φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasopencv-python เบื้องต้น บทที่ ๑๖: การแบ่งเขตภาพโดยพิจารณาส่วนที่เชื่อมต่อกัน
เขียนเมื่อ 2020/06/28 19:15
แก้ไขล่าสุด 2024/02/22 10:23

ต่อจาก บทที่ ๑๕

นอกจากการตีกรอบโดยใช้เส้นเค้าโครงดังที่ได้เขียนถึงไปใน ๓ บทที่ผ่านมาแล้ว อีกวิธีที่ใช้ในการแบ่งเขตของภาพก็คือการติดป้ายหมายเลขบอกว่าจุดไหนคือส่วนของเขตไหน ซึ่งเป็นวิธีที่จะแนะนำในบทนี้
การแบ่งกลุ่มก้อนในภาพโดยแสดงเป็นหมายเลข

ใน opencv มีฟังก์ชัน cv2.connectedComponents() ซึ่งเอาไว้แบ่งเขตของภาพแล้วแปลงออกมาเป็นตัวเลขที่แสดงบอกว่าตรงจุดไหนเป็นส่วนของหมายเลขที่เท่าไหร่

วิธีใช้ใกล้เคียงกับ cv2.findContours() คือใช้กับภาพที่เป็นขาวดำ โดยฟังก์ชันนี้จะถือว่าค่า 0 (สีดำ) เป็นฉากหลัง และที่เหลือเป็นวัตถุ

ค่าที่ต้องใส่ในฟังก์ชันนี้มีแค่ตัวอาเรย์รูปภาพเท่านั้น จึงใช้ค่อนข้างง่าย

ค่าคืนกลับของฟังก์ชันนี้มี ๒ ตัว ตัวแรกคือจำนวนเขตที่แบ่งได้ ส่วนตัวหลังคือค่าตัวเลขที่แสดงว่าส่วนไหนเป็นของหมายเลขอะไร

ลองดูตัวอย่างการใช้ โดยเอาภาพมาตัดค่าเป็นขาวดำด้วย cv2.threshold() แล้วจึงใช้ cv2.connectedComponents() จากนั้นวาดผลลัพธ์ที่ได้ดู


rin16c01.jpg
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

rin = cv2.imread('rin16c01.jpg') # อ่านภาพสี
# คัดแยกส่วนฉากหลัง
_,thresh = cv2.threshold(cv2.cvtColor(rin,cv2.COLOR_BGR2GRAY),10,255,0)
# ทำการแบ่งส่วน
n,lek = cv2.connectedComponents(thresh)
# แสดงผลการแบ่งส่วน
plt.imshow(lek,cmap='rainbow')
plt.colorbar(pad=0.01)
plt.tight_layout()
plt.show()


จะได้ค่าตัวเลขไล่ตั้งแต่ 0 ถึง 8 โดยฉากหลังจะเป็นค่า 0 แล้วก็ไล่ 1,2,3,... ไปตามลำดับ เรียงตามตำแหน่งที่เริ่มปรากฏ
การแบ่งกลุ่มก้อนพร้อมเอาข้อมูลของแต่ละกลุ่ม

ฟังก์ชัน cv2.connectedComponents() นั้นจะให้ข้อมูลแค่ว่าตำแหน่งไหนเป็นหมายเลขอะไร แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปในขณะเดียวกันก็อาจใช้ฟังก์ชัน cv2.connectedComponentsWithStats()

วิธีใช้เหมือนกันกับ cv2.connectedComponents() แต่จะคืนค่าออกมา ๔​ ตัว โดย ๒ ตัวแรกจะเหมือนกับใน cv2.connectedComponents() แต่เพิ่มมาอีก ๒ ตัวคือ

ตัวที่ ๓​ เป็นข้อมูลที่บอกตำแหน่งขอบเขตของกลุ่ม โดยเขียนเป็น [x ซ้ายสุด, y บนสุด, ความกว้าง, ความสูง, พื้นที่รวม]

