φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasmongol

บทความชุดนี้เป็นการสรุปรวบรวมความรู้ภาษามองโกลที่ได้ทำการเรียนรู้มาด้วยตัวเอง โดยจะเริ่มตั้งแต่เรื่องตัวอักษรและการออกเสียง และอธิบายไวยากรณ์ไปเรื่อยๆทีละขั้น

สำหรับภาพรวมของภาษามองโกลอ่านได้ที่บทความ >> ทำความรู้จักกับภาษามองโกลภาษามองโกลเบื้องต้น


บทที่ ๑: เริ่มต้นกันที่เรื่องการอ่านออกเสียง
※ а э и о у ү ө я е ё ю ы б п м ф д т н р л г к х ж ч ш з ц с в й
บทที่ ๒: สรุปตัวอักษรซีริลลิกและว่าด้วยเรื่องอักษรมองโกล
※ монгол ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
บทที่ ๓: ประโยคที่สร้างจากการแค่เอาคำนามมาวางต่อกัน

บทที่ ๔: กระบวนการกลมกลืนเสียงสระและเรื่องของสระกลุ่มหน้ากลางหลัง
※ | эүө | и | аоу |
บทที่ ๕: ประโยคคำถามแบบให้ตอบว่าใช่หรือไม่
※ уу үү юу юү тийм тиймээ үгүй
บทที่ ๖: การผันและใช้กริยารูปปัจจุบันอนาคต
※ -х -на -нэ -но -нө
บทที่ ๗: การใช้คำคุณศัพท์ขยายคำนาม

บทที่ ๘: คำสรรพนามแทนผู้พูดผู้ฟังและสรรพนามชี้เฉพาะ
※ би бид та чи энэ тэр
บทที่ ๙: การผันและใช้คำนามรูปกรรมตรง
※ -ийг -ыг
บทที่ ๑๐: การทำเป็นประโยคปฏิเสธ
※ биш -гүй
บทที่ ๑๑: การผันและใช้คำนามรูปเจ้าของ
※ -ий -ы -ийн -ын
บทที่ ๑๒: การผันและใช้คำกริยารูปอดีต
※ -сан -сэн -сон -сөн -лаа -лээ -лоо -лөө -жээ -чээ -в
บทที่ ๑๓: จำนวนตัวเลข
※ нэг хоёр гурав дөрөв тав зургаа долоо найм ес арав зуу мянга сая
บทที่ ๑๔: คำสรรพนามแสดงคำถาม
※ бе ве аль ямар хэд хичнээн хэр хэдий юу хэн хэзээ хаана хэрхэн яах
บทที่ ๑๕: การผันและใช้คำนามรูปเป้าหมาย
※ -д -т
บทที่ ๑๖: การผันและใช้คำกริยารูปกำลังทำ
※ байна байсан байлаа байжээ байв
บทที่ ๑๗: ประโยคปฏิเสธในรูปอดีต
※ -аагүй -ээгүй -оогүй -өөгүй -сангүй -сэнгүй -сонгүй -сөнгүй
บทที่ ๑๘: คำวางหลังคำนามรูปประธาน
※ гаруй шахам орчим болтол хүртэл гэхэд бүр ёсоор мэт
บทที่ ๑๙: การผันและใช้คำนามรูปที่มา
※ -аас -өөс -ээс -оос
บทที่ ๒๐: การผันและใช้คำกริยารูปทำเป็นปกติ
※ -даг -дэг -дог -дөг
บทที่ ๒๑: คำวางหลังคำนามรูปเจ้าของ
※ тулд хувьд эсрэг хооронд чинээ турш дагуу хажуу дотор гадаа цаана урд өмнө ард хойно
บทที่ ๒๒: การผันและใช้คำนามรูปวิธีการ
※ -аар -өөр -ээр -оор
บทที่ ๒๓: การผันและใช้คำกริยารูปขยายคำนาม
※ -х -сан -сэн -сон -сөн -даг -дэг -дог -дөг -аа -ээ -оо -өө
บทที่ ๒๔: การสร้างคำที่แสดงจำนวนหลาย
※ -ууд -үүд -ид нар
บทที่ ๒๕: การผันและใช้คำนามรูปร่วมกัน
※ -тай -той -тэй
บทที่ ๒๖: คำวางหลังคำนามที่ผันเป็นรูปต่างๆ
※ ойр бусад өөр нааш цааш хол хойш болж зэрэг адил
บทที่ ๒๗: การเติมหางคำนามที่อาจผันแล้วต่ออีกเพื่อให้เป็นรูปทำกับตัว
※ -аа -өө -оо -өө
บทที่ ๒๘: การบอกว่าชอบหรือไม่ชอบ
※ дуртай дургүй
บทที่ ๒๙: การผันและใช้คำกริยารูปทำเสร็จแล้ว
※ -сан -сэн -сон -сөн байна байсан байжээ байлаа
บทที่ ๓๐: การผันและใช้คำนามรูปทิศทาง
※ руу рүү луу лүү
บทที่ ๓๑: หางเติมใส่รูปเจ้าของเพื่อแสดงว่าเป็นของของใคร
※ минийх манайх таных танайх тэднийх хэнийх
บทที่ ๓๒: การผันและใช้คำกริยารูปทำต่อจากกันไป
※ -ч -ж -аад -ээд -оод -өөд бөгөөд -хгүйгээр -лгүй
บทที่ ๓๓: การพูดถึงคำนามพร้อมกันหลายตัวไปด้วยกัน
※ болон ба
บทที่ ๓๔: ความสอดคล้องระหว่างกริยากับรูปผันของคำนาม

