φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasบทความในหมวด "คอมพิวเตอร์"


( รวมบทความในหมวดย่อย: เขียนโปรแกรม python numpy scipy matplotlib pandas manim pyqt sklearn pytorch mayapython ruby javascript dart sql regex opencv shell 3D maya MMD microsoft_office pdf ปัญญาประดิษฐ์ โครงข่ายประสาทเทียม การสุ่ม )

[2024/02/22] การเขียนบอกใบ้ชนิดข้อมูลตัวแปรใน python
[2024/02/16] การทำให้สายอักขระใน dart สามารถแปลงข้อความแบบ sprintf ได้เหมือนใน python หรือ ruby
[2024/02/14] การใช้ finally ร่วมกับ try และ except ในการจัดการข้อยกเว้นใน python
[2023/03/12] การใช้ python-docx เพื่ออ่านและเขียนไฟล์เวิร์ด (.docx)
[2023/03/05] การใช้ python-pptx เพื่ออ่านและเขียนไฟล์พาวเวอร์พอยต์ (.pptx)
[2023/03/02] การใช้ PyPDF2 เพื่อตัดต่อและทำอะไรหลายๆอย่างกับไฟล์ pdf
[2023/02/28] การจัดการและแปลงไฟล์เอกสารต่างๆของไมโครซอฟต์ออฟฟิศโดยใช้ win32com (pywin32)
[2023/02/26] การแปลงไฟล์ pdf เป็นรูปภาพโดยใช้มอดูล pdf2image
[2023/02/07] การแปลงไฟล์เวิร์ด (.docx) เป็นไฟล์ pdf ด้วยมอดูล docx2pdf ใน python
[2023/02/06] การใช้ selenium เพื่อควบคุมเบราเซอร์เปิดและใช้งานเว็บโดยอัตโนมัติ
[2022/03/30] รวมตัวละครสาวน้อยนักเขียนโปรแกรมจากอนิเมะเรื่องต่างๆ
[2022/01/29] รวมฟอนต์อักษรตระกูลพราหมีที่บรรจุอยู่ในยูนิโค้ด
[2021/10/02] การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
[2021/09/23] ทำความเข้าใจเรื่องแผ่นเยื่อบาง (thin film) ของ standardSurface ใน arnold ใน maya
[2021/09/22] ทำความเข้าใจเรื่องเส้นใยวาวแสง (sheen) ของ standardSurface ใน arnold ใน maya
[2021/09/21] ทำความเข้าใจสีเคลือบ (coat) ของ standardSurface ใน arnold ใน maya
[2021/09/20] ทำความเข้าใจเรื่องการสะท้อนใต้ผิว (subsurface) ของ standardSurface ใน arnold ใน maya
[2021/09/19] ทำความเข้าใจเรื่องการกระเจิงแสง (scatter) และกระจายแสง (dispersion) ของ standardSurface ใน arnold ใน maya
[2021/09/18] ทำความเข้าใจสีส่องผ่าน (transmission) ของ standardSurface ใน arnold ใน maya
[2021/09/17] ทำความเข้าใจความเป็นโลหะ (metalness) ของ standardSurface ใน arnold ใน maya
[2021/09/16] ทำความเข้าใจสีสเป็กคิวลาร์ (specular) ของ standardSurface ใน arnold ใน maya
[2021/09/15] ทำความเข้าใจสีพื้นฐาน (base) ของ standardSurface ใน arnold ใน maya
[2021/09/14] ทำความเข้าใจวัสดุ standardSurface ใน arnold ใน maya จาก preset ของวัสดุแบบต่างๆ
[2021/09/09] การแตกไฟล์ .zip ด้วย python โดยใช้มอดูล zipfile
[2021/08/28] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๒๖: การสร้างข้อมูลสำหรับกดลากวางขึ้นมา
[2021/08/27] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๒๕: การกดลากข้อมูลเข้ามาวางในหน้าต่าง
[2021/08/26] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๒๔: การสร้างและเชื่อมต่อหรือปล่อยสัญญาณ
[2021/08/25] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๒๓: การเขียนทับเมธอด event ต่างๆเพื่อให้มีการทำงานตามที่ต้องการเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น
[2021/08/24] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๒๒: การสร้างและใช้งานพื้นที่แสดงตาราง
[2021/08/23] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๒๑: การสร้างและใช้งานพื้นที่แสดงกลุ่มข้อความ
[2021/08/22] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๒๐: การสร้างและใช้งานหน้าต่างหลัก
[2021/08/21] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๑๙: การสร้างและใช้งานหน้าต่างเปิดหาไฟล์
[2021/08/20] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๑๘: การสร้างและใช้งานหน้าต่างป้อนข้อมูล
[2021/08/19] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๑๗: การสร้างและใช้งานกล่องเด้งแสดงข้อความ
[2021/08/18] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๑๖: การสร้างและใช้งานพื้นที่เลื่อนได้
[2021/08/17] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๑๕: การสร้างและใช้งานตัวเลื่อน
[2021/08/16] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๑๔: การสร้างและใช้งานช่องปรับวันที่และเวลา
[2021/08/15] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๑๓: การสร้างและใช้งานช่องปรับค่า
[2021/08/14] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๑๒: การสร้างและใช้งานกล่องเลือกข้อความ
[2021/08/13] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๑๑: การสร้างและใช้งานปุ่มกดเลือก
[2021/08/12] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๑๐: การสร้างและใช้งานช่องติ๊ก
[2021/08/11] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๙: การสร้างและใช้งานช่องกรอกข้อความ
[2021/08/10] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๘: การจัดวาง widget เป็นโครง
[2021/08/09] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๗: การใส่รูปภาพ
[2021/08/08] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๖: การสร้างกรอบและขีดเส้น
[2021/08/07] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๕: การใส่ข้อความและปรับรูปแบบตัวหนังสือ
[2021/08/06] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๔: การทำให้คำสั่งทำงานเมื่อกดปุ่ม
[2021/08/05] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๓: การปรับแต่งหน้าต่าง
[2021/08/04] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๒: การสร้างปุ่มและจัดขนาดและตำแหน่งของ widget
[2021/08/03] pyqt เบื้องต้น บทที่ ๑: ทำความเข้าใจภาพรวมการใช้งาน
