φυβλαςのβλογ
phyblasのブログวิเคราะห์จำแนกประเภทข้อมูลด้วยเครื่องเวกเตอร์ค้ำยัน (SVM)
เขียนเมื่อ 2018/07/09 21:25
แก้ไขล่าสุด 2022/07/19 05:33
เครื่องเวกเตอร์ค้ำยัน (支持向量机, support vector machine) หรือ SVM เป็นเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องแบบนึงที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง

ในบทความนี้จะแนะนำตั้งแต่หลักการทำงานพื้นฐานของ SVM และวิธีคำนวณ ไปจนถึงการเขียนโค้ดไพธอนเพื่อสร้างโปรแกรมสำหรับจำแนกประเภทข้อมูลอย่างง่ายหลักการทั่วไป

SVM เป็นการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนซึ่งใช้ในการจำแนกประเภทข้อมูลออกเป็น ๒ กลุ่มโดยการหาเส้นกั้น

หลักการพื้นฐานนี้ใกล้เคียงกับการถดถอยโลจิสติก (逻辑回归, logistic regression)

อย่างไรก็ตาม SVM มีแนวคิดที่ซับซ้อนกว่า หากยังไม่เข้าใจการถดถอยโลจิสติกก็ยากที่จะเข้าใจ SVM ได้ ดังนั้นบทความนี้จะเขียนโดยถือว่าเป็นการต่อยอดจากเนื้อหาเรื่องการถดถอยโลจิสติก

ดังนั้นขอแนะนำให้อ่านบทความนี้ก่อน >> https://phyblas.hinaboshi.com/20161103

ในการถดถอยโลจิสติกนั้นหลักการหาเส้นแบ่งคั่นจะทำโดยการคำนวณค่าเสียหายจากฟังก์ชันซิกมอยด์ และพยายามทำให้ค่าเสียหายนั้นน้อยที่สุด

แต่สำหรับ SVM แล้วสิ่งที่ใช้พิจารณาในการแบ่งก็คือการหาช่องว่างที่จะทำให้ทั้ง ๒ กลุ่มแยกห่างออกจากกันมากที่สุด สร้างช่องว่างระหว่าง ๒ กลุ่มให้มากที่สุด

ช่องว่างที่ว่านี้ถูกเรียกว่าขอบกั้น แสดงด้วยสีรุ้งในภาพนี้ ส่วนเส้นประคือกึ่งกลางจะเห็นว่ามีไม่มีจุดไหนเลยอยู่ในบริเวณขอบกั้น แต่จะมีบางจุดที่อยู่ตรงขอบกั้นพอดี ซึ่งแสดงเป็นวงล้อมสีเขียวในภาพนี้

พวกจุดที่ตั้งอยู่บนขอบกั้นนี้จะถูกเรียกว่าเวกเตอร์ค้ำยัน (支持向量, support vector) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวิธีการนั่นเอง จุดเหล่านี้ทำหน้าที่ค้ำยันขอบกั้นที่แบ่งระหว่าง ๒ กลุ่ม

จากในภาพที่เห็นนี้จะเห็นว่ามีเวกเตอร์ค้ำยันอยู่ ๓ จุด แต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติอาจมีกี่จุดก็ได้ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

อย่างไรก็ตามในบางกรณีข้อมูลก็มีความคลาดเคลื่อนผิดพลาดจนทำให้มีการซ้อนเกี่ยวปนกันบ้างทำให้ไม่อาจแยกให้มีช่องว่างแบบนี้ได้ เช่นแบบนี้ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วจึงมีการอลุ่มอล่วยให้มีข้อมูลบางส่วนสามารถอยู่ในขอบได้ แบบนี้กรณีขอบที่มีการอลุ่มอล่วยแบบนี้จะเรียกว่าขอบนุ่ม (软间隔, soft margin) ส่วนแบบที่ไม่ยอมให้มีอะไรอยู่ที่ขอบเลยจะเรียกว่าขอบเข็ง (硬间隔, hard margin)

ขอบนุ่มมักจะหนา และขอบแข็งมักจะบาง หนานุ่มบางแข็ง (กรอบ) เช่นเดียวกับพิซซ่า ดังนั้นนึกภาพพิซซ่าตามอาจจะทำให้เห็นภาพง่ายขึ้นได้บ้าง แม้จะไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงก็ตาม

ภาพพิซซ่าหนานุ่มและบางกรอบลองดูสองภาพนี้ เทียบกันจะเห็นว่าทำขอบนุ่มสักหน่อยดูแล้วแบ่งได้สมเหตุสมผลขึ้นดีกว่าทู่ซี้จะแบ่งแบบขอบแข็ง แม้ว่าจะแบ่งได้ก็ตาม
ดังนั้นการทำขอบนุ่มจึงเป็นการป้อนกันการเรียนรู้เกิน หลักการใกล้เคียงกับการเรกูลาไรซ์ของการถดถอยโลจิสติก ดังที่เขียนไปใน https://phyblas.hinaboshi.com/20170928

