φυβλαςのβλογ
phyblasのブログopencv-python เบื้องต้น บทที่ ๙: การใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาหรือเน้นส่วนขอบ
เขียนเมื่อ 2020/06/28 18:57
แก้ไขล่าสุด 2024/02/22 10:25

ต่อจาก บทที่ ๘

ในบทที่แล้วได้พูดถึงการใช้ตัวกรองเพื่อทำคอนโวลูชันไปแล้ว

บทนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของตัวกรองเช่นกัน แต่จะมาพูดถึงการใช้ตัวกรองเพื่อทำการเน้นขอบ ซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน
ตัวกรองเพื่อเน้นขอบ

ประโยชน์อย่างหนึ่งของการใช้ตัวกรองทำคอนโวลูชันก็คือการค้นหาส่วนที่เป็นขอบ คือบริเวณที่มีการเปลี่ยนความเข้มสีอย่างชัดเจน

ตัวกรองสำหรับเน้นขอบก็คือตัวกริงที่เมื่อนำมาใช้คอนโวลูชันกับภาพแล้วจะทำให้ได้ค่าตรงบริเวณที่เป็นขอบของภาพเป็นค่าสูงขึ้นมา

มีหลายแนวคิดในการทำตัวกรองในลักษณะแบบนั้น ที่ง่ายที่สุดก็คือตัวกรองเพรวิต (Prewitt filter) ซึ่งมีลักษณะแบบนี้ในที่นี้ตัวกรอง Kx จะตรวจจับบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงในแนวนอน (เส้นขอบแนวตั้ง) ส่วน Ky จะตรวจจับบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวตั้ง (เส้นขอบแนวนอน)

ที่ทำแบบนั้นได้ก็เพราะค่าของตัวกรองเรียงกันตามแนวตั้งหรือแนวนอนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยค่ารวมกันทั้งหมดเป็น 0 ดังนั้นถ้าเจอบริเวณที่ค่าเปลี่ยนอย่างรวดเร็วก็จะเกิดค่าเป็นบวกหรือลบอย่างชัดเจน แต่ถ้าบริเวณไหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็น 0

ลองทดสอบโดยการสร้างอาเรย์ง่ายๆขึ้นมาแล้วสร้างตัวกรองทั้ง ๒ แบบมาใช้ทำคอนโวลูชันด้วยฟังก์ชัน cv2.filter2D() แล้วดูผลที่ได้ด้วย matplotlib
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ตัวกรองแนวนอน
prewittx = np.array([[-1,0,1],
           [-1,0,1],
           [-1,0,1]])
# ตัวกรองแนวตั้ง
prewitty = np.array([[-1,-1,-1],
           [0,0,0],
           [1,1,1]])
# ภาพที่ต้องการพิจารณา
arr = np.array([[0,1,1,1,0,0],
        [0,1,1,1,1,0],
        [0,1,1,1,1,1],
        [0,1,1,1,1,1],
        [0,1,1,1,1,0],
        [0,1,1,1,1,0]],
        dtype=np.float32)

plt.figure(figsize=[4,10])
plt.subplot(311) # วาดภาพเดิม
plt.imshow(arr,cmap='gray')

plt.subplot(312) # ใช้ตัวกรองแนวนอน
plt.imshow(cv2.filter2D(arr,-1,prewittx),cmap='jet')
plt.colorbar(pad=0.01,aspect=40)

plt.subplot(313) # ใช้ตัวกรองแนวตั้ง
plt.imshow(cv2.filter2D(arr,-1,prewitty),cmap='jet')
plt.colorbar(pad=0.01,aspect=40)

plt.show()


อาเรย์ตัวอย่างในที่นี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดในแนวนอน ผลลัพธ์จะเห็นว่าตัวกรองแนวนอนให้ค่าเป็นบวกหรือลบอย่างมากตรงบริเวณที่เป็นขอบ

ข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อใช้ตัวกรองแบบนี้แล้วจะทำให้เกิดค่าติดลบได้ ดังนั้นถ้าข้อมูลภาพเป็น uint8 อยู่ควรเปลี่ยนชนิดข้อมูลเป็น float32 เพื่อให้มีค่าติดลบได้

ส่วนการแสดงผลใน matplotlib เมื่อมีสีเดียวแบบนี้จะแสดงสีโดยไล่จากค่าต่ำสุดไปสูงสุดอยู่แล้ว แม้จะติดลบก็สามารถแสดงผลได้ ในที่นี้ใช้สีรุ้ง พร้อมวาดแถบสีบอกค่าไว้ทางขวาด้วยเพื่อให้เห็นชัด