[2021/04/15] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๒๑: การจัดการกับไฟล์ excel (.xlsx, .xls)
[2021/03/27] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๒๑: โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันสองมิติ
[2021/03/26] สร้างภาพอธิบายการคำนวณที่เกิดขึ้นในชั้นคอนโวลูชันสองมิติของโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้ manim
[2021/03/24] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๒๐: โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน (CNN)
[2021/03/13] manim บทที่ ๒๐: การวาดเส้นกราฟและแผนภูมิแท่ง
[2021/03/13] manim บทที่ ๑๙: การใส่ระบบพิกัดและแกนกราฟ
[2021/03/12] manim บทที่ ๑๘: การทำให้วัตถุสร้างใหม่ทุกเฟรมหรือเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุอื่น
[2021/03/12] manim บทที่ ๑๗: การใส่สูตรสมการทางคณิตศาสตร์
[2021/03/12] manim บทที่ ๑๖: การปรับแต่งตัวหนังสือ
[2021/03/12] manim บทที่ ๑๕: การใส่ลูกศร
[2021/03/12] manim บทที่ ๑๔: การใส่รูปหลายเหลี่ยม
[2021/03/12] manim บทที่ ๑๓: การใส่วงกลมและส่วนของวงกลม
[2021/03/12] manim บทที่ ๑๒: การใส่เส้น
[2021/03/12] manim บทที่ ๑๑: การแปลงตำแหน่งจุดต่างๆของวัตถุโดยใช้ฟังก์ชัน
[2021/03/12] manim บทที่ ๑๐: การหมุนหรือบิดแปรวัตถุ
[2021/03/12] manim บทที่ ๙: การแปลงร่างไปมาระหว่างวัตถุ
[2021/03/12] manim บทที่ ๘: การทำให้วัตถุปรากฏและหายไป
[2021/03/12] manim บทที่ ๗: การจัดการสีและความทึบแสง
[2021/03/12] manim บทที่ ๖: การย่อขยายยืดหดวัตถุ
[2021/03/12] manim บทที่ ๕: การทำให้ภาพเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
[2021/03/12] manim บทที่ ๔: การจัดกลุ่มและวางวัตถุเป็นตาราง
[2021/03/12] manim บทที่ ๓: การสร้างและจัดวางวัตถุในภาพ
[2021/03/12] manim บทที่ ๒: คำสั่งสำหรับสร้างภาพ
[2021/03/12] manim บทที่ ๑: บทนำ
[2020/09/18] วิธีการมอนเตการ์โล
[2020/09/17] การทำมอนเตการ์โลห่วงโซ่มาร์คอฟ (MCMC) ด้วยวิธีการเมโทรโพลิสแบบอย่างง่าย
[2020/09/16] การสร้างค่าสุ่มด้วยวิธีการแปลงผกผัน
[2020/09/15] การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการยอมรับและปฏิเสธ (คัดเอาหรือคัดทิ้ง) แบบอย่างง่าย
[2020/09/13] การใช้ scipy.stats เพื่อสุ่มหรือคำนวณค่าต่างๆของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่างๆ
[2020/09/11] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๒๑: การแจกแจงอเนกนามและการแจกแจงแบบหมวดหมู่
[2020/09/10] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๑๙: การคาดการณ์ค่าที่พารามิเตอร์การแจกแจงมีความไม่แน่นอน
[2020/09/10] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๑๘: การแจกแจงไคกำลังสอง
[2020/09/07] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๑๗: การแจกแจงวิชาร์ตกับเมทริกซ์ความเที่ยงตรงของการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร
[2020/09/07] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๑๖: การแจกแจงแกมมากับพารามิเตอร์ของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่างๆ
[2020/09/05] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๑๕: การแจกแจงความน่าจะเป็นภายหลังของพารามิเตอร์จากความน่าจะเป็นก่อนหน้าสังยุค
[2020/09/02] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๑๔: ฟังก์ชันควรจะเป็น
[2020/08/31] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๑๓: ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวและการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร
[2020/08/01] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๑๒: การแจกแจงแบบปกติและทฤษฎีขีดจำกัดกลาง
[2020/07/28] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๑๑: การแจกแจงเบตากับความน่าจะเป็นของความน่าจะเป็น
[2020/07/27] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๑๐: การแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง
[2020/07/25] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๘: ความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของค่าแบบต่อเนื่อง
[2020/07/25] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๗: การแจกแจงปัวซง
[2020/07/25] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๖: การแจกแจงแบบเรขาคณิตและการแจกแจงทวินามเชิงลบ
[2020/07/25] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๕: การแจกแจงทวินาม
[2020/07/25] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๔: ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าแบบไม่ต่อเนื่อง
[2020/07/25] ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๒: มองความน่าจะเป็นว่าเป็นเหมือนการแบ่งพื้นที่
[2020/06/29] วิธีการพิมพ์อักษรกรีกหรืออักษรพิเศษเพิ่มเติมโดยใช้ ipython
[2020/06/28] opencv-python เบื้องต้น บทที่ ๑๖: การแบ่งเขตภาพโดยพิจารณาส่วนที่เชื่อมต่อกัน
[2020/06/28] opencv-python เบื้องต้น บทที่ ๑๕: การวิเคราะห์องค์ประกอบของเส้นเค้าโครง
[2020/06/28] opencv-python เบื้องต้น บทที่ ๑๔: การยุบย่อหรือคลุมล้อมเค้าโครง
[2020/06/28] opencv-python เบื้องต้น บทที่ ๑๓: การหาเส้นเค้าโครง
[2020/06/28] opencv-python เบื้องต้น บทที่ ๑๒: การกร่อน พองตัว และแปลงสัณฐาน
[2020/06/28] opencv-python เบื้องต้น บทที่ ๑๑: การวิเคราะห์ฮิสโทแกรมและปรับสมดุลสีภาพ
[2020/06/28] opencv-python เบื้องต้น บทที่ ๑๐: การแบ่งขาวดำโดยพิจารณาตามความสว่าง
[2020/06/28] opencv-python เบื้องต้น บทที่ ๙: การใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาหรือเน้นส่วนขอบ
