φυβλαςのβλογ
phyblas的博客2016年6月

ซ่อนภาพ
[2016/06/01] ฝึกภาษา python กับเกม code girl collection
[2016/06/02] Sorriso
[2016/06/04] Luna Piena
[2016/06/08] การจัดการกับจำนวนเชิงซ้อนใน python
[2016/06/09] ดักแด้ฝันขาว - 白夢の繭 ~Ricordando il passato
[2016/06/10] การวัดเวลาในการทำงานของโปรแกรมใน python
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑: บทนำ
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒: การใช้อาเรย์เบื้องต้น
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓: การคำนวณของอาเรย์
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๔: การตัดแต่งแก้ไขอาเรย์
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๕: การวาดกราฟเบื้องต้น
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๖: ทำความเข้าใจกับส่วนประกอบของกราฟ
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๗: การปรับแต่งส่วนประกอบของกราฟ
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๘: การใส่ข้อความบนกราฟ
[2016/06/11] การเปลี่ยนตัวเลขบอกค่าในกราฟเป็นเลขไทยใน matplotlib
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๙: การปรับแต่งแกนกราฟ
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๐: การวาดหลายกราฟในภาพเดียว
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๑: การประกอบกราฟเข้าด้วยกัน
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๒: แผนภูมิแท่ง
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๓: ฮิสโทแกรม
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๔: แผนภูมิวงกลม
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๕: การสุ่ม
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๖: แผนภาพการกระจาย
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๗: การคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลภายในอาเรย์
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๘: แถบความคลาดเคลื่อน
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๙: ดัชนีบูลและดัชนีแฟนซี กับการคัดกรองส่วนประกอบในอาเรย์
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๐: กราฟไม้ขีดไฟ
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๑: การเปรียบเทียบอาเรย์
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๒: ระบายสีพื้นระหว่างเส้นกราฟ
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๓: อาเรย์สามมิติ
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๔: คัลเลอร์แม็ปและแผนภาพไล่สี
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๕: การปรับแต่งคัลเลอร์แม็ป
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๖: การปรับแต่งแถบสี
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๗: การแจกแจงความหนาแน่น
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๘: คอนทัวร์
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๙: สนามลูกศร
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๐: ความชันและอนุพันธ์เชิงตัวเลข
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๑: เส้นกระแส
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๒: อาเรย์แนวทแยง และอาเรย์สามเหลี่ยม
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๓: การวาดในระบบพิกัดเชิงขั้ว
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๔: อาเรย์ของจำนวนเชิงซ้อน
[2016/06/21] การจัดการวันเวลาใน python ด้วย datetime
[2016/06/25] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๕: การเพิ่มคำอธิบายลงบนกราฟ
[2016/06/25] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๖: การเพิ่มเส้นและรูปร่างต่างๆ
[2016/06/26] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๗: การจัดรูปแบบการแสดงผลของขีดบอกค่าบนแกน
[2016/06/26] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๘: การใช้วันและเวลาเป็นค่าในกราฟ

目录

从日本来的名言
python
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- pytorch
maya
机器学习
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
javascript
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  查看日志

  推荐日志

ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกวางตุ้ง
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกลาง
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
บันทึกการเที่ยวสวีเดน 1-12 พ.ค. 2014
แนะนำองค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)
เล่าประสบการณ์ค่ายอบรมวิชาการทางดาราศาสตร์โดยโซวเคนได 10 - 16 พ.ย. 2013
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
บันทึกการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิต - ทุกอย่างเริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติคันไซ
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ทำไมถึงอยากมาเรียนต่อนอก
เหตุผลอะไรที่ต้องใช้ภาษาวิบัติ?

各月日志

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2018年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2017年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2016年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

找更早以前的日志