บทที่ ๓๕: การสร้างประโยคความซ้อน

บทที่ ๓๖: การใช้สรรพนามแสดงคำถามในเชิงบอกเล่าหรือปฏิเสธ
※ ч
บทที่ ๓๗: การผันและใช้กริยารูปทำซ้ำๆติดต่อกัน
※ -саар -сээр -соор -сөөр -аад -ээд -оод -өөд
บทที่ ๓๘: การบอกว่าอยากทำหรือทำได้หรือควรทำ
※ -маар -мээр -моор -мөөр -хуйц -хүйц -ууштай -үүштэй
บทที่ ๓๙: คำช่วยวางหลังเพื่อบอกว่ามีความเกี่ยวพันหรือเป็นของกัน
※ минь маань чинь тань нь
บทที่ ๔๐: ประโยคคำสั่งหรือเรียกร้อง
※ -дээ -аач -ээч -ооч -өөч -арай -эрэй -орой -гтун -гтүн өгөөрэй өгөөч
บทที่ ๔๑: ประโยคขอร้องหรือเร่งเร้า
※ -на_уу -нэ_үү -но_уу -нө_үү өгөх_үү за_юу мэдэв_үү
บทที่ ๔๒: ประโยคสั่งห้ามหรืออนุญาต
※ битгий бүү болохгүй хориглоно болно
บทที่ ๔๓: การสร้างคำที่มีความหมายว่าผู้ทำหรืออุปกรณ์ทำอะไร
※ -гч
บทที่ ๔๔: การบอกว่ามีอยู่หรือขาดอะไรไป
※ -тай -тэй -той -гүй байна алга бий байхгүй
บทที่ ๔๕: เมื่อคำคุณศัพท์ถูกใช้เป็นคำนาม

บทที่ ๔๖: การบอกลำดับตัวเลข
※ -дугаар -дүгээр -р
บทที่ ๔๗: การบอกวันเวลา
※ жил он сар хоног өдөр цаг минут секунд хагас
บทที่ ๔๘: การยกคำพูดอ้างอิง
※ гэж
บทที่ ๔๙: ประโยคอุทาน
※ ямар яасан юм_бэ юм_байна
บทที่ ๕๐: สกรรมกริยาและการทำอกรรมกริยาให้เป็นรูปให้กระทำ
※ -уулах -үүлэх -лгах -лгэх -лгох -лгөх -гах -гэх -гох -гөх -аах -ээх -оох -өөх
บทที่ ๕๑: การทำสกรรมกริยาให้เป็นรูปให้กระทำ

บทที่ ๕๒: คำกริยารูปถูกกระทำ
※ -гдах -гдэх -гдох -гдөхเนื้อหาที่เขียนในนี้ทั้งหมดเรียบเรียงมาจากหนังสือและเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
東京外国語大学言語モジュール モンゴル語
ニューエクスプレスプラス モンゴル語 橋本勝
モンゴル語のしくみ 温品廉三

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文