ตัวที่ ๔ แสดงตำแหน่ง x,y ของจุดเซ็นทรอยด์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง ลองทำเหมือนภาพที่แล้ว แค่เปลี่ยนเป็นใช้ฟังก์ชัน cv2.connectedComponentsWithStats() แทน


gumi16c01.jpg
gumi = cv2.imread('gumi16c01.jpg')
_,thresh = cv2.threshold(cv2.cvtColor(gumi,cv2.COLOR_BGR2GRAY),15,255,0)
n,lek,stat,centroid = cv2.connectedComponentsWithStats(thresh)
print(stat)
print(centroid)

ได้
[[   0   0  600  450 209571]
 [  115   2  303  318 28451]
 [  38  105   79  167  7211]
 [  431  158  125   94  7038]
 [  143  226   60   88  3000]
 [  134  330  105   83  3980]
 [  300  331  112  110  6120]
 [  442  344  101   74  4629]]
[[304.95781859 224.22485458]
 [255.3485642 147.80011247]
 [ 72.01941478 204.67799196]
 [491.31713555 210.42909918]
 [173.482   273.263   ]
 [192.     372.67060302]
 [352.22957516 388.49803922]
 [490.88139987 384.82458414]]

ลองวาดภาพแสดงผลที่ได้พร้อมแสดงตำแหน่งเซ็นทรอยด์
plt.imshow(lek,cmap='rainbow')
plt.colorbar(pad=0.01)
plt.tight_layout()
plt.scatter(centroid[:,0],centroid[:,1],c='k')
plt.show()


เอาตำแหน่งขอบเขตของภาพที่ได้ใช้ตีกรอบสี่เหลี่ยมล้อม พร้อมทั้งแสดงค่าพื้นที่ไว้ที่จุดเซ็นทรอยด์
ax = plt.axes()
plt.imshow(lek,cmap='rainbow')
for (x,y,w,h,a),(cx,cy) in zip(stat,centroid):
  ax.add_patch(plt.Rectangle((x,y),w,h,fill=False,ec='k',lw=2,ls=':'))
  plt.text(cx,cy,a,ha='center',color='k')
plt.tight_layout()
plt.show()

การหาความลึกของแต่ละส่วนในภาพ

นอกจากแบ่งเขตของภาพเพื่อแยกเอาตัววัตถุแล้ว ข้อมูลอีกอย่างที่สำคัญซึ่งอาจใช้บ่อยก็คือจุดไหนลึกเข้ามาในตัววัตถุมากแค่ไหน

ฟังก์ชัน cv2.distanceTransform() จะคำนวณหาความลึก (ระยะห่างต่ำสุดจากขอบนอก) ของแต่ละจุดภายในวัตถุในภาพ

ค่าที่ต้องใส่ในฟังก์ชันนี้คือ src, distanceType, markSize ตามลำดับ

distanceType คือชนิดวิธีวัดระยะห่าง ใส่เป็นแฟล็ก โดยทั่วไปจะใช้ cv2.DIST_L2 คือระยะทางแบบยุคลิดธรรมดา

ส่วน markSize อาจใส่เป็น 0, 3 หรือ 5

ตัวอย่างการใช้


teto16c01.jpg
teto = cv2.imread('teto16c01.jpg')
_,thresh = cv2.threshold(cv2.cvtColor(teto,cv2.COLOR_BGR2GRAY),5,255,0)
n,lek = cv2.connectedComponents(thresh)
dist = cv2.distanceTransform(thresh,cv2.DIST_L2,0)
plt.figure(figsize=[6,8.5])
plt.subplot(211)
plt.imshow(lek>0,cmap='copper')
plt.subplot(212)
plt.imshow(dist,cmap='jet')
plt.colorbar(pad=0.01)
plt.tight_layout()
plt.show()

แบ่งเขตภาพด้วยวิธีการแบ่งสันปันน้ำ

ต่อไปจะแนะนำการใช้ฟังก์ชัน cv2.watershed() ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยในการแบ่งเขตกลุ่มก้อนภายในภาพ

watershed แปลว่า "สันปันน้ำ" คือส่วนสันส่วนยอดของเทือกเขาที่เวลาฝนตกน้ำจะไหลแยกไปคนละฟากของเทือกเขาโดยมีสันตรงนี้เป็นจุดแบ่ง สันปันน้ำมักถูกใช้เป็นตัวแบ่งชายแดนระหว่างเขตหรือประเทศ

