φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblas[python] แยกแยะภาพตัวเลขที่เขียนด้วยลายมือด้วยวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว
เขียนเมื่อ 2017/11/02 18:13
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
หลังจากที่คราวก่อนแนะนำการแยกภาพตัวเลขในข้อมูล MNIST แล้ว https://phyblas.hinaboshi.com/20170922ครั้งก่อนนั้นใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก แต่คราวนี้จะลองเปลี่ยนมาใช้วิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว (KNN) ดูบ้าง

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข MNIST รวมถึงวิธีการดึงข้อมูลมาได้เขียนถึงไปในบทความนั้นแล้ว ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงซ้ำอีกสำหรับวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัวนั้น ก่อนหน้านี้ได้เขียนวิธีการสร้างคลาสไปใน https://phyblas.hinaboshi.com/20171028

เพียงแต่ว่าหากนำมาใช้กับข้อมูล MNIST ทั้งๆอย่างนั้นเลยจะมีปัญหาได้ เพราะเนื่องจากขนาดของข้อมูลซึ่งมีขนาดใหญ่มาก จึงยังต้องมีการดัดแปลงอีกสักหน่อยเพื่อใช้

ข้อมูล MNIST มีจำนวนมิติมากถึง 784 และจำนวนภาพก็มากถึง 70000 ภาพ หมายความว่าอาเรย์มีขนาด 54880000

ในคลาสที่สร้างไว้นั้นมีขั้นตอนที่มีการสร้างอาเรย์ขนาดมหึมาขึ้น คือ X[None]-self.X[:,None]

ซึ่งหากใช้ข้อมูลทั้งหมด 70000 ภาพในการเรียนรู้ หมายความว่าอาเรย์นี้จะมีขนาด 70000×784×จำนวนภาพที่จะหาคำตอบ

ปกติการสร้างอาเรย์ขึ้นมาเพื่อคำนวณอะไรรวดเดียวใน numpy นั้นถือเป็นการคำนวณที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วกว่าการวนทำซ้ำ แต่ว่ากรณีที่ขนาดอาเรย์ใหญ่มากเกินนั้นผลจะตรงกันข้าม คือเจอคอขวดทำให้ช้าลงอย่างมาก บางครั้งอาจทำให้เครื่องค้างไปเลย มีความเสี่ยง

ดังนั้นจึงต้องคิดวิธีใหม่ที่จะแก้ปัญหาเมื่อเจอกับอาเรย์ขนาดใหญ่

วิธีการนั้นคือการแบ่งอาเรย์ออกเป็นท่อนๆแยกคำนวณ เขียนแก้ใหม่ได้ดังนี้
import numpy as np

class Phueanban:
    def __init__(self,nk=5):
        self.nk = nk # จำนวนเพื่อนบ้านที่จะพิจารณา

    def rianru(self,X,z):
        self.X = X # เก็บข้อมูลตำแหน่ง
        self.z = z # เก็บข้อมูลการแบ่งกลุ่ม
        self.n_klum = z.max()+1 # จำนวนกลุ่ม

    def thamnai(self,X):
        n = len(X) # จำนวนข้อมูลที่จะคำนวณหา
        n_batch = int(np.ceil(1000000./X.shape[1]/len(self.X)))
        z = np.empty(n,dtype=int)
        for c in range(0,n,n_batch):
            Xn = X[c:c+n_batch]
            n_Xn = len(Xn)
            raya2 = ((Xn[None]-self.X[:,None])**2).sum(2)
            klum_thi_klai = self.z[raya2.argsort(0)]
            n_nai_klum = np.stack([(klum_thi_klai[:self.nk]==k).sum(0) for k in range(self.n_klum)])
            mi_maksut = n_nai_klum.max(0)
            maksutmai = (n_nai_klum==mi_maksut)

            for i in range(n_Xn):
                for j in range(self.nk):
                    k = klum_thi_klai[j,i]
                    if(maksutmai[k,i]):
                        z[i+c] = k
                        break
        return z

ในที่นี้ลองสร้างให้จำกัดขนาดอาเรย์อยู่ที่ประมาณล้านถ้าเป็นไปได้ เพียงแต่ว่าถ้าจำนวนข้อมูลเรียนรู้และจำนวนตัวแปรต้นคูณกันแล้วเกินล้านตั้งแต่แรกก็ช่วยไม่ได้อยู่ดี

ในกรณีนี้ตัวแปรมี 784 ตัว ดังนั้นแค่จำนวนข้อมูลเรียนรู้มีสัก 1300 ตัว ขนาดอาเรย์ก็เกินล้าน