ลองเปลี่ยนเป็นอาเรย์แบบนี้แล้วใช้ตัวกรองดูใหม่ คราวนี้เน้นส่วนเปลี่ยนในแนวตั้ง จะเห็นว่าตัวกรองแนวตั้งเห็นค่าบวกลบชัดเจน
arr = np.array([[1,1,1,0,0,0],
        [1,1,1,1,1,1],
        [1,1,1,1,1,1],
        [1,1,1,1,1,1],
        [0,0,0,0,1,1],
        [0,0,0,0,0,0]],
        dtype=np.float32)


คราวนี้ลองเอามาใล้กับภาพที่เตรียมเอาไว้ดูบ้าง แม้จะเป็นภาพสีแต่เวลาค้นหาขอบมักจะแปลงเป็นขาวดำ ดังนั้นจะเปิดในโหมดขาวดำโดยใส่แฟล็ก cv2.IMREAD_GRAYSCALE ตอนอ่านภาพ


miku09c01.jpg

miku = cv2.imread('miku09c01.jpg',cv2.IMREAD_GRAYSCALE).astype(np.float32)

plt.figure(figsize=[6,11])

plt.subplot(311,xticks=[],yticks=[])
plt.imshow(miku,cmap='gray')
plt.colorbar(pad=0.01)

plt.subplot(312,xticks=[],yticks=[])
plt.imshow(cv2.filter2D(miku,-1,prewittx),cmap='copper')
plt.colorbar(pad=0.01)

plt.subplot(313,xticks=[],yticks=[])
plt.imshow(cv2.filter2D(miku,-1,prewitty),cmap='copper')
plt.colorbar(pad=0.01)

plt.tight_layout()
plt.show()


ผลที่ได้จะได้ภาพที่เน้นขอบในแนวตั้งและแนวนอนต่างกันไป
ตัวกรองโซเบล

ตัวกรองเพรวิตดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นรูปแบบตัวกรองอย่างง่ายๆซึ่งเป็นพื้นฐาน แต่ในทางปฏิบัติแล้วที่นิยมใช้จริงๆคือตัวกรองโซเบล (Sobel filter)ข้อแตกต่างจากตัวกรองเพรวิตคือเพิ่มค่าตรงกลางจาก 1,-1 เป็น 2,-2 เพื่อเน้นตรงกลางมากขึ้น

ใน opencv ได้เตรียมฟังก์ชันสำหรับทำตัวกรองโซเบลไว้โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเอง นั่นคือฟังก์ชัน cv2.Sobel()

ลำดับ ชื่อ สิ่งที่ต้องใส่ ชนิดข้อมูล
1 src อาเรย์รูปภาพ np.array
2 ddepth ชนิดตัวแปรในอาเรย์ flag (int)
3 dx ขนาดตัวกรองแกน x int
4 dy ขนาดตัวกรองแกน y int

หากต้องการตัวกรองโซเบลแนวนอน (กรองขอบแนวตั้ง) ให้ใส่เป็น cv2.Sobel(ภาพ,-1,1,0) ถ้าต้องการตัวกรองในแนวตั้ง (กรองขอบแนวนอน) ให้ใส่ cv2.Sobel(ภาพ,-1,0,1)

ลองใช้กับภาพเดิมที่ใช้ในตัวอย่างที่แล้วแต่เปลี่ยนเป็นตัวกรองโซเบลแทน
miku = cv2.imread('miku09c01.jpg',0).astype(np.float32)
plt.figure(figsize=[6,11])

plt.subplot(311,xticks=[],yticks=[])
plt.imshow(miku,cmap='gray')
plt.colorbar(pad=0.01)

plt.subplot(312,xticks=[],yticks=[])
plt.imshow(cv2.Sobel(miku,-1,1,0),cmap='copper')
plt.colorbar(pad=0.01)

plt.subplot(313,xticks=[],yticks=[])
plt.imshow(cv2.Sobel(miku,-1,0,1),cmap='copper')
plt.colorbar(pad=0.01)

plt.tight_layout()
plt.show()

ตัวกรองชาร์

ใน opencv ยังมีเตรียมตัวกรองอีกอันที่คล้ายกับตัวกรองโซเบล คือตัวกรองชาร์ (Scharr filter) โดยฟังก์ชันcv2.Scharr()วิธีการใช้คล้ายกับตัวกรองโซเบล ผลที่ได้ก็ใกล้เคียงกัน

ตัวอย่าง ลองใช้กับภาพเดิม
miku = cv2.imread('miku09c01.jpg',0).astype(np.float32)
plt.figure(figsize=[6,11])

plt.subplot(311,xticks=[],yticks=[])
plt.imshow(miku,cmap='gray')
plt.colorbar(pad=0.01)

plt.subplot(312,xticks=[],yticks=[])
plt.imshow(cv2.Scharr(miku,-1,1,0),cmap='copper')
plt.colorbar(pad=0.01)

plt.subplot(313,xticks=[],yticks=[])
plt.imshow(cv2.Scharr(miku,-1,0,1),cmap='copper')
plt.colorbar(pad=0.01)

plt.tight_layout()
plt.show()

