φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasภาษามองโกลเบื้องต้น บทที่ ๑๗: ประโยคปฏิเสธในรูปอดีต
เขียนเมื่อ 2022/03/12 18:10
แก้ไขล่าสุด 2022/03/24 21:13
ต่อจาก บทที่ ๑๖

ในบทที่ ๑๐ ได้พูดถึงการทำประโยคปฏิเสธไปแล้ว ส่วนในบทที่ ๑๒ พูดถึงรูปอดีตไป ส่วนบทนี้จะพูดถึงการพูดรูปอดีตของประโยคปฏิเสธเมื่อต้องการพูดปฏิเสธเรื่องในอดีต

ในภาษามองโกล เวลาพูดถึงเรื่องในอดีต ประโยคปฏิเสธจะค่อนข้างต่างไปจากประโยคบอกเล่า จึงต้องแยกมาพูดถึงเป็นพิเศษ

กริยารูปอดีตของประโยคบอกเล่านั้นมี ๔ แบบ แต่สำหรับรูปปฏิเสธจะมีเพียง ๒ แบบ ซึ่งแบ่งค่อนข้างต่างกันไป นั่นคือ

аагүй
ээгүй
оогүй
өөгүй
ใช้ปฏิเสธเรื่องในอดีตทั่วไปแบบเป็นกลาง
сангүй
сэнгүй
сонгүй
сөнгүй
ใช้พูดถึงว่าเรื่องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆ

ต่อไปจะเรียกสั้นๆว่ารูป аагүй กับ รูป сангүй

ตัวอย่างเช่น

ноднин цас ороогүй น็อดนิน ชา ซอรอกุย .
ปีที่แล้วหิมะไม่ตก
тэр ирсэнгүй เทร์ อิร์เซ็งกุย .
เขาไม่ได้มา (คาดว่าจะมา แต่กลับไม่มา)
өчигдөр бороо орсонгүй โอชิกโดร์ บอรอ ออร์ซ็องกุย .
เมื่อวานฝนไม่ตก (คาดว่าจะตก แต่ก็ไม่ตก)ประโยคคำถามปฏิเสธ

การผันรูป сангүй นั้นก็แค่ผันรูป сан (บทที่ ๑๒) แล้วเติม гүй ต่อเข้าไป จึงอาจจะไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมเป็นพิเศษ แต่สำหรับรูป аагүй นั้นมีความต่างจากรูปที่เคยผันมา ดังนั้นในที่นี้จะมาฝึกผันกันสักหน่อย

โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นคำกริยาที่พยางค์สุดท้ายเป็นสระเสียงสั้น ก็ให้ทำการลากสระนั้นไปเป็นเสียงยาวแล้วเติม гүй

  รูปพจนานุกรม รูป аагүй
จำ санах ซานาฮ์ санаагүй
ทำตาม дагах ดากาฮ์ дагаагүй
เข้า орох ออรอฮ์ ороогуй
กิน идэх อิเดฮ์ идээгүй
เจ็บ өвдөх โอวโดฮ์ өвдөөгүй

คำที่สระท้ายเป็น я ให้ต่อด้วย агүй หรือถ้า ё ก็ต่อด้วย огүй

  รูปพจนานุกรม รูป аагүй
ทิ้ง хаях ฮายาฮ์ хаяагүй
เย็บ оёх ออยอฮ์ оёогүй

คำกริยาที่พยางค์สุดท้ายเป็นสระเสียงยาวให้เติม г เพิ่มเข้าไปด้วย

  รูปพจนานุกรม รูป аагүй
ถาม асуух อาโซฮ์ асуугаагүй
ห่อ ороох ออรอฮ์ ороогоогүй

ถ้าเป็นคำที่ลงท้ายด้วย их จะเติม агүй หรือ огүй ต่อท้าย โดย и ก็ยังเก็บไว้ แต่จริงๆแล้ว и จะไม่ได้ออกเสียง แม้จะเขียน иагүй และ иогүй ก็จะอ่านเป็น "อากุย" (หรือ "แอกุย") และ "ออกุย"

