φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasภาษามองโกลเบื้องต้น บทที่ ๒๑: คำวางหลังคำนามรูปเจ้าของ
เขียนเมื่อ 2022/03/12 19:11
แก้ไขล่าสุด 2022/09/04 21:30
ต่อจาก บทที่ ๒๐

หลังจากที่ใน บทที่ ๑๘ ได้พูดถึงพวกคำที่ใช้วางหลังคำนามส่วนหนึ่งไปแล้ว บทนี้จะมาพูดถึงต่ออีกส่วน

สำหรับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของพวกคำที่ต้องตามหลังคำนามที่ผันเป็นรูปเจ้าของคำวางหลังบอกวัตถุประสงค์

тулдทลด์ = เพื่อ
төлөөโทโล = เพื่อ, แทน

ตัวอย่าง

юуны тулд хийхโยนี ทลด์ ฮีฮ์
= ทำเพื่ออะไร
эх орны төлөө ажиллахเอ ฮอร์นี โทโล อาจิลลาฮ์
= ทำงานเพื่อแผ่นดินแม่
эцгийн төлөө ирэхเอ็ชกีน โทโล อิเรฮ์
= มาแทนพ่อ
эхเอฮ์ = แม่, แผ่นดินแม่ эцэгเอเช็ก = พ่อคำวางหลังบอกเรื่องที่เกี่ยวข้อง

хувьдโฮวด์ = สำหรับ, เกี่ยวกับ
тухайโทไฮ = เกี่ยวกับ
талаарทาลาร์ = เกี่ยวกับ

ตัวอย่าง

миний хувьд сайн байхมินี โฮวด์ ไซม์ ไบฮ์
= ดีสำหรับฉัน
монголын тухай ярихม็องกอลีน โทไฮ ยาริฮ์
= พูดคุยเกี่ยวกับมองโกล
монголын тухай номม็องกอลีน โทไฮ น็อม
= หนังสือเกี่ยวกับมองโกล
шашны талаар судлахชัชนี ทาลาร์ ซดลาฮ์
= สำรวจวิจัยเรื่องศาสนา
үнэอุน = ราคา шашинชาชิง = ศาสนา судлахซดลาฮ์ = สำรวจ, ศึกษาวิจัย


คำวางหลังบอกคู่ต่อสู้

эсрэгเอ็สเร็ก = เพื่อรับมือกับ

ตัวอย่าง

дайны эсрэг тэмцэхไดนี เอ็สเร็ก เท็มเชฮ์
= สู้เพื่อต่อต้านสงคราม
дайнไดง์ = สงคราม тэмцэхเท็มเชฮ์ = ต่อสู้
шавжийн эсрэг цацахเชาจี เน็สเร็ก ชาชาฮ์
= กระจายเพื่อจัดการกับแมลง
шавжเชาจ์ = แมลง цацахชาชาฮ์ = กระจาย
хувьсгалын эсрэг этгээдโฮวสกาลี เน็สเร็ก เอ็ทเกด
= กลุ่มต่อต้านการปฏิวัติ
хувьсгалโฮวสกัล = การปฏิวัติ этгээдเอ็ทเกด = กลุ่ม
нянгийн эсрэг эмนยังกี เน็สเร เก็ม
= ยาต้านเชื้อ
нянนยัง = เชื้อแบคทีเรีย эмเอ็ม = ยาคำวางหลังบอกตำแหน่งระหว่างหรือพอๆกัน

хоорондฮอร็อนด์ = ระหว่าง
чинээชิเน = เท่าๆกับ

ตัวอย่าง

уулын хооронд оршихโอลีง ฮอร็อน ดอร์ชิฮ์
= วางตัวอยู่ระหว่างภูเขา
хоёр орны хооронд байгуулахฮอยอ รอร์นี ฮอร็อนด์ ไบโกลาฮ์
= ตั้งขึ้นมาระหว่างสองประเทศ
оршихออร์ชิฮ์ = ตั้งอยู่, อาศัยอยู่, มีอยู่ байгуулахไบโกลาฮ์ = ตั้งขึ้นมา
толгойн чинээ том байхท็อลกอยน์ ชิเน ท็อม ไบฮ์
= ใหญ่พอๆกับหัวคำวางหลังบอกช่วงระดับขอบเขต

