φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasพิพิธภัณฑ์เมืองจิ่นโจว
เขียนเมื่อ 2015/08/07 01:22
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
#อาทิตย์ 24 พ.ค. 2015

หลังจากตอนที่แล้วที่ชมวัดกว่างจี้เสร็จ https://phyblas.hinaboshi.com/20150805

เราก็ออกมาเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองจิ่นโจว (锦州市博物馆) ซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 2001 เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของจิ่นโจว และวัตถุโบราณต่างๆ ภายในขนาดไม่ใหญ่มากนัก เปิดให้เข้าชมได้โดยไม่เสียตังค์

เวลาเปิดคือเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น โดยปิดวันจันทร์เนื่องจากว่าเราออกจากวัดกว่างจี้มาก็เป็นเวลาสามโมงครึ่งแล้ว ดังนั้นจึงมีเวลาชมพิพิธภัณฑ์แค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น แต่เนื่องจากไม่ใหญ่มากจึงยังพอทำเวลาได้อยู่เริ่มจากเดินไปยังห้องแรกซึ่งเป็นที่จัดแสดงอธิบายประวัติศาสตร์ของจิ่นโจว จิ่นโจวนั้นมีการขุดพบซากอารยธรรมของมนุษย์ตั้งแต่สมัยยุคหินเก่า (50000 - 10000 ปีก่อน)รูปนี้คือซากโบราณสถานซิ่งซู่โกว (杏树沟) ในเขตอำเภอหลิงไห่ (凌海) ซึ่งที่นี่มีการขุดพบฟอสซิลและอุปกรณ์ที่ทำจากหินซึ่งเป็นร่องรอยอารยธรรมของยุคหินเก่าแบบจำลองความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคโบราณฟอสซิลฟันหมาป่าในยุคหินเก่าที่ขุดจากหมู่บ้านซ่งเจียโกว (宋家沟) ตำบนเสิ่นเจียไถ (沈家台) อำเภอหลิงไห่อุปกรณ์หินต่างๆในยุคหินใหม่ (10000 - 4000 ปีก่อน) ที่ขุดพบได้ในอำเภอหลิงไห่ภาชนะโบราณในยุคหินใหม่ ขุดพบที่หมู่บ้นาซื่อเต้าโกว (四道沟) ตำบลเฉียวเหนี่ยว (巧鸟) อำเภอหลิงไห่ต่อมาก็เข้าสู่ยุคสำริด (21 - 5 ศตวรรษก่อน ค.ศ.) ของหลายอย่างที่เป็นของยุคสำริดที่ขุดได้ในบริเวณเขตไท่เหอ (太和) เมืองจิ่นโจวภาชนะโบราณที่เรียกว่าลี่ (鬲) ทำจากดิน เป็นของยุคสำริด ขุดเจอที่หมู่บ้านสุยโส่วอิ๋งจื่อ (水手营子) ตำบลซงซาน (松山) อำเภอหลิงไห่ชามดินที่เรียกว่าปัว (钵) ของยุคสำริด ขุดจากหมู่บ้านฟ่านเจียถุน (范家屯) ตำบลโถวเต้าเหอ (头道河) อำเภออี้เซี่ยนจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แล้ว นี่เป็นภาชนะสำริดที่เรียกว่าหย่าน (甗) เป็นของยุคราชวงศ์โจวตะวันตก (西周, 1046 - 771 ปีก่อน ค.ศ.) ถูกขุดพบที่หมู่บ้านฮวาเอ่อร์โหลว (花尔楼) ตำบล (户营子) อำเภออี้เซี่ยนอาวุธมีดโบราณที่เรียกว่าเกอ (戈) ทำจากสำริดในยุคชุนชิว (春秋, 770 - 476 ปีก่อน ค.ศ.) ขุดพบที่อ่างเก็บน้ำอูจินถาง (乌金塘水库) ในจังหวัดหูหลุเต่า ซึ่งอยู่ข้างๆจังหวัดจิ่นโจวต่อมาเข้าสู่ยุคจ้านกั๋ว (战国, 476 - 221 ปีก่อน ค.ศ.) ซึ่งประเทศแตกเป็นแคว้นต่างๆ นี่เป็นแผนที่ในยุคนั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองจิ่นโจวอยู่ในอาณาเขตของแคว้นยาน (燕国)เหยือกในยุคจ้านกั๋ว ขุดพบที่หมู่บ้านซีไหโข่ว (西海口) แขวง (天桥) ในเขตพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจิ่นโจวมีการขุดพบกลุ่มสุสานเปลือกหอย (贝壳墓) สมัยราชวงศ์ฮั่น (汉朝, 202 ปีก่อน ค.ศ. - ปี 220) ที่ใจกลางเมืองจิ่นโจว ภายในตำแหน่งที่ขุด และภาพตอนที่เขาขุดกันกรวยดินที่ขุดพบที่หมู่บ้านซีฮวา (西花) ตำบลตงฮวา (东花) อำเภอหลิงไห่ช่วงยุคยุคสิบหกอาณาจักร (十六国, ปี 304 - 439) จิ่นโจวอยู่ในเขตการปกครองของราชวงศ์เฉียนยาน (前燕, ปี 337 - 370) ซึ่งปกครองโดยชาวเซียนเปย์ (鲜卑族)