ภาพประกอบคือแนวสันปันน้ำบนเทือกเขาพนมดงรักบริเวณเขาพระวิหาร เส้นสีแดงคือสันปันน้ำ ลูกศรชี้ทิศทางการไหลของน้ำเมื่อฝนตกบนนี้ ด้านบนคือเขตประเทศไทย ด้านล่างคือกัมพูชา ตัวปราสาทอยู่ฝั่งไทยเมื่อแบ่งด้วยสันปันน้ำ


(ที่มาของภาพ)

แนวคิดตรงนี้เป็นที่มาของอัลกอริธึมสำหรับแบ่งเขตภาพ โดยใช้แนวคิดของสันปันน้ำในลักษณะเช่นนี้

ขอเริ่มอธิบายจากการยกตัวอย่างภาพที่เป็นปัญหาที่อาจต้องใช้ เช่นมีภาพแบบนี้ แล้วต้องการแบ่งบริเวณเพื่อแยกของชิ้นต่างๆออกจากกัน แต่ปัญหาคือมีบางส่วนที่เชื่อมติดกันอยู่


miku16c01.jpg

เอามาแบ่งด้วย cv2.connectedComponents() ดูเหมือนตัวอย่างอื่นๆข้างบน
miku = cv2.imread('miku16c01.jpg')
_,thresh = cv2.threshold(cv2.cvtColor(miku,cv2.COLOR_BGR2GRAY),10,255,0)
n,lek = cv2.connectedComponents(thresh)
plt.imshow(lek,cmap='rainbow')
plt.colorbar(pad=0.01)
plt.tight_layout()
plt.show()


ผลที่ได้จะเห็นว่าแบ่งแล่้วได้เป็นบริเวณเดียวกันไปหมด เนื่องจากว่าแต่ละส่วนมีบริเวณที่เชื่อมติดกันอยู่เล็กน้อย

เพื่อที่จะกำจัดส่วนที่เชื่อมกัน อาจใช้ cv2.distanceTransform() เพื่อดูว่าส่วนไหนลึกจากขอบแค่ไหน
khwamluek = cv2.distanceTransform(thresh,cv2.DIST_L2,0)
plt.imshow(khwamluek,cmap='plasma')
plt.colorbar(pad=0.01)
plt.tight_layout()
plt.show()


จากนั้นก็คัดเอาเฉพาะส่วนที่ห่างจากขอบมากพอเพื่อถือว่าเป็นส่วนที่แน่นอนว่าเป็นวัตถุ ในที่นี้กำหนดให้เป็น 0.16 เท่าของค่าสูงสุด (แต่ค่าที่เหมาะจริงๆควรจะเป็นเท่าไหร่อาจไม่มีคำตอบตายตัว ต้องลองผิดลองถูกดู)
watthu = np.where(khwamluek>khwamluek.max()*0.16,1,0)
plt.imshow(watthu,cmap='gray')
plt.tight_layout()
plt.show()


ทีนี้ก็จะได้แต่ละส่วนแยกกันทั้งหมด แต่สูญเสียส่วนขอบไปมาก ส่วนขอบที่เสียไปนี้จะไปเรียกกลับมาอีกทีภายหลังด้วย cv2.watershed()

ต่อมาแยกเอาส่วนที่แน่ชัดแล้วว่าเป็นฉากหลัง คือส่วนที่ได้ความลึกเป็น 0 จากนั้นเอามารวมกับส่วนที่เป็นวัตถุแน่นอน ให้มีค่าไปด้วย จะเหลือบริเวณรอยต่อสีดำตรงกลางแบ่งแยกบริเวณวัตถุกับฉากหลัง
chaklang = np.where(khwamluek==0,1,0)
nae = ((watthu+chaklang)!=0).astype(np.uint8)
plt.imshow(nae,cmap='gray')
plt.tight_layout()
plt.show()