туршโทร์ช = ตลอดช่วง (เวลาหรือตำแหน่ง)

ตัวอย่าง

зуны турш амарахโซนี โทร์ ชามาราฮ์
= หยุดตลอดฤดูร้อน
замын турш тавихซามีน โทร์ช ทาวิฮ์
= วางไปตามถนน
зунซง = ฤดูร้อน замซัม = ถนนคำวางหลังบอกแนวที่ไปตาม

дагууดาโก = ยึดตาม, ไปตาม
дэргэдเดร์เก็ด = ข้างๆ, ตามแนว, ภายใน

ตัวอย่าง

дүрмийн дагуу шийдэхดุร์มีน ดาโก ชีเดฮ์
= ตัดสินไปตามกฎเกณฑ์
намын дэргэд байгуулахนามีน เดร์เก็ด ไบโกลาฮ์
= ก่อตั้งขึ้นในสังกัดพรรค
дүрэмดุร์ม = กฎเกณฑ์ шийдэхชีเดฮ์ = ตัดสิน намนัม = พรรค
байрны дэргэд зогсохไบร์นี เดร์เก็ด ซ็อกซอฮ์
= จอดอยู่ข้างๆตึก
замын дагуу явахซามีน ดาโก ยาวาฮ์
= มุ่งหน้าไปตามถนนคำวางหลังบอกว่าอยู่ข้างๆหรือไปด้วยกัน

хажууฮาโจ = ข้างๆ
хажуугаарฮาโจการ์ = ข้างๆ, ไปพร้อมกับ

ตัวอย่าง

хаалганы хажууд тавихฮาลก์นี ฮาโจด ทาวิฮ์
= วางข้างๆประตู
замын хажуугаар алхахซามีง ฮาโจกา รัลฮาฮ์
= เดินไปตามข้างถนน
хаалгаฮาลก์ = ประตู алхахอัลฮาฮ์ = เดิน
ажлын хажуугаар сурахอัจลีง ฮาโจการ์ โซราฮ์
= เรียนไปพร้อมกับทำงาน
ажилอาจิล = งาน сурахโซราฮ์ = เรียนคำวางหลังที่ลงหรือขึ้นไปตาม

урууโอโร = ลงไปตาม
өөдโอด = ขึ้นไปตาม

ตัวอย่าง

уулын уруу гүйхโอลี โนโร กุยฮ์
= วิ่งลงไปตามภูเขา
газрын уруу урсахกัซรี โนโร โอร์ซาฮ์
= ไหลลงไปตามพื้น
гүйхกุยฮ์ = วิ่ง урсахโอร์ซาฮ์ = ไหล
уулын өөд гарахโอลี โนด การาฮ์
= ปีนขึ้นไปตามภูเขา
газрын өөд мөлхөхกัซรี โนด มลโฮฮ์
= คลานขึ้นไปตามพื้น
гарахการาฮ์ = ปีน мөлхөхมลโฮฮ์ = คลานคำวางหลังบอกสถานที่หรือขอบเขตบริเวณภายในหรือด้านนอก

доторดอทอร์ = ภายใน (ระยะเวลาหรือตำแหน่ง)
гадааกาดา = ภายนอก
дундดนด์ = ระหว่าง, ในหมู่
цаанаชาน = ฝั่งตรงข้าม

ตัวอย่าง

анги дотор архидахอังก์ ดอทอ ราร์ฮิดาฮ์
= ดื่มเหล้าในห้องเรียน
усан дотор бүжиглэхโอซัน ดอทอร์ บุจิกเลฮ์
= เต้นในน้ำ
архидахอาร์ฮิดาฮ์ = ดื่มเหล้า бүжиглэхบุจิกเลฮ์ = เต้น
хилийн дотор шилжихฮิลีน ดอทอร์ ชิลจิฮ์
= บุกรุกเข้าไปในเขตแดน
хилฮิล = เขตแดน шилжихชิลจิฮ์ = บุกรุก
байрны гадаа дуулахไบร์นี กาดา โดลาฮ์
= ร้องเพลงนอกตึก
нуурын дунд буухโนรีน ดนด์ โบฮ์
= ตั้งแคมป์ระหว่างทะเลสาบ
хүүхдийн дунд хуваахฮูฮ์ดีน ดนด์ โฮวาฮ์
= แบ่งกันในหมู่ด็กๆ
дуулахโดลาฮ์ = ร้องเพลง нуурโนร์ = ทะเลสาบ
буухโบฮ์ = ตั้งแคมป์ хуваахโฮวาฮ์ = แบ่งกัน
уулын цаана байхโอลีน ชาน ไบฮ์
= อยู่ฝั่งตรงข้ามภูเขาคำวางหลังบอกเวลาหรือตำแหน่งหน้าหรือหลัง

