φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblas[python] สร้างข้อมูลกลุ่มรูปจันทร์เสี้ยวเพื่อใช้ทดสอบการเรียนรู้ของเครื่อง
เขียนเมื่อ 2017/12/02 10:56
ก่อนหน้านี้เคยได้แนะนำการสร้างข้อมูลเป็นกลุ่มๆก้อนๆเพื่อใช้ทดสอบแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องไป https://phyblas.hinaboshi.com/20161127

แต่นอกจากนั้นแล้วใน sklearn มีของเล่นคล้ายๆกันแบบนี้ที่สามารถสร้างขึ้นได้อีกมากมาย

ในที่นี้จะลองนำเอาอีกตัวคือ make_moons มาลองใช้เล่นดู

make_moons เป็นฟังก์ชันสำหรับสร้างข้อมูลรูปพระจันทร์เสี้ยว

ตัวอย่างการใช้
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import datasets
X,z = datasets.make_moons(n_samples=80,noise=0.1)
plt.gca(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='autumn')
plt.show()


จะเห็นว่าได้ช้อมูลที่มีการกระจายเป็นแบบคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ๒ อันไขว้กัน

ข้อมูลในลักษณะนี้เหมาะกับการทดสอบแบบจำลองการแบ่งกลุ่มที่ไม่เป็นเชิงเส้น เช่นวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว หรือป่าสุ่ม

คีย์เวิร์ดที่ใส่เพื่อปรับแต่งได้มีแค่ ๔ ตัว ดังนี้
  ความหมาย ค่าตั้งต้น
n_samples จำนวนข้อมูลทั้งหมด 100
shuffle จะสุ่มการจัดเรียงแต่ละกลุ่มหรือไม่ True
noise ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคลื่นรบกวนแบบเกาส์ที่เพิ่มเข้าไป None
random_state หมายเลขชุดของการสุ่ม None

noise เป็นตัวกำหนดการกระจายของจุด เช่นถ้าไม่ใส่ noise เลย หรือใส่ noise=0 ก็จะเป็นแบบนี้
X,z = datasets.make_moons(n_samples=80)
plt.gca(aspect=1).scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='autumn')
plt.show()แต่ถ้าใส่ noise=1 ข้อมูลก็จะเริ่มกระจายมั่ว แยกไม่ค่อยออกแล้ว
X,z = datasets.make_moons(n_samples=80,noise=1)
plt.gca(aspect=1).scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='autumn')
plt.show()ส่วน random_state นั้นคล้ายกับ np.random.seed ของ numpy คือเอาไว้ใช้เมื่อต้องการให้สุ่มได้ข้อมูลชุดเดิมๆต่อไป ลองมาทดสอบการแบ่งกลุ่มข้อมูลพระจันทร์เสี้ยวนี้ด้วยแบบจำลองการแบ่งกลุ่มที่ต่างกัน ๔ แบบ
- การถดถอยโลจิสติก (逻辑回归, logistic regression)
- วิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว (K-近邻算法, k-nearest neighbor, KNN)
- ต้นไม้ตัดสินใจ (决策树, decision tree)
- ป่าสุ่ม (随机森林, random forest)

แต่ละวิธีได้มีการแนะนำไปแล้วในบล็อกนี้ สามารถตามอ่านได้ >> หน้าสารบัญการเรียนรู้ของเครื่อง

เพื่อความสะดวก คราวนี้จะใช้แบบจำลองจากใน sklearn ทั้งหมด

เขียนได้ดังนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import datasets
from sklearn.linear_model import LogisticRegression as Lori
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier as Knn
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier as Ditri
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier as Rafo

model = [Lori(),Knn(),Ditri(),Rafo()]
chue = [u'การถดถอยโลจิสติก',u'เพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว',u'ต้นไม้ตัดสินใจ',u'ป่าสุ่ม']
X,z = datasets.make_moons(n_samples=80,noise=0.12,random_state=1)
nmesh = 200
mx,my = np.meshgrid(np.linspace(X[:,0].min(),X[:,0].max(),nmesh),np.linspace(X[:,1].min(),X[:,1].max(),nmesh))
mX = np.stack([mx.ravel(),my.ravel()],1)
plt.figure(figsize=[10,6])
for i,m in enumerate(model):
    m.fit(X,z)
    mz = m.predict(mX).reshape(nmesh,nmesh)
    plt.subplot(221+i,xlim=[X[:,0].min(),X[:,0].max()],ylim=[X[:,1].min(),X[:,1].max()],aspect=1)
    plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='autumn')
    plt.contourf(mx,my,mz,alpha=0.1,cmap='autumn')
    plt.title(chue[i],family='Tahoma')
plt.show()ผลจะเห็นว่าแบบจำลองแต่ละชนิดมีลักษณะการแบ่งที่ต่างกันออกไป สำหรับการถดถอยโลจิสติกนั้นเนื่องจากเป็นการแบ่งเชิงเส้น ดังนั้นจึงไม่มีทางแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบนี้ออกมาได้สมบูรณ์ ส่วนแบบจำลองอื่นสามารถแบ่งได้ดีในแบบของตัวเอง


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> sklearn

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
python
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- pytorch
maya
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
เรียนภาษาจีน
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกวางตุ้ง
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกลาง
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
บันทึกการเที่ยวสวีเดน 1-12 พ.ค. 2014
แนะนำองค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)
เล่าประสบการณ์ค่ายอบรมวิชาการทางดาราศาสตร์โดยโซวเคนได 10 - 16 พ.ย. 2013
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
บันทึกการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิต - ทุกอย่างเริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติคันไซ
หลักการเขียนคำทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ทำไมถึงอยากมาเรียนต่อนอก
เหตุผลอะไรที่ต้องใช้ภาษาวิบัติ?

บทความแต่ละเดือน

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2018年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2017年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2016年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2015年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文