φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasmanim บทที่ ๑๒: การใส่เส้น
เขียนเมื่อ 2021/03/12 00:12
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42

ต่อจาก บทที่ ๑๑

ตั้งแต่บทนี้ไปจนถึงบทที่ ๑๕ จะเป็นเรื่องของการสร้างวัตถุที่เป็นรูปร่างต่างๆ โดยในบทนี้จะเริ่มจากการใส่เส้นตรงและเส้นโค้ง
การวาดเส้นตรง

วัตถุเส้นตรงสามารถสร้างได้ด้วยคลาส Line โดยค่าที่ต้องใส่คือจุดต้นกับจุดปลาย

ลองดูตัวอย่างแสดงการวาดเส้นขึ้นมา
import manimlib as mnm
import numpy as np

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    p1 = np.array([-5.5,3.5,0])
    p2 = np.array([6.5,-2.5,0])
    sen = mnm.Line(p1,p2)
    self.play(
      mnm.Write(sen),
      run_time=1.5
    )


การปรับตำแหน่งจุดปลายของเส้น

ตำแหน่งจุดปลายของเส้นสามารถปรับได้โดยใช้ เมธอด .set_points_by_ends() ซึ่งก็สามารถใช้กับ .animate เพื่อทำเป็นภาพเคลื่อนไหวได้

ตัวอย่าง
import manimlib as mnm
import numpy as np

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    # จุดต้นปลายเดิม
    p1 = np.array([-5,3,0])
    p2 = np.array([5,-3,0])
    # จุดต้นปลายใหม่
    p3 = np.array([7,0,0])
    p4 = np.array([-7,0,0])
    # สร้างเส้น
    sen = mnm.Line(p1,p2)
    self.play(
      sen.animate.set_points_by_ends(p3,p4),
      run_time=1.5
    )


การปรับขอบของเส้น

ความหนา, สี และความทึบแสงของเส้นสามารถกำหนดได้โดยคีย์เวิร์ด stroke_width, stroke_color (อาจใช้ color เฉยๆแทนได้) และ stroke_opacity ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังสามารถปรับค่าภายหลังได้ด้วยเมธอด .set_stroke() ซึ่งสามาถใช้กับ .animation เพื่อทำเป็นภาพเคลื่อนไหวได้

ตัวอย่าง ลองสร้างเส้นโดยกำหนดค่าความหนา, สี และความทึบแสงตั้งต้น จากนั้นก็ทำภาพเคลื่อนไหวให้ค่าเหล่านี้เปลี่ยนแปลงด้วย .animation.set_stroke()
import manimlib as mnm
import numpy as np

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    p1 = np.array([6,-3,0])
    p2 = np.array([-6,3,0])
    sen = mnm.Line(p1,p2,
            stroke_width=10,
            stroke_color='#71ff92',
            stroke_opacity=0.2)
    self.play(
      sen.animate.set_stroke(width=70,
                  color='#b86fe7',
                  opacity=1),
      run_time=1.5
    )


การวาดเส้นโค้งส่วนของวงกลม

คลาส Line นั้นนอกจากใช้สร้างเส้นตรงแล้วก็ยังใช้สร้างเส้นโค้งได้ โดยใส่มุมความโค้งของเส้นได้ที่คีย์เวิร์ด path_arc

มุมโค้งของเส้นสามารถปรับได้ภายหลังด้วยเมธอด .set_path_arc() ซึ่งก็สามารถใช้กับ .animate เพื่อทำเป็นภาพเคลื่อนไหวได้

ตัวอย่าง ลองทำภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนแปลงความโค้งของเส้นไปเรื่อยๆ
import manimlib as mnm
import numpy as np

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    p1 = np.array([5,1,0])
    p2 = np.array([-5,-1,0])
    sen = mnm.Line(p1,p2,
            path_arc=np.radians(120),
            color='#8583e1',
            stroke_width=20) 
    self.play(
      sen.animate.set_path_arc(-np.radians(80)),
      run_time=1.5
    )


การวาดเส้นประ

คลาส DashedLine ไว้ใช้วาดเส้นประ วิธีการใช้คล้าย Line แต่จะได้เส้นออกมาเป็นเส้นประ

ความถี่ของเส้นประกำหนดได้ที่คีย์เวิร์ด dash_length

ตัวอย่าง
import manimlib as mnm
import numpy as np

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    p1 = np.array([6.5,3,0])
    p2 = np.array([-6.5,-2.5,0])
    senpra = mnm.DashedLine(
      p1,p2,
      dash_length=0.2,
      color='#d4b1f2',
      stroke_width=19
    )
    self.play(
      mnm.Write(senpra),
      run_time=1.5
    )อีกตัวอย่าง ลองสร้างภาพเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนระหว่าง dash_length มากไปน้อยเพื่อเปรียบเทียบ
import manimlib as mnm
import numpy as np

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    p1 = np.array([6,3.5,0])
    p2 = np.array([-6,-3.5,0])
    senpra1 = mnm.DashedLine(
      p1,p2,
      dash_length=0.8
    )
    senpra2 = mnm.DashedLine(
      p1,p2,
      dash_length=0.1
    )
    self.play(
      mnm.Transform(senpra1,senpra2),
      run_time=1.5
    )สัดส่วนของเส้นต่อช่องว่างกำหนดได้ที่คีย์เวิร์ด positive_space_ratio ยิ่งค่ามากยิ่งมีส่วนของเส้นมาก ช่องว่างน้อย

ตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่าง positive_space_ratio น้อยกับมาก
import manimlib as mnm
import numpy as np

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    p1 = np.array([5.5,-3.5,0])
    p2 = np.array([-6,3.5,0])
    senpra1 = mnm.DashedLine(
      p1,p2,
      positive_space_ratio=0.2
    )
    senpra2 = mnm.DashedLine(
      p1,p2,
      positive_space_ratio=0.8
    )
    self.play(
      mnm.Transform(senpra1,senpra2),
      run_time=1.5
    )


การวาดกากบาทขีดทับ

หากมีวัตถุที่ต้องการจะขีดกากบาททับก็ทำได้โดยสร้างคลาส Cross แล้วใส่วัตถุที่ต้องการกา

กากบาทที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถปรับสีและความกว้างของเส้นได้ด้วยเมธอด .set_stroke()

ตัวอย่างการใช้
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    text = mnm.Text('ภาษี',size=7,color='#c27bff')
    kakabat = mnm.Cross(text)
    kakabat.set_stroke(color='#77ffaa',width=30)
    self.add(text)
    self.play(
      mnm.Write(kakabat),
      run_time=1
    )


การวาดเส้นขีดด้านใต้

คลาส Underline เอาไว้ใช้ขีดเส้นด้านใต้วัตถุ หากใช้กับวัตถุที่เป็นกลุ่มเช่นตัวหนังสือสามารถเลือกขีดแค่เฉพาะบางส่วนได้

ตัวอย่างการใช้ เริ่มจากขีดทั้งหมดก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นขีดเฉพาะบางส่วน
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    text = mnm.Text('ความหมาย',size=4,color='#ff7bf1')
    # เส้นขีดทั้งหมด
    sentai1 = mnm.Underline(text)
    sentai1.set_stroke(color='#f2a756',width=20)
    # เส้นขีดเฉพาะส่วน
    sentai2 = mnm.Underline(text[4:7])
    sentai2.set_stroke(color='#f2567b',width=30)
    self.add(text)
    self.play(
      mnm.FadeTransform(sentai1,sentai2),
      run_time=1
    )
    self.wait(0.5)

อ่านบทถัดไป >> บทที่ ๑๓

-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> manim

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文