φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasการใช้ f-string เพื่อจัดรูปแบบสายอักขระใน python
เขียนเมื่อ 2019/07/14 01:25
แก้ไขล่าสุด 2024/02/22 10:42
 

แต่เดิมทีเวลาที่ต้องการจัดรูปแบบการแสดงผลของสายอักขระในไพธอนจะใช้รูปแบบการเขียนโดยใช้ % ดังที่ได้เขียนไปใน https://phyblas.hinaboshi.com/tsuchinoko10

รูปแบบการเขียนแบบนี้มีที่มาจากในภาษาซี และถูกใช้อย่างกว้างขวาง สามารถใช้ในภาษารูบีและ php ได้ด้วย

แต่ว่าในไพธอนรุ่น 3.6 เป็นต้นมามีอีกวิธีที่ถูกเพิ่มเข้ามา ซึ่งช่วยให้สะดวกในการเขียน และทำให้เขียนสั้นลงกว่าเดิม วิธีการนั้นเรียกว่า f-string

ในบทความนี้จะพูดถึงวิธีใช้ f-stringการใช้งานเบื้องต้น

การใช้ f-string ทำได้โดยเติม f เปิดไว้ที่ด้านหน้าเครื่องหมายคำพูด แล้วใช้ {} ล้อมส่วนที่ต้องการแทรกค่าลงไป
khong = 'ผัก'
rakha = 100
print(f'ฉันไปตลาดซื้อ{khong} จ่ายไป {rakha} บาท')

ได้
ฉันไปตลาดซื้อผัก จ่ายไป 100 บาท

จะเห็นว่าการใช้นั้นง่ายดาย แค่แทรก {ชื่อตัวแปร} ลงไป

หากวิธีเดิมที่เขียนเป็น % ก็จะเป็นแบบนี้
print('ฉันไปตลาดซื้อ%s จ่ายไป %d บาท'%(khong,rakha))

หรือถ้าใช้การบวกต่อสายอักขระก็จะเป็นแบบนี้
print('ฉันไปตลาดซื้อ'+khong+' จ่ายไป '+str(rakha)+' บาท')

หากเทียบกันแล้ว f-string เขียนสั้นที่สุด

ขอแค่เติม f ไว้ข้างหน้า จะใช้กับเครื่องหมายคำพูดแบบซ้อนสามก็ได้
chue = 'โคอิซึมิ'
ayu = 15
ahan = 'ราเมง'
s = f'''ฉันชื่อ{chue}
อายุ {ayu} ปี
ชอบกิน{ahan}ที่สุด'''
print(s)
ได้
ฉันชื่อโคอิซึมิ
อายุ 15 ปี
ชอบกินราเมงที่สุด

ค่าที่ใส่ใน {} นั้นที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแปรเดี่ยวๆก็ได้ อาจใส่ค่าไปโดยตรง หรือใส่ฟังก์ชันคำนวณก็ยังได้
import math
print(f'180 องศาเท่ากับ {math.radians(180)} เรเดียน') # ได้ 180 องศาเท่ากับ 3.141592653589793 เรเดียน
print(f'{19} คูณ {18} เท่ากับ {19*18}') # ได้ 19 คูณ 18 เท่ากับ 342
print(f'อนันต์{math.inf}') # ได้ อนันต์inf

สิ่งที่อยู่ข้างใน {} จะมีการคำนวนหรือการทำงานของฟังก์ชันเหมือนกับเวลาที่อยู่ข้างนอก

แต่ว่าหากต้องการพิมพ์อักษร { หรือ } ในขณะที่ใช้ f-string ไปด้วยนั้น จะต้องเขียน {{ แทน { และเขียน }} แทน } ไม่เช่นนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดได้

p = 'พลังคลื่นเต่า'
print(f'{p} {') # ได้ SyntaxError: f-string: expecting '}'
print(f'{p} {{') # ได้ พลังคลื่นเต่า {
print(f'{p} {{{{{{{{') # ได้ พลังคลื่นเต่า {{{{การเพิ่มความยาวให้จำนวนช่องยาวตามที่กำหนด

