φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasบันทึกในปักกิ่ง

บันทึกประสบการณ์ที่ได้ใช้ชีวิตและเที่ยวในที่ต่างๆในปักกิ่งตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2011 เป็นต้นมา

กำแพงเมืองจีน
⊟ [2011/09/30] กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่ (慕田峪长城mù tián yù cháng chéng) ประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้เดินบนมังกรยักษ์
⊟ [2012/03/10] กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวาน (居庸关长城jū yōng guān cháng chéng) กำแพงยาวหมื่นลี้แต่ให้เดินแค่ไม่กี่ลี้
⊟ [2012/05/05] กำแพงเมืองจีนด่านหวงฮวาเฉิง (黄花城长城huáng huā chéng cháng chéng) ซากกำแพงเก่าริมฝั่งทะเลสาบ
⊟ [2012/05/12] กำแพงเมืองจีนด่านเจี้ยนโค่ว (箭扣长城jiàn kòu cháng chéng) หนทางลำบากกว่าจะไปถึง
⊟ [2013/09/30] กำแพงเมืองจีนด่านจินซานหลิ่ง (金山岭长城jīn shān lǐng cháng chéng) ซากกำแพงเก่าๆที่สุดขอบปักกิ่ง
⊟ [2015/05/29] กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (司马台长城sī mǎ tái cháng chéng) สุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน
⊟ [2016/12/21] กำแพงเมืองจีนด่านปาต๋าหลิ่ง (八达岭长城bā dá lǐng cháng chéng) ฟ้าหลังฝนส่งท้ายชีวิตในปักกิ่ง

ย่านเก่าแก่
⊟ [2011/11/26] ซีไห่ (西海xī hǎi) ย่านเมืองเก่าริมฝั่งน้ำ
⊟ [2012/03/04] เฉียนไห่ (前海qián hǎi) เดินเล่นยามเย็นปลายฤดูหนาว
⊟ [2012/04/03] ถนนเฉียนเหมิน (前门大街qián hǎi dà jiē) เดินสัมผัสบรรยากาศโบราณทั้งกลางวันและกลางคืน
⊟ [2012/04/10] ต้าจ้าหลาน (大栅栏dà zhà lán) ย่านธุรกิจในบรรยากาศย้อนยุค
⊟ [2013/01/02] ซอยหนานหลัวกู่ (南锣鼓巷nán luó gǔ xiàng) นั่งรถไฟฟ้าสายใหม่เที่ยวย่านโบราณในวันสุดท้ายของปี
⊟ [2015/04/01] หลิวหลีฉ่าง (琉璃厂liú lí chǎng) ถนนสายวัฒนธรรมนอกประตูเมืองฝั่งใต้
⊟ [2015/06/18] หอระฆังและกลอง (钟鼓楼zhōng gǔ lóu) สัญญาณบอกเวลาในอดีต
⊟ [2015/07/18] โฮ่วไห่ (后海hòu hǎi) ทะเลสาบย่านโบราณกลางเมือง

หมู่บ้านโบราณ
⊟ [2013/11/02] หมู่บ้านชว่านตี่เซี่ย (爨底下村cuàn dǐ xià cūn) หมู่บ้านโบราณกลางหุบเขาในปักกิ่ง

กำแพงและป้อมประตูเมืองเก่า
⊟ [2011/11/20] หย่งติ้งเหมิน (永定门yǒng dìng mén) ป้อมประตูเมืองเก่าทิศใต้
⊟ [2011/11/28] เทียนอันเหมิน (天安门tiān ān mén) ป้อมประตูหน้าทางเข้าพระราชวังต้องห้าม
⊟ [2012/04/06] สวนสาธารณะซากกำแพงเมืองยุคราชวงศ์หมิง (明城墙遗址公园míng chéng qiáng yí zhǐ gōng yuán) สวนดอกบ๊วยริมกำแพง
⊟ [2015/04/11] เต๋อเซิ่งเหมิน (德胜门dé shèng mén) ป้อมประตูเมืองเก่าที่กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญโบราณ
⊟ [2015/04/15] ซีเปี้ยนเหมิน (西便门xī biàn mén) ป้อมประตูเมืองเก่าทิศตะวันตก
⊟ [2015/04/27] หอมุมตะวันออกเฉียงใต้กำแพงเมืองปักกิ่ง (北京城东南角楼běi jīng chéng dōng nán jiǎo lóu) ปีนกำแพงชมรถไฟ
⊟ [2017/02/03] หอดูดาวโบราณปักกิ่ง (北京古观象台běi jīng gǔ guān xiàng tái) ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
⊟ [2017/02/04] หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๒: ส่วนจัดแสดงภายในอาคาร