[2020/06/28] opencv-python เบื้องต้น บทที่ ๘: ตัวกรองคอนโวลูชันและการทำภาพเบลอ
[2020/06/28] opencv-python เบื้องต้น บทที่ ๗: การหมุนหรือบิดแปลงภาพ
[2020/06/28] opencv-python เบื้องต้น บทที่ ๖: การปรับขนาดและต่อเติมภาพ
[2020/06/28] opencv-python เบื้องต้น บทที่ ๕: การเติมรูปร่างต่างๆลงไปในภาพ
[2020/06/28] opencv-python เบื้องต้น บทที่ ๔: การจัดการสี
[2020/06/28] opencv-python เบื้องต้น บทที่ ๓: การประกอบรวมภาพ
[2020/06/28] opencv-python เบื้องต้น บทที่ ๒: การอ่านเขียนไฟล์ภาพ
[2020/06/28] opencv-python เบื้องต้น บทที่ ๑: บทนำ
[2020/06/06] การอ่านข้อมูลในไฟล์ microsoft excel ด้วย xlrd ใน python
[2020/06/05] การอ่านเขียนไฟล์ microsoft excel ด้วย openpyxl ใน python
[2020/06/02] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๒๐: การอ่านเขียนข้อมูลจากฐานข้อมูล sql
[2020/05/29] การจัดการฐานข้อมูล sql ในแบบออบเจ็กต์ใน python ด้วย sqlalchemy
[2020/05/19] การจัดการกับฐานข้อมูล sqlite3 ใน python
[2020/05/17] responder เฟรมเวิร์กเล็กๆใช้งานง่ายสำหรับสร้างเว็บไซต์โดย python
[2020/05/15] javascript เบื้องต้น บทที่ ๔๘: ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับออบเจ็กต์
[2020/05/13] javascript เบื้องต้น บทที่ ๔๗: ฟังก์ชันและเมธอดเพิ่มเติมสำหรับสายอักขระ
[2020/05/11] javascript เบื้องต้น บทที่ ๔๖: ฟังก์ชันและเมธอดเพิ่มเติมสำหรับแถวลำดับ
[2020/05/09] javascript เบื้องต้น บทที่ ๔๕: เลขจำนวนเต็มที่มีค่าใหญ่มาก
[2020/05/07] javascript เบื้องต้น บทที่ ๔๔: การสร้างฟังก์ชันสำหรับทำงานแบบไม่ประสานเวลาด้วย async และ await
[2020/05/05] javascript เบื้องต้น บทที่ ๔๓: คำมั่นสัญญา
[2020/05/03] javascript เบื้องต้น บทที่ ๔๒: การทำงานแบบไม่ประสานเวลา
[2020/04/20] javascript เบื้องต้น บทที่ ๔๑: รีเฟล็กต์
[2020/04/13] การใช้ collections.Counter ใน python
[2020/03/22] การปรับแต่งการรัน python ผ่านคอมมานด์ไลน์โดยใช้มอดูล argparse
[2020/03/19] การจัดการไฟล์ด้วย python โดยใช้มอดูล os และ shutil
[2020/03/18] [python] การใช้ aiohttp เพื่อล้วงข้อมูลจากเว็บด้วยการถ่ายโอนแบบไม่ประสานเวลา
[2020/03/15] การใช้ asyncio ใน python เพื่อทำให้โปรแกรมมีการถ่ายโอนแบบไม่ประสานเวลา
[2020/03/11] แก้ปัญหา asyncio ใน spyder ด้วย nest_asyncio
[2020/03/07] การใช้ subprocess.Popen ใน python เพื่อควบคุม shell ไปในขณะรันโปรแกรม
[2020/03/06] การใช้มอดูล subprocess ใน python เพื่อควบคุม shell
[2020/03/04] การใช้มอดูล os.path ใน python จัดการพาธและข้อมูลไฟล์
[2020/03/03] การใช้คำสั่ง ln สร้างลิงก์เชื่อมโยงไฟล์ใน linux
[2020/02/18] [python] การจัดการ xml ด้วย elementtree
[2020/02/08] javascript เบื้องต้น บทที่ ๔๐: พร็อกซี
[2020/02/07] javascript เบื้องต้น บทที่ ๓๙: เจเนอเรเตอร์
[2020/02/06] javascript เบื้องต้น บทที่ ๓๘: อิเทอเรเตอร์
[2020/02/05] บทที่ ๓๗: การวนซ้ำด้วย for๛of และการใช้แม็ปและเซ็ต
[2020/02/04] javascript เบื้องต้น บทที่ ๓๖: การสร้างและใช้งานมอดูล
[2020/02/03] javascript เบื้องต้น บทที่ ๓๕: ซิมโบล
[2020/02/02] javascript เบื้องต้น บทที่ ๓๔: การสร้างคลาส
[2020/02/01] javascript เบื้องต้น บทที่ ๓๓: ความสามารถเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและใช้ออบเจ็กต์
[2020/01/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๓๒: การสร้างสายอักขระหลายบรรทัดและการใช้แม่แบบ
[2020/01/30] javascript เบื้องต้น บทที่ ๓๑: ความสามารถเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและใช้ฟังก์ชัน
[2019/10/20] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๑๙: การจัดการกับตารางข้อมูลใน html และดึงข้อมูลจากเว็บไซต์
[2019/09/28] การบีบอัดข้อมูลรูปภาพด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
[2019/09/21] การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักด้วย sklearn
[2019/09/16] การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) ด้วยการแยกค่าเอกฐาน (SVD)
[2019/08/27] javascript เบื้องต้น บทที่ ๓๐: การประกาศตัวแปรหรือค่าคงที่ และการป้อนค่า
[2019/08/13] javascript เบื้องต้น บทที่ ๒๙: การใช้โหมดเคร่งครัด และอื่นๆ
[2019/08/11] javascript เบื้องต้น บทที่ ๒๘: การจัดการกับ json
[2019/08/10] การอ่านเขียนไฟล์ csv ด้วย python
[2019/08/09] javascript เบื้องต้น บทที่ ๒๗: เมธอดสำหรับไล่จัดการสมาชิกในแถวลำดับ
[2019/08/07] javascript เบื้องต้น บทที่ ๒๖: การสร้างและกำหนดรายละเอียดพรอเพอร์ตีในออบเจ็กต์
[2019/08/05] javascript เบื้องต้น บทที่ ๒๕: การจำกัดความเปลี่ยนแปลงของออบเจ็กต์
[2019/08/02] javascript เบื้องต้น บทที่ ๒๔: โคลเฌอร์และการสร้างพรอเพอร์ตีส่วนตัวในออบเจ็กต์
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๒๓: การวนซ้ำด้วย for๛in
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๒๒: การรับทอด
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๒๑: โพรโทไทป์
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๒๐: คอนสตรักเตอร์
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๑๙: การสร้างเมธอดให้ออบเจ็กต์
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๑๘: การจัดการกับข้อผิดพลาด
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๑๗: ฟังก์ชันภายในตัว
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๑๖: ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๑๕: การจัดการวันเวลา
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๑๔: การใช้เรกูลาร์เอ็กซ์เพรชชัน
