φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasทำความเข้าใจเอนโทรปีไขว้และความควรจะเป็น
เขียนเมื่อ 2018/08/14 18:16
เวลาที่เขียนโปรแกรมแก้ปัญหาการแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (逻辑回归, logistic regression) หรือโครงข่ายประสาทเทียม ปกติเราจะใช้ค่าเอนโทรปีไขว้ (交叉熵, cross entropy) เป็นฟังก์ชันค่าเสียหาย คือฟังก์ชันเป้าหมายที่ต้องการลดให้ต่ำที่สุด

ที่มาของค่าเอนโทรปีไขว้นี้มาจากการพิจารณาความควรจะเป็น (似然函数, likelihood)

ภาษาไทยใช้คำคล้ายๆกันแต่ "ความควรจะเป็น" กับ "ความน่าจะเป็น" เป็นคนละคำกัน

ความน่าจะเป็น (概率, probabilità) คือค่าที่บอกว่าเหตุการณ์ที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นมีโอกาสเกิดแค่ไหน

เช่น เวลาโยนเหรียญ ถ้าความน่าจะเป็นที่จะออกหัวคือ 0.6 แสดงว่าหากโยนสัก 100 ครั้ง ก็ควรจะได้หัว 60 ครั้ง

ส่วนความควรจะเป็น คือค่าที่บอกว่าความน่าจะเป็นที่เราคาดเดานั้นสมเหตุสมผลแค่ไหนถ้าพิจารณาจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ซึ่งก็คือคำนวณว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ไหนจากความน่าจะเป็นที่เราคาดการณ์ไว้ ถ้าความน่าจะเป็นมากยิ่งแสดงว่าสมเหตุสมผล

เช่น โยนเหรียญครั้งนึง ออกก้อย แบบนั้นค่าความควรจะเป็นก็จะเท่ากับความน่าจะเป็นที่จะออกก้อย ซึ่งเท่ากับ 1 ลบด้วยความน่าจะเป็นที่จะออกหัว

สมมุติว่าเราทายว่าเหรียญอันนึงมีความน่าจะเป็นที่จะออกหัว 0.6 ก็จะได้ความควรจะเป็นเป็น 1-0.6=0.4

แต่ถ้าทายว่าเป็น 0 ก็จะได้ 1-0=1 ซึ่งตรงนี้บ่งบอกว่าหากทายว่าความน่าจะเป็นเป็น 0 จะมีค่าความควรจะเป็นสูงกว่า

หากเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความน่าจะเป็นที่คาดเดาไว้และค่าความควรจะเป็นที่ได้จะได้แบบนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
p = np.linspace(0,1,101)
y = 1-p
plt.plot(p,y,'c')
plt.show()


แบบนี้จะเห็นว่าหากทายว่าความน่าจะเป็นเป็น 0 ดูจะสมเหตุสมผลที่สุด

แต่ว่าหากโยนเหรียญอีกครั้งนึงแล้วปรากฎว่าได้หัว เท่ากับเป็นก้อยครังนึงหัวครั้งนึงแล้ว แบบนั้นความควรจะเป็นจะกลายเป็นเท่าไหร่?

ปกติแล้วความน่าจะเป็นของเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยจะคำนวณได้โดยเอาความน่าจะเป็นของทั้งสองนั้นมาคูณกัน

ดังนั้นกรณีนี้ต้องเอาความน่าจะเป็นที่จะโยนเหรียญได้หัวมาคูณกับความน่าจะเป็นที่จะโดยได้ก้อย

หากทายว่าความน่าจะเป็นเป็น 0.6 แบบนั้นความควรจะเป็นก็จะเป็น (1-0.6)×0.6 = 0.24

แต่ถ้าทายว่าเป็น 0 จะได้ (1-0)×0 = 0

กลายเป็นว่าการทายว่าความน่าจะเป็นเป็น 0 เป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลไปทันที ซึ่งก็เป็นธรรมดา เพราะหากความน่าจะเป็นเป็น 0 แสดงว่าต้องไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย การที่มันเกิดขึ้นแล้วครั้งนึงแสดงว่าความน่าจะเป็นต้องไม่ใช่ 0

ในเมื่อการที่ความน่าจะเป็นเป็น 0 เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็น ดังนั้นความควรจะเป็นจึงมีค่าเป็น 0

หากวาดกราฟใหม่ก็จะได้แบบนี้
y = (1-p)*p
plt.plot(p,y,'b')
plt.show()กลายเป็นว่าค่าสูงสุดอยู่ที่ 0.5 ซึ่งก็สมเหตุสมผลดี เพราะออกหัวออกก้อยเท่ากันการทายว่าความน่าจะเป็น 0.5 ย่อมดีที่สุด

ถ้าโยนอีกครั้งได้หัว ความควรจะเป็นก็จะกลายเป็น (1-p)×p×p
p = np.linspace(0,1,101)
y = (1-p)*p*p
plt.plot(p,y,'m')
plt.show()คราวนี้ค่าสูงสุดอยู่ที่ 2/3=0.6666... แทน ซึ่งก็สมเหตุสมผลดีที่ค่าความจะเป็นสูงสุดจะมีค่าเท่ากับสัดส่วนที่ออกหัว เป็นไปตามสามัญสำนึกที่ว่าถ้าความน่าจะเป็นเป็นเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้ตามสัดส่วนนั้นย่อมสูงสุด

