φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasmanim

manim เป็นมอดูลของภาษาไพธอนที่ใช้สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้บรรยายหรือแสดงภาพทางคณิตศาสตร์บทที่ ๑: บทนำ

บทที่ ๒: คำสั่งสำหรับสร้างภาพ
※ manimgl
บทที่ ๓: การสร้างและจัดวางวัตถุในภาพ
※ Scene self.add .set_x .set_y .move_to .shift .to_edge .to_corner .next_to .copy
บทที่ ๔: การจัดกลุ่มและวางวัตถุเป็นตาราง
※ VGroup .arrange .arrange_in_grid .get_grid
บทที่ ๕: การทำให้ภาพเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
※ self.play .animate ApplyMethod self.wait AnimationGroup
บทที่ ๖: การย่อขยายยืดหดวัตถุ
※ .scale .stretch .set_width .set_height .stretch_to_fit_width .stretch_to_fit_height .rescale_to_fit
บทที่ ๗: การจัดการสีและความโปร่งใส
※ .set_color FadeToColor .set_opacity .fade .match_color .set_color_by_gradient
บทที่ ๘: การทำให้วัตถุปรากฏและหายไป
※ FadeIn FadeOut Write DrawBorderThenFill ShowCreation Uncreate FadeInFromPoint FadeOutToPoint GrowFromEdge GrowFromCenter ShrinkToCenter
บทที่ ๙: การแปลงร่างไปมาระหว่างวัตถุ
※ Transform ReplacementTransform FadeTransform TransformMatchingShapes ClockwiseTransform CounterclockwiseTransform CyclicReplace
บทที่ ๑๐: การหมุนหรือบิดแปรวัตถุ
※ .rotate Rotating .flip ApplyMatrix
บทที่ ๑๑: การแปลงตำแหน่งจุดต่างๆของวัตถุโดยใช้ฟังก์ชัน
※ .apply_function ApplyPointwiseFunction .apply_complex_function ApplyComplexFunction
บทที่ ๑๒: การใส่เส้น
※ Line .set_points_by_ends .set_stroke .set_path_arc DashedLine Cross Underline
บทที่ ๑๓: การใส่วงกลมและส่วนของวงกลม
※ Circle .set_fill .set_style Ellipse Dot Arc ArcBetweenPoints Annulus Sector AnnularSector
บทที่ ๑๔: การใส่รูปหลายเหลี่ยม
※ Polygon .round_corners Square Rectangle RoundedRectangle Triangle RegularPolygon SurroundingRectangle BackgroundRectangle
บทที่ ๑๕: การใส่ลูกศร
※ Arrow DoubleArrow CurvedArrow CurvedDoubleArrow ArrowTip
บทที่ ๑๖: การปรับแต่งตัวหนังสือ
※ Text .set_color_by_t2c .set_color_by_t2g
บทที่ ๑๗: การใส่สูตรสมการทางคณิตศาสตร์
※ Tex TransformMatchingTex TexText DecimalMatrix IntegerMatrix Brace
บทที่ ๑๘: การทำให้วัตถุสร้างใหม่ทุกเฟรมหรือเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุอื่น
※ always_redraw .add_updater DecimalNumber Integer always f_always
บทที่ ๑๙: การใส่ระบบพิกัดและแกนกราฟ
※ Axes .add_coordinate_labels .c2p .p2c .get_h_line .get_v_line NumberPlane ComplexPlane
บทที่ ๒๐: การวาดเส้นกราฟและแผนภูมิแท่ง
※ .get_graph .get_graph_label FunctionGraph ParametricCurve BarChartตัวอย่างการใช้ manim


>> สร้างภาพอธิบาย CNN

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文