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๑๓: การจัดการกับสายอักขระ
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๑๒: การจัดการกับข้อมูลชนิดแถวลำดับ
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๑๑: การสร้างข้อมูลชนิดแถวลำดับ (อาเรย์)
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๙: การใช้งานออบเจ็กต์
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๑๐: การสร้างฟังก์ชัน
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๘: การทำซ้ำด้วย while และ for
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๗: ความเป็นจริงเท็จและตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๖: การตั้งเงื่อนไขสร้างทางแยก
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๕: การใช้เมธอดและการแปลงชนิดข้อมูล
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๔: นิพจน์และการคำนวณ
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๓: ตัวแปรและชนิดของข้อมูล
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๒: เริ่มต้นการใช้งาน
[2019/07/31] javascript เบื้องต้น บทที่ ๑: รู้จักกับจาวาสคริปต์
[2019/07/21] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๑๘: การจัดการกับ json
[2019/07/14] การใช้ f-string เพื่อจัดรูปแบบสายอักขระใน python
[2019/07/13] เปรียบเทียบระหว่างการใช้ %, ใช้ format และใช้ f-string ใน python
[2019/07/09] เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
[2019/07/07] การใส่ความสามารถเพิ่มเติมให้สายอักขระใน javascript สามารถใช้ sprintf ได้
[2019/07/06] regular expression
[2019/07/06] การใช้ collections.OrderedDict ใน python
[2019/07/05] การใช้คำสั่ง python รันโปรแกรมในคอมมานด์ไลน์
[2019/07/03] สิ่งที่ภาษา python กับ ruby ดูจะคล้ายกันแต่ก็ต่างกัน
[2019/06/27] ความนิยมของภาษาโปรแกรมในญี่ปุ่นสำรวจจากเว็บ qiita
[2019/06/24] เกร็ดเล็กน้อยเรื่อง and และ or ในภาษา python
[2019/06/05] งานบรรยายเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปีสถาบันวิจัยคณิตศาสตร์สถิติ ที่หอประชุมฮิตตสึบาชิ ใกล้อากิฮาบาระ
[2019/05/02] วิเคราะห์และสรุปสถิติของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะทั้งหมดที่ค้นพบในยุคเฮย์เซย์
[2019/04/27] การอ่านเขียนไฟล์ json ใน python
[2019/04/21] การบันทึกและอ่านออบเจ็กต์ใน python ด้วย pickle
[2019/03/02] การทำให้เชื่อมต่อ ssh ได้โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน
[2019/02/25] การใช้ ssh เพื่อเชื่อมต่อเข้า linux เครื่องเซอร์เวอร์
[2019/01/26] การจัดการสิทธิ์ของไฟล์ใน linux และ mac (chmod chown chgrp)
[2019/01/25] การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
[2019/01/24] ว่าด้วยเรื่องการใช้ command line
[2019/01/21] วิธีการถอนการติดตั้ง anaconda
[2019/01/18] [python] การใช้ conda เพื่อติดตั้งแพ็กเกจและสร้างสภาพแวดล้อมแบ่งแยก
[2019/01/14] การใช้ pip เพื่อติดตั้งแพ็กเกจเสริมใน python
[2019/01/12] [python] ข้อควรระวังเมื่อมีการแก้ไขลิสต์ขณะใช้ for อาจทำให้เกิดการวนซ้ำไม่สิ้นสุดได้
[2019/01/11] วิธีพิมพ์ตัวอักษรพินอิน (pīn yīn) และอักษรพิเศษอื่นๆใน mac
[2019/01/10] การใช้ glob เพื่อค้นหาไฟล์ที่ต้องการใน python
[2019/01/09] การใช้ glob เพื่อค้นหาไฟล์ที่ต้องการใน shell
[2019/01/08] วิธีการรัน python โดยตรงใน unix shell ใน mac และ linux
[2019/01/07] [python] วิธีทำให้ import มอดูลที่ต้องการทุกครั้งเมื่อเริ่มโปรแกรม
[2019/01/06] [python] วิธีการติดตั้ง anaconda ใน linux
[2018/09/29] pytorch เบื้องต้น บทที่ ๑๖: การเรียนรู้แบบถ่ายโอน
[2018/09/26] pytorch เบื้องต้น บทที่ ๑๕: การบันทึกและอ่านแบบจำลองที่เรียนรู้เสร็จแล้ว
[2018/09/22] pytorch เบื้องต้น บทที่ ๑๔: การใช้ GPU
[2018/09/19] pytorch เบื้องต้น บทที่ ๑๓: การแยกข้อมูลฝึกและข้อมูลตรวจสอบ
[2018/09/16] pytorch เบื้องต้น บทที่ ๑๒: โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN)
[2018/09/13] pytorch เบื้องต้น บทที่ ๑๑: การใช้ข้อมูลรูปภาพ
[2018/09/10] pytorch เบื้องต้น บทที่ ๑๐: มินิแบตช์
[2018/09/08] pytorch เบื้องต้น บทที่ ๙: ดรอปเอาต์และแบตช์นอร์ม
[2018/09/08] pytorch เบื้องต้น บทที่ ๘: การกำหนดค่าพารามิเตอร์ตั้งต้น
[2018/09/08] pytorch เบื้องต้น บทที่ ๗: การสร้างเพอร์เซปตรอนหลายชั้น
[2018/09/08] pytorch เบื้องต้น บทที่ ๖: การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
[2018/09/08] pytorch เบื้องต้น บทที่ ๕: ออปทิไมเซอร์
[2018/09/08] pytorch เบื้องต้น บทที่ ๔: การสร้างชั้นคำนวณ
[2018/09/08] pytorch เบื้องต้น บทที่ ๓: อนุพันธ์ของเทนเซอร์
[2018/09/08] pytorch เบื้องต้นบทที่ ๒: เทนเซอร์
[2018/09/08] pytorch เบื้องต้นบทที่ ๑: บทนำ
[2018/09/04] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๑๙: ฟังก์ชันกระตุ้นแบบต่างๆ
[2018/09/02] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๑๘: การเร่งการเรียนรู้ด้วยแบตช์นอร์ม
[2018/08/30] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๑๗: การป้องกันการเรียนรู้เกินด้วยดรอปเอาต์
[2018/08/26] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๑๖: การแบ่งข้อมูลฝึกและข้อมูลตรวจสอบ
[2018/08/26] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๑๕: มินิแบตช์
[2018/08/26] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๑๔: ปัญหาการวิเคราะห์การถดถอย
[2018/08/26] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๑๓: การกำหนดค่าพารามิเตอร์ตั้งต้น
[2018/08/26] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๑๒: ออปทิไมเซอร์