หากลองโยนเหรียญหลายๆครั้งก็จะพบว่าค่าความควรจะเป็นคือ
..(1)

โดย n0 คือจำนวนครั้งที่ออกก้อย n1 คือจำนวนครั้งที่ออกหัว

ตัวอย่างเช่นออกก้อย 9 ครั้ง ออกหัว 18 ครั้ง จะได้ว่า
n0 = 18
n1 = 36
y = (1-p)**n0*p**n1
plt.plot(p,y,'g')
plt.show()ที่น่าสังเกตอย่างนึงก็คือ จุดสูงสุดของกรณีนี้อยู่ที่ 0.6666... เหมือนกัน แต่กราฟดูผอมแคบลงเยอะ

นั่นหมายความว่ายิ่งทดลองจำนวนมาก ค่าความควรจะเป็นในการเดาความน่าจะเป็นแต่ละค่ายิ่งต่างกันชัด ดังนั้นยิ่งมั่นใจในการเดาได้มากขึ้น นี่คือเหตุผลที่เวลาทดลองทำอะไรเพื่อหาความน่าจะเป็นจะต้องทำหลายครั้งมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทีนี้จะเห็นว่าการคำนวณความควรจะเป็นนี้จะต้องคูณกันไปเรื่อยๆ แบบนี้ดูแล้วไม่ค่อยสะดวก อีกทั้งค่ายิ่งเล็กลงเรื่อยๆเมื่อคูณกันมากเข้า

ดังนั้นโดยทั่วไปเวลาคำนวณคนจึงมักคำนวณค่า ln ของความควรจะเป็นแทน และโดยสมบัติของ ln แล้วจะได้ว่า
..(2)

ต่อให้ใส่ ln ไป ค่าที่สูงสุดก็ยังเป็นค่าสูงสุดไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะได้ค่าที่ดูอ่านง่ายขึ้นเยอะ
ln_y = n0*np.log(1-p)+n1*np.log(p)
plt.plot(p,ln_y,'y')
plt.show()

ทีนี้กลับมาที่เรื่องของเอนโทรปีไขว้ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก

เอนโทรปีไขว้คือค่าลบของ ln ของความควรจะเป็น
..(3)

สาเหตุที่ต้องเป็นค่าลบก็คือปกติแล้วค่าความควรจะเป็นมีค่าต่ำกว่า 0 ดังนั้น ln ก็จะติดลบ ถ้าใส่ลบให้เป็นค่าบวกจะดูดีกว่า อีกทั้งปกติปัญหาการหาค่าต่ำสุดนั้นเป็นที่นิยมมากกว่าการหาค่าสูงสุด

ในปัญหาการแบ่งกลุ่ม ๒ กลุ่มปกติจะให้ค่าคำตอบทั้งสองแทนด้วยเลข 0 และ 1 ให้กลุ่มนึงแทนด้วยเลข 0 อีกกลุ่มแทนด้วยเลข 1

ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเราจะใช้ฟังก์ชันซิกมอยด์คำนวณ ซึ่งผลที่ได้ค่าที่ได้ออกมาจะเป็นค่าที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งค่านี้จะบอกความน่าจะเป็นที่คำตอบจะเป็นกลุ่ม 1

แบบนี้ถ้าคำตอบจริงๆเป็น 1 เราก็จะได้ค่าเอนโทรปีไขว้เป็น
..(4)

แต่ถ้าคำตอบเป็น 0 เราจะได้ค่าเป็น
..(5)

สุดท้ายสามารถมาเขียนเป็นรูปทั่วไปได้ว่า
..(6)

โดย z คือค่าคำตอบ จะเห็นว่าถ้าคำตอบเป็น 0 ตัวหลังก็จะหายไป กลับไปสู่สมการ (4) แต่ถ้าเป็น 1 ตัวหน้าจะหาย กลับไปสู่สมการ (5)ต่อมา พิจารณาปัญหาการแบ่งกลุ่มมากกว่าสองกลุ่ม กรณีนี้จะใช้ฟังก์ชันซอฟต์แม็กซ์เพื่อหาความน่าจะเป็นที่คำตอบจะเป็นค่าในแต่ละกลุ่ม ส่วนคำตอบจริงจะอยู่ในรูปวันฮ็อต (one-hot) คือเป็น 1 แต่คำตอบที่ใช่ ส่วนที่เหลือเป็น 0

แบบนี้ค่าความควรจะเป็นก็คือค่าความน่าจะเป็นที่เราทายไว้สำหรับกลุ่มที่ 2 ก็คือ 0.6

เช่นถ้าเป็นปัญหาแบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่ม ถ้าคำตอบจริงเป็นกลุ่มที่ 2 จะได้ว่าคำตอบคือ z=[0,1,0,0,0]