และจะเห็นว่าขอบนุ่มมีแนวโน้มจะใช้เวกเตอร์ค้ำยันเยอะกว่า

ขอบนุ่มก็มีระดับความนุ่มอยู่ ซึ่งมักกำหนดด้วยพารามิเตอร์ C ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไปภายหลัง ยิ่ง C มีค่าน้อยขอบก็ยิ่งหนานุ่ม แต่ถ้า C มากจนเป็นอนันต์ก็จะเป็นขอบแข็ง

ขอบจะนุ่มหรือแข็งแค่ไหนถึงจะดีก็แล้วแต่ข้อมูลที่พิจารณา ไม่มีคำตอบตายตัว เหมือนกับพิซซ่า จะเลือกกินขอบหนานุ่มหรือบางกรอบก็แล้วแต่คนการหาขอบแบ่ง

เมื่อรู้เป้าหมายว่าต้องหาเส้นแบ่งแล้ว ต่อไปก็คือจะหาเส้นแบ่งอย่างไรดี ว่าหลักการมาฟังดูเหมือนจะง่าย แต่พอคิดจะทำจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด

SVM นั้นจะมีการสร้างฟังก์ชันเชิงเส้นสำหรับตัดสินขึ้นมาเช่นเดียวกับในการถดถอยโลจิสติก

สำหรับปัญหา m มิติซึ่งมี w เป็นค่าน้ำหนักในแต่ละมิติ และ b เป็นไบแอส ฟังก์ชันตัดสินคือ
..(1.1)

แต่จะมีข้อกำหนดสำคัญเพิ่มเติมคือ ค่าฟังก์ชันนี้จะมีค่าเป็น -1 ที่ขอบนึง และเป็น 1 ที่อีกขอบ

ค่าของฟังก์ชันตัดสินในสองมิติ f(x) = x1w1+x2w2+b แสดงได้ดังในรูปนี้สำหรับจุดเวกเตอร์ค้ำยันที่อยู่ตรงขอบฝั่งบวกจะต้องมีค่าเป็น 1 ส่วนขอบฝั่งลบจะต้องมีค่าเป็น -1 นั่นคือ
..(1.2)

(เงื่อนไขอันนี้เป็นแค่กรณีขอบแข็งเท่านั้น ถ้าขอบนุ่มจะไม่เป็นเช่นนี้ เพราะจะมีบางตัวอยู่ในขอบได้ แต่เพื่อความง่ายตอนนี้จะพิจารณากรณีขอบแข็งก่อน)

ดังนั้นถ้าให้ระยะห่างจากเวกเตอร์ค้ำยันไปยังเส้นแบ่งที่อยู่กึ่งกลางขอบแบ่งเป็น d ตามในรูปนี้จะได้ว่า
..(1.3)

เป้าหมายของเราคือทำให้ค่า d มากที่สุด นั่นก็หมายถึงทำให้ค่า ||w|| เล็กที่สุด

แต่โดยทั่วไปแล้ว เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค คนมักจะพิจาณาค่า ||w||2/2
..(1.4)

คือถ้า ||w||2/2 เล็กสุด ||w|| ก็ย่อมเล็กสุดด้วย หาอันไหนก็เหมือนกัน แต่เขามองกันว่า ||w||2/2 คำนวณง่ายกว่า

นอกจากนี้ จากการที่กำหนดไว้ว่าให้ไม่มีจุดไหนอยู่ในบริเวณขอบกั้น หมายความว่าค่าของทุกจุดจะต้องอยู่ต่ำกว่า -1 หรือ มากกว่า 1 ดังนั้นอาจเปลี่ยนจากสมการ (1.2) เป็นอสมการแบบนี้
..(1.5)

เมื่อ i เป็นดัชนีของจุดใดๆก็ตาม โดย z คือค่าที่แสดงถึงกลุ่มประเภทข้อมูล z=1 กลุ่มลบ z=-1 ดังนั้นถ้าอยู่กลุ่มบวก ค่า f(x) จะต้องมากกว่า 1 แต่ถ้าอยู่กลุ่มลบต้องน้อยกว่า -1

ให้ระวังว่าค่า z ต่างจากกรณีของการถดถอยโลจิสติก เพราะใน SVM ให้ z เป็น -1,1 แต่ในการถดถอยโลจิสติกจะเป็น 0,1

สรุปโดยรวมแล้วสิ่งที่เรามีตอนนี้คือเป้าหมายที่ว่าจะทำให้ ||w||2/2 มีค่าเล็กที่สุด แล้วก็มีเงื่อนไขตามสมการ (1.5)

โดยทั่วไปแล้ววิธีการที่ใช้สำหรับงานนี้ก็คือ ใช้ตัวคูณลากรองจ์ ร่วมกับเงื่อนไข KKT

