φυβλαςのβλογ
phyblasのブログ[python] แยกแยะภาพตัวเลขที่เขียนด้วยลายมือด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
เขียนเมื่อ 2017/09/22 20:52
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
ในตอนที่แล้วได้แนะนำให้รู้จักชุดข้อมูลตัวเลขที่เขียนด้วยลายมือของ MNIST ไป https://phyblas.hinaboshi.com/20170920สำหรับในตอนนี้จะลองนำข้อมูลนี้มาใช้ทดสอบการแยกแยะตัวเลขดู โดยใช้วิธีที่พื้นฐานที่สุด นั่นคือการถดถอยโลจิสติกแบบมัลติโนเมียล (การถดถอยซอฟต์แม็กซ์)

รายละเอียดเรื่องการถดถอยโลจิสติกได้เขียนถึงไปมากแล้วในบทความก่อนหน้านี้ เช่น https://phyblas.hinaboshi.com/20161205

โค้ดสำหรับแบบจำลองการถดถอยโลจิสติกที่ใช้ในนี้ดัดแปลงจากในบทความก่อนๆมา

ในบทความก่อนๆที่เคยเขียนถึงนั้นเรามักใช้กับข้อมูลที่มีจำนวนตัวแปรต้นแค่ ๒ แต่สำหรับข้อมูล MNIST นี้ ตัวแปรต้นมีมากถึง ๗๘๔ ตัว

แม้จะมีตัวแปรต้น (จำนวนมิติ) มากขนาดนั้น แต่ก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในการแก้ปัญหาได้ แนวคิดก็เหมือนกัน คือสร้างโปรแกรมให้มันเรียนรู้เพื่อปรับค่ำน้ำหนักของแต่ละตัวแปร

แนวคิดในการออกแบบสร้างเป็นดังนี้

- เนื่องจากข้อมูลเดิมมีค่า 0~255 เพื่อให้เหมาะสมต่อการคำนวณจึงหารด้วย 255 ให้ค่าอยู่ระหว่าง 0~1

- จำนวนตัวแปรต้นคือ 784 ตัวแปรตาม 10 ตัว (คือผลการทายตัวเลขทั้งสิบในแบบ one-hot)

- ค่าเสียหายใช้เอนโทรปีไขว้

- ตั้งเงื่อนไขการหยุดทำซ้ำเป็นว่าถ้าค่าความแม่นไม่เพิ่มขึ้นเลยเกิน ๑๐ ครั้งก็ให้หยุดและใช้ค่าน้ำหนักที่ให้ค่าความแม่นสูงสุด

- เนื่องจากข้อมูลนำเข้ามีจำนวนมากและมีความหลากหลาย ควรใช้มินิแบตช์

โค้ด
import numpy as np

def softmax(x):
  exp_x = np.exp(x.T-x.max(1))
  return (exp_x/exp_x.sum(0)).T

class ThotthoiLogistic:
  def __init__(self,eta):
    self.eta = eta

  def rianru(self,X,z,n_thamsam,n_batch=0,romaiphoem=10):
    n = len(z)
    if(n_batch==0 or n<n_batch):
      n_batch = n
    self.kiklum = int(z.max()+1)
    z_1h = z[:,None]==range(self.kiklum)
    self.w = np.zeros([X.shape[1]+1,self.kiklum])
    self.entropy = []
    self.thuktong = []
    thukmaksut = 0 # ค่าจำนวนที่ถูกมากสุด
    thukmaiphoem = 0 # นับว่าจำนวนที่ถูกไม่เพิ่มมาแล้วกี่ครั้ง
    for j in range(n_thamsam):
      lueak = np.random.permutation(n)
      for i in range(0,n,n_batch):
        Xn = X[lueak[i:i+n_batch]]
        zn = z_1h[lueak[i:i+n_batch]]
        phi = self.ha_softmax(Xn)
        eee = (zn-phi)/len(zn)*self.eta
        self.w[1:] += np.dot(eee.T,Xn).T
        self.w[0] += eee.sum(0)

      thukmai = self.thamnai(X)==z
      thukmak = thukmai.mean()*100

      if(thukmak > thukmaksut):
        # ถ้าจำนวนที่ถูกมากขึ้นกว่าเดิมก็บันทึกค่าจำนวนนั้น และน้ำหนักในตอนนั้นไว้
        thukmaksut = thukmak
        thukmaiphoem = 0
        w = self.w.copy()
      else:
        thukmaiphoem += 1 # ถ้าไม่ถูกมากขึ้นก็นับไว้ว่าไม่เพิ่มไปอีกครั้งแล้ว

      self.thuktong += [thukmak]
      self.entropy += [self.ha_entropy(X,z_1h)]
      print(u'ครั้งที่ %d ถูก %.3f%% สูงสุด %.3f%% ไม่เพิ่มมาแล้ว %d ครั้ง'%(j+1,self.thuktong[-1],thukmaksut,thukmaiphoem))

      if(romaiphoem!=0 and thukmaiphoem>=romaiphoem):
        break # ถ้าจำนวนที่ถูกไม่เพิ่มเลย 10 ครั้งก็เลิกทำ

    self.w = w # ค่าน้ำหนักที่ได้ในท้ายสุด เอาตามค่าที่ทำให้ทายถูกมากที่สุด

  def thamnai(self,X):
    return (np.dot(X,self.w[1:])+self.w[0]).argmax(1)

  def ha_softmax(self,X):
    return softmax(np.dot(X,self.w[1:])+self.w[0])

  def ha_entropy(self,X,z_1h):
    return -(z_1h*np.log(self.ha_softmax(X)+1e-7)).mean()# ดึงข้อมูล MNIST
mnist = datasets.fetch_openml('mnist_784')
mnist.data = mnist.data/255. # ทำให้ค่าเป็น 0~1
np.random.seed(0)
sumriang = np.random.permutation(len(mnist.target)) # สุ่มเรียงลำดับข้อมูลใหม่
X = mnist.data[sumriang]
z = mnist.target.astype(int)[sumriang]