หากเติม : แล้วตามด้วยตัวเลขจะเป็นการกำหนดความยาวต่ำสุดของสายอักขระที่ต้องการ โดยมีการเติมช่องว่างมาเสริมให้ยาวเท่ากับที่กำหนด แต่ถ้าเลขที่ใส่ต่ำกว่าความยาวเดิมก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ถ้าหากเป็นข้อมูลตัวเลขจะถูกจัดชิดขวา ถ้าเป็นชนิดสายอักขระจะถูกจัดชิดซ้าย
print(f'=={"สาย":10}==') # ได้ ==สาย    ==
print(f'=={21121:10}==') # ได้ ==   21121==
print(f'=={1.911:8}==') # ได้ ==  1.911==
print(f'=={1.911:3}==') # ได้ ==1.911==

หากไม่ต้องการชิดตามนั้น สามารถกำหนดการจัดตำแหน่งในการเติมช่องว่างได้ตามที่ต้องการ โดยใส่ ^ หรือ < หรือ >
- < จัดชิดซ้าย
- ^ จัดไว้ตรงกลาง
- > จัดชิดขวา

เพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขจะจัดชิดขวาอยู่แล้ว จึงไม่ต้องเติม > ก็ได้ ส่วนสายอักขระจะถูกจัดชิดซ้ายอยู่แล้ว จึงไม่ต้องเติม < ก็ได้ ผลก็ไม่ต่างกัน

ตัวอย่าง
print(f'm{112:<7}x') # ได้ m112  x
print(f'm{112:^7}x') # ได้ m 112 x
print(f'm{112:>7}x') # ได้ m  112x
print(f'm{1112:^7}x') # ได้ m 1112 x

หากใส่อักษรหรือเครื่องหมายอะไรไว้ทางซ้ายของ < ^ > ก็จะหมายถึงว่าให้เติมด้วยอักษรตัวนั้น แทนที่จะเป็นช่องว่างธรรมดา
print(f'~{"ปาด":#^9}~') # ได้ ~###ปาด###~
print(f'~{"ปวด":ฯ<9}~') # ได้ ~ปวดฯฯฯฯฯฯ~
print(f'~{"ปอด":)>9}~') # ได้ ~))))))ปอด~


การเติมเลข 0 ให้ตัวเลข

สำหรับจำนวนตัวเลข หากต้องการเติมเลข 0 ไปทางขวาตามจำนวนที่กำหนดก็ทำได้โดยเขียน :0 ต่อด้วยจำนวนตัวอักษรรวมทั้งหมดขั้นต่ำที่ต้องการ สามารถใช้ <^> เพื่อกำหนดตำแหน่งของ 0 ที่จะเติมได้
print(f'${26:05}$') # ได้ $00026$
print(f'${26:^05}$') # ได้ $02600$
print(f'${26:<05}$') # ได้ $26000$
print(f'${2.6:<05}$') # ได้ $2.600$

ที่จริงแล้วหากใช้วิธีในหัวข้อที่แล้วโดยใส่เลข 0 ไปข้างหน้าก็ได้ผลแบบเดียวกัน
print(f'${27:0>5}$') # ได้ $00027$
print(f'${27:0^5}$') # ได้ $02700$
print(f'${27:0<5}$') # ได้ $27000$

เพียงแต่วิธีการเติม 0 หน้าตัวเลขจำนวนโดยตรงนี้ใช้กับสายอักขระไม่ได้ ถ้าใช้จะเกิดข้อผิดพลาด
print(f'${"หะ":05}$') # ได้ ValueError: '=' alignment not allowed in string format specifier
print(f'${"หะ":0>5}$') # ได้ $000หะ$การใส่เครื่องหมายบวกให้ค่าบวก

ปกติแล้วตัวเลขที่เป็นลบจะมีเครื่องหมาย - นำหน้า แต่ที่เป็น 0 หรือค่าบวกกลับไม่มีเครื่องหมาย + นำหน้า

เราสามารถกำหนดให้มีการเติมเครื่องหมายบวกนำหน้าเมื่อค่าเป็นบวกได้ โดยเติม :+ ต่อจากตัวเลข