ม้าดินสีแดง ยุคสิบหกอาณาจักร ขุดจากหมู่บ้าน (前山) ตำบลซินหมิน (新民) เขตไท่เหอแผ่นป้ายหลุมศพสมัยยุคสิบหกอาณาจักร ซึ่งมีสลักปีไว้เป็นศักราชหย่งชาง (永昌) ของจักรพรรดิจิ้นหยวนตี้ (晉元帝) แห่งราชวงศ์จิ้นตะวันออก โดยเขียนว่าปีหย่งชางที่ 3 ซึ่งตรงกับปี 324ในช่วงราชวงศ์เหลียว (辽朝, ปี 907 - 1125) ซึ่งบริเวณจีนทางตอนเหนือปกครองโดยชาวชี่ตาน วัฒนธรรมในแถบนี้ก็พัฒนาอย่างรวดเร็ว ราชวงศ์เหลียวเหลือโบราณสถานสำคัญไว้มากมายซึ่งยังเหลือถึงปัจจุบัน อย่างเช่นวัดเฟิ่งกั๋ว (奉国寺) และหอคอยใหญ่วัดกว่างจี้ (大广济寺塔) ซึ่งเพิ่งไปมา


แบบจำลองการก่อสร้างหอคอยของต่อไปนี้หลายอย่างเป็นของยุคราชวงศ์เหลียว หัวลูกศรเก่า ขุดพบที่หมู่บ้านจางกาง (张杠) ตำบลเสิ่นเจียไถ อำเภอหลิงไห่กระดิ่งเก่า ขุดพบที่หมู่บ้านจางกางเช่นกันไหเก่า นี่ก็ขุดพบที่หมู่บ้านจางกางอีกเช่นกันกระจกสำริด ขุดพบที่ตำบลปาเต้าเหา (八道壕) อำเภอเฮย์ซาน (黑山)หัวพลั่วเหล็ก ขุดพบที่หมู่บ้านซีจวานเฉิงจื่อ (西砖城子) ตำบลโถวเต้าเหอ อำเภออี้เซี่ยนแม่พิมพ์หล่อชิ้นส่วนคันไถ ขุดพบที่หมู่บ้านตงโกว (东沟) ตำบลต้าซื่อ (大市) อำเภอเป่ย์เจิ้น (北镇)ต่อไปเข้าสู่ยุคราชวงศ์หมิง ปืนที่ขุดพบที่โบรงานปุ๋ยในอำเภอหลิงไห่ และปืนใหญ่ที่ขุดพบในซากเมืองเก่าจิ่นโจวหินก้อนกลมที่เอาไว้ดีดจากกำแพงเมืองเพื่อโจมตีข้าศึก เป็นที่นิยมใช้ในยุคราชวงศ์หมิง ขุดเจอที่กำแพงเมืองเก่าของเมืองจิ่นโจวจากนั้นเป็นยุคราชวงศ์ชิง ปิ่นปักผมทองรูปหัวและคอมังกร พบที่สุดสานของอิ่นจี้ซ่าน (尹继善) ในจิ่นโจว