วัดเก่าแก่ในเมือง
⊟ [2011/12/07] วัดกว่างจี้ (广济寺guǎng jì sì) และบริเวณรอบๆ ยามหลังหิมะตก
⊟ [2011/12/09] วัดลามะยงเหอกง (雍和宫yōng hé gōng) เมื่อหิมะขาวปกคลุมวัดและย่านโบราณรอบๆ
⊟ [2015/03/18] วัดต้าจง (大钟寺dà zhōng sì) พิพิธภัณฑ์ระฆังโบราณ
⊟ [2015/03/24] วัดลี่ไต้ตี้หวาง (历代帝王庙lì dài dì wáng miào) สถานที่บูชาจักรพรรดิในสมัยอดีต
⊟ [2015/05/03] หอคอยหรานเติง (燃灯塔rán dēng tǎ) สุดปลายเหนือแห่งคลองใหญ่
⊟ [2015/05/09] วัดฝ่าหยวน (法源寺fǎ yuán sì) สวนดอกกานพลูในวัดเล็กๆ
⊟ [2015/05/11] หอคอยวัดฉือโซ่ว (慈寿寺塔cí shòu sì tǎ) หอคอยเก่าแก่ในสวนเล็กๆ
⊟ [2015/05/13] วัดตงเยวี่ย (东岳庙dōng yuè miào) พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นเมืองปักกิ่ง
⊟ [2015/05/27] วัดฝาไห่ (法海寺fǎ hǎi sì) ภาพวาดฝาผนังยุคราชวงศ์หมิง
⊟ [2015/06/02] วัดว่านโซ่ว (万寿寺wàn shòu sì) ซูชิหมื่นชิ้น
⊟ [2015/06/10] วัดขงจื๊อและกั๋วจื่อเจียน (孔庙和国子监kǒng miào hé guó zǐ jiān) ศูนย์กลางทางวิชาการตั้งแต่ยุคราชวงศ์หยวน
⊟ [2015/07/04] วัดจื้อฮว่า (智化寺zhì huà sì) พิพิธภัณฑ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปักกิ่ง
⊟ [2015/07/12] วัดเทียนหนิง (天宁寺tiān níng sì) หอคอยเก่ายุคราชวงศ์เหลียว
⊟ [2016/11/19] วัดเจินเจวี๋ย (真觉寺zhēn jué sì) ห้าเจดีย์และพิพิธภัณฑ์รูปแกะสลัก
⊟ [2016/11/22] วัดเมี่ยวอิ้ง (妙应寺miào yìng sì) เจดีย์ขาวเก่าแก่
⊟ [2016/12/13] ไป๋หยวินกวาน (白云观bái yún guān) อารามเมฆขาว

วัดเก่าแก่นอกเมือง
⊟ [2015/03/28] วัดหยวินจวี (云居寺yún jū sì) วัดเก่าแก่ทางตอนใต้ของปักกิ่ง
⊟ [2015/04/13] วัดเจี้ยไถ (戒台寺jiè tái sì) วัดเก่าแก่บนเขาทางตะวันตกของปักกิ่ง
⊟ [2015/04/21] วัดปี้หยวิน (碧云寺bì yún sì) สถานที่พักศพของซุนยัดเซนชั่วคราว
⊟ [2015/05/21] วัดต้าเจวี๋ย (大觉寺dà jué sì) วัดเก่าแก่บนเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปักกิ่ง
⊟ [2015/07/16] ปาต้าชู่ (八大处bā dà chù) ศาสนสถานแปดแห่งบนเขา
⊟ [2016/11/28] วัดถานเจ้อ (潭柘寺tán zhè sì) วัดเก่าแก่สมัยราชวงศ์จิ้น
⊟ [2016/12/27] วัดพระนอน (卧佛寺wò fó sì) วัดในสวนพฤกษศาสตร์