наанаนาน = ข้างหน้า (เวลาหรือตำแหน่ง)
дарааดารา = หลังจาก

ตัวอย่าง

нуурын наана буухโนรีน นาน โบฮ์
= ตั้งแคมป์หน้าทะเลสาบ
их хурлын наана амжуулахอิฮ์ โฮร์ลีน นาน อัมโจลาฮ์
= ทันเวลาก่อนการประชุมใหญ่
хоолны дараа уулзахฮอลนี ดารา โอลซาฮ์
= พบกันหลังอาหาร
хуралโฮรัล = การประชุม уулзахโอลซาฮ์ = เจอกัน
гурван жилийн дараа болохโกร์วัน จิลีน ดารา ดอลอฮ์
= จัดขึ้นในอีกสามปีให้หลังคำวางหลังบอกเวลาหรือตำแหน่งด้านหน้าหรือทิศใต้

ในภาษามองโกลนั้น คำว่า "ทิศใต้" กับ "ด้านหน้า" คือคำเดียวกัน ในขณะที่ "ทิศเหนือ" กับ "ด้านหน้า" ก็ใช้คำเดียวกันด้วย

คำว่า урдโอร์ด นั้นจะมีความหมายแค่เชิงตำแหน่ง ทิศใต้หรือด้านหน้า ส่วน өмнөอมน์ อาจใช้กับเวลา "ก่อนหน้า" ได้ด้วย

урдโอร์ด = ทางใต้, ด้านหน้า
өмнөอมน์ = ทางใต้, ด้านหน้า, ก่อนจะ

ตัวอย่าง

хурлын өмнө уулзахโฮร์ลี นม โนลซาฮ์
= พบกันก่อนประชุม
гурван жилийн өмнө болохโกร์วัน จิลี นมน์ บอลอฮ์
= จัดขึ้นเมื่อสามปีก่อน
эмнэлгийн урд байрлахเอ็มเน็ลกี โนร์ด ไบร์ลาฮ์
эмнэлгийн өмнө байрлахเอ็มเน็ลกี นมน์ ไบร์ลาฮ์
= อยู่ทิศใต้ของโรงพยาบาล
машины урд зогсохมัชนี โอร์ด ซ็อกซอฮ์
машины өмнө зогсохมัชนี อมน์ ซ็อกซอฮ์
= หยุดยืนอยู่หน้ารถ
бидний өмнө байхบิดนี อมน์ ไบฮ์
= อยู่ตรงหน้าพวกเราคำวางหลังบอกตำแหน่งหน้าหลังหรือทิศเหนือ

คำที่มีความหมายว่า "ทิศเหนือ" กับ "ด้านหลัง" คือคำเดียวกัน มีอยู่ ๒ คำคือ ардอาร์ด กับ хойноฮอยน์ ใช้ได้กับ ๒ ความหมายนี้ทั้งคู่

ардอาร์ด = ทางเหนือ, ด้านหลัง
хойноฮอยน์ = ทางเหนือ, ด้านหลัง

ตัวอย่าง

сургуулийн ард барихโซร์โกลี นาร์ด บาริฮ์
сургуулийн хойно барихโซร์โกลีง ฮอยน์ บาริฮ์
= สร้างที่ทิศเหนือของโรงเรียน
багшийн ард суухบักชี นาร์ด โซฮ์
багшийн хойно суухบักชีง ฮอยน์ โซฮ์
= นั่งข้างหลังครูอ่านต่อ บทที่ ๒๒


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ภาษาศาสตร์ >> เรียนภาษา
-- ภาษาศาสตร์ >> ภาษามองโกล

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文