[2018/08/26] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๑๑: การสร้างโครงข่ายโดยการนิยามขณะวิ่ง
[2018/08/26] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๑๐: การประกอบโครงข่ายขึ้นจากชั้นต่างๆ
[2018/08/26] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๙: การสร้างชั้นคำนวณไปข้างหน้าและแพร่ย้อนกลับ
[2018/08/26] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๘: การเรียนรู้ของเพอร์เซปตรอนหลายชั้น
[2018/08/26] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๗: เพอร์เซปตรอนหลายชั้น
[2018/08/26] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๖: การวิเคราะห์จำแนกประเภทหลายกลุ่ม
[2018/08/26] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๕: กราฟคำนวณและการแพร่ย้อนกลับ
[2018/08/26] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๔: อนุพันธ์และกฎลูกโซ่ของอาเรย์
[2018/08/26] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๓: ฟังก์ชันกระตุ้นและการเคลื่อนลงตามความชัน
[2018/08/26] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๒: การเรียนรู้ของเพอร์เซปตรอน
[2018/08/26] โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๑: เพอร์เซปตรอนชั้นเดียว
[2018/08/26] ทำความรู้จักกับโครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก
[2018/08/18] ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
[2018/08/14] ทำความเข้าใจเอนโทรปีไขว้และความควรจะเป็น
[2018/08/11] [python] สร้างชุดข้อมูลรูปร่าง ๕ ชนิด สำหรับใช้ฝึกการเรียนรู้ของเครื่อง
[2018/08/08] [python] ใช้ชุดข้อมูลดอกไม้เป็นตัวอย่างเพื่อทดสอบการเรียนรู้ของเครื่อง
[2018/08/05] [python] การทำแผนที่โยงก่อร่างตัวเอง (SOM)
[2018/08/02] การวิเคราะห์การจำแนกประเภทเชิงเส้น (LDA)
[2018/07/30] [python] การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักแบบเคอร์เนล
[2018/07/27] [python] การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้ของเครื่อง
[2018/07/24] [python] วิเคราะห์การถดถอยโดยใช้วิธีการเคอร์เนล
[2018/07/22] [python] การใช้ฟังก์ชัน cdist, pdist และ squareform ใน scipy เพื่อหาระยะห่างระหว่างจุดต่างๆ
[2018/07/20] [python] วิเคราะห์การถดถอยโดยใช้ฟังก์ชันฐาน
[2018/07/16] สร้างข้อมูลกลุ่มรูปไข่ดาวเพื่อใช้ทดสอบการเรียนรู้ของเครื่อง
[2018/07/14] [python] สร้างเส้นโค้งฮิลแบร์ทสองมิติ
[2018/07/12] การทำเครื่องเวกเตอร์ค้ำยัน (SVM) โดยใช้ sklearn
[2018/07/09] วิเคราะห์จำแนกประเภทข้อมูลด้วยเครื่องเวกเตอร์ค้ำยัน (SVM)
[2018/06/09] [python] ทำความเข้าใจคอนโวลูชัน
[2018/06/03] [python] สร้างหรือจัดการภาพ .gif ด้วย imageio
[2018/05/31] [python] ข้อควรระวังเมื่อใช้ try และ except แล้วต้องการหยุดโปรแกรมกลางคัน
[2018/05/25] [python] การสร้างค่าสุ่มด้วยการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร
[2018/05/17] [python] วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากค่าความแปรปรวนร่วมเกี่ยวและสหสัมพันธ์
[2018/04/07] [python] จัดการข้อมูล exif ในไฟล์รูปภาพด้วย PIL และ piexif
[2018/03/29] ค้นหาภาพใบหน้าอนิเมะจากเว็บ safebooru
[2018/03/26] [python] ใช้ opencv (cv2) เพื่อค้นหาใบหน้าอนิเมะ
[2018/03/23] [python] การสกัดข้อมูลจากหน้าเว็บด้วย beautifulsoup
[2018/03/20] การใช้ python ล้วงข้อมูลจากเว็บ (ใช้ requests หรือ urllib)
[2018/03/17] [python] การใช้ multiprocessing เพื่อให้โปรแกรมทำงานหลายงานพร้อมกัน
[2018/03/01] คำอธิบายโปรแกรม mmdpaimaya
[2018/02/25] แบบจำลองแพนเค้กเต่าแพนเค้ก สร้างโดย python
[2018/01/04] ใช้ h5py เพื่อบันทึกอาเรย์ numpy เป็นไฟล์ hdf5
[2017/12/28] [python] แยกแยะภาพตัวเลขที่เขียนด้วยลายมือด้วยวิธีการ k เฉลี่ย
[2017/12/24] วิธีการ k เฉลี่ยโดยใช้ sklearn
[2017/12/20] [python] การแบ่งกระจุกข้อมูลด้วยวิธีการ k เฉลี่ย
[2017/12/16] ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
[2017/12/15] ความแตกต่างของการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีและไม่มีผู้สอน
[2017/12/11] [python] การคัดเลือกลักษณะเฉพาะโดยวิธีการคัดเลือกย้อนกลับหลังตามลำดับ
[2017/12/07] [python] ใช้ชุดข้อมูลไวน์เป็นตัวอย่างเพื่อเรียนรู้เรื่องการคัดเลือกลักษณะเฉพาะ
[2017/12/02] [python] สร้างข้อมูลกลุ่มรูปจันทร์เสี้ยวเพื่อใช้ทดสอบการเรียนรู้ของเครื่อง
[2017/11/23] [python] แยกภาพตัวเลขที่เขียนด้วยลายมือด้วยต้นไม้ตัดสินใจและป่าสุ่ม
[2017/11/17] การทำป่าสุ่มโดยใช้ sklearn
[2017/11/11] [python] นำต้นไม้ตัดสินใจหลายต้นมารวมกันเป็นป่าสุ่ม
[2017/11/09] แบบจำลองห้องหอพัก 鴻齋 มหาวิทยาลัยชิงหัว สร้างด้วย python
[2017/11/08] การทำต้นไม้ตัดสินใจโดยใช้ sklearn
[2017/11/05] [python] วิเคราะห์จำแนกประเภทข้อมูลด้วยต้นไม้ตัดสินใจ
[2017/11/02] [python] แยกแยะภาพตัวเลขที่เขียนด้วยลายมือด้วยวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว
[2017/10/31] วิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัวโดยใช้ sklearn
[2017/10/28] [python] วิเคราะห์แบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว (KNN)
[2017/10/24] [python] การวิเคราะห์เส้นโค้งการเรียนรู้เพื่อตรวจดูปัญหาการเรียนรู้เกินหรือเรียนรู้ไม่พอ
[2017/10/20] [python] การค้นหาค่าไฮเพอร์พารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วยการตรวจสอบแบบไขว้
[2017/10/18] [python] การตรวจสอบแบบไขว้ k-fold เพื่อสลับเวียนข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝนและตรวจสอบ
[2017/10/16] [python] วาดเส้นกราฟ ROC เพื่อประเมินผลการทำนาย