มัสยิด
⊟ [2015/05/17] มัสยิดหนิวเจีย (牛街礼拜寺niú jiē lǐ bài sì) สถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับอิสลาม
⊟ [2015/06/24] มัสยิดโต้วเตี้ยน (窦店清真寺dòu diàn qīng zhēn sì) ย่านอิสลามนอกตัวเมืองปักกิ่ง

แท่นบูชาเก่าแก่
⊟ [2011/12/11] ตี้ถาน (地坛dì tán) แท่นบูชาปฐพี
⊟ [2015/04/17] เยวี่ยถาน (月坛yuè tán) แท่นบูชาจันทรา
⊟ [2015/04/25] รื่อถาน (日坛rì tán) แท่นบูชาสุริยะ
⊟ [2015/10/24] เซียนหนงถาน (先农坛xiān nóng tán) แท่นบูชาเทพแห่งการเกษตร

วังและตำหนัก
⊟ [2011/12/21] หยวนหมิงหยวน (圆明园yuán míng yuán) พระราชวังฤดูร้อนเก่าที่รกร้าง
⊟ [2012/04/27] ตำหนักองค์ชายกง (恭王府gōng wáng fǔ) เมื่อดอกไม้บานเต็มสวนริมน้ำ
⊟ [2016/12/31] อี๋เหอหยวน (颐和园yí hé yuán) พระราชวังฤดูร้อนในฤดูหนาว
⊟ [2017/01/02] กู้กง (故宫gù gōng) พระราชวังต้องห้าม

สะพานเก่าแก่
⊟ [2015/05/05] ปาหลี่เฉียว (八里桥bā lǐ qiáo) สะพานโบราณข้ามคลองใหญ่
⊟ [2016/12/17] สะพานหลูโกว (卢沟桥lú gōu qiáo) สะพานมาร์โก โปโล

ซากโบราณ
⊟ [2015/03/26] โจวโข่วเตี้ยน (周口店zhōu kǒu diàn) สถานที่ขุดพบมนุษย์ปักกิ่ง
⊟ [2015/04/07] พิพิธภัณฑ์โบราณสถานวัฒนธรรมมนุษย์โบราณหวางฝูจิ่ง (王府井古人类文化遗址博物馆wáng fǔ jǐng gǔ rén lèi wén huà yí zhǐ bó wù guǎn)
⊟ [2015/05/01] พิพิธภัณฑ์กำแพงเมืองยุคราชวงศ์เหลียวและจิน (辽金城垣博物馆liáo jīn chéng yuán bó wù guǎn)
⊟ [2015/05/25] หอจัดแสดงร่องรอยธารน้ำแข็งยุคควอเทอร์นารี (中国第四纪冰川遗迹陈列馆zhōng guó dì sì jì bīng chuān yí zhǐ chén liè guǎn)
⊟ [2015/06/22] พิพิธภัณฑ์โบราณสถานกรุงยานยุคราชวงศ์โจวตะวันตก (西周燕都遗址博物馆xī zhōu yān dū yí zhǐ bó wù guǎn)
⊟ [2015/06/28] สุสานยุคราชวงศ์ฮั่นต้าเป่าไถ (大葆台汉墓dà bǎo tái hàn mù)

