φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasโครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๘: การเรียนรู้ของเพอร์เซปตรอนหลายชั้น
เขียนเมื่อ 2018/08/26 23:27
แก้ไขล่าสุด 2022/07/10 21:10
>> ต่อจาก บทที่ ๗ในบทนี้จะสร้างเพอร์เซปตรอนสองชั้นเพื่อแก้ปัญหาการจำแนกประเภทการคำนวณ

พิจารณาปัญหาการจำแนกประเภทหลายกลุ่มโดยใช้เพอร์เซปตรอนสองชั้นโดยมีฟังก์ชันกระตุ้นระหว่างชั้นเป็นฟังก์ชันซิกมอยด์ (ที่จริง ReLU นิยมใช้มากกว่า แต่เพื่อความง่ายในที่นี้จะใช้ซิกมอยด์ ถ้าเข้าใจหลักการแล้วจะเปลี่ยนมาใช้ ReLU แทนก็ทำได้ทันที)

หลักการคิดก็จะใช้การแพร่ย้อนกลับเพื่อคำนวณหาอนุพันธ์ แล้วสุดท้ายก็ใช้การเคลื่อนลงตามความชันเพื่อปรับพารามิเตอร์ เช่นเดียวกับในบทก่อนๆ

เริ่มจากเขียนกราฟคำนวณโดย
..(8.1)

หาอนุพันธ์ได้
..(8.2)

แทนลงกราฟคำนวณได้แบบนี้พารามิเตอร์ที่ต้องปรับมีทั้งหมด ๔ ตัว
..(8.3)

ส่วนค่าน้ำหนักตั้งต้นในที่นี้จะกำหนดแบบสุ่ม เพราะในเพอร์เซปตรอนสองชั้นขึ้นไปปกติแล้วค่าน้ำหนักตั้งต้นจะกำหนดเป็น 0 หมดไม่ได้ เหตุผลจะกล่าวถึงโดยละเอียดอีกทีในบทที่ ๑๓ ส่วนค่าไบแอสยังคงกำหนดเป็น 0โปรแกรม

คราวนี้ลองยกตัวอย่างเป็นข้อมูล ๔ กลุ่มที่ไม่อาจจำแนกโดยเชิงเส้นได้แบบนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(4)
r = np.hstack([np.random.normal(0.8,0.25,100),
        np.random.normal(2,0.3,100),
        np.random.normal(3.6,0.4,100),
        np.random.uniform(0.2,4.5,100)])
t = np.hstack([np.random.uniform(0,np.pi,300),
        np.random.uniform(-np.pi,0,100)])
X = np.array([r*np.cos(t),r*np.sin(t)]).T
z = np.arange(4).repeat(100)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],50,c=z,alpha=0.7,edgecolor='g',cmap='plasma')
plt.show()สร้างคลาสขึ้นมาแล้วใช้จำแนกกลุ่ม
def sigmoid(x):
  return 1/(1+np.exp(-x))

def softmax(x):
  exp_x = np.exp(x.T-x.max(1))
  return (exp_x/exp_x.sum(0)).T

def ha_1h(z,n):
  return (z[:,None]==range(n)).astype(int)

def ha_entropy(z,h):
  return -(np.log(h[z==1]+1e-10)).mean()

class Prasat2chan:
  def __init__(self,m,eta):
    self.m = m
    self.eta = eta
  
  def rianru(self,X,z,n_thamsam):
    self.kiklum = int(z.max()+1)
    Z = ha_1h(z,self.kiklum)
    self.w1 = np.random.normal(0,1,[X.shape[1],self.m])
    self.b1 = np.zeros(self.m)
    self.w2 = np.random.normal(0,1,[self.m,self.kiklum])
    self.b2 = np.zeros(self.kiklum)
    self.entropy = []
    self.khanaen = []
    for o in range(n_thamsam):
      a1 = self.ha_a1(X)
      h1 = sigmoid(a1)
      a2 = self.ha_a2(h1)
      h2 = softmax(a2)
      J = ha_entropy(Z,h2)
      ga2 = (h2-Z)/len(Z)
      gh1 = np.dot(ga2,self.w2.T)
      ga1 = gh1*h1*(1-h1)
      self.w2 -= self.eta*np.dot(h1.T,ga2)
      self.b2 -= self.eta*ga2.sum(0)
      self.w1 -= self.eta*np.dot(X.T,ga1)
      self.b1 -= self.eta*ga1.sum(0)
      self.entropy.append(J)
      khanaen = ((a2).argmax(1)==z).mean()
      self.khanaen.append(khanaen)
      if(o%100==99):
        print(u'ผ่านไป %d รอบ คะแนน %.3f'%(o+1,khanaen))
  