[2017/10/14] [python] ผลบวกลบจริงปลอม, ความเที่ยงและความระลึกได้, ค่าคะแนน f1
[2017/10/12] [python] การเก็บแบบจำลองที่เรียนรู้เสร็จแล้วไว้ใช้งานทีหลัง
[2017/10/10] วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกด้วย sklearn
[2017/10/06] [python] แบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกที่พร้อมใช้งาน
[2017/10/02] [python] แนวทางต่างๆในการปรับปรุงวิธีการเคลื่อนลงตามความชัน
[2017/09/29] รวมเว็บเนื้อหา python ที่เป็นภาษาไทย
[2017/09/28] [python] การเรกูลาไรซ์เพื่อป้องกันการเรียนรู้เกิน
[2017/09/26] [python] การสร้างเมทริกซ์ความสับสนเพื่อวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของเครื่อง
[2017/09/24] [python] การแยกข้อมูลตรวจสอบกับข้อมูลฝึกเพื่อป้องกันการเรียนรู้เกิน
[2017/09/22] [python] แยกแยะภาพตัวเลขที่เขียนด้วยลายมือด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
[2017/09/20] ชุดข้อมูลตัวเลขที่เขียนด้วยลายมือของ MNIST สำหรับฝึกฝนการเรียนรู้ของเครื่อง
[2017/08/10] เรือพินป่านโจว (tatala) ของชาวต๋าอู้ในไต้หวัน
[2017/05/07] ~ mmdpaimaya ~ ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมใน 1.2
[2017/04/15] [maya] การสร้างวัสดุที่สมจริงโดยใช้ aiStandard ของ arnold
[2017/04/09] [maya] ลองเปลี่ยนมาใช้ maya 2017 และเรนเดอร์ด้วย arnold
[2017/03/24] [maya] การใช้วัสดุ mia เพื่อจำลองวัสดุที่สมจริง
[2017/03/19] [maya python] แก้วไวน์ใส่น้ำ
[2017/03/16] maya python เบื้องต้น บทที่ ๔๑: การทำเบลนด์เชป
[2017/02/23] [python] สร้างแฟร็กทัลอย่างง่าย
[2017/02/21] ~ mmdpaimaya ~ แปลงโมเดล MMD มาใส่ในมายา
[2017/02/20] [maya python] ร่มกระดาษน้ำมันจีน
[2017/02/17] [maya MMD] จิโนะ มายะ เมงุ チノ・マヤ・メグ
[2017/02/07] [maya MMD] การผจญภัยของอควาในเมืองร้าง
[2017/02/02] [python] แปลงอักษรไปมาระหว่างเต็มตัวและครึ่งตัว
[2017/01/30] [maya python] การลบโหนดวัสดุและเท็กซ์เจอร์ที่ไม่ใช้ทิ้งให้หมด
[2017/01/24] แปลงภาษาญี่ปุ่นเป็นโรมาจิด้วย pykakasi
[2017/01/01] สร้างบอตด้วย pyautogui
[2016/12/28] [python] การทำมินิแบตช์ในการเรียนรู้ของเครื่อง
[2016/12/24] [python] จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นสู่ปัญหาการจำแนกประเภท
[2016/12/19] [python] วิเคราะห์การถดถอยพหุนาม
[2016/12/12] [python] วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบหลายตัวแปร
[2016/12/10] [python] วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นด้วยเทคนิคการเคลื่อนลงตามความชัน
[2016/12/07] [python] เอนโทรปีไขว้ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
[2016/12/06] [python] การสร้างฟังก์ชัน softmax
[2016/12/05] [python] วิเคราะห์จำแนกประเภทข้อมูลเป็นหลายกลุ่มด้วยการถดถอยโลจิสติกแบบมัลติโนเมียล (การถดถอยซอฟต์แม็กซ์)
[2016/11/27] [python] การสร้างจำลองข้อมูลเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบการเรียนรู้ของเครื่อง
[2016/11/24] [python] การทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเพื่อการเรียนรู้ของเครื่อง
[2016/11/03] [python] วิเคราะห์จำแนกประเภทข้อมูลเป็นสองกลุ่มด้วยการถดถอยโลจิสติก
[2016/10/23] ปรับเปลี่ยนการแสดงผล pandas ใน jupyter
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๑๗: การจัดการกับข้อมูลสายอักขระ
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๑๖: การแบ่งข้อมูลเป็นช่วงตามค่าตัวเลข
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๑๕: การใช้ฟังก์ชันจัดการกับข้อมูลที่จัดกลุ่มแล้ว
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๑๔: การจัดกลุ่มข้อมูล
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๑๓: การเชื่อมตารางข้อมูล
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๑๒: การรวมข้อมูลเป็นตารางเดียว
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๑๑: การแปลงไปมาระหว่างแถวและคอลัมน์
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๑๐: การกำหนดดัชนีใหม่และการใช้ดัชนีหลายตัว
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๙: การจัดการข้อมูลพร้อมกันทั้งตาราง
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๘: การคำนวณและจัดการข้อมูลตัวเลข
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๗: การจัดเรียงข้อมูล
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๖: การจัดการกับข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๕: การจัดการกับข้อมูลที่ว่าง (NaN)
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๔: การคัดกรองข้อมูล
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๓: การอ่านข้อมูลจากไฟล์และเขียนลงไฟล์
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๒: เริ่มต้นสร้างและใช้งานเดตาเฟรม
[2016/09/25] จัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๑: ซีรีส์
[2016/09/22] การใช้ regular expression (regex) ใน python
[2016/09/13] สร้างวิมานพระอินทร์แบบง่ายๆด้วย maya python
[2016/07/04] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๔๐: การจัดการรูปภาพ
[2016/07/01] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๙: การอ่านและเขียนอาเรย์ลงไฟล์
[2016/06/26] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๘: การใช้วันและเวลาเป็นค่าในกราฟ
[2016/06/26] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๗: การจัดรูปแบบการแสดงผลของขีดบอกค่าบนแกน
[2016/06/25] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๖: การเพิ่มเส้นและรูปร่างต่างๆ