ย่านในเมือง
⊟ [2011/11/05] ซานหยวนเฉียว (三元桥sān yuán qiáo) เดินชมใบไม้เปลี่ยนสีในเมืองย่านสถานทูต
⊟ [2012/03/29] ถนนของกินฟางจวาง (方庄餐饮街fāng zhuāng cān yǐn jiē) เที่ยวเทียนถานก็ถือโอกาสแวะมา
⊟ [2012/04/24] หวางฝูจิ่ง (王府井wáng fǔ jǐng) คนจีนเขากินได้ทุกอย่างจริงๆนะ
⊟ [2012/05/10] กุ่ยเจีย (簋街guǐ jiē) ถนนของกินที่ใหญ่และสวยที่สุดในปักกิ่ง

ตลาดและห้างร้าน
⊟ [2011/12/28] พานเจียหยวน (潘家园pān jiā yuán) ตลาดขายของโบราณที่ใหญ่ที่สุดในจีน
⊟ [2013/03/29] ศูนย์การค้าจินหยวน (金源时代购物中心jīn yuán shí dài gòu wù zhōng xīn) ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในปักกิ่ง
⊟ [2016/11/26] ถนนหยาเป่า (雅宝路yǎ bǎo lù) ตลาดรัสเซียในปักกิ่ง
⊟ [2016/12/14] ซิ่วสุ่ยเจีย (秀水街xiù shuǐ jiē) ที่ซึ่งมักถูกเรียกผิดเป็นตลาดรัสเซีย

สถานที่สมัยใหม่
⊟ [2011/11/11] แท่นบูชาศตวรรษแห่งจีน (中华世纪坛zhōng huá shì jì tán) ระเบียงทางเดินที่บันทึกประวัติศาสตร์
⊟ [2015/04/05] ย่านศิลปะ 798 (789艺术区qī bā jiǔ yì shù qū) ย่านโรงงานเก่าที่กลายมาเป็นศูนย์กลางทางศิลปะ
⊟ [2015/06/12] หอคอยโทรทัศน์กลาง (中央电视塔zhōng yāng diàn shì tǎ) ชมทิวทัศน์ปักกิ่งจากมุมสูง
⊟ [2015/07/08] สวนสนุกสือจิ่งซาน (石景山游乐园shí jǐng shān yóu lè yuán) เงียบเหงาในยามเช้าที่ฝนตก
⊟ [2016/12/25] รังนก (鸟巢niǎo cháo) สวนสาธารณะโอลิมปิก

พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
⊟ [2014/03/11] ศูนย์นิทรรศการเกษตรกรรม (农业展览馆nóng yè zhǎn lǎn guǎn)
⊟ [2014/03/14] หอจัดแสดงอารยธรรมเกษตรกรรมจีน (中华农业文明馆zhōng huá nóng yè wén míng guǎn)
⊟ [2014/03/17] พิพิธภัณฑ์เกษตรกรรมจีน (中国农业博物馆zhōng guó nóng yè bó wù guǎn)
⊟ [2014/12/27] หอนิทรรศการปักกิ่ง (北京展览馆běi jīng zhǎn lǎn guǎn) ครบรอบ ๑๕ ปีมาเก๊ากลับคืนสู่แผ่นดินจีน
⊟ [2015/03/22] พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจีน (中国地质博物馆zhōng guó dì zhì bó wù guǎn)
⊟ [2015/03/30] พิพิธภัณฑ์รถไฟจีน สาขาเจิ้งหยางเหมิน (中国铁道博物馆zhōng guó tiě dào bó wù guǎn-正阳门馆zhèng yáng mén guǎn)
⊟ [2015/04/03] พิพิธภัณฑ์รถไฟจีน สาขาชานเมืองตะวันออก (中国铁道博物馆zhōng guó tiě dào bó wù guǎn-东郊馆dōng jiāo guǎn)
⊟ [2015/04/09] พิพิธภัณฑ์เงินตราจีน (中国钱币博物馆zhōng guó qián bì bó wù guǎn)
⊟ [2015/05/19] พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเซวียนหนานปักกิ่ง (北京宣南文化博物馆běi jīng xuān nán wén huà bó wù guǎn)
⊟ [2015/05/31] พิพิธภัณฑ์ศุลกากรจีน (中国海关博物馆zhōng guó hǎi guān bó wù guǎn)
⊟ [2015/06/08] พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมทิเบต (西藏文化博物馆xī zàng wén huà bó wù guǎn)
⊟ [2015/07/02] พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์และตราไปรษณียากรจีน (中国邮政邮票博物馆zhōng guó yóu zhèng yóu piào bó wù guǎn)
⊟ [2015/10/28] พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง (北京古代建筑博物馆běi jīng gǔ dài jiàn zhù bó wù guǎn)
⊟ [2016/11/30] พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีน (中国国家博物馆zhōng guó guó jiā bó wù guǎn)
⊟ [2016/12/03] พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาปักกิ่ง (北京自然博物馆běi jīng zì rán bó wù guǎn)
⊟ [2016/12/11] พิพิธภัณฑ์เมืองหลวง (首都博物馆shǒu dū bó wù guǎn)
⊟ [2016/12/18] พิพิธภัณฑ์เขตไห่เตี้ยน (海淀区博物馆hǎi diàn qū bó wù guǎn)