ต่อไปจะแนะนำวิธีคำนวณ แต่เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างลึก มีแต่คณิตศาสตร์ สำหรับคนที่ไม่ถนัดหรือไม่ต้องการรู้ลึก ให้ข้ามไปอ่านหัวข้อ "วิธีการเคอร์เนล" เลยตัวคูณลากรองจ์

ตัวคูณลากรองจ์ (拉格朗日乘数, Lagrange multipliers) เป็นวิธีการสำหรับหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของฟังก์ชันอะไรสักอย่างโดยมีเงื่อนไขบางอย่างเป็นตัวกำหนด

ตัวคูณลากรองจ์นี้ยังเป็นหลักการพื้นฐานที่ต่อยอดไปสู่กลศาสตร์แบบลากรองจ์ (拉格朗日力学, Lagrangian mechanics) ซึ่งมักมีสอนในวิชากลศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย

ขออธิบายด้วยการยกตัวอย่าง สมมุติว่าเรามีฟังก์ชันนึงที่ต้องการหาค่าต่ำสุด คือ
..(2.1)

โดยมีเงื่อนไขจำกัดคือ
..(2.2)

แบบนี้สามารถแก้ปัญหาได้โดยนิยามค่าที่เรียกว่าลากรองเจียน (拉格朗日量, Lagrangian)
..(2.3)

โดย a ในที่นี้เรียกว่าเป็นตัวคูณลากรองจ์

เมื่อพิจารณาว่าโดยปกติแล้วที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุด ปริพันธ์ย่อยของทุกตัวแปรจะต้องเป็น 0 นั่นคือ
..(2.4)

แบบนี้พอแก้สมการ (2.2) และ (2.4) ออกมาก็จะได้ว่า
..(2.5)

ลองวาดเป็นคอนทัวร์และเส้นกราฟก็จะเห็นชัด ตรงจุดที่มีดาวขาวคือจุดต่ำสุดที่หาออกมาได้ เป็นจุดบนเส้นโค้งที่ค่าบนคอนทัวร์ต่ำสุดสำหรับกรณีทั่วไปที่ซับซ้อนขึ้นฟังก์ชันเงื่อนไขมีอยู่หลายตัวจะได้ว่า
..(2.6)เงื่อนไข KKT

ตัวคูณลากรองจ์ใช้หาค่าต่ำสุดให้ฟังก์ชันที่มีอีกสมการมาคอยเป็นเงื่อนไข แต่ว่าสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของเป้าหมายการแก้ SVM ของเรานั้นคืออสมการ (1.5) เป็นอสมการ ไม่ใช่สมการ

วิธีการสามารถนำมาใช้กับกรณีได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องเพิ่มเงื่อนไขที่เรียกว่าเงื่อนไขของคารุช-คูน-ทักเกอร์ (Karush-Kuhn-Tucker Conditions) หรือเรียกย่อๆว่าเงื่อนไข KKT

ก่อนอื่น จากสมการ (2.6) เมื่อแทนค่า h(x) ด้วยสมการ (1.4) และแทนค่า g(x) โดยใช้อสมการ (1.5) มาทำเป็นสมการ จะได้
..(3.1)

และ
..(3.2)
..(3.3)

โดยจะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาคือ
..(3.4)

ซึ่งกรณีหลังคือกรณีของจุดที่เป็นเวกเตอร์ค้ำยัน นั่นหมายความว่าตัวคูณลากรองจ์จะมีค่าเมื่อจุดนั้นเป็นเวกเตอร์ค้ำยันเท่านั้น ดังนั้น
..(3.5)

และเนื่องจาก zi เป็น 1 หรือ -1 ดังนั้น zizi = 1 จึงได้
..(3.6)

โดย S คือเซ็ตของเวกเตอร์ค้ำยัน และ ns คือจำนวนของเวกเตอร์ค้ำยัน

แทนค่าสมการ (3.2) และ (3.6) ลงในสมการ (1.1) จะได้
..(3.7)

จากนั้นแทนสมการ (3.2) และ (3.3) เข้าไปในสมการ (3.1) ได้
..(3.8)

ที่เหลือก็แค่หาค่าตัวคูณลากรองจ์ ai ที่เหมาะสมให้เจอวิธีการเคอร์เนล

ก่อนจะไปสู่เรื่องการหาค่าตัวคูณลากรองจ์ มีเรื่องที่จำเป็นต้องพูดถึงเพื่อที่จะทำให้อยู่ในรูปทั่วไปมากขึ้น

จากตัวอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนต้นนั้นเป็นการแบ่งแบบเส้นตรงตลอด นั่นคือฟังก์ชันตัดสิน f(x) เป็นฟังก์ชันเชิงเส้น