[2016/06/25] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๕: การเพิ่มคำอธิบายลงบนกราฟ
[2016/06/21] การจัดการวันเวลาใน python ด้วย datetime
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๔: อาเรย์ของจำนวนเชิงซ้อน
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๓: การวาดในระบบพิกัดเชิงขั้ว
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๒: อาเรย์แนวทแยง และอาเรย์สามเหลี่ยม
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๑: เส้นกระแส
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๐: ความชันและอนุพันธ์เชิงตัวเลข
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๙: สนามลูกศร
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๘: คอนทัวร์
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๗: การแจกแจงความหนาแน่น
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๖: การปรับแต่งแถบสี
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๕: การปรับแต่งคัลเลอร์แม็ป
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๔: คัลเลอร์แม็ปและแผนภาพไล่สี
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๓: อาเรย์สามมิติ
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๒: ระบายสีพื้นระหว่างเส้นกราฟ
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๑: การเปรียบเทียบอาเรย์
[2016/06/12] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒๐: กราฟไม้ขีดไฟ
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๙: ดัชนีบูลและดัชนีแฟนซี กับการคัดกรองส่วนประกอบในอาเรย์
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๘: แถบความคลาดเคลื่อน
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๗: การคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลภายในอาเรย์
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๖: แผนภาพการกระจาย
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๕: การสุ่ม
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๔: แผนภูมิวงกลม
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๓: ฮิสโทแกรม
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๒: แผนภูมิแท่ง
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๑: การประกอบกราฟเข้าด้วยกัน
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๐: การวาดหลายกราฟในภาพเดียว
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๙: การปรับแต่งแกนกราฟ
[2016/06/11] การเปลี่ยนตัวเลขบอกค่าในกราฟเป็นเลขไทยใน matplotlib
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๘: การใส่ข้อความบนกราฟ
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๗: การปรับแต่งส่วนประกอบของกราฟ
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๖: ทำความเข้าใจกับส่วนประกอบของกราฟ
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๕: การวาดกราฟเบื้องต้น
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๔: การตัดแต่งแก้ไขอาเรย์
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓: การคำนวณของอาเรย์
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๒: การใช้อาเรย์เบื้องต้น
[2016/06/11] numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑: บทนำ
[2016/06/10] การวัดเวลาในการทำงานของโปรแกรมใน python
[2016/06/08] การจัดการกับจำนวนเชิงซ้อนใน python
[2016/06/01] ฝึกภาษา python กับเกม code girl collection
[2016/05/08] ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการสุ่มใน python
[2016/05/01] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๓๖: บทส่งท้าย
[2016/05/01] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๓๕: การทำมอดูลเป็นแพ็กเกจ
[2016/05/01] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๓๔: การสร้างมอดูล
[2016/05/01] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๓๓: เมธอดของคลาสและเมธอดสถิต
[2016/05/01] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๓๒: การตกแต่งคลาสด้วยเดคอเรเตอร์
[2016/04/30] [python] สร้างแอตทริบิวต์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในคลาสด้วย property
[2016/04/29] ฝึกเขียนโปรแกรมกับเกม code girl collection
[2016/04/28] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๓๑: ทำความเข้าใจเดคอเรเตอร์มากยิ่งขึ้น
[2016/04/27] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๓๐: รู้จักกับเดคอเรเตอร์
[2016/04/27] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๒๙: การสร้างฟังก์ชันที่มีความซับซ้อน
[2016/04/27] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๒๘: ฟังก์ชันบางตัวที่เกี่ยวข้องกับอิเทอเรเตอร์
[2016/04/27] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๒๗: การสร้างคลาสของอิเทอเรเตอร์
[2016/04/26] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๒๖: อิเทอเรเตอร์และเจเนอเรเตอร์
[2016/04/04] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๒๕: การจัดการกับข้อยกเว้น
[2016/03/25] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๒๔: เมธอดและแอตทริบิวต์พิเศษของคลาส
[2016/03/24] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๒๓: การรับทอด
[2016/03/24] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๒๒: การสร้างคลาส
[2016/03/19] maya python เบื้องต้น บทที่ ๔๐: การสำเนาวัตถุ
[2016/03/19] maya python เบื้องต้น บทที่ ๓๙: แสงแบบต่างๆ
[2016/03/19] maya python เบื้องต้น บทที่ ๓๘: การจัดแสงและเงา
[2016/03/15] maya python เบื้องต้น บทที่ ๓๗: การทำพื้นผิวนูนเว้า