ตัวกรองลาปลาเชียน

ทั้งตัวกรองเพรวิต, ตัวกรองโซเบล และตัวกรองชาร์ ซึ่งแนะนำมาในตัวอย่างที่ผ่านมานั้นจะเน้นขอบที่ปรากฏในแนวตั้งหรือแนวนอนอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนกรณีที่ต้องการเน้นขอบทั้ง ๒ แนวเท่าๆกันนั้นอาจใช้ตัวกรองลาปลาเซียน (Laplacian filter)จะเห็นว่ามีสมมาตรในแนวตั้งและแนวนอน

ตัวกรองลาปลาเซียนนี้มีที่มาจากตัวดำเนินการลาปลาเซียน ∇2 ซึ่งทำการคำนวณอนุพันธ์ย่อยอันดับที่สองของทั้งในแนวแกน x และ y

ต่อไปเป็นหลักการคำนวณซึ่งเป็นที่มาของตัวกรองลาปลาเซียน (ตรงนี้เป็นคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ถ้าไม่สนใจรู้ลึกถึงขนาดนั้นอาจอ่านข้ามไปดูโค้ดได้เลย)

ให้ M(x,y) เป็นค่าความเข้มในตำแหน่ง (x,y) อนุพันธ์ย่อยทั้งในแกน x และ y อาจคำนวณได้โดยจากนั้นคำนวณอนุพันธ์อันดับสองลาปลาเซียนได้จากการเอาอนุพันธ์ย่อยอันดับสองทั้งหมดมารวมกัน ได้เป็นดังนั้นจึงได้ตัวกรองออกมาในลักษณะที่มี -4 ตรงกลาง และ +1 ที่บนล่างซ้ายขวา

ใน opencv มีฟังก์ชันสำหรับทำลาปลาเซียน คือ cv2.Laplacian()

ลองสร้างอาเรย์ง่ายๆขึ้นมาแล้วใช้ตัวกรองลาปลาเซียนกรองดู
arr = np.array([[0,1,1,1,0,0,0],
        [0,1,1,1,1,0,0],
        [0,0,1,1,1,1,0],
        [0,0,1,1,1,1,0],
        [0,0,1,1,1,1,0],
        [0,0,0,0,1,0,0],
        [0,0,0,0,0,0,0]],
        dtype=np.float32)

plt.figure(figsize=[4,7])
plt.subplot(211)
plt.imshow(arr,cmap='gray')
plt.subplot(212)
plt.imshow(cv2.Laplacian(arr,-1),cmap='jet')
plt.colorbar(pad=0.01,aspect=40)
plt.tight_layout()
plt.show()


ผลลัพธ์จะเห็นว่าตรงที่เป็นจุดเปลี่ยนจะเป็นบวกและลบอย่างชัดเจนขึ้นมา ส่วนจุดที่ห่างไกลจากจุดเปลี่ยนจะเป็น 0 ดังนั้นส่วนขอบจึงถูกเน้นได้ด้วยตัวกรองนี้

คราวนี้ลองนำมาใช้กับภาพเดิมจากในตัวอย่างที่แล้ว
miku = cv2.imread('miku09c01.jpg',0).astype(np.float32)
plt.figure(figsize=[6,7.5])

plt.subplot(211,xticks=[],yticks=[])
plt.imshow(miku,cmap='gray')
plt.colorbar(pad=0.01)

plt.subplot(212,xticks=[],yticks=[])
plt.imshow(cv2.Laplacian(miku,-1),cmap='copper')
plt.colorbar(pad=0.01)

plt.tight_layout()
plt.show()


ผลที่ได้จะเน้นส่วนที่เป็นขอบไม่ว่าจะแนวไหน
ตัวกรองสร้างลายนูน

ตัวกรองอีกรูปแบบสำหรับทำเน้นขอบก็คือการทำเป็นลายนูน (emboss)

ตัวกรองสร้างลายนูนมีลักษณะแบบนี้ลักษณะจะใกล้เคียงกับตัวกรองโซเบล แต่อยู่ในแนวเฉียง

ตัวอย่าง ใช้กับภาพเดิมจากตัวอย่างที่แล้ว

ใน opencv ไม่ได้เตรียมฟังก์ชันสำหรับสร้างลายนูนไว้โดยเฉพาะ จึงต้องสร้างตัวกรองขึ้นเองแล้วนำมาใช้ใน cv2.filter2D()

miku = cv2.imread('miku09c01.jpg',0).astype(np.float32)
emboss = np.array([[-2,-1,0],
          [-1,1,1],
          [0,1,2]])

plt.figure(figsize=[6,7.5])
plt.subplot(211,xticks=[],yticks=[])
plt.imshow(miku,cmap='gray')
plt.colorbar(pad=0.01)
plt.subplot(212,xticks=[],yticks=[])
plt.imshow(cv2.filter2D(miku,-1,emboss),cmap='copper')
plt.colorbar(pad=0.01)
plt.tight_layout()
plt.show()