SVM นั้นเดิมทีถูกคิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1963 ในตอนนั้นมันถูกใช้แค่เพื่อเป็นตัวแบ่งเชิงเส้น แต่ในปี 1992 มีคนคิดวิธีที่ทำให้ SVM สามารถแบ่งโดยไม่ต้องใช้เส้นตรงได้ ทำให้แก้ปัญหาที่ไม่เป็นเชิงเส้นได้

วิธีการที่จะทำให้ SVM ทำฟังก์ชันตัดสินเป็นอะไรที่ไม่ใช่เชิงเส้นได้นั้นคือการใช้ วิธีการเคอร์เนล (核方法, kernel method) หรือบางทีก็เรียกว่า ลูกเล่นเคอร์เนล (核技巧, kernel trick)

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของวิธีการเคอร์เนลได้เขียนไว้ใน https://phyblas.hinaboshi.com/20180724

ภาพตัวอย่างแสดงการแบ่งด้วย SVM แบบไม่เป็นเชิงเส้น เมื่อใช้วิธีการเคอร์เนลจะเห็นว่ากลุ่มหนึ่งกองอยู่ตรงกลางและอีกกลุ่มอยู่ไกลออกไป โดยมีขอบกั้นวางตัวคั่นเป็นเส้นโค้งอย่างสวยงาม

เคอร์เนลที่ถูกใช้เพื่อทำ SVM ในภาพนี้เรียกว่า เคอร์เนลฟังก์ชันฐานแนวรัศมี (径向基函数核, Radial basis function kernel) นิยมเรียกย่อๆว่า RBF เป็นเคอร์เนลที่นิยมใช้กันมากที่สุด

ลักษณะของฟังก์ชัน RBF คือจะมีจุดศูนย์กลางอยู่จุดนึง ที่จุดนั้นฟังก์ชันนั้นมีค่าสูงสุด และเมื่อไกลออกไปจะมีค่าต่ำลง

ที่จริงแล้วฟังก์ชัน RBF เองก็มีนิยามอยู่หลายแบบ แต่ RBF แบบที่ใช้บ่อยสุดโดยทั่วไปคือฟังก์ชันเกาส์ นิยามดังนี้
..(4.1)

วิธีการเคอร์เนลนั้นเป็นการแปลงระบบพิกัดจากข้อมูลเดิมไปสู่ปริภูมิใหม่แล้วพิจารณาค่าในปริภูมินั้น

เพื่อความเข้าใจลองวาดภาพเพื่อแสดงการแปลงพิกัดจากตำแหน่งใน ๒ มิติไปเป็น ๓ มิติซึ่งเป็นฟังก์ชันเคอร์เนล RBF ของระยะห่างจากจุด (0.2,0.2),(0.8,0.2),(0.5,0.6) พอแปลงเป็นแบบนี้แล้วก็จะถูกแบ่งด้วยระนาบตรงได้ในระบบพิกัดใหม่
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

def kernel(x1,x2,gamma=0.5):
    return np.exp(-gamma*((x1-x2)**2).sum(-1))

X = np.random.uniform(0,1,[50,2])
z = 6*(X[:,0]-0.5)**2-X[:,1]>0
X[z==0] = 0.5+(X[z==0]-0.5)*0.5
K = np.array([[0.2,0.2],[0.8,0.2],[0.5,0.6]])
X_ = np.array([kernel(X,np.array(K[i])) for i in [0,1,2]]).T
K_ = np.array([kernel(K,np.array(K[i])) for i in [0,1,2]]).T
plt.axes(aspect=1,xlim=[-0.02,1.02],ylim=[-0.02,1.02])
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],s=60,c=z,edgecolor='k',cmap='winter')
plt.scatter(K[:,0],K[:,1],s=240,c='r',marker='*',edgecolor='k')
ax = plt.figure(figsize=[6,6]).add_axes([0,0,1,1],projection='3d')
ax.scatter(X_[:,0],X_[:,1],X_[:,2],s=60,c=z,edgecolor='k',cmap='winter')
ax.scatter(K_[:,0],K_[:,1],K_[:,2],s=240,c='r',marker='*',edgecolor='k')
plt.show()
ได้
ดังนั้นการที่เห็นว่าเมื่อใช้วิธีการเคอร์เนลแล้วข้อมูลถูกแบ่งด้วยเส้นโค้งได้นั้น จริงๆแล้วมันแบ่งเป็นเส้นตรงอยู่ในระบบพิกัดใหม่

เมื่อใช้วิธีการเคอร์เนล ฟังก์ชันตัดสินก็จะกลายเป็นแบบนี้
..(4.2)
..(4.3)

ส่วนลากรองเจียนจะได้เป็น
..(4.4)

ในกรณีเชิงเส้น เคอร์เนลจะเป็นแบบนี้
..(4.5)

ซึ่งเมื่อแทนลงสมการก็จะกลับไปสู่สมการ (3.6), (3.7) และ (3.8) ดังนั้นถือว่าสมการ (4.2), (4.3) และ (4.4) เป็นรูปทั่วไปปรับขึ้นมาสำหรับใช้กับเคอร์เนลวิธีการหาค่าตัวคูณลากรองจ์