[2016/03/15] maya python เบื้องต้น บทที่ ๓๖: การทำลายพื้นผิว
[2016/03/14] maya python เบื้องต้น บทที่ ๓๕: การใส่ภาพบนพื้นผิวโพลิกอน
[2016/03/14] maya python เบื้องต้น บทที่ ๓๔: การใส่ภาพบนพื้นผิว NURBS
[2016/03/12] maya python เบื้องต้น บทที่ ๓๓: การสานพื้นผิวขึ้นจากเส้นโค้ง NURBS
[2016/03/11] maya python เบื้องต้น บทที่ ๓๒: การสร้างพื้นผิว NURBS
[2016/03/11] maya python เบื้องต้น บทที่ ๓๑: การสร้างเส้นโค้ง NURBS
[2016/03/11] maya python เบื้องต้น บทที่ ๓๐: ทำความเข้าใจกับโครงสร้างโหนด
[2016/03/11] maya python เบื้องต้น บทที่ ๒๙: การสร้างไอคอนบนเชลฟ์
[2016/03/11] maya python เบื้องต้น บทที่ ๒๘: การใช้ดิกชันนารี
[2016/03/11] maya python เบื้องต้น บทที่ ๒๗: การใส่สี
[2016/03/11] maya python เบื้องต้น บทที่ ๒๖: การสุ่ม
[2016/03/11] maya python เบื้องต้น บทที่ ๒๕: การปรับเส้นขอบโค้งมน
[2016/03/11] maya python เบื้องต้น บทที่ ๒๔: การแปลงรูปโพลิกอนอย่างอิสระด้วยการดันยื่นเข้าออก
[2016/03/11] maya python เบื้องต้น บทที่ ๒๓: การสร้างและเพิ่มโพลิกอนจากจุด
[2016/03/11] maya python เบื้องต้น บทที่ ๒๒: การรวมและแยกโพลิกอน
[2016/03/11] maya python เบื้องต้น บทที่ ๒๑: การวิเคราะห์และคัดกรองส่วนประกอบ
[2016/03/11] maya python เบื้องต้น บทที่ ๒๐: การตัดแต่งส่วนประกอบของโพลิกอน
[2016/03/11] maya python เบื้องต้น บทที่ ๑๙: ความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูก
[2016/03/11] maya python เบื้องต้น บทที่ ๑๘: การรวมกลุ่ม
[2016/03/11] maya python เบื้องต้น บทที่ ๑๗: การปรับขนาดมาตราส่วน
[2016/03/10] maya python เบื้องต้น บทที่ ๑๖: การหมุน
[2016/03/10] maya python เบื้องต้น บทที่ ๑๕: การทำภาพเคลื่อนไหวด้วยเอ็กซ์เพรชชัน
[2016/03/10] maya python เบื้องต้น บทที่ ๑๔: การใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
[2016/03/10] maya python เบื้องต้น บทที่ ๑๓: การทำภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
[2016/03/10] maya python เบื้องต้น บทที่ ๑๒: การทำภาพเคลื่อนไหวด้วยคีย์เฟรม
[2016/03/10] maya python เบื้องต้น บทที่ ๑๑: การทำซ้ำด้วย for
[2016/03/10] maya python เบื้องต้น บทที่ ๑๐: ค่าองค์ประกอบต่างๆ และการปรับแก้ค่า
[2016/03/10] maya python เบื้องต้น บทที่ ๙: ค่าคืนกลับของฟังก์ชันในมายา
[2016/03/10] maya python เบื้องต้น บทที่ ๘: สร้างรูปทรงต่างๆให้หลากหลาย
[2016/03/10] maya python เบื้องต้น บทที่ ๗: การใช้ลิสต์
[2016/03/10] maya python เบื้องต้น บทที่ ๖ : การเลือกวัตถุ และการตั้งชื่อ
[2016/03/10] maya python เบื้องต้น บทที่ ๕ : การสร้างโค้ดให้ทำงานเมื่อเริ่มโปรแกรม
[2016/03/10] maya python เบื้องต้น บทที่ ๔: การทำซ้ำและตั้งเงื่อนไข
[2016/03/10] maya python เบื้องต้น บทที่ ๓: การจัดวางวัตถุ
[2016/03/10] maya python เบื้องต้น บทที่ ๒: การสร้างรูปทรงพื้นฐาน
[2016/03/10] maya python เบื้องต้น บทที่ ๑: บทนำ
[2016/03/06] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๒๑: คำสั่งพิเศษบางตัวที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน
[2016/03/06] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๒๐: ฟังก์ชันเวียนเกิด
[2016/03/06] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๑๙: การสร้างฟังก์ชัน
[2016/03/05] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๑๘: การเขียนข้อมูลลงไฟล์
[2016/03/05] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๑๗: การอ่านข้อมูลจากไฟล์
[2016/03/05] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๑๖: ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
[2016/03/05] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๑๕: การเรียกใช้มอดูล
[2016/03/05] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๑๔: ดิกชันนารี
[2016/03/05] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๑๓: เซ็ต
[2016/03/05] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๑๒: การจัดการกับลิสต์
[2016/03/05] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๑๑: การจัดการกับสายอักขระ
[2016/03/05] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๑๐: การแสดงผลตัวอักษร
[2016/03/05] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๙: การทำซ้ำด้วย for
[2016/03/05] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๘: ข้อมูลชนิดลำดับ
[2016/03/04] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๗: การทำซ้ำด้วย while
[2016/03/04] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๖: ความเป็นจริงเท็จและการตั้งเงื่อนไข
[2016/03/03] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๕: นิพจน์และการคำนวณ
[2016/03/03] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๔: พื้นฐานเรื่องฟังก์ชัน
[2016/03/03] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๓: ตัวแปรและชนิดของข้อมูล
[2016/03/03] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๒: การติดตั้งโปรแกรม และไวยากรณ์เบื้องต้น
[2016/03/03] ภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๑: รู้จักกับภาษาไพธอน
[2016/03/01] แก้ปัญหาหอคอยฮานอยด้วย python
[2016/02/29] เรียนรู้การทำงานของระบบเน็ตเวิร์กผ่านตัวละครโมเอะ
[2016/01/16] ลง numpy, scipy และชุดคำสั่งเสริมต่างๆใน maya สำหรับ mac และ windows
[2015/12/19] unicode และ ASCII ใน python 2.x และ 3.x
[2015/12/18] range และ xrange ใน python 2.x และ 3.x
[2015/12/17] ความแตกต่างระหว่าง python 2.x และ 3.x

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文