# เริ่มการเรียนรู้
eta = 0.24 # อัตราการเรียนรู้
n_thamsam = 1000 # จำนวนทำซ้ำสูงสุดถ้าไม่มีการหยุดเสียก่อน
n_batch = 100 # จำนวนมินิแบตช์
romaiphoem = 10 # จะให้หยุดเมื่อความแม่นยำไม่เพิ่มเกินกี่ครั้ง
tl = ThotthoiLogistic(eta)
tl.rianru(X,z,n_thamsam,n_batch,romaiphoem)

# กราฟแสดงความคืบหน้าในการเรียนรู้
ax = plt.subplot(211)
ax.set_title(u'เอนโทรปี',fontname='Tahoma')
plt.plot(tl.entropy)
plt.tick_params(labelbottom='off')
ax = plt.subplot(212)
ax.set_title(u'% ถูก',fontname='Tahoma')
plt.plot(tl.thuktong)
plt.show()

ผลที่ได้พบว่าความแม่นยำขึ้นไปได้ถึงที่ประมาณ 93% และไม่อาจสูงขึ้นไปกว่านี้แล้ว ซึ่งลองดูตัวอย่างที่คนอื่นๆทำก็พบว่าจะได้สูงสุดแค่ประมาณนั้นกันเหมือนกันที่จริงแล้วการแยกภาพตัวเลขเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างซับซ้อนเกินกว่าที่แค่ใช้การถดถอยโลจิสติกธรรมดาแล้วจะทำได้ดีเพียงพอ

ระบบการคิดของการถดถอยโลจิสติกที่ใช้การคำนวณแค่ชั้นเดียวแบบนี้ค่อนข้างเข้าใจได้ไม่ยาก คือโดยทั่วไปแล้วจะพิจารณาจากว่าช่องไหนมีการเขียนแล้วจะมีโอกาสที่จะเป็นตัวเลขไหนมากกว่า เช่น "เลข 0 ต้องมีรอบๆแต่ต้องไม่มีตรงกลาง"

ลองดูค่าน้ำหนักของเลข 0 ที่ได้เป็นผลลัพธ์ออกมา
plt.imshow(tl.w[1:,0].reshape(28,28),cmap='gray_r')
plt.show()ในที่นี้สีดำคือช่องที่ถ้าถูกเขียนแล้วจะมีโอกาสเป็น 0 มาก ส่วนสีขาวคือถ้าถูกเขียนจะมีโอกาสเป็น 0 น้อย

จากนั้นลองดูตัวเลขอื่นๆที่เหลือ
for i in range(1,10):
  plt.subplot(330+i)
  plt.imshow(tl.w[1:,i].reshape(28,28),cmap='gray_r')
plt.show()แต่ละภาพก็บอกแนวโน้มได้คร่าวๆว่าเวลาคนเราเขียนตัวเลขต่างๆนั้น ดินสอมักจะถูกขีดที่ตำแหน่งไหนมากหรือน้อย

แต่ในความเป็นจริงแล้วระบบการคิดของมนุษย์เราไม่ควรจะง่ายๆแค่นั้น เช่นว่าเลข 0 บางครั้งอาจถูกเขียนเบี้ยวมาอยู่ทางขวามากหน่อย จนเส้นไปพาดผ่านตรงกลาง พอมีกรณีแบบนี้ขึ้นโอกาสทายผิดก็มีสูง

ปกติควรพิจารณาว่าเลข 0 เป็นสิ่งที่มีขอบและรูตรงกลาง ตรงไหนอาจจะเป็นขอบหรือรูก็ไม่รู้ แม้รูจะมักอยู่ตรงกลางสุด แต่ก็ไม่เสมอไป

ดังนั้นจำเป็นต้องสามารถคิดในลักษณะที่ว่า "ถ้าตรงนี้มีการเขียนแล้วตรงนั้นต้องไม่มีถึงจะควรเป็นเลขนี้ แต่ถ้าตรงนี้ไม่มีก็ควรต้องมีตรงนี้"

ซึ่งระบบที่เขียนขึ้นข้างต้นนี้จะยังไม่สามารถพิจารณาอะไรซับซ้อนหลายตลบแบบนั้นได้เพราะมีแค่ชั้นเดียว

อีกทั้งข้อมูลของทั้ง 784 ช่องถูกป้อนในลักษณะที่เป็นมิติเดียว แถมไม่มีอะไรเป็นตัวบอกว่าช่องไหนอยู่ติดกัน ช่องที่ 1,2,3 ก็เป็นตัวแปรต้นต้นตัวนึงเหมือนๆกัน ไม่ได้ถูกพิจารณาว่าช่อง 2 กับช่อง 1 มีความใกล้ชิดกันมากกว่าช่อง 3 กับช่อง 1

เพื่อที่จะให้เครื่องเรียนรู้อะไรซับซ้อนขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างระบบการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น

วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันมากก็คือ การเอาส่วนคำนวณการถดถอยโลจิสติกมาซ้อนต่อกันเป็น ๒ ชั้นขึ้นไป ซึ่งก็คือการสร้างเครือข่ายประสาทเทียม (神经网路, neural network)

นี่ก็เป็นเรื่องที่ตั้งใจจะเขียนถึงในบทความต่อๆไปอ้างอิง


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 記事を検索

 おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文