กลับมาที่การหาค่าตัวคูณลากรองจ์

วิธีการอาจมีอยู่หลายทางด้วยกัน โดยอาจใช้เทคนิคการเคลื่อนลงตามความชัน (梯度下降法, Gradient descent) เช่นเดียวกับการถดถอยโลจิสติก
(รายละเอียดขอให้อ่านจากบทความเรื่องการถดถอยโลจิสติก ไม่กล่าวซ้ำในนี้)

อย่างไรก็ตาม แค่ใช้วิธีการเคลื่อนลงตามความชันธรรมดานั้นยังไม่เพียงพอ ปี 1998 จึงมีคนคิดอัลกอริธึมที่เรียกว่า การปรับปรุงให้ต่ำสุดเป็นลำดับ (序列最小优化算法, Sequential minimal optimization, SMO) เมื่อใช้แล้วทำให้การหาค่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นมาก

คือปกติถ้าใช้การเคลื่อนลงตามความชัน ก็คือหาอนุพันธ์ย่อยของ L เทียบกับ ai แล้วก็ใช้เป็นค่าความชันสำหรับปรับแก้ค่าต่อไป

จากสมการ (4.4) หาอนุพันธ์ย่อยได้แบบนี้
..(5.1)

แต่จริงๆปัญหานั้นซับซ้อนกว่าที่คิด ไม่เพียงแค่มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องเยอะ ยังมีเรื่องของการที่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไข KKT คือ สมการ (3.4) ด้วย ทำให้ไม่สามารถปรับค่า a ได้อย่างอิสระโดยดูแค่เฉพาะความชันจากสมการ (5.1)

หากจะค่อยๆปรับค่า a ไปทีละตัวโดยไม่มีการเปลี่ยนอีกตัวตาม ก็จะเกิดการฝืนกฎนี้ขึ้นทันที ดังนั้นจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการปรับค่ามันพร้อมกันทีละ ๒ ตัว

เมื่อลองพิจารณาโดยเพ่งไปที่ ๒ ตัว ลากรองเจียนอาจเขียนใหม่โดยแจกแจงแยกเอาส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ๒ ตัวนี้ออกมาเป็น
..(5.2)

โดย a1 และ a2 คือตัวคูณลากรองจ์ของ ๒ ตัวที่พิจารณา ส่วน 久 เป็นค่าส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ a1 และ a2

จากตรงนี้ถ้าแก้สมการต่อไปก็จะยาวจึงขอละไว้ แต่สุดท้ายแล้วผลที่จะได้ก็คือ
..(5.3)

โดยที่
..(5.4)

เพียงแต่มีเงื่อนไขอยู่ตามข้อ (3.4) ว่า
..(5.5)

และค่า a ทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 0 และนอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในกรณีที่เป็น SVM แบบขอบนุ่ม คือจะต้องไม่เกินค่าคงที่ C
..(5.6)

กรณีขอบแข็งก็คือค่า C เป็นอนันต์ คือไม่มีข้อจำกัดตรงนี้ แต่พอ C น้อย ai ก็จะถูกจำกัดไม่ให้ขึ้นสูงมากเกินไป

ผลจากข้อจำกัดเหล่านี้จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่ต่างกันไปตามความสัมพันธ์ระหว่างค่า z1 และ z2 คือ

กรณีที่ z1=z2
..(5.7)

กรณีที่ z1≠z2
..(5.8)

หลังจากได้ a2 แล้วก็หา a1 ใหม่ได้ โดยจากสมการ (5.5) เมื่อพิจารณาว่า ai ตัวอื่นที่ไม่ใช่ ๒ ​ตัวแรกไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการเปลี่ยนค่าของ a1 ก็ขึ้นกับ a2 จึงได้ว่า
..(5.9)

และเนื่องจาก z1z1 = 1 ดังนั้นได้
..(5.10)

เมื่อได้ค่า a1 และ a2 ใหม่เสร็จแล้วก็กลับไปเลือกจุดต่อไปมาพิจารณาอีก ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถแบ่งได้เรียบร้อยการเขียน SVM ด้วยไพธอน

เมื่อเข้าใจหลักการแล้ว สุดท้ายก็ได้เวลาเขียนโค้ดสำหรับใช้งานจริงขึ้นมา โดยจะขอเขียนในรูปแบบของคลาส เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

หลักการทำงานของโปรแกรมก็คือ
1. กำหนดค่า a ตั้งต้นทุกค่าเป็น 0 ไว้
2. เลือก ๒ จุดมาพิจารณา
3. คำนวนฟังก์ชันตัดสินและเคอร์เนลระหว่างสองจุดนั้น
4. คำนวณค่า a2 ใหม่
5. ตรวจดูเงื่อนไขเพื่อให้ค่า a2 ใหม่อยู่ในขอบเขต
6. คำนวณค่า a1 ใหม่จาก a2 ที่ได้
7. คัดเลือกจุดที่ค่า a/C สูงกว่าค่าที่กำหนดมาเป็นเวกเตอร์ค้ำยัน
8. คำนวณค่า b ใหม่
9. ทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 2. ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจ

เขียนออกมาเป็นโค้ดได้ตามนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ฟังก์ชันเคอร์เนลเชิงเส้น
def kernel_choengsen(x1,x2):
  return (x1*x2).sum(-1)

# สร้างฟังก์ชันเคอร์เนล RBF
def sang_kernel_rbf(gamma):
  def kernel_rbf(x1,x2):
    return np.exp(-gamma*((x1-x2)**2).sum(-1))
  return kernel_rbf

class SVM:
  def __init__(self,kernel,C=1):
    self.kernel = kernel # ฟังก์ชันที่จะใช้เป็นเคอร์เนล
    self.C = C

  def rianru(self,X,z,thamsam=10000,a_tamsut=1e-8):
    '''
    thamsam: จำนวนครั้งที่ทำซ้ำเพื่อเปลี่ยนแก้ค่า
    a_tamsut: ค่า a/C ต่ำสุดสำหรับการเป็นเวกเตอร์ค้ำยัน
    '''
    z = np.where(z>0,1,-1) # กรณีที่ค่าที่ป้อนเข้ามาเป็น 0,1 ให้แก้เป็น -1,1 ก่อน
    n = len(z) # จำนวนข้อมูล
    a = np.zeros(n) # ค่าตัวคูณลากรองจ์ตั้งต้น
    self.b = 0 # b ตั้งต้น
    self.i_sv = np.array([]) # เวกเตอร์ค้ำยัน เริ่มแรกว่างเปล่า
    for khrangthi in range(thamsam):
      i1,i2 = np.random.permutation(n)[:2] # สุ่มเลือกมาสองจุด
      a1,a2 = a[i1],a[i2]
      X1,X2 = X[i1],X[i2]
      z1,z2 = z[i1],z[i2]
      f1,f2 = self.f(X1),self.f(X2)
      E1,E2 = f1-z1,f2-z2
      K11,K12,K22 = self.kernel(X1,X1),self.kernel(X1,X2),self.kernel(X2,X2)
      kkk = K11+K22-2*K12
      kkk = max(kkk,10e-8) # กันกรณีที่ค่าน้อยเกิน
      a2_mai = a2+z2*(E1-E2)/kkk
      a2_mai = max(a2_mai,0.)
      a2_mai = min(a2_mai,self.C)
      if(z1==z2): # กรณี z1 เท่ากับ z2
        a2_mai = max(a2_mai,a2+a1-self.C)
        a2_mai = min(a2_mai,a2+a1)
      else: # กรณี z1 ไม่เท่ากับ z2
        a2_mai = max(a2_mai,a2-a1)
        a2_mai = min(a2_mai,a2-a1+self.C)
      a1_mai = a1 + z1*z2*(a2-a2_mai)
      a[i1],a[i2] = a1_mai,a2_mai
      # คัดและเก็บเวกเตอร์ค้ำยัน
      self.i_sv = np.arange(n)[a>a_tamsut*self.C]
      self.X_sv = X[self.i_sv]
      self.az_sv = a[self.i_sv]*z[self.i_sv] # ค่า a*z
      # คำนวณ b ใหม่
      self.b = np.sum([1-(self.az_sv*self.kernel(X[i],self.X_sv)).sum() for i in self.i_sv])
      if(self.b):
        self.b /= len(self.i_sv)
      
  # ฟังก์ชันตัดสิน
  def f(self,X):
    if(len(self.i_sv)==0): return 0 # ถ้ายังไม่มีเวกเตอร์ค้ำยัน ให้เป็น 0 ไป
    return np.sum(self.kernel(X,self.X_sv)*self.az_sv,-1) + self.b
  
  # จำแนกประเภท [0,1] จาก X
  def thamnai(self,X):
    return (self.f(X)>=0).astype(int)

โค้ดนี้ถูกเขียนขึ้นมาในแบบที่ง่ายๆและตรงไปตรงมาตามสมการและขั้นตอนที่เขียนไว้ข้างต้น แต่ในความเป็นจริงแล้วประสิทธิภาพยังค่อนข้างต่ำ ความเร็วก็ช้าด้วย

แล้วการเลือก ๒ ตัวที่จะมาพิจารณาในแต่ละรอบนั้นในที่นี้ใช้การสุ่ม แต่จริงๆมีอัลกอริธึมในการเลือกที่ดีที่สุดอยู่

มีวิธีการเขียนที่เพิ่มประสิทธิภาพและเร็วขึ้นมาก แต่ก็มีความซับซ้อนขึ้นอีก เป็นอัลกอริธึมที่ใช้ใน LIBSVM ซึ่งเป็นไลบรารีสำหรับ SVM ในภาษาซี ซึ่งถูกใช้งานจริงอย่างกว้างขวาง