เมื่อใช้ตัวกรองสร้างลายนูนแล้วก็ทำให้ภาพดูมีมิติขึ้นมา
วิธีการค้นหาขอบของคันนี

อีกวิธีที่นิยมใช้ในการค้นหาของก็คือการใช้วิธีการของคันนี (Canny) วิธีนี้ประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนเพื่อทำการคัดกรองเอาส่วนที่เป็นขอบ ในนั้นมีการใช้ตัวกรองเกาส์และตัวกรองโซเบลเข้าร่วมด้วย

ฟังก์ชันสำหรับใช้ตัวกรองคันนีใน opencv คือ cv2.Canny() ค่าที่ต้องใส่ในฟังก์ชันเป็นดังนี้

ลำดับ ชื่อ สิ่งที่ต้องใส่ ชนิดข้อมูล
1 image อาเรย์รูปภาพ np.array
2 threshold1 ค่าจุดเปลี่ยน 1 int
2 threshold2 ค่าจุดเปลี่ยน 2 int

ในที่นี้ threshold1 และ threshold2 คือค่าจุดเปลี่ยนสำหรับคัดกรองว่าตรงไหนควรจะเป็นขอบ โดยภายในกระบวนการของวิธีนี้จะมีการคำนวณค่าความน่าจะเป็นขอบของแต่ละจุดอยู่ จากนั้นค่านั้นจะถูกนำมาพิจารณาโดยดูค่ากรองต่ำสุดและสูงสุดดังนี้

จุดที่ค่าต่ำกว่าค่ากรองต่ำสุด 0 (ไม่ใช่ขอบ)
จุดที่ค่าอยู่ระหว่าง
ค่ากรองต่ำสุดและสูงสุด
ถ้าไม่มีจุดที่ค่าสูงกว่าค่ากรองสูงสุดอยู่ข้างๆ
ถ้ามีจุดที่ค่าสูงกว่าค่ากรองสูงสุดอยู่ข้างๆ 255 (เป็นขอบ)
จุดที่ค่าสูงกว่าค่ากรองสูงสุด

threshold1 และ threshold2 ที่ใส่ลงไปนี้ตัวหนึ่งจะเป็นค่ากรองสูงสุด อีกตัวเป็นค่ากรองต่ำสุด จะใส่ตัวไหนเป็นค่ามากกว่าก็ได้ ใส่สลับกันก็ไม่มีผลต่างกัน

อาเรย์ภาพที่ใช้กับตัวกรองนี้ใช้เป็น uint8 เท่านั้น ไม่ต้องแปลงเป็น float32 เหมือนอย่างวิธีอื่นที่กล่าวมาข้างต้น

ผลที่ได้จากตัวกรองคันนีจะออกมาเป็นค่าที่มีแค่ ๒ ค่า คือส่วนที่เป็นขอบและส่วนที่ไม่เป็นขอบเท่านั้น โดยส่วนที่เป็นขอบจะได้ค่าเป็น 255 และที่ไม่ใช่ขอบจะเป็น 0 ชนิดข้อมูลที่ได้ก็จะเป็น uint8 เสมอ

ลองใช้กับภาพเดิมจากในตัวอย่างที่แล้ว
miku = cv2.imread('miku09c01.jpg',0)
plt.figure(figsize=[6,9])
plt.subplot(211,xticks=[],yticks=[])
plt.imshow(miku,cmap='gray')
plt.subplot(212,xticks=[],yticks=[])
plt.imshow(cv2.Canny(miku,50,100),cmap='copper')
plt.tight_layout()
plt.show()


ลองอีกตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างค่าจุดเปลี่ยนต่างกัน


rin09c01.jpg
rin = cv2.imread('rin09c01.jpg',0)
plt.figure(figsize=[6,7.5])
thr = [(0,50),(0,100),(50,100),(50,150),(100,150),(100,200)]
for i in range(6):
  plt.subplot(321+i,xticks=[],yticks=[],title='threshold = (%d,%d)'%thr[i])
  carin = cv2.Canny(rin,thr[i][0],thr[i][1])
  plt.imshow(carin,cmap='copper')

plt.tight_layout()
plt.show()


จะเห็นว่ายิ่งกำหนดค่าต่ำก็จะยิ่งคัดกรองเอาจุดที่เป็นขอบมามาก แต่ก็มีส่วนที่อาจไม่ได้ต้องการปนมามากขึ้นอ่านบทถัดไป >> บทที่ ๑๐-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> opencv
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 記事を検索

 おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文