φυβλαςのβλογ
phyblasのブログการทำป่าสุ่มโดยใช้ sklearn
เขียนเมื่อ 2017/11/17 10:10
แก้ไขล่าสุด 2022/07/21 15:04
ตอนที่แล้วแนะนำวิธีการสร้างป่าสุ่มอย่างง่ายไป https://phyblas.hinaboshi.com/20171111

คราวนี้จะใช้ sklearn สร้างบ้าง

ป่าสุ่มเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแบบอ็องซ็องบล์ (ensemble) จึงอยู่ในมอดูลย่อย sklearn.ensemble

วิธีการใช้ก็ทำนองเดียวกับต้นไม้ตัดสินใจ อาร์กิวเมนต์ต่างๆสำหรับปรุงแต่งต้นไม้ก็สามารถใส่ในป่าสุ่มได้เช่นกัน

รายละเอียดที่สามารถปรับได้มีมากมาย แต่ในที่นี้จะพูดถึงแค่ส่วนหนึ่ง รายละเอียดอื่นๆก็ดูได้ใน http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html

ตัวอย่างการใช้ ลองสร้างข้อมูลที่เป็นกระจุกก้อน ๕ กลุ่ม แล้วแบ่งด้วยป่าสุ่ม
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import datasets
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier as Rafo

np.random.seed(2)
X,z = datasets.make_blobs(n_samples=100,n_features=2,centers=5)

rafo = Rafo()
rafo.fit(X,z)

# สร้างเตรียมฟังก์ชันสำหรับวาดภาพแสดงผล
def plottassimo(X,z,mx,my,mz):
    plt.figure()
  plt.axes(aspect=1,xlim=[mx.min(),mx.max()],ylim=[my.min(),my.max()])
    plt.scatter(X[:,0],X[:,1],alpha=0.6,c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow')
    plt.contourf(mx,my,mz,alpha=0.4,cmap='rainbow',zorder=0)
    plt.show()

nmesh = 200
mx,my = np.meshgrid(np.linspace(X[:,0].min(),X[:,0].max(),nmesh),np.linspace(X[:,1].min(),X[:,1].max(),nmesh))
mX = np.stack([mx.ravel(),my.ravel()],1)
mz = rafo.predict(mX).reshape(nmesh,nmesh)
plottassimo(X,z,mx,my,mz)จำนวนต้นไม้ปรับได้ที่คีย์เวิร์ด n_estimators ค่าตั้งต้นคือ 10 ในที่นี้ไม่ได้ใส่จึงมี 10 ต้น

สามารถดูต้นไม้แต่ละต้นที่อยู่ด้านในป่าสุ่มได้โดยดูที่แอตทริบิวต์ .estimators_
print(len(rafo.estimators_))
print(rafo.estimators_[0])

ได้
10
DecisionTreeClassifier(class_weight=None, criterion='gini', max_depth=None,
            max_features='auto', max_leaf_nodes=None,
            min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,
            min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
            min_weight_fraction_leaf=0.0, presort=False,
            random_state=388557017, splitter='best')

ลองเอาต้นไม้สัก ๒ ต้นจากในนั้นมาใช้ทำนายดู
mz = rafo.estimators_[0].predict(mX).reshape(nmesh,nmesh)
plottassimo(X,z,mx,my,mz)
mz = rafo.estimators_[7].predict(mX).reshape(nmesh,nmesh)
plottassimo(X,z,mx,my,mz)

ก็จะเห็นว่าแต่ละต้นมีการแบ่งเขตต่างกันออกไป แต่รวมแล้วก็จะให้ผลสรุปรวมเป็นผลของป่าสุ่ม
ป่าสุ่มมีเมธอด predict_proba ซึ่งจะคำนวณความน่าจะเป็นโดยดูจากว่ามีต้นไม้ตัดสินใจกี่ต้นในนั้นโหวตให้

ลองสร้างข้อมูลที่มี ๒ กลุ่มก้อนขึ้นมาแล้วพิจารณาความน่าจะเป็นของแต่ละกลุ่ม โดยดูที่จำนวนต้นไม้ค่าต่างๆกัน
np.random.seed(3)
X,z = datasets.make_blobs(n_samples=100,n_features=2,centers=2,cluster_std=2.2)
rafo = Rafo(n_estimators=15)
rafo.fit(X,z)
nmesh = 200
mx,my = np.meshgrid(np.linspace(X[:,0].min(),X[:,0].max(),nmesh),np.linspace(X[:,1].min(),X[:,1].max(),nmesh))
mX = np.stack([mx.ravel(),my.ravel()],1)
mz = rafo.predict_proba(mX)[:,1].reshape(nmesh,nmesh)
plt.figure()
plt.axes(aspect=1,xlim=[mx.min(),mx.max()],ylim=[my.min(),my.max()])
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],alpha=0.6,c=z,edgecolor='k',cmap='RdYlGn')
plt.contourf(mx,my,mz,100,alpha=1,cmap='RdYlGn',zorder=0)
plt.colorbar(pad=0.01)
plt.show()


ลองเทียบผลของ predict ธรรมดากับ predict_proba ที่จำนวนต้นไม้ต่างๆกัน
n = [2,5,20]
plt.figure(figsize=[6,8])
for i in range(3):
  rafo = Rafo(n_estimators=n[i])
  rafo.fit(X,z)
  for j in [0,1]:
    if(j):
      mz = rafo.predict_proba(mX)[:,1].reshape(nmesh,nmesh)
    else:
      mz = rafo.predict(mX).reshape(nmesh,nmesh)
    plt.subplot(321+i*2+j,aspect=1,xlim=[mx.min(),mx.max()],ylim=[my.min(),my.max()])
    plt.scatter(X[:,0],X[:,1],10,alpha=0.6,c=z,edgecolor='k',cmap='RdYlGn')
    plt.contourf(mx,my,mz,100,alpha=1,cmap='RdYlGn',zorder=0)
plt.show()จะเห็นว่าจำนวนต้นไม้ยิ่งมาก ใน predict_proba ยิ่งแบ่งละเอียดพอใช้ sklearn แบบนี้แล้วทั้งต้นไม้ตัดสินใจและป่าสุ่มก็ใช้ได้อย่างสะดวกง่ายดายขึ้นมาก


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> sklearn

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 記事を検索

 おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

月別記事

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

もっと前の記事

ไทย

日本語

中文