φυβλαςのβλογ
phyblasのブログ[python] แยกแยะภาพตัวเลขที่เขียนด้วยลายมือด้วยวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว
เขียนเมื่อ 2017/11/02 18:13
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
หลังจากที่คราวก่อนแนะนำการแยกภาพตัวเลขในข้อมูล MNIST แล้ว https://phyblas.hinaboshi.com/20170922ครั้งก่อนนั้นใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก แต่คราวนี้จะลองเปลี่ยนมาใช้วิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว (KNN) ดูบ้าง

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข MNIST รวมถึงวิธีการดึงข้อมูลมาได้เขียนถึงไปในบทความนั้นแล้ว ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงซ้ำอีกสำหรับวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัวนั้น ก่อนหน้านี้ได้เขียนวิธีการสร้างคลาสไปใน https://phyblas.hinaboshi.com/20171028

เพียงแต่ว่าหากนำมาใช้กับข้อมูล MNIST ทั้งๆอย่างนั้นเลยจะมีปัญหาได้ เพราะเนื่องจากขนาดของข้อมูลซึ่งมีขนาดใหญ่มาก จึงยังต้องมีการดัดแปลงอีกสักหน่อยเพื่อใช้

ข้อมูล MNIST มีจำนวนมิติมากถึง 784 และจำนวนภาพก็มากถึง 70000 ภาพ หมายความว่าอาเรย์มีขนาด 54880000

ในคลาสที่สร้างไว้นั้นมีขั้นตอนที่มีการสร้างอาเรย์ขนาดมหึมาขึ้น คือ X[None]-self.X[:,None]

ซึ่งหากใช้ข้อมูลทั้งหมด 70000 ภาพในการเรียนรู้ หมายความว่าอาเรย์นี้จะมีขนาด 70000×784×จำนวนภาพที่จะหาคำตอบ

ปกติการสร้างอาเรย์ขึ้นมาเพื่อคำนวณอะไรรวดเดียวใน numpy นั้นถือเป็นการคำนวณที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วกว่าการวนทำซ้ำ แต่ว่ากรณีที่ขนาดอาเรย์ใหญ่มากเกินนั้นผลจะตรงกันข้าม คือเจอคอขวดทำให้ช้าลงอย่างมาก บางครั้งอาจทำให้เครื่องค้างไปเลย มีความเสี่ยง

ดังนั้นจึงต้องคิดวิธีใหม่ที่จะแก้ปัญหาเมื่อเจอกับอาเรย์ขนาดใหญ่

วิธีการนั้นคือการแบ่งอาเรย์ออกเป็นท่อนๆแยกคำนวณ เขียนแก้ใหม่ได้ดังนี้
import numpy as np

class Phueanban:
    def __init__(self,nk=5):
        self.nk = nk # จำนวนเพื่อนบ้านที่จะพิจารณา

    def rianru(self,X,z):
        self.X = X # เก็บข้อมูลตำแหน่ง
        self.z = z # เก็บข้อมูลการแบ่งกลุ่ม
        self.n_klum = z.max()+1 # จำนวนกลุ่ม

    def thamnai(self,X):
        n = len(X) # จำนวนข้อมูลที่จะคำนวณหา
        n_batch = int(np.ceil(1000000./X.shape[1]/len(self.X)))
        z = np.empty(n,dtype=int)
        for c in range(0,n,n_batch):
            Xn = X[c:c+n_batch]
            n_Xn = len(Xn)
            raya2 = ((Xn[None]-self.X[:,None])**2).sum(2)
            klum_thi_klai = self.z[raya2.argsort(0)]
            n_nai_klum = np.stack([(klum_thi_klai[:self.nk]==k).sum(0) for k in range(self.n_klum)])
            mi_maksut = n_nai_klum.max(0)
            maksutmai = (n_nai_klum==mi_maksut)

            for i in range(n_Xn):
                for j in range(self.nk):
                    k = klum_thi_klai[j,i]
                    if(maksutmai[k,i]):
                        z[i+c] = k
                        break
        return z

ในที่นี้ลองสร้างให้จำกัดขนาดอาเรย์อยู่ที่ประมาณล้านถ้าเป็นไปได้ เพียงแต่ว่าถ้าจำนวนข้อมูลเรียนรู้และจำนวนตัวแปรต้นคูณกันแล้วเกินล้านตั้งแต่แรกก็ช่วยไม่ได้อยู่ดี

ในกรณีนี้ตัวแปรมี 784 ตัว ดังนั้นแค่จำนวนข้อมูลเรียนรู้มีสัก 1300 ตัว ขนาดอาเรย์ก็เกินล้าน

