φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasการทำป่าสุ่มโดยใช้ sklearn
เขียนเมื่อ 2017/11/17 10:10
ตอนที่แล้วแนะนำวิธีการสร้างป่าสุ่มอย่างง่ายไป https://phyblas.hinaboshi.com/20171111

คราวนี้จะใช้ sklearn สร้างบ้าง

ป่าสุ่มเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแบบอ็องซ็องบล์ (ensemble) จึงอยู่ในมอดูลย่อย sklearn.ensemble

วิธีการใช้ก็ทำนองเดียวกับต้นไม้ตัดสินใจ อาร์กิวเมนต์ต่างๆสำหรับปรุงแต่งต้นไม้ก็สามารถใส่ในป่าสุ่มได้เช่นกัน

รายละเอียดที่สามารถปรับได้มีมากมาย แต่ในที่นี้จะพูดถึงแค่ส่วนหนึ่ง รายละเอียดอื่นๆก็ดูได้ใน http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html

ตัวอย่างการใช้ ลองสร้างข้อมูลที่เป็นกระจุกก้อน ๕ กลุ่ม แล้วแบ่งด้วยป่าสุ่ม
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import datasets
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier as Rafo

np.random.seed(2)
X,z = datasets.make_blobs(n_samples=100,n_features=2,centers=5)

rafo = Rafo()
rafo.fit(X,z)

# สร้างเตรียมฟังก์ชันสำหรับวาดภาพแสดงผล
def plottassimo(X,z,mx,my,mz):
    plt.figure().gca(aspect=1,xlim=[mx.min(),mx.max()],ylim=[my.min(),my.max()])
    plt.scatter(X[:,0],X[:,1],alpha=0.6,c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow')
    plt.contourf(mx,my,mz,alpha=0.4,cmap='rainbow',zorder=0)
    plt.show()

nmesh = 200
mx,my = np.meshgrid(np.linspace(X[:,0].min(),X[:,0].max(),nmesh),np.linspace(X[:,1].min(),X[:,1].max(),nmesh))
mX = np.stack([mx.ravel(),my.ravel()],1)
mz = rafo.predict(mX).reshape(nmesh,nmesh)
plottassimo(X,z,mx,my,mz)จำนวนต้นไม้ปรับได้ที่คีย์เวิร์ด n_estimators ค่าตั้งต้นคือ 10 ในที่นี้ไม่ได้ใส่จึงมี 10 ต้น

สามารถดูต้นไม้แต่ละต้นที่อยู่ด้านในป่าสุ่มได้โดยดูที่แอตทริบิวต์ .estimators_
print(len(rafo.estimators_))
print(rafo.estimators_[0])

ได้
10
DecisionTreeClassifier(class_weight=None, criterion='gini', max_depth=None,
            max_features='auto', max_leaf_nodes=None,
            min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,
            min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
            min_weight_fraction_leaf=0.0, presort=False,
            random_state=388557017, splitter='best')

ลองเอาต้นไม้สัก ๒ ต้นจากในนั้นมาใช้ทำนายดู
mz = rafo.estimators_[0].predict(mX).reshape(nmesh,nmesh)
plottassimo(X,z,mx,my,mz)
mz = rafo.estimators_[7].predict(mX).reshape(nmesh,nmesh)
plottassimo(X,z,mx,my,mz)

ก็จะเห็นว่าแต่ละต้นมีการแบ่งเขตต่างกันออกไป แต่รวมแล้วก็จะให้ผลสรุปรวมเป็นผลของป่าสุ่ม
ป่าสุ่มมีเมธอด predict_proba ซึ่งจะคำนวณความน่าจะเป็นโดยดูจากว่ามีต้นไม้ตัดสินใจกี่ต้นในนั้นโหวตให้

ลองสร้างข้อมูลที่มี ๒ กลุ่มก้อนขึ้นมาแล้วพิจารณาความน่าจะเป็นของแต่ละกลุ่ม โดยดูที่จำนวนต้นไม้ค่าต่างๆกัน
np.random.seed(3)
X,z = datasets.make_blobs(n_samples=100,n_features=2,centers=2,cluster_std=2.2)
rafo = Rafo(n_estimators=15)
rafo.fit(X,z)
nmesh = 200
mx,my = np.meshgrid(np.linspace(X[:,0].min(),X[:,0].max(),nmesh),np.linspace(X[:,1].min(),X[:,1].max(),nmesh))
mX = np.stack([mx.ravel(),my.ravel()],1)
mz = rafo.predict_proba(mX)[:,1].reshape(nmesh,nmesh)
plt.figure()
plt.gca(aspect=1,xlim=[mx.min(),mx.max()],ylim=[my.min(),my.max()])
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],alpha=0.6,c=z,edgecolor='k',cmap='RdYlGn')
plt.contourf(mx,my,mz,100,alpha=1,cmap='RdYlGn',zorder=0)
plt.colorbar(pad=0.01)
plt.show()


ลองเทียบผลของ predict ธรรมดากับ predict_proba ที่จำนวนต้นไม้ต่างๆกัน
n = [2,5,20]
plt.figure(figsize=[6,8])
for i in range(3):
  rafo = Rafo(n_estimators=n[i])
  rafo.fit(X,z)
  for j in [0,1]:
    if(j):
      mz = rafo.predict_proba(mX)[:,1].reshape(nmesh,nmesh)
    else:
      mz = rafo.predict(mX).reshape(nmesh,nmesh)
    plt.subplot(321+i*2+j,aspect=1,xlim=[mx.min(),mx.max()],ylim=[my.min(),my.max()])
    plt.scatter(X[:,0],X[:,1],10,alpha=0.6,c=z,edgecolor='k',cmap='RdYlGn')
    plt.contourf(mx,my,mz,100,alpha=1,cmap='RdYlGn',zorder=0)
plt.show()จะเห็นว่าจำนวนต้นไม้ยิ่งมาก ใน predict_proba ยิ่งแบ่งละเอียดพอใช้ sklearn แบบนี้แล้วทั้งต้นไม้ตัดสินใจและป่าสุ่มก็ใช้ได้อย่างสะดวกง่ายดายขึ้นมาก


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> sklearn

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
python
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- pytorch
maya
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
เรียนภาษาจีน
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกวางตุ้ง
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกลาง
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
บันทึกการเที่ยวสวีเดน 1-12 พ.ค. 2014
แนะนำองค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)
เล่าประสบการณ์ค่ายอบรมวิชาการทางดาราศาสตร์โดยโซวเคนได 10 - 16 พ.ย. 2013
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
บันทึกการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิต - ทุกอย่างเริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติคันไซ
หลักการเขียนคำทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ทำไมถึงอยากมาเรียนต่อนอก
เหตุผลอะไรที่ต้องใช้ภาษาวิบัติ?

บทความแต่ละเดือน

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2018年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2017年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2016年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2015年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文