  def thamnai(self,X):
    a1 = self.ha_a1(X)
    h1 = sigmoid(a1)
    a2 = self.ha_a2(h1)
    h2 = softmax(a2)
    return h2.argmax(1)
    
  def ha_a1(self,X):
    return np.dot(X,self.w1) + self.b1
  
  def ha_a2(self,X):
    return np.dot(X,self.w2) + self.b2

prasat = Prasat2chan(m=10,eta=0.5)
prasat.rianru(X,z,n_thamsam=2000)

mm = X.max()*1.05
mx,my = np.meshgrid(np.linspace(-mm,mm,200),np.linspace(-mm,mm,200))
mX = np.array([mx.ravel(),my.ravel()]).T
mz = prasat.thamnai(mX).reshape(200,-1)
plt.axes(aspect=1,xlim=(-mm,mm),ylim=(-mm,mm))
plt.contourf(mx,my,mz,cmap='plasma',alpha=0.1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],50,c=z,alpha=0.7,edgecolor='g',cmap='plasma')
plt.show()
สามารถแบ่งออกมาได้อย่างสวยงาม

จำนวนเซลล์ประสาทในชั้นตรงกลางตั้งไว้ให้สามารถปรับได้ตามที่ต้องการ อาจลองปรับดูแล้วเทียบผลลัพธ์ได้

โดยทั่วไปแล้วจำนวนเซลล์ในชั้นซ่อนเป็นอะไรที่ไม่ตายตัว ยากจะอธิบาย หากให้เยอะๆไว้ก็คิดอะไรได้ซับซ้อนขึ้น แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการเรียนรู้เกินจากการที่มิติเยอะเกินไป จึงไม่ใช่ว่ายิ่งเพิ่มก็ยิ่งดีต่อมาลองใช้กับข้อมูลรูปร่างแบบเดียวกับที่ใช้ในบทที่ ๖ (โหลด >> https://phyblas.hinaboshi.com/triamhai/ruprang-raisi-25x25x1000x5.rar)
from glob import glob
n = 1000
X = np.array([plt.imread(x) for x in sorted(glob('ruprang-raisi-25x25x1000x5/*/*.png'))])
X = X.reshape(-1,25*25)
z = np.arange(5).repeat(n)

prasat = Prasat2chan(m=50,eta=0.25)
prasat.rianru(X,z,n_thamsam=12000)

plt.subplot(211,xticks=[])
plt.plot(prasat.entropy,'#77aa77')
plt.ylabel(u'เอนโทรปี',family='Tahoma')
plt.subplot(212)
plt.plot(prasat.khanaen,'#77aa77')
plt.ylabel(u'คะแนน',family='Tahoma')
plt.xlabel(u'จำนวนรอบ',family='Tahoma')
print(prasat.khanaen[-1])
plt.show()

โค้ดจะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะข้อมูลเยอะ ที่จริงแล้วสามารถทำให้เร็วขึ้นได้โดยใช้การเคลื่อนลงตามความชันแบบปรับปรุงใหม่ (บทที่ ๑๒) และมินิแบตช์ (บทที่ ๑๕) แต่ตอนนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงจึงทำแบบนี้ไปก่อน

จะเห็นว่าถ้าเข้าใจหลักการแล้วจะโครงจ่ายสองชั้นหรือหลายชั้นขึ้นไปอีกก็ไม่ยาก รูปแบบการคำนวณก็ซ้ำเดิม ต่อไปเรื่อยๆ

แต่ว่าเขียนอะไรคล้ายเดิมซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ดูยืดยาว ในเมื่อเรารู้ว่าโครงสร้างของโครงข่ายแบ่งเป็นชั้นๆแน่นอน แล้วแต่ละชั้นก็มีการคำนวณที่แน่นอนแบบนี้ ถ้างั้นก็สร้างเป็นชั้นๆแล้วค่อยเอามาประกอบน่าจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

ในเฟรมเวิร์กโครงข่ายประสาทเทียมเช่น pytorch หรือ keras ล้วนใช้วิธีการนิยามคลาสของชั้นต่างๆไว้แล้วเวลาใช้ก็นำมาประกอบ

ดังนั้นในบทต่อไปจะแนะนำวิธีการสร้างโครงสร้างเป็นชั้นๆ>> อ่านต่อ บทที่ ๙


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์ >> โครงข่ายประสาทเทียม
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文