φυβλαςのβλογ
phyblasのブログภาษามองโกลเบื้องต้น บทที่ ๑๕: การผันและใช้คำนามรูปเป้าหมาย
เขียนเมื่อ 2022/03/12 17:55
แก้ไขล่าสุด 2022/03/25 14:11
ต่อจาก บทที่ ๑๔

ในบทนี้จะพูดถึงการผันรูปคำนามอีกแบบหนึ่ง นั่นก็คือรูปที่ใช้สำหรับแสดงตำแหน่งหรือเป้าหมาย ต่อไปจะขอเรียกว่า "รูปเป้าหมาย"วิธีการผัน

หลักการผันเป็นรูปเป้าหมายนั้นโดยทั่วไปแล้วจะทำด้วยการเติม д หรือ т

โดยคำส่วนใหญ่จะเติม д แต่ถ้าลงท้ายด้วย г, р, с, в จะเติม т เช่น

  รูปประธาน รูปเป้าหมาย
โรงเรียน сургуульโซร์โกล сургуульд
ชั้นปี ангиอังก์ ангид
โลก дэлхийเด็ลฮี дэлхийд
หมา нохойนอฮอย нохойд
สิ่งก่อสร้าง байшинไบชิง байшинд
เวลา цагชัก цагт
มือ гарการ์ гарт
สุดท้าย эцэсเอเช็ส эцэст
หัวข้อ сэдэвเซเดร์ сэдэвт
งบประมาณ төсөвโทโซว төсөвт

เพียงแต่มีบางคำที่แม้จะลงท้ายด้วย г, р, с, в แต่ก็เติม д เช่น

  รูปประธาน รูปเป้าหมาย
หนึ่ง нэгเน็ก нэгд
ชื่อ нэрเนร์ нэрд
เดือน сарซาร์ сард
ทวีป тивทิว тивд
พ่อ аавอาว аавд

ถ้าเป็นคำที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ ๒ ตัวหรือลงท้ายด้วย д ให้เติมสระไปด้วย ตามหลักความกลมกลืนของเสียง และอาจมีการตัดสระออกด้วย

  รูปประธาน รูปเป้าหมาย
ประเทศ улсอลส์ улсад
ผู้คน ардอาร์ด ардад
เด็ก хүүхэдฮูเฮ็ต хүүхдэд

นอกจากนี้ยังมีพวกคำที่ซ่อนรูปมี н เอาไว้ ก็ต้องทำเป็นรูปเติม н ก่อน

  รูปประธาน เติม н รูปเป้าหมาย
น้ำ усอส усан усанд
โต๊ะ ширээชิเร ширээн ширээнд
ม้า морьมอร์ морин мориндการใช้คำนามที่ผันเป็นรูปเป้าหมาย

คำนามรูปนี้ถูกใช้ในหลากหลายหน้าที่ ดังนี้

⇨ แสดงกรรมรอง

оюутанд заахออโยทันด์ ซาฮ์
= สอนให้นักเรียน
эхнэрт авахเอเฮร์ ทาวาฮ์
= ซื้อให้ภรรยา
заахซาฮ์= สอน

⇨ แสดงตำแหน่งที่อยู่

монголд байхม็องก็อลด์ ไบฮ์
= อยู่ในมองโกเลีย
хятадад төрөхฮยาทาดัด โทโรฮ์
= เกิดที่จีน
төрөхโทโรฮ์ = เกิด

⇨ แสดงของเขตที่เป็นนามธรรม

ургамалд орохโอร์กามัล ดอรอฮ์
= จัดรวมอยู่ในพวกพืช
ургамалโอร์กามัล = พืช орохออรอฮ์ = เข้าร่วม, รวมอยู่ด้วย

⇨ แสดงที่ที่ไปถึง

японд ирэхยาพ็อน ดีเรฮ์
= มาที่ญี่ปุ่น

⇨ แสดงผลลัพธ์

даргад сонгохดาร์กัด ซ็องกอฮ์
= เลือกเป็นหัวหน้า
даргаดาร์กา = หัวหน้า сонгохซ็องกอฮ์ = เลือก

⇨ แสดงเวลา

ням гаригт байхนยัม การิกท์ ไบฮ์
= มีในวันอาทิตย์
ням гаригт นยัม การิกท์ амрах
= หยุดในวันอาทิตย์
ням гаригนยัม การิก = วันอาทิตย์ амрахอัมราฮ์ = หยุดพักผ่อน

⇨ แสดงเป้าหมายของการกระทำ

кинонд явахคิน็อนด์ ยาวาฮ์
= ไปดูหนัง
усанд явахโอซันด์ ยาวาฮ์
= ไปตักน้ำการละไม่ต้องผันในบางกรณี

ในการแสดงตำแหน่งที่ไป บางครั้งการผันก็อาจถูกละได้ ใช้เหมือนรูปประธานไป แต่ใช้แค่ในบางกรณี

เป้าหมายที่มักจะถูกละได้แก่

газарกาซาร์ = สถานที่ аймагไอมัก = จังหวัด
сумซม = เขต хотฮ็อท = เมือง
захซาฮ์ = ตลาด хөдөөโฮโด = บ้านนอก

เช่น

би өчигдөр зах гарлааบี โอชิกโดร์ ซาฮ์ การ์ลา.
= เมื่อวานฉันไปตลาด
คำนามบางส่วนที่มีการผันแบบพิเศษ

พวกคำสรรพนามมักจะมีการเปลี่ยนรากเป็นอย่างอื่นก่อนที่จะผัน จึงต้องมาจำแยกอีกที ดังนี้

  รูปประธาน รากที่ใช้ผัน รูปเป้าหมาย
ฉัน би над надад
พวกเรา бид бидэн бидэнд
เธอ чи чам чамд
คุณ та тан танд
นี่ энэ үүн үүн
энэн энэнд
นั่น тэр түүн түүнд
тэрэн тэрэнд
เหล่านี้ эд эдэн эдэнд
เหล่านั้น тэд тэдэн тэдэнд
อันไหน аль алин алинд
อะไร юу юун юундอ่านต่อ บทที่ ๑๖


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ภาษาศาสตร์ >> เรียนภาษา
-- ภาษาศาสตร์ >> ภาษามองโกล

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
ภาษา javascript
ภาษา mongol
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  記事を検索

  おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文