สวนสัตว์
⊟ [2015/06/14] หอจัดแสดงโลกใต้น้ำไท่ผิงหยาง (太平洋海底世界展览馆tài píng yáng hǎi dǐ shì jiè zhǎn lǎn guǎn)
⊟ [2016/11/20] สวนสัตว์ปักกิ่ง (北京动物园běi jīng dòng wù yuán) สวนสัตว์ขนาดใหญ่กลางเมืองใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ
⊟ [2016/11/21] เที่ยวสวนสัตว์ปักกิ่งในฤดูใบไม้ร่วง

สวนจัดแสดง
⊟ [2013/09/18] สวนจัดแสดงสวน (园博园yuán bó yuán) เป็ดเหลืองยักษ์มาเยือนปักกิ่ง
⊟ [2015/06/04] สวนชนเผ่าแห่งจีน ฝั่งใต้ (中华民族园zhōng huá mín zú yuán-南园nán yuán)
⊟ [2015/06/06] สวนชนเผ่าแห่งจีน ฝั่งเหนือ (中华民族园zhōng huá mín zú yuán-北园běi yuán)
⊟ [2015/06/30] สวนโลกปักกิ่ง (北京世界公园běi jīng shì jiè gōng yuán) แบบจำลองสถานที่สำคัญต่างๆทั่วโลก
⊟ [2016/12/26] สวนพฤกษศาสตร์ปักกิ่ง (北京植物园běi jīng zhí wù yuán)

สุสานและอนุสรณ์สถาน
⊟ [2014/09/25] สุสานปฏิวัติปาเป่าซาน (八宝山革命公墓bā bǎo shān gé mìng gōng mù) ที่ฝังศพของนักการเมืองคนสำคัญของจีน
⊟ [2014/10/07] หออนุสรณ์ประธานเหมา (毛主席纪念堂máo zhǔ xí gì niàn táng) เยี่ยมศพเหมาเจ๋อตง
⊟ [2015/04/19] สุสานจิ่งไท่ (景泰陵jǐng tài líng) จักรพรรดิลำดับที่ ๗ แห่งราชวงศ์หมิง
⊟ [2015/05/15] สุสานมัตเตโอ ริชชี (利玛窦墓lì mǎ dòu mù) และคณะมิชชันนารีต่างชาติ
⊟ [2015/05/23] สุสานเถียนอี้ (田义墓tián yì mù) ขันทีสมัยจักรพรรดิว่านลี่แห่งราชวงศ์หมิง
⊟ [2015/06/16] พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่น (鲁迅博物馆lǔ xùn bó wù guǎn) นักเขียนผู้พยายามเปลี่ยนโลกด้วยวรรณกรรม
⊟ [2015/06/20] ศาลเจ้าเหวินเทียนเสียง (文天祥祠wén tiān xiáng cí) วีรบุรุษแห่งราชวงศ์ซ่งใต้
⊟ [2015/07/06] สุสานสิบสามจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง (明十三陵míng shí sān líng)
⊟ [2015/07/10] บ้านเก่าของหลี่ต้าเจา (李大钊故居lǐ dà zhāo gù jū) ผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน
⊟ [2015/07/20] บ้านเก่าของซ่งชิ่งหลิง (宋庆龄故居sòng qìng líng gù jū) ภรรยาของบิดาแห่งชาติ
⊟ [2016/12/04] สุสานและศาลเจ้าหยวนฉงฮว่าน (袁崇焕祠墓yuán chóng huàn cí mù) วีรบุรุษแห่งราชวงศ์หมิง