ลองแยกข้อมูลทั้งหมดซึ่งมี 70000 ตัวออกมา 200 เป็นข้อมูลตรวจสอบ ส่วนที่เหลือใช้ในการฝึกทั้งหมด ส่วนจำนวนเพื่อนบ้านที่พิจารณาเลือกให้เป็น 1
from sklearn import datasets
from sklearn.model_selection import train_test_split
mnist = datasets.fetch_openml('mnist_784')
X,z = mnist.data.astype(float),mnist.target.astype(int)
np.random.seed(0)
X_fuek,X_truat,z_fuek,z_truat = train_test_split(X,z,test_size=200/70000)

pb = Phueanban(nk=1)
pb.rianru(X_fuek,z_fuek)
zz = pb.thamnai(X_fuek[:200]) # ทำนายข้อมูลฝึก ดึงมาแค่ 200 ตัว ให้เท่ากับข้อมูลตรวจสอบ
print((zz==z_fuek[:200]).mean()) # ได้ 1.0
zz = pb.thamnai(X_truat) # ทำนายข้อมูลตรวจสอบ
print((zz==z_truat).mean()) # ได้ 0.975

เวลาที่ใช้จะค่อนข้างนาน และจะพบว่าผลการทำนายข้อมูลฝึกได้ 100% ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องแน่นอนสำหรับกรณีนี้ที่จำนวนเพื่อนบ้านเป็น 1 ส่วนผลการทำนายข้อมูลทดสอบเองก็ได้สูงถึง 97.5%

ทีนี้ลองดูว่าหากปรับจำนวนเพื่อนบ้านให้มากขึ้น ผลจะเป็นอย่างไร

คราวนี้ลองให้วนเปลี่ยนค่าจำนวนเพื่อนบ้านไปเรื่อยๆแล้วหาความแม่นยำเทียบดู
import time
import matplotlib.pyplot as plt
pb = Phueanban()
pb.rianru(X_fuek,z_fuek)
maen_fuek = []
maen_truat = []
t1 = time.time()
for nk in range(1,31):
    pb.nk = nk
    zz = pb.thamnai(X_fuek[:200])
    maen_fuek.append((zz==z_fuek[:200]).mean())
    zz = pb.thamnai(X_truat)
    maen_truat.append((zz==z_truat).mean())
    # เนื่องจากใช้เวลานาน ให้จับเวลาแล้วแสดงความคืบหน้าไปด้วยเพื่อไม่ให้เคว้ง
    print(u'รอบที่ %d เวลาผ่านไปแล้ว %.2f วินาที'%(nk,time.time()-t1))

plt.plot(np.arange(1,31),maen_fuek,'#771133')
plt.plot(np.arange(1,31),maen_truat,'#117733')
plt.xlabel(u'จำนวนเพื่อนบ้าน',family='Tahoma')
plt.ylabel(u'ความแม่นยำ',family='Tahoma')
plt.legend([u'ฝึกฝน',u'ตรวจสอบ'],prop={'family':'Tahoma'})
plt.show()


ผลที่ได้จะเห็นว่าที่จำนวนเพื่อนบ้านน้อยจะได้ผลออกมาค่อนข้างดี แม้ว่าจะเกิดการเรียนรู้เกินไปบ้างก็ตาม

โดยรวมแล้วก็เห็นได้ว่าวิธีพื้นฐานอย่างวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัวก็สามารถทายข้อมูล MNIST ได้ถึงราวๆ 97~99% แล้ว ซึ่งสูงกว่าวิธีการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกพอสมควรสุดท้ายนี้ลองใช้ sklearn บ้าง ซึ่งก็เพิ่งได้แนะนำวิธีใช้ไปไปใน https://phyblas.hinaboshi.com/20171031

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าอัลกอริธึมของ sklearn นั้นทำให้การคำนวณเร็วกว่ามาก อีกทั้งเพื่อให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกสามารถใส่คีย์เวิร์ด n_jobs=-1 คือใช้ทุกคอร์ของ cpu ทำงานให้เต็มที่ เขียนโค้ดได้ดังนี้
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier as Knn
knn = Knn(n_jobs=-1)
knn.fit(X_fuek,z_fuek)
maen_fuek = []
maen_truat = []
for i in range(1,31):
    knn.set_params(n_neighbors=i)
    maen_fuek.append(knn.score(X_fuek[:200],z_fuek[:200]))
    maen_truat.append(knn.score(X_truat,z_truat))


จากนั้นวาดกราฟจะเห็นว่าได้ผลในลักษณะเดียวกัน แต่เร็วขึ้นมาก


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  記事を検索

  おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文