φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasmanim

manim เป็นมอดูลของภาษาไพธอนที่ใช้สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้บรรยายหรือแสดงภาพทางคณิตศาสตร์บทที่ ๑: บทนำ

บทที่ ๒: คำสั่งสำหรับสร้างภาพ
※ manimgl
บทที่ ๓: การสร้างและจัดวางวัตถุในภาพ
※ Scene self.add .set_x .set_y .move_to .shift .to_edge .to_corner .next_to .copy
บทที่ ๔: การจัดกลุ่มและวางวัตถุเป็นตาราง
※ VGroup .arrange .arrange_in_grid .get_grid
บทที่ ๕: การทำให้ภาพเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
※ self.play .animate ApplyMethod self.wait AnimationGroup
บทที่ ๖: การย่อขยายยืดหดวัตถุ
※ .scale .stretch .set_width .set_height .stretch_to_fit_width .stretch_to_fit_height .rescale_to_fit
บทที่ ๗: การจัดการสีและความโปร่งใส
※ .set_color FadeToColor .set_opacity .fade .match_color .set_color_by_gradient
บทที่ ๘: การทำให้วัตถุปรากฏและหายไป
※ FadeIn FadeOut Write DrawBorderThenFill ShowCreation Uncreate FadeInFromPoint FadeOutToPoint GrowFromEdge GrowFromCenter ShrinkToCenter
บทที่ ๙: การแปลงร่างไปมาระหว่างวัตถุ
※ Transform ReplacementTransform FadeTransform TransformMatchingShapes ClockwiseTransform CounterclockwiseTransform CyclicReplace
บทที่ ๑๐: การหมุนหรือบิดแปรวัตถุ
※ .rotate Rotating .flip ApplyMatrix
บทที่ ๑๑: การแปลงตำแหน่งจุดต่างๆของวัตถุโดยใช้ฟังก์ชัน
※ .apply_function ApplyPointwiseFunction .apply_complex_function ApplyComplexFunction
บทที่ ๑๒: การใส่เส้น
※ Line .set_points_by_ends .set_stroke .set_path_arc DashedLine Cross Underline
บทที่ ๑๓: การใส่วงกลมและส่วนของวงกลม
※ Circle .set_fill .set_style Ellipse Dot Arc ArcBetweenPoints Annulus Sector AnnularSector
บทที่ ๑๔: การใส่รูปหลายเหลี่ยม
※ Polygon .round_corners Square Rectangle RoundedRectangle Triangle RegularPolygon SurroundingRectangle BackgroundRectangle
บทที่ ๑๕: การใส่ลูกศร
※ Arrow DoubleArrow CurvedArrow CurvedDoubleArrow ArrowTip
บทที่ ๑๖: การปรับแต่งตัวหนังสือ
※ Text .set_color_by_t2c .set_color_by_t2g
บทที่ ๑๗: การใส่สูตรสมการทางคณิตศาสตร์
※ Tex TransformMatchingTex TexText DecimalMatrix IntegerMatrix Brace
บทที่ ๑๘: การทำให้วัตถุสร้างใหม่ทุกเฟรมหรือเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุอื่น
※ always_redraw .add_updater DecimalNumber Integer always f_always
บทที่ ๑๙: การใส่ระบบพิกัดและแกนกราฟ
※ Axes .add_coordinate_labels .c2p .p2c .get_h_line .get_v_line NumberPlane ComplexPlane
บทที่ ๒๐: การวาดเส้นกราฟและแผนภูมิแท่ง
※ .get_graph .get_graph_label FunctionGraph ParametricCurve BarChartตัวอย่างการใช้ manim


>> สร้างภาพอธิบาย CNN

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文