พอทำแบบนี้ค่าบวกก็จะมีเครื่องหมาย + นำหน้า แต่ค่าที่เป็นลบก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
print(f'{10:+}') # ได้ +10
print(f'{-10:+}') # ได้ -10

หรือถ้าหากต้องการให้เป็นการเพิ่มช่องว่างแทนที่จะเป็นเครื่องหมายบวก ก็ทำได้โดยใส่ : แล้วตามด้วยช่องว่าง
print(f'a{10: }') # ได้ a 10
print(f'a{-10: }') # ได้ a-10

การทำแบบนี้มีประโยชน์ตรงที่ทำให้จำนวนอักษรของค่าบวกและลบเท่าเทียมกัน

หากต้องการทั้งเติม + ไปด้วยแล้วเติม 0 ไปด้วยก็ให้เติม + ก่อน แล้วค่อยเขียนส่วนกำหนดจำนวน 0 ต่อ
print(f'{17:+08}') # ได้ +0000017


การจัดการเลขทศนิยม

หากเติม :f ต่อท้ายจำนวนตัวเลข จะเป็นการแสดงผลในรูปของจำนวนจริงที่มีทศนิยม ๖ ตำแหน่ง
print(f'{20:f}') # ได้ 20.000000

ถ้าอยากกำหนดเลขหลังจุดทศนิยมตามที่ต้องการให้ใส่ :.จำนวนทศนิยมf
print(f'{20:.2f}') # ได้ 20.00
print(f'{3.4567:.2f}') # ได้ 3.46

สามารถกำหนดการเติมเลข 0 ไปด้วยในเวลาเดียวกันโดยเติมตัวเลือกนี้แทรกระหว่าง : และ .
print(f'{3.4567:09.2f}') # ได้ 000003.46

สามารถใช้ F พิมพ์ใหญ่แทน f ได้ ผลก็เหมือนกัน แต่ข้อแตกต่างจะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่เจอค่า inf หรือ nan จะถูกพิมพ์ด้วยพิมพ์ใหญ่แทนพิมพ์เล็ก
import math
print(f'{math.inf:09f}') # ได้ 000000inf
print(f'{math.inf:09F}') # ได้ 000000INF
print(f'{math.nan:09f}') # ได้ 000000nan
print(f'{math.nan:09F}') # ได้ 000000NAN


การแสดงผลเลขทศนิยมในรูปคูณ 10 ยกกำลัง

ตัวเลขที่มีค่ามากหลายล้านหรือน้อยแค่หนึ่งส่วนล้านปกติแล้วก็อาจแสดงในรูปของ E จะง่ายกว่า เช่น 1100000 เป็น 1.1

วิธีการคล้ายกับการแสดงเลขทศนิยมธรรมดา แต่เปลี่ยจาก f เป็น e แต่ถ้าต้องการให้เป็น E พิมพ์ใหญ่ก็ใช้ E
print(f'{0.001234:.2e}') # ได้ 1.23e-03
print(f'{0.001234:011.2e}') # ได้ 0001.23e-03
print(f'{0.001234:011.2E}') # ได้ 0001.23E-03

ถ้าใช้ g หรือ G รูปแบบแสดงผลจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติว่าจะแสดงในรูปทศนิยมธรรมดาหรือในรูปคูณ 10 ยกกำลัง ขึ้นกับค่า
print(f'{1230000:g}') # ได้ 1.23e+06
print(f'{123000:g}') # ได้ 123000
print(f'{12.3:g}') # ได้12.3
print(f'{0.000123:g}') # ได้ 0.000123
print(f'{0.0000123:g}') # ได้ 1.23e-05
print(f'{0.00000123:G}') # ได้ 1.23E-06


การแสดงผลจำนวนเป็นร้อยละ

ถ้าเขียนต่อจากตัวเลขด้วย :% ค่าที่ได้จะคูณ 100 แล้วมีคำว่า % ต่อท้าย
print(f'{0.99:%}') # ได้ 99.000000%

ปกติจะมาพร้อมกับเลขทศนิยม ๖ ตำแหน่ง แต่สามารถเติม . เพื่อระบุตำแหน่งเลขทศนิยมที่ต้องการได้เช่นเดียวกับ f หรือ e
print(f'{0.98:.3%}') # ได้ 98.000%
print(f'{0.97:09.2%}') # ได้ 00097.00%


