φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasโครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๑๒: ออปทิไมเซอร์
เขียนเมื่อ 2018/08/26 23:31
แก้ไขล่าสุด 2022/07/10 21:09
>> ต่อจาก บทที่ ๑๑ในบทที่ผ่านๆมาทั้งหมดใช้วิธีการเคลื่อนลงตามความชัน (梯度下降法, gradient descent) ในการปรับค่าพารามิเตอร์

แต่ว่าแค่เคลื่อนลงตามความชันเฉยๆแบบธรรมดานั้นยังไม่ดีพอ จึงได้มีคนคิดวิธีต่างๆในการทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าจะมีการคำนวณที่ซับซ้อนขึ้นสักหน่อย

วิธีการในการปรับปรุงการเคลื่อนลงตามความชันแบบดั้งเดิมนั้นมีอยู่หลายแบบ เช่น
- โมเมนตัม
- AdaGrad
- AdaDelta
- RMSprop
- Adam

เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เขียนแนะนำไปในหน้านี้ https://phyblas.hinaboshi.com/20171002

ดังนั้นเพื่อไม่ให้ซ้ำ ในนี้จะไม่อธิบายโดยละเอียด ก่อนอื่นให้ไปอ่านในนั้น

สำหรับตอนนี้จะพูดถึงแค่วิธีการนำวิธีการเหล่านั้นมาใช้ในโครงข่ายประสาทเทียม

ทำได้โดยสร้างคลาสของวิธีการแต่ละชนิดขึ้นมา

ก่อนอื่นให้ไปเอาคลาสของตัวแปรและชั้นต่างๆที่ใช้ในบทที่ ๑๑ เพื่อความสะดวกจึงได้รวมไว้แล้วที่ unagi.py

อาจโหลดทั้งไฟล์มาแล้วเรียกใช้ในฐานะมอดูลได้เลย
from unagi import Affin,Sigmoid,Relu,Softmax_entropy,Sigmoid_entropy,ha_1h

จากนั้นเราจะสร้างคลาสของตัวปรับพารามิเตอร์แต่ละชนิดขึ้น
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

class Sgd:
  def __init__(self,param,eta=0.01):
    self.param = param
    self.eta = eta

  def __call__(self):
    for p in self.param:
      p.kha -= self.eta*p.g
      p.g = 0

class Mmtsgd:
  def __init__(self,param,eta=0.01,mmt=0.9):
    self.param = param
    self.eta = eta
    self.mmt = mmt
    self.d = [0]*len(param)

  def __call__(self):
    for i,p in enumerate(self.param):
      self.d[i] = self.mmt*self.d[i]-self.eta*p.g
      p.kha += self.d[i]
      p.g = 0

class Nag:
  def __init__(self,param,eta=0.01,mmt=0.9):
    self.param = param
    self.eta = eta
    self.mmt = mmt
    self.d = [0]*len(param)
    self.g0 = np.nan

  def __call__(self):
    if(self.g0 is np.nan):
      self.g0 = [p.g for p in self.param]
    for i,p in enumerate(self.param):
      self.d[i] = self.mmt*self.d[i]-self.eta*(p.g+self.mmt*(p.g-self.g0[i]))
      self.g0[i] = p.g
      p.kha += self.d[i]
      p.g = 0

class Adagrad:
  def __init__(self,param,eta=0.01):
    self.param = param
    self.eta = eta
    self.G = [1e-7]*len(param)

  def __call__(self):
    for i,p in enumerate(self.param):
      self.G[i] += p.g**2
      p.kha += -self.eta*p.g/np.sqrt(self.G[i])
      p.g = 0

class Adadelta:
  def __init__(self,param,eta=0.01,rho=0.95):
    self.param = param
    self.eta = eta
    self.rho = rho
    self.G = [1e-7]*len(param)

  def __call__(self):
    for i,p in enumerate(self.param):
      self.G[i] = self.rho*self.G[i]+(1-self.rho)*p.g**2
      p.kha += -self.eta*p.g/np.sqrt(self.G[i])
      p.g = 0

class Adam:
  def __init__(self,param,eta=0.001,beta1=0.9,beta2=0.999):
    self.param = param
    self.eta = eta
    self.beta1 = beta1
    self.beta2 = beta2
    n = len(param)
    self.m = [0]*n
    self.v = [1e-7]*n
    self.t = 1

  def __call__(self):
    for i,p in enumerate(self.param):
      self.m[i] = self.beta1*self.m[i]+(1-self.beta1)*p.g
      self.v[i] = self.beta2*self.v[i]+(1-self.beta2)*p.g**2
      p.kha += -self.eta*np.sqrt(1-self.beta2**self.t)/(1-self.beta1**self.t)*self.m[i]/np.sqrt(self.v[i])
      self.t += 1
      p.g = 0