หากลงรายละเอียดก็จะยาวเกินความจำเป็น จึงจะขอลงแค่โค้ดไว้
class SVM:
  def __init__(self,kernel,C=1):
    self.C = C
    self.kernel = kernel

  def rianru(self,X,z,thamsam,a_tamsut=1e-5,lekpho=1e-3):
    '''
    thamsam: จำนวนครั้งสูงสุดที่ทำซ้ำเพื่อเปลี่ยนแก้ค่า
    a_tamsut: ค่า a/C ต่ำสุดสำหรับการเป็นเวกเตอร์ค้ำยัน
    lekpho: ค่าที่เล็กพอที่จะทำให้หยุดโดยไม่ต้องทำซ้ำจนครบ
    '''
    z = np.where(z,1,-1)
    kx = {} # ดิกเก็บค่าเคอร์เนลที่เคยคำนวณแล้วเพื่อประหยัดเวลาคำนวณซ้ำ
    n = len(z)
    a = np.zeros(n)
    ii1 = z>0
    ii2 = z<0
    khwamchan = -np.ones(n) # ค่าความชันตั้งต้น
    for khrangthi in range(thamsam):
      # เลือกดัชนีของจุดข้อมูลที่จะใช้พิจารณา
      da = -z*khwamchan
      ii1_ = np.arange(n)[ii1]
      ii2_ = np.arange(n)[ii2]
      i1 = ii1_[np.argmax(da[ii1_])]
      i2 = ii2_[np.argmin(da[ii2_])]
      
      # เงื่อนไขการหยุด ถ้าความชันของทั้งสองต่างกันน้อยพอก็หยุด
      m1 = -z[i1]*khwamchan[i1]
      m2 = -z[i2]*khwamchan[i2]
      if(m1-m2 <= lekpho):
        break
      # คำนวณเคอร์เนล หรือดึงข้อมูลถ้ามีอยู่แล้ว
      if(i1 in kx):
        kxi = kx[i1]
      else:
        kxi = self.kernel(X,X[i1])*z*z[i1]
        kx[i1] = kxi
      if(i2 in kx):
        kxj = kx[i2]
      else:
        kxj = self.kernel(X,X[i2])*z*z[i2]
        kx[i2] = kxj
      kxii,kxjj,kxij = kxi[i1],kxj[i2],kxi[i2]
      zz = z[i1]*z[i2]
      if(zz==1):
        d_max = min(self.C-a[i1],a[i2])
        d_min = max(-a[i1],a[i2]-self.C)
      else:
        d_max = min(self.C-a[i1],self.C-a[i2])
        d_min = max(-a[i1],-a[i2])
      kkk = kxii + kxjj - 2*zz*kxij
      kkk = max(kkk,10e-8)
      d = -(khwamchan[i1]-khwamchan[i2]*zz)/kkk
      d = max(min(d,d_max),d_min)
      # ปรับค่า a
      a[i1] += d
      a[i2] += -d*zz
      # ปรับค่าความชัน
      khwamchan += d*kxi - d*zz*kxj
      # ปรับรายการดัชนีของสองกลุ่ม
      for i in [i1,i2]:
        if(z[i]>0 and a[i]/self.C<=1-a_tamsut):
          ii1[i] = 1
        elif(z[i]<0 and a_tamsut<=a[i]/self.C):
          ii1[i] = 1
        else:
          ii1[i] = 0
        if(z[i]>0 and a_tamsut<=a[i]/self.C):
          ii2[i] = 1
        elif(z[i]<0 and a[i]/self.C<=1-a_tamsut):
          ii2[i] = 1
        else:
          ii2[i] = 0
    
    # คัดและเก็บเวกเตอร์ค้ำยัน
    self.i_sv = np.arange(n)[a>a_tamsut*self.C]
    self.X_sv = X[self.i_sv]
    self.az_sv = a[self.i_sv]*z[self.i_sv]
    self.b = (m1+m2)/2.
    self.thamsampai = khrangthi+1 # บันทึกว่าทำซ้ำไปกี่ครั้ง

  def f(self,X):
    return np.sum(self.kernel(X,self.X_sv)*self.az_sv,-1) + self.b

  def thamnai(self,X):
    return self.f(X)>=0

การใช้งานเหมือนโค้ดอันแรก แต่จะทั้งเร็วและถูกต้องกว่ามาก

จากนั้นลองเอามาใช้ ลองสร้างข้อมูลสองกลุ่มแล้วแบ่งด้วยเคอร์เนลทั้งแบบเชิงเส้นและ RBF ดู
X = np.random.uniform(0,0.9,[50,2])
z = np.where(X[:,0]+X[:,1]>0.9,1,0)
X[z==1] += 0.1