เลขฐาน 2 ฐาน 8 ฐาน 16

ถ้าเติม :b จะเป็นการแปลงค่าเป็นเลขฐาน 2 ถ้าเติม :o จะแปลงเป็นฐาน 8 ถ้าเติม :x หรือ :X จะแปลงเป็นเลขฐาน 16

ข้อแตกต่างประหว่าว x กับ X ก็คือเวลาที่แทนตัวเลข 10 ถึง 15 ถ้าเป็น x จะใช้พิมพ์เล็ก a~f ถ้า X จะใช้พิมพ์ใหญ่ A~F

ตัวอย่าง
print(f'{11:@>10b}') # ได้ @@@@@@1011
print(f'{99:!>11o}') # ได้ !!!!!!!!143
print(f'{254:$<5x}') # ได้ fe$$$
print(f'{254:$^5X}') # ได้ $FE$$

หากเติม # ไปด้านหน้า b หรือ o หรือ x จะแสดง 0b หรือ 0o หรือ 0x เข้ามาด้านหน้า
print(f'{115:#b}') # ได้ 0b1110011
print(f'{777:#07o}') # ได้ 0o01411
print(f'{2241:#08x}') # ได้ 0x0008c1
print(f'~{2243:#8X}') # ได้ ~  0X8C3


การใส่ , หรือ _ แทรกระหว่างตัวเลข

เวลาเขียนตัวเลขยาวๆ บางครั้งเพื่อความเข้าใจง่ายบางคนก็ชอบใช้ , หรือ _ มากั้นทีละ ๓ ตัว

สามารถทำให้เป็นแบบนั้นได้โดยเติม :, หรือ :_

ตัวอย่าง
print(f'{1000000.0:,}') # ได้ 1,000,000.0
print(f'{123456789:_}') # ได้ 123_456_789.0

แต่ว่ารูปแบบนี้ใช้ได้แค่กับ , และ _ เท่านั้น หากจะใช้ตัวอื่นก็ต้องแทนที่เข้าไปเอง เช่นทำแบบนี้
print(f'{10000000000:,}'.replace(',','`')) # ได้ 10`000`000`000ใช้กับ datetime

f-string ยังสะดวกเวลาที่ใช้กับข้อมูลวันเวลา datetime ด้วย

รายละเอียดเรื่อง datetime อ่านได้ใน https://phyblas.hinaboshi.com/20160621

ในออบเจ็กต์ datetime จะมีเมธอด strptime เอาไว้แสดงผลวันเวลาตามรูปแบบที่กำหนด

หากใช้ f-string สามารถเขียนรูปแบบการแสดงผล datetime ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเรียกใช้ strptime เอง

ตัวอย่าง
wanwela = datetime.datetime(2019,7,14,1,25,19)
print(f'{wanwela:เวลา %H:%M:%S วันที่ %d เดือน %0m ปี %Y}') # ได้ เวลา 01:25:19 วันที่ 14 เดือน 07 ปี 2019

ความหมายของพวก %S %m %Y ฯลฯ มีเขียนไว้แล้วในบทความเรื่อง datetimeสรุปส่งท้าย

จะเห็นว่าข้อดีของวิธีนี้คือมีความสามารถมากกว่าแบบเดิมที่ใช้ % และยังเขียนสั้นลงด้วย

เพียงแต่ว่าการทำงานโดยรวมอาจจะช้ากว่าเล็กน้อย รายละเอียดเรื่องนี้ได้เคยศึกษาเปรียบเทียบแล้วเขียนไว้ใน https://phyblas.hinaboshi.com/20190713

อีกทั้งเนื่องจากเพิ่งใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชัน 3.6 ทำให้หากต้องการเขียนโปรแกรมที่รองรับรุ่นเก่าได้ก็จะยังไม่ควรใช้ f-string อยู่ดี ดังนั้นกว่า f-string จะเป็นที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไปได้คงต้องใช้เวลา


อ้างอิง


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文