φυβλαςのβλογ
phyblas的博客[python] สร้างข้อมูลกลุ่มรูปจันทร์เสี้ยวเพื่อใช้ทดสอบการเรียนรู้ของเครื่อง
เขียนเมื่อ 2017/12/02 10:56
แก้ไขล่าสุด 2022/07/19 08:34
ก่อนหน้านี้เคยได้แนะนำการสร้างข้อมูลเป็นกลุ่มๆก้อนๆเพื่อใช้ทดสอบแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องไป https://phyblas.hinaboshi.com/20161127

แต่นอกจากนั้นแล้วใน sklearn มีของเล่นคล้ายๆกันแบบนี้ที่สามารถสร้างขึ้นได้อีกมากมาย

ในที่นี้จะลองนำเอาอีกตัวคือ make_moons มาลองใช้เล่นดู

make_moons เป็นฟังก์ชันสำหรับสร้างข้อมูลรูปพระจันทร์เสี้ยว

ตัวอย่างการใช้
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import datasets
X,z = datasets.make_moons(n_samples=80,noise=0.1)
plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='autumn')
plt.show()


จะเห็นว่าได้ช้อมูลที่มีการกระจายเป็นแบบคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ๒ อันไขว้กัน

ข้อมูลในลักษณะนี้เหมาะกับการทดสอบแบบจำลองการแบ่งกลุ่มที่ไม่เป็นเชิงเส้น เช่นวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว หรือป่าสุ่ม

คีย์เวิร์ดที่ใส่เพื่อปรับแต่งได้มีแค่ ๔ ตัว ดังนี้
  ความหมาย ค่าตั้งต้น
n_samples จำนวนข้อมูลทั้งหมด 100
shuffle จะสุ่มการจัดเรียงแต่ละกลุ่มหรือไม่ True
noise ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคลื่นรบกวนแบบเกาส์ที่เพิ่มเข้าไป None
random_state หมายเลขชุดของการสุ่ม None

noise เป็นตัวกำหนดการกระจายของจุด เช่นถ้าไม่ใส่ noise เลย หรือใส่ noise=0 ก็จะเป็นแบบนี้
X,z = datasets.make_moons(n_samples=80)
plt.axes(aspect=1).scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='autumn')
plt.show()แต่ถ้าใส่ noise=1 ข้อมูลก็จะเริ่มกระจายมั่ว แยกไม่ค่อยออกแล้ว
X,z = datasets.make_moons(n_samples=80,noise=1)
plt.axes(aspect=1).scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='autumn')
plt.show()ส่วน random_state นั้นคล้ายกับ np.random.seed ของ numpy คือเอาไว้ใช้เมื่อต้องการให้สุ่มได้ข้อมูลชุดเดิมๆต่อไป ลองมาทดสอบการแบ่งกลุ่มข้อมูลพระจันทร์เสี้ยวนี้ด้วยแบบจำลองการแบ่งกลุ่มที่ต่างกัน ๔ แบบ
- การถดถอยโลจิสติก (逻辑回归, logistic regression)
- วิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว (K-近邻算法, k-nearest neighbor, KNN)
- ต้นไม้ตัดสินใจ (决策树, decision tree)
- ป่าสุ่ม (随机森林, random forest)

แต่ละวิธีได้มีการแนะนำไปแล้วในบล็อกนี้ สามารถตามอ่านได้ >> หน้าสารบัญการเรียนรู้ของเครื่อง

เพื่อความสะดวก คราวนี้จะใช้แบบจำลองจากใน sklearn ทั้งหมด

เขียนได้ดังนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import datasets
from sklearn.linear_model import LogisticRegression as Lori
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier as Knn
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier as Ditri
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier as Rafo

model = [Lori(),Knn(),Ditri(),Rafo()]
chue = [u'การถดถอยโลจิสติก',u'เพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว',u'ต้นไม้ตัดสินใจ',u'ป่าสุ่ม']
X,z = datasets.make_moons(n_samples=80,noise=0.12,random_state=1)
nmesh = 200
mx,my = np.meshgrid(np.linspace(X[:,0].min(),X[:,0].max(),nmesh),np.linspace(X[:,1].min(),X[:,1].max(),nmesh))
mX = np.stack([mx.ravel(),my.ravel()],1)
plt.figure(figsize=[10,6])
for i,m in enumerate(model):
    m.fit(X,z)
    mz = m.predict(mX).reshape(nmesh,nmesh)
    plt.subplot(221+i,xlim=[X[:,0].min(),X[:,0].max()],ylim=[X[:,1].min(),X[:,1].max()],aspect=1)
    plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='autumn')
    plt.contourf(mx,my,mz,alpha=0.1,cmap='autumn')
    plt.title(chue[i],family='Tahoma')
plt.show()ผลจะเห็นว่าแบบจำลองแต่ละชนิดมีลักษณะการแบ่งที่ต่างกันออกไป สำหรับการถดถอยโลจิสติกนั้นเนื่องจากเป็นการแบ่งเชิงเส้น ดังนั้นจึงไม่มีทางแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบนี้ออกมาได้สมบูรณ์ ส่วนแบบจำลองอื่นสามารถแบ่งได้ดีในแบบของตัวเอง


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> sklearn

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目录

从日本来的名言
模块
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
机器学习
-- 神经网络
javascript
蒙古语
语言学
maya
概率论
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  查看日志

  推荐日志

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

各月日志

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

找更早以前的日志