False
phukla.to_html('phukla.html',index=0,header=0)



บางทีถ้าตารางยาวไป สามารถใช้ max_rows หรือ max_cols เพื่อกำหนดว่าถ้ามีเกินกี่ตัวจะถูกละ กลายเป็น ...

เช่น
phukla.to_html('phukla.html',max_rows=3)



ปกติดัชนีจะเป็นตัวหนา แต่ถ้าไม่อยากให้หนาก็กำหนด bold_rows=False ได้

เช่น
phukla.to_html('phukla.html',bold_rows=0)



ปกติข้อมูลข้างในถ้ามีโค้ด html ปนอยู่จะถูก escape โดยอัตโนมัติ ทำให้โค้ด html แสดงผลทั้งอย่างนั้น แต่หากต้องการใช้ html มีผลทั้งอย่างนันก็ใช้ escape=False ได้

เช่น
df = pd.DataFrame([['<u style="color: #de7654; font-size: 26px">熊猫</u>']])
df.to_html('df.html',escape=0)



ข้อมูลที่มีจำนวนเลขทศนิยมอาจกำหนดรูปแบบจุดทศนิยมโดย float_format

เช่นต้องการให้แสดงเลขทศนิยม ๓ ตัว
pokemon = pd.DataFrame([
    ['ไรโคว',1.9,178],
    ['เอนเทย์',2.1,198],
    ['ซุยคูน',2,187]],
  columns=['ชื่อ','สูง','หนัก'],
  index=[243,244,245])
pokemon.to_html('pokemon.html',float_format='%.3f')



ในที่นี้ "ส่วนสูง" กลายเป็นเลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งตามที่กำหนด ส่วน "น้ำหนัก" เป็นจำนวนเต็มดังนั้น float_format จึงไม่มีผล



นอกจากนี้ทั้ง to_html และ read_html ยังมีตัวเลือกเสริมอีกมากมายที่ยังไม่อาจกล่าวถึงได้หมด ที่เหลืออาจลองดูได้ในเว็บหลัก
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.to_html.html
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.read_html.html



อ้างอิง
<< บทที่แล้ว      บทถัดไป >>
หน้าสารบัญ


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> pandas

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別



ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 記事を検索

 おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

月別記事

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

もっと前の記事

ไทย

日本語

中文