แล้วสมมุติเราทำนายค่าความน่าจะเป็นที่จะเป็นแต่ละกลุ่มไว้ว่า p=[0.15,0.6,0.1,0.05,0.1]

เนื่องจากคำตอบจริงมีเพียงตัวเดียวที่เป็น 1 ที่เหลือเป็น 0 ดังนั้นค่าความควรจะเป็นก็จะขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นที่เราทำนายให้กลุ่มนั้น ค่าที่ทายให้กลุ่มอื่นจะไม่มีผล

ส่วนค่าเอนโทรปีไขว้ก็คือ -ln(0.6)

ซึ่งตรงนี้ที่จริงถ้าเขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปแล้วก็คือความควรจะเป็นคือเอาความน่าจะเป็นมายกกำลัง z แล้วนำทั้งหมดมาคูณกัน
นั่นคือ 0.150×0.61×0.10×0.050×0.11 = 0.6

ส่วนเอนโทรปีไขว้เป็น -0×ln(0.15)-1×ln(0.6)-0×ln(0.1)^(0)-0×ln(0.05)-0×ln(0.1)

หากเขียนเป็นสูตรคำนวณโดยทั่วไปได้ว่า
..(7)

(ซึ่งถ้ามีแค่สองกลุ่มจะได้ว่า p0=1-p1 และ z0=1-z1 แล้วก็จะกลับไปสู่สมการ (6))

อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วในเมื่อที่เป็น 1 จะมีแค่ค่าเดียวที่เหลือเป็น 0 ส่วนที่เป็น 0 นั้นไม่จำเป็นต้องคำนวณจริงๆ

ดังนั้นเวลาที่คำนวณค่าเอนโทรปีของจำนวนมากๆหลายตัวพร้อมกันแล้ว ในการคำนวณจริงๆแล้วแทนที่จะคำนวณตรงๆตามสมการ (ซึ่งต้องคำนวณค่า ln ของทุกตัวทั้งที่สุดท้ายแล้วค่าที่ได้จริงๆเป็นแค่ไม่กี่ตัวในนั้น) ถ้าเราใช้วิธีการกรองเอาเฉพาะที่เป็น 1 มาคำนวณจะเร็วกว่า

เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ลองเปรียบเทียบเวลาดู สมมุติว่าเป็นปัญหาแบ่งกลุ่ม 100 กลุ่ม ข้อมูลมี 100000 ตัว อาจสร้างข้อมูลแบบสุ่มได้แบบนี้
n = 100000 # จำนวนข้อมูล
m = 100 # จำนวนกลุ่ม
z = np.random.randint(0,m,n) # สุ่มคำตอบ n ตัว
z = z[:,None]==np.arange(m) # ทำให้เป็น one-hot
p = np.random.random([n,m]) # สุ่มความน่าจะเป็นทั้ง m กลุ่มของข้อมูล n ตัว
p /= p.sum(1)[:,None] # ทำให้รวมกันแล้วเป็น 1 ในทุกแถว
จากนั้นลองคำนวณแล้วเทียบเวลา
import time
# แบบคำนวณตามสมการ
t1 = time.time()
-(z*np.log(p)).sum()
print(time.time()-t1) # 0.37312865257263184

# แบบกรองแล้วคำนวณ
t1 = time.time()
-(np.log(p[z])).sum()
print(time.time()-t1) # 0.011081457138061523
จะเห็นว่าความเร็วต่างกันเป็นสิบเท่า และจะเห็นว่ายิ่งจำนวนกลุ่มมากความแตกต่างก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งหมดนี้เป็นที่มาของค่าเอนโทรปีไขว้ที่นิยมใช้กัน

สรุปง่ายๆก็คือ เวลาเราคำนวณฟังก์ชันซิกมอยด์หรือซอฟต์แม็กซ์ ผลที่ได้มาคือค่าความน่าจะเป็น แล้วค่าความควรจะเป็นคือสิ่งที่จะบอกว่าความน่าจะเป็นที่เราได้มานั้นสมเหตุสมผลแค่ไหน ส่วนเอนโทรปีไขว้คือ -ln(ความควรจะเป็น) ดังนั้นจึงเป็นค่าที่ยิ่งน้อยยิ่งดี และมันจึงกลายมาเป็นฟังก์ชันค่าเสียหายที่เป็นเป้าหมายที่เราต้องการลดให้น้อยที่สุด


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คณิตศาสตร์
-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
python
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- pytorch
maya
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
เรียนภาษาจีน
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกวางตุ้ง
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกลาง
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
บันทึกการเที่ยวสวีเดน 1-12 พ.ค. 2014
แนะนำองค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)
เล่าประสบการณ์ค่ายอบรมวิชาการทางดาราศาสตร์โดยโซวเคนได 10 - 16 พ.ย. 2013
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
บันทึกการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิต - ทุกอย่างเริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติคันไซ
หลักการเขียนคำทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ทำไมถึงอยากมาเรียนต่อนอก
เหตุผลอะไรที่ต้องใช้ภาษาวิบัติ?

บทความแต่ละเดือน

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2018年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2017年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2016年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2015年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文