สวนในเมือง
- - ฤดูใบไม้ร่วง
⊟ [2011/11/14] สวนสาธารณะยวี่ยวนถาน (玉渊潭公园yù yuān tán gōng yuán) ทะเลสาบใหญ่ และหอคอยที่สูงที่สุดในปักกิ่ง
⊟ [2011/12/12] สวนสาธารณะจงซาน (中山公园zhōng shān gōng yuán) สวนด้านหน้าพระราชวังต้องห้าม
⊟ [2011/12/13] สวนสาธารณะเถาหรานถิง (陶然亭公园táo rán tíng gōng yuán) ศาลาสวยริมทะเลสาบ
⊟ [2011/12/15] สวนสาธารณะไท่หยางกง (太阳宫公园tài yáng gōng gōng yuán) กับความว่างเปล่า
⊟ [2011/12/17] สวนสาธารณะจื่อจู๋ย่วน (紫竹院公园zǐ zhú yuàn gōng yuán) กับฝนสุดท้ายแห่งฤดู
⊟ [2011/12/19] สวนสาธารณะหลงถานหู (龙潭湖公园lóng tán gōng yuán) ทะเลสาบบ่อมังกร
⊟ [2014/11/15] สวนสาธารณะเฉาหยาง (朝阳公园cháo yáng gōng yuán) สวนขนาดใหญ่ทางตะวันออกของเมือง
- - ฤดูหนาว
⊟ [2011/12/03] สวนสาธารณะเป๋ย์ไห่ (北海公园běi hǎi gōng yuán) กับหิมะแรกของปักกิ่ง
⊟ [2012/03/18] สวนสาธารณะซากกำแพงเมืองสมัยราชวงศ์หยวน (元大都城垣遗址公园yuán dà dū chéng yuán yí zhǐ gōng yuán)
- - ฤดูใบไม้ร่วง
⊟ [2012/04/01] ซากุระแรกบานที่สวนสาธารณะยวี่ยวนถาน
⊟ [2012/04/17] ซากุระบานเต็มที่ ณ สวนสาธารณะยวี่ยวนถาน
⊟ [2012/04/04] สวนสาธารณะถวานเจี๋ยหู (团结湖公园tuán jié hú gōng yuán) ดอกเหลียนเชี่ยวเหลืองอร่ามริมทะเลสาบ
⊟ [2012/04/08] สวนสาธารณะตงตาน (东单公园dōng dān gōng yuán) ดอกไม้บานและสวนหิน
⊟ [2012/04/09] สวนสาธารณะรูปปั้นรูปแกะสลักนานาชาติปักกิ่ง (北京国际雕塑公园běi jīng guó jì diāo sù gōng yuán) ดอกยวี่หลานบานเต็มสวน
⊟ [2012/04/20] สวนสาธารณะเหรินติ้งหู (人定湖公园rén dìng hú gōng yuán) ดอกไม้บานและสวนอิตาลีริมทะเลสาบ
⊟ [2012/04/29] สวนสาธารณะหลิ่วอิ้น (柳荫公园liǔ yìn gōng yuán) สวนริมน้ำภายใต้ร่มเงาต้นหลิว
⊟ [2012/04/30] สวนสาธารณะชิงเหนียนหู (青年湖公园qīng nián hú gōng yuán) ทะเลสาบวัยรุ่น
⊟ [2012/05/23] สวนสาธารณะไห่เตี้ยน (海淀公园hǎi diàn gōng yuán) ดอกไม้บานเต็มสวน
⊟ [2012/05/27] สวนสาธารณะจิ่งซาน (景山公园jǐng shān gōng yuán) ชมพระราชวังต้องห้ามจากมุมสูง พร้อมดอกไม้บาน
⊟ [2015/05/07] สวนสาธารณะกู๋ถ่า (古塔公园gǔ tǎ gōng yuán) เดินเล่นชมหอคอยโบราณ
- - ฤดูร้อน
⊟ [2015/07/14] สวนสาธารณะเหลียนฮวาฉือ (莲花池公园lián huā chí gōng yuán) เทศกาลดอกบัวบาน