คลาสตัวปรับพารามิเตอร์พวกนี้มักถูกเรียว่า ออปทิไมเซอร์ (optimizer) แปลว่าตัวสำหรับปรับอะไรให้ออกมาดีที่สุด

ออปทิไมเซอร์จะเก็บบันทึกไว้ว่าพารามิเตอร์ตัวไหนบ้างที่ต้องการจะปรับค่า จากนั้นเวลาที่ถูกเรียกใช้ก็จะทำการปรับค่าของพารามิเตอร์เหล่านั้นตามค่าอนุพันธ์ที่ถูกคำนวณไว้หลังการแพร่ย้อนกลับ

ถ้าใช้ Sgd ก็จะเหมือนกับในบทที่ผ่านๆมา คือแค่เอาอัตราเรียนรู้ eta มาคูณกับอนุพันธ์

แต่ถ้าใช้ตัวอื่นๆจะมีการคำนวณที่ซับซ้อนขึ้นไปซึ่งช่วยให้ผลออกมาดีขึ้น รายละเอียดลองดูที่ส่วนนิยามคลาสแต่ละตัวได้

ในจำนวนนี้ Adam มีคนแนะนำให้ใช้มากที่สุด หากไม่ได้มีเหตุผลที่จะเลือกอันไหนเป็นพิเศษส่วนใหญ่จะเลือก Adam ไว้ก่อนตัวอย่างการสร้างคลาสที่นำมาใช้
class Prasat:
  def __init__(self,m,sigma=1,eta=0.1,kratun='relu',opt='adam'):
    self.m = m
    self.chan = []
    for i in range(len(m)-1):
      self.chan.append(Affin(m[i],m[i+1],sigma))
      if(i<len(m)-2):
        if(kratun=='relu'):
          self.chan.append(Relu())
        else:
          self.chan.append(Sigmoid())
    self.chan.append(Softmax_entropy())
    opt = {'adam':Adam,'adagrad':Adagrad,
        'adadelta':Adadelta,'mmtsgd':Mmtsgd,
        'sgd':Sgd,'nag':Nag}[opt]
    self.opt = opt(self.param(),eta=eta)
  
  def rianru(self,X,z,n_thamsam):
    Z = ha_1h(z,self.m[-1])
    for i in range(n_thamsam):
      entropy = self.ha_entropy(X,Z)
      entropy.phraeyon()
      self.opt()
  
  def ha_entropy(self,X,Z):
    for c in self.chan[:-1]:
      X = c(X)
    return self.chan[-1](X,Z)
  
  def param(self):
    p = []
    for c in self.chan:
      if(hasattr(c,'param')):
        p.extend(c.param)
    return p
  
  def thamnai(self,X):
    for c in self.chan[:-1]:
      X = c(X)
    return X.kha.argmax(1)


ในที่นี้ในคลาสได้สร้างเมธอด .param() เอาไว้ใช้ค้นเอาพารามิเตอร์จากทุกชั้นที่มี จากนั้นก็ส่งพารามิเตอร์นี้ให้ออปติไมเซอร์

จากนั้นตอนท้ายสุดของแต่ละรอบหลังจากที่คำนวณไปข้างหน้าและแพร่ย้อนกลับแล้วก็เรียกใช้ออปติไมเซอร์ เท่านี้ค่าพารามิเตอร์ก็จะถูกปรับ