ลองแยกข้อมูลทั้งหมดซึ่งมี 70000 ตัวออกมา 200 เป็นข้อมูลตรวจสอบ ส่วนที่เหลือใช้ในการฝึกทั้งหมด ส่วนจำนวนเพื่อนบ้านที่พิจารณาเลือกให้เป็น 1
from sklearn import datasets
from sklearn.model_selection import train_test_split
mnist = datasets.fetch_openml('mnist_784')
X,z = mnist.data.astype(float),mnist.target.astype(int)
np.random.seed(0)
X_fuek,X_truat,z_fuek,z_truat = train_test_split(X,z,test_size=200/70000)

pb = Phueanban(nk=1)
pb.rianru(X_fuek,z_fuek)
zz = pb.thamnai(X_fuek[:200]) # ทำนายข้อมูลฝึก ดึงมาแค่ 200 ตัว ให้เท่ากับข้อมูลตรวจสอบ
print((zz==z_fuek[:200]).mean()) # ได้ 1.0
zz = pb.thamnai(X_truat) # ทำนายข้อมูลตรวจสอบ
print((zz==z_truat).mean()) # ได้ 0.975

เวลาที่ใช้จะค่อนข้างนาน และจะพบว่าผลการทำนายข้อมูลฝึกได้ 100% ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องแน่นอนสำหรับกรณีนี้ที่จำนวนเพื่อนบ้านเป็น 1 ส่วนผลการทำนายข้อมูลทดสอบเองก็ได้สูงถึง 97.5%

ทีนี้ลองดูว่าหากปรับจำนวนเพื่อนบ้านให้มากขึ้น ผลจะเป็นอย่างไร

คราวนี้ลองให้วนเปลี่ยนค่าจำนวนเพื่อนบ้านไปเรื่อยๆแล้วหาความแม่นยำเทียบดู
import time
import matplotlib.pyplot as plt
pb = Phueanban()
pb.rianru(X_fuek,z_fuek)
maen_fuek = []
maen_truat = []
t1 = time.time()
for nk in range(1,31):
    pb.nk = nk
    zz = pb.thamnai(X_fuek[:200])
    maen_fuek.append((zz==z_fuek[:200]).mean())
    zz = pb.thamnai(X_truat)
    maen_truat.append((zz==z_truat).mean())
    # เนื่องจากใช้เวลานาน ให้จับเวลาแล้วแสดงความคืบหน้าไปด้วยเพื่อไม่ให้เคว้ง
    print(u'รอบที่ %d เวลาผ่านไปแล้ว %.2f วินาที'%(nk,time.time()-t1))

plt.plot(np.arange(1,31),maen_fuek,'#771133')
plt.plot(np.arange(1,31),maen_truat,'#117733')
plt.xlabel(u'จำนวนเพื่อนบ้าน',family='Tahoma')
plt.ylabel(u'ความแม่นยำ',family='Tahoma')
plt.legend([u'ฝึกฝน',u'ตรวจสอบ'],prop={'family':'Tahoma'})
plt.show()


ผลที่ได้จะเห็นว่าที่จำนวนเพื่อนบ้านน้อยจะได้ผลออกมาค่อนข้างดี แม้ว่าจะเกิดการเรียนรู้เกินไปบ้างก็ตาม

โดยรวมแล้วก็เห็นได้ว่าวิธีพื้นฐานอย่างวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัวก็สามารถทายข้อมูล MNIST ได้ถึงราวๆ 97~99% แล้ว ซึ่งสูงกว่าวิธีการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกพอสมควรสุดท้ายนี้ลองใช้ sklearn บ้าง ซึ่งก็เพิ่งได้แนะนำวิธีใช้ไปไปใน https://phyblas.hinaboshi.com/20171031

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าอัลกอริธึมของ sklearn นั้นทำให้การคำนวณเร็วกว่ามาก อีกทั้งเพื่อให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกสามารถใส่คีย์เวิร์ด n_jobs=-1 คือใช้ทุกคอร์ของ cpu ทำงานให้เต็มที่ เขียนโค้ดได้ดังนี้
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier as Knn
knn = Knn(n_jobs=-1)
knn.fit(X_fuek,z_fuek)
maen_fuek = []
maen_truat = []
for i in range(1,31):
    knn.set_params(n_neighbors=i)
    maen_fuek.append(knn.score(X_fuek[:200],z_fuek[:200]))
    maen_truat.append(knn.score(X_truat,z_truat))


จากนั้นวาดกราฟจะเห็นว่าได้ผลในลักษณะเดียวกัน แต่เร็วขึ้นมาก


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文