  รูปพจนานุกรม รูป аагүй
วาง тавих ทาวิฮ์ тавиагүй ทาวากุย
แทนที่ солих ซอลิฮ์ солиогүй ซอลอกุย
เชิญ урих อิริฮ์ уриагүй โอรากุยประโยคคำถามปฏิเสธ

รูปประโยคคำถามปฏิเสธสามารถสร้างได้โดยเติม юү? ต่อเข้าไปจากรูปปฏิเสธ เช่น

та яваагүй юү ทา ยาวากุย ยู ?
คุณไม่ได้ไปหรือ?
автобус ирсэнгүй юү เอาโทบส ฮิร์เซ็งกุย ยู ?
รถเมล์ไม่มาหรือ? (หวังว่าจะมาแต่ก็ไม่มา)
өчигдөр бороо орсонгүй юү โอชิกโดร์ ดอรอ ออร์ซ็องกุย ยู ?
เมื่อวานฝนไม่ได้ตกหรือ? (คาดว่าจะตกแต่ก็ไม่ตก)รูปอดีตของประโยคปฏิเสธของ {ก} เป็น {ข}

ประโยค {ก} เป็น {ข} นั้นรูปปฏิเสธปกติจะเติม биш ต่อท้าย ถ้าเป็นรูปอดีตจะใช้ байх รูปปฏิเสธทำได้โดยใช้ биш แล้วตามด้วย байх ในรูปอดีต ในทำนองเดียวกันกับประโยคที่ใช้คำกริยาทั่วไป เช่น

дээр үед тэр цагдаа биш байлаа เด รุอีด เทร์ ชักดา บิช ไบลา .
เมื่อก่อนเขายังไม่ใช่ตำรวจ
өчигдөр тийм хүйтэн биш байлаа โอชิกโดร์ ทีม ฮุยเท็ม บิช ไบลา .
เมื่อวานอากาศไม่ได้หนาวขนาดนั้น
цагдааชักดา = ตำรวจ

นอกจากนี้แล้ว อาจไม่ใช้ биш แต่ให้ทำ байх เป็นรูปอดีตปฏิเสธก็ได้เช่นกัน

тэр үед тэр инженер биш байлаа เทร์ รุอีต เทร์ อินเจเนร์ บิช ไบลา .
หรือ
тэр үед тэр инженер байгаагүй เทร์ รุอีด เทร์ อินเจเนร์ ไบกากุย .
ตอนนั้นเขายังไม่ใช่วิศวกร
инженерอินเจเนร์ = วิศวกรรูปปฏิเสธของกริยารูปกำลังดำเนินอยู่

รูป аагүй ถ้าใช้กับ байна จะเป็นการบอกถึงเรื่องไม่ได้กำลังทำอยู่หรือยังไม่ได้ทำ

ถ้าใช้กับ байсан จะบอกถึงว่าในอดีตตอนนั้นที่พูดถึงอยู่ไม่ได้กำลังทำหรือยังไม่ได้ทำ

-аагүй байна ตอนนี้ไม่ได้กำลังทำอยู่
ตอนนี้ยังไม่ได้ทำ
ยังไม่ได้ทำเลยตั้งแต่เมื่อครู่
-аагүй байсан ตอนนั้นไม่ได้กำลังทำอยู่
ตอนนั้นยังไม่ได้ทำ
ยังไม่ได้ทำเลยจนถึงตอนนั้น

เช่น

одоо уншаагүй байна ออดออ อนชากุย ไบน์ .
= ตอนนี้ไม่ได้กำลังอ่านอยู่
өчигдөр уншаагүй байсан โอชิกโดร์ อนชากุย ไบซัง .
= เมื่อวานไม่ได้กำลังอ่านอยู่
би яг одооบี ยา กอดอ хичээл хийгээгүй байна ฮิเชล ฮีเกกุย ไบน์ .
= ขณะนี้ฉันไม่ได้กำลังเรียนอยู่
яг одооยา กอดอ = ในขณะนี้ хичээлฮิเชล = บทเรียนอ่านต่อ บทที่ ๑๘


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ภาษาศาสตร์ >> เรียนภาษา
-- ภาษาศาสตร์ >> ภาษามองโกล

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文