ต่อไปก็ลองเอามาใช้ ขอยกข้อมูล ๔ กลุ่มที่กระจายตัวแบบนี้
np.random.seed(12)
t = np.linspace(0,360,200)
r = np.random.normal(1,0.2,200)
x = r*np.cos(np.radians(t))
y = r*np.sin(np.radians(t))
z = (t>180)*1
x += z
y += z/3.
z += (r>1)*2
X = np.array([x,y]).T
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],50,c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow')
plt.show()


ลองสร้างเป็นโครงข่ายสัก ๓ ชั้น ใช้ ReLU เป็นฟังก์ชันกระตุ้น ส่วนออปทิไมเซอร์ก็เลือก Adam
prasat = Prasat(m=[2,70,70,4],eta=0.1)
prasat.rianru(X,z,n_thamsam=1000)
mx,my = np.meshgrid(np.linspace(X[:,0].min(),X[:,0].max(),200),np.linspace(X[:,1].min(),X[:,1].max(),200))
mX = np.array([mx.ravel(),my.ravel()]).T
mz = prasat.thamnai(mX).reshape(200,-1)
plt.axes(aspect=1,xlim=(X[:,0].min(),X[:,0].max()),ylim=(X[:,1].min(),X[:,1].max()))
plt.contourf(mx,my,mz,cmap='rainbow',alpha=0.2)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],50,c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow')
plt.show()

ต่อมาลองยกอีกตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบการเรียนรู้ของออปติไมเซอร์แบบต่างๆ คราวนี้ลองไม่สร้างเป็นคลาส พิจารณาปัญหาจำแนกสองกลุ่มรูปเสี้ยวพระจันทร์อย่างง่ายๆดู
t = np.linspace(0,360,100)
r = np.random.normal(1,0.2,100)
x = r*np.cos(np.radians(t))
y = r*np.sin(np.radians(t))
z = np.array([0,1]).repeat(50)
x += z
y += z/2.
X = np.array([x,y]).T
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='cool')

plt.figure(figsize=[6,10])
ax1 = plt.subplot(211,xticks=[])
ax1.set_title(u'เอนโทรปี',family='Tahoma')
ax2 = plt.subplot(212)
ax2.set_title(u'คะแนน',family='Tahoma')
for Opt in [Sgd,Mmtsgd,Nag,Adagrad,Adadelta,Adam]:
  chan = [Affin(2,60,1),Sigmoid(),Affin(60,1,1),Sigmoid_entropy()]
  opt = Opt(chan[0].param+chan[2].param,eta=0.02)
  lis_entropy = []
  lis_khanaen = []
  for i in range(200):
    X_ = X
    for c in chan[:-1]:
      X_ = c(X_)
    lis_khanaen.append(((X_.kha.ravel()>0)==z).mean())
    entropy = chan[-1](X_,z)
    lis_entropy.append(entropy.kha)
    entropy.phraeyon()
    opt()
  si = np.random.random(3)
  ax1.plot(lis_entropy,color=si)
  ax2.plot(lis_khanaen,color=si)
plt.legend(['SGD','Momentum','NAG','AdaGrad','AdaDelta','Adam'],ncol=2)
plt.tight_layout()
plt.show()เทียบแล้วแต่ละวิธีมีสภาพความคืบหน้าต่างกันไป แต่โดยรวมแล้ว SGD ธรรมดาจะดูด้อยที่สุดอนึ่ง ออปทิไมเซอร์ที่สร้างในบทนี้เขียนให้ทำการลบค่าอนุพันธ์ให้เป็น 0 ทันทีที่ทำการปรับค่าแล้ว

แต่เวลาใช้งานจริงอย่างใน pytorch จะไม่ทำแบบนั้น แต่จะมีเมธอดชื่อ .zero_grad() ซึ่งเราต้องเขียนสั่งทุกครั้งหลังคำนวณเสร็จแต่ละที

ที่ทำแบบนั้นเพราะในบางกรณีเราอาจยังต้องเก็บค่าอนุพันธ์ไว้ใช้ต่อ ถ้าล้างทิ้งเลยจะใช้ต่อไม่ได้แล้ว

แต่ในที่นี้เพื่อความง่ายจึงให้ล้างทิ้งทันทีเพื่อลดความซับซ้อนของโค้ดลง>> อ่านต่อ บทที่ ๑๓


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์ >> โครงข่ายประสาทเทียม
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文