ภูเขา
⊟ [2012/05/17] เฟิ่งหวงหลิ่ง (凤凰岭fèng huáng lǐng) เที่ยวปีนเขาชมดอกไม้
⊟ [2015/04/23] เซียงซาน (香山xiāng shān) นั่งรถกระเช้าขึ้นเขาแล้วเดินลง
⊟ [2015/06/26] ถ้ำสือฮวา (石花洞shí huā dòng) หินงอกหินย้อยและแสงสี


บันทึกทั่วไป
หน้าอื่นๆที่ไม่ได้เจาะจงเล่าถึงสถานที่เที่ยวโดยเฉพาะ
⊟ [2011/09/10] เริ่มต้นชีวิตในปักกิ่ง
⊟ [2011/10/29] คาราโอเกะและเนื้อย่างเกาหลีที่อู่เต้าโข่ว (五道口wǔ dào kǒu)
⊟ [2011/12/16] บรรยายพิเศษเรื่องศิลปะการต่อสู้จีนที่มหาวิทยาลัยพลศึกษาปักกิ่ง (北京体育大学běi jīng tǐ yù dà xué)
⊟ [2011/12/24] คริสต์มาสปาร์ตี้กับเพื่อนต่างชาติในปักกิ่ง
⊟ [2012/01/09] เที่ยวปีใหม่ในปักกิ่ง+เทียนจิน
⊟ [2012/02/25] ฉลองเปิดเทอมใหม่ ปาร์ตี้กับเพื่อนต่างชาติในปักกิ่ง
⊟ [2012/03/03] ทานติ่มซำกันที่ร้านจินติ่งเซวียน (金鼎轩jīn dǐng xuān)
⊟ [2012/03/22] เฟลตั้งแต่ชื่อร้านแล้ว
⊟ [2012/03/31] ทานเป็ดปักกิ่งในปักกิ่งที่ร้านเฉวียนจวี้เต๋อ (全聚德quán jù dé)
⊟ [2012/06/11] งานเลี้ยงส่งท้ายอำลากับเพื่อนต่างชาติในปักกิ่ง
⊟ [2012/09/19] ฟ้าสวยในปักกิ่ง 13 ก.ย. 2012
⊟ [2012/12/14] เมื่อหิมะตกผู้คนต่างร่าเริง
⊟ [2013/03/20] หิมะส่งท้ายฤดูหนาว 20 มี.ค. 2013
⊟ [2013/12/01] สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยชิงหัว
⊟ [2013/12/15] ชมฟ้าหญิงดีดกู่เจิงในงานสายสัมพันธ์สองแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยชิงหัว
⊟ [2014/11/16] งานลอยกระทงของคนไทยในปักกิ่งที่มหาวิทยาลัยจงยางหมินจู๋ (中央民族大学zhōng yāng mín zú dà xué)
⊟ [2014/12/24] รักษารากฟันที่โรงพยาบาลช่องปากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (北京大学口腔医院běi jīng dà xué kǒu xiāng yī yuàn)
⊟ [2014/12/30] เที่ยวโบสถ์ ๘ แห่งในปักกิ่ง
⊟ [2016/12/20] แวะซื้อหนังสือในซีตานและหวางฝูจิ่ง

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文