thamsam = 1000
C = 1e5
gamma = 5
mx,my = np.meshgrid(np.linspace(-0.02,1.02,200),np.linspace(-0.02,1.02,200))
mX = np.stack([mx.ravel(),my.ravel()],1)
kernel_rbf = sang_kernel_rbf(gamma)
kernel = [kernel_choengsen,kernel_rbf]
plt.figure(figsize=[4,8])
for k in [0,1]:
  svm = SVM(kernel[k],C)
  svm.rianru(X,z,thamsam)
  mz = np.reshape(([svm.thamnai(mX[i]) for i in range(len(mX))]),[200,-1])
  plt.subplot(211+k,aspect=1,xlim=[-0.02,1.02],ylim=[-0.02,1.02])
  plt.scatter(svm.X_sv[:,0],svm.X_sv[:,1],s=140,c='b')
  plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='spring')
  plt.contour(mx,my,mz,cmap='gray',zorder=1,linestyles='--')
  plt.contourf(mx,my,mz,alpha=0.1,cmap='spring')
plt.tight_layout()
plt.show()ตำแหน่ง, ค่า a*z และดัชนีของเวกเตอร์ค้ำยันถูกเก็บอยู่ใน .X_sv, .az_sv และ .i_sv สามารถนำมาใช้ได้

เช่นลองพิจารณาข้อมูลที่ไม่สามารถแบ่งเป็นเชิงเส้นได้ และทำการแบ่งด้วยเคอร์เนล RBF จากนั้นลองดูค่าในระบบพิกัดของ RBF ดู
X = np.random.uniform(0,1,[25,2])
z = ((X[:,0]-0.5)**2+(X[:,1]-0.5)**2)>0.15
X[z==0] = 0.5+(X[z==0]-0.5)*0.5
kernel = sang_kernel_rbf(0.5)
svm = SVM(kernel,C=1e5)
svm.rianru(X,z,1000)
imm = np.array([svm.az_sv.argmin(),svm.az_sv.argmax()]) # ดัชนีเวกเตอร์ค้ำยันที่ค่า a มากสุดฝั่งลบและฝั่งบวก
Xk = kernel(X,svm.X_sv[imm[0]]),svm.kernel(X,svm.X_sv[imm[1]]) # แปลงพิกัดด้วยเคอร์เนล
Xk = np.stack(Xk,1) # ตำแหน่งในระบบพิกัดใหม่
plt.figure(figsize=[4,6])
plt.subplot(211) # แสดงตำแหน่งในระบบพิกัดเดิม
plt.scatter(svm.X_sv[:,0],svm.X_sv[:,1],s=140,c=z[svm.i_sv],cmap='bwr') # เวกเตอร์ค้ำยันทั้งหมด กรองน้ำเงินและแดง
plt.scatter(svm.X_sv[imm,0],svm.X_sv[imm,1],marker='*',s=450,c='g') # เวกเตอร์ค้ำยัน ๒ ตัวที่พิจารณา ใช้ดาวเขียว
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],s=70,c=z,edgecolor='k',cmap='spring')
plt.subplot(212) # แสดงตำแหน่งในระบบพิกัดใหม่
plt.scatter(Xk[svm.i_sv,0],Xk[svm.i_sv,1],s=140,c=z[svm.i_sv],cmap='bwr')
plt.scatter(Xk[svm.i_sv[imm],0],Xk[svm.i_sv[imm],1],marker='*',s=450,c='g')
plt.scatter(Xk[:,0],Xk[:,1],s=70,c=z,edgecolor='k',cmap='spring')
plt.show()
print(svm.az_sv)จะเห็นว่าเมื่อแปลงพิกัดด้วยเคอร์เนลแล้วข้อมูลจะถูกแบ่งด้วยเส้นตรงได้ในพิกัดนั้นสรุปส่งท้าย

จะเห็นได้ว่า SVM เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างเข้าใจยาก การจะเขียนโปรแกรม SVM ได้ต้องอาศัยความรู้คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนพอสมควร ดังนั้นตำราส่วนใหญ่มักจะอธิบายแต่หลักการคร่าวๆแล้วแนะนำให้ไปใช้มอดูลที่มีอยู่แล้วเช่น sklearn

โค้ดที่เขียนมาในนี้ทั้งหมดเป็นการเขียนแบบง่ายๆเพื่อความเข้าใจ อย่างไรก็ตาม ทั้งความเร็วและความยืดหยุ่นในการใช้ก็ยังไม่อาจสู้มอดูลที่มีอยู่แล้วเช่น sklearn ดังนั้นสุดท้ายแล้วก็ยังแนะนำให้ใช้ sklearn

ในบทความต่อไปจะเขียนถึงวิธีการใช้ SVM ด้วย sklearn ยังมีรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับ SVM ที่ยังไม่ได้พูดถึง ก็จะเขียนถึงในนั้นด้วย https://phyblas.hinaboshi.com/20180712อ้างอิง


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 記事を検索

 おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文