จากนั้นใช้ cv2.connectedComponents() ดูก็จะได้บริเวณของวัตถุและฉากหลังแยกกันทั้งหมด
n,lek = cv2.connectedComponents(nae)
plt.imshow(lek,cmap='rainbow')
plt.colorbar(pad=0.01)
plt.tight_layout()
plt.show()


เพียงแต่ส่วนฉากหลังเองก็ถูกแยกย่อยออกมาหมดเช่นกัน ให้ทำการเปลี่ยนกลับเป็นค่าเลขเดียวกันโดยถมด้วยเลข 1 ไป

ส่วนบริเวณที่เป็นรอยต่อให้ทำเป็น -1

แต่ก่อนอื่นเอาทั้งหมดมา +2 ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกตัวมีค่า 2 ขึ้นไป ก่อนที่จะกำหนดให้ส่วนฉากหลังเป็น 1 และรอยต่อเป็น -1

นอกจากนี้ก็จัดเรียงตัวเลขใหม่ให้ไล่ตั้งแต่ 2 ไปโดยไม่เว้นค่าไหนไป เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้
lek += 2
lek[chaklang==1] = 1
lek[nae==0] = -1
for i,n in enumerate(np.unique(lek)[1:],1):
  lek[lek==n] = i

plt.imshow(lek,cmap='rainbow')
plt.colorbar(pad=0.01)
plt.tight_layout()
plt.show()


การที่เตรียมรอยต่อให้เป็น -1 และส่วนอื่นให้เห็น 1 ขึ้นไปนั้นเป็นการเตรียมการเพื่อจะใช้ cv2.watershed() นั่นเอง หน้าที่ของฟังก์ชันนี้ก็คือจะช่วยขยายพื้นที่ส่วนที่เป็นหมายเลข 1 ขึ้นไปให้ไปคลุมทับบริเวณรอยแบ่งซึ่งมีค่าเป็น -1

คราวนี้ได้เวลาใช้ cv2.watershed() แล้ว ค่าที่ต้องใส่ก็คือตัวรูปภาพเดิมที่เป็นภาพสีก่อนแปลง กับข้อมูลหมายเลขที่เตรียมไว้นี้ ตัวภาพเดิมจะเป็นตัวตัดสินว่าบริเวณหมายเลขใดจะไปท่วมส่วนไหน
lek = cv2.watershed(miku,lek)
plt.imshow(lek,cmap='rainbow')
plt.colorbar(pad=0.01)
plt.tight_layout()
plt.show()


ผลที่ได้จะเป็นภาพที่บริเวณส่วนต่างๆถูกขยายไปจนทับส่วนรอยแบ่งจนเต็มเกือบหมด เหลือเพียงเส้นกั้นบางๆ จะเห็นว่าคราวนี้แต่ละสีครอบคลุมพื้นที่วัตถุแต่ละอันแยกกันหมด

สุดท้ายลองวาดเส้นเค้าโครงของแต่ละตัวทีละตัวแยกกัน
contour = []
for i in range(2,lek.max()+1):
  c,_ = cv2.findContours((lek==i).astype(np.uint8),cv2.RETR_EXTERNAL,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
  contour.append(c[0])

n_contour = len(contour)
si = plt.get_cmap('rainbow')(np.arange(n_contour)/(n_contour-1))[:,[2,1,0]]*255
for i in range(n_contour):
  miku = cv2.drawContours(miku,contour,i,si[i],2)

cv2.imwrite('miku16c09.jpg',miku)


เท่านี้ก็สามารถแบ่งวัตถุที่มีส่วนติดกันอยู่ออกจากกันได้สำเร็จ อาจมีส่วนที่ดูไม่สมบูรณ์อยู่บ้าง สามารถลองปรับค่าต่างๆแล้วลองใหม่หรือเพิ่มขั้นตอนอื่นๆเช่นการแปลงสัณฐาน อาจได้ผลที่ดีขึ้นได้อ่านบทถัดไป >> บทที่ ๑๗-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> opencv
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文