เดินในห้องแรกซึ่งเรียบเรียงประวัติศาสตร์เสร็จแล้วห้องต่อมาเป็นที่จัดแสดงสมบัติทางวัฒนธรรมอีกจำนวนหนึ่ง

และห้องถัดมาจัดแสดงเกี่ยวกับทัศนียภาพของแถบนี้ ดูแล้วมีหลายแห่งที่สวยดีอีอูหลวีซาน (医巫闾山) อยู่ห่างจากตัวเมืองเป่ย์เจิ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ๕ กม.ถ้ำหินว่านฝัวถาง (万佛堂石窟) อยู่ห่างจากตัวเมืองอี้เซี่ยนไปทางตะวันตก ๙ กม. เพิ่งไปมานี่เองชุ่ยหยานซาน (翠岩山) อยู่ห่างจากตัวเมืองจิ่นโจวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๗ กม.เป๋ย์ผู่ถัวซาน (北普陀山) อยู่ห่างจากตัวเมืองจิ่นโจวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ๗ กม.เม่าซาน (帽山) อยู่ห่างจากตัวเมืองจิ่นโจวไปทางเหนือ ๗ กม.อิงจุ่ยซาน (鹰嘴山) อยู่ห่างจากตัวเมืองจิ่นโจวไปทางตะวันตก ๒๐ กม.หลงหลัวซาน (红螺山) อยู่ห่างจากตัวเมืองหูหลุเต่าไปทางเหนือ ๓๐ กม.ปี่เจี้ยซาน (笔架山) อยู่ห่างจากตัวเมืองจิ่นโจวไปทางใต้ ๓๕ กม. ได้ไปมาแล้วเมื่อวานพอเดินมาถึงตรงนี้มีคนเข้ามาตามบอกว่าพิพิธภัณฑ์ได้เวลาปิดแล้ว เราดูเสร็จพอดี แม้จะไม่ได้เก็บรายละเอียดมากมาย โดยรวมแล้วคิดว่าคุ้มดีที่ได้เข้าชมที่นี่

หลังจากนั้นก็ออกมาขึ้นรถเมล์ ป้ายหน้าพิพิธภัณฑ์คือป้ายต้ารุ่นฟา (大润发) เห็นชื่อป้ายแล้วนึกถึงโจวรุ่นฟา (周润发) ดาราชาวฮ่องกงที่มีชื่อเสียงก้องโลกเลย จากตรงนี้มีรถเมล์ที่สามารถนั่งกลับไปยังสถานีรถไฟได้ คือสาย 130 และ 134 ป้ายรถเมล์ที่นี่มีแผนที่ให้ดูชัดเจนเลยด้วยสะดวกดียิ่งกว่าที่ปักกิ่งเสียอีก ทำให้รู้ว่ารถเมล์แต่ละคันไปทางไหนบ้างสาย 130 มาก่อนเราจึงขึ้นเพื่อเดินทางกลับไปยังสถานีรถไฟเพื่อจะหาอะไรกินและกลับโรงแรมแต่ว่าการเที่ยวในวันนี้ยังไม่จบลงแค่นี้ ตอนต่อไปจะเป็นการเดินเที่ยวเรื่อยเปื่อยช่วงค่ำ https://phyblas.hinaboshi.com/20150809-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ท่องเที่ยว >> พิพิธภัณฑ์
-- ประเทศจีน >> จีนแผ่นดินใหญ่ >> เหลียวหนิง
-- ประวัติศาสตร์ >> ประวัติศาสตร์จีน

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文