φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasmaya python เบื้องต้น บทที่ ๓๔: การใส่ภาพบนพื้นผิว NURBS
เขียนเมื่อ 2016/03/14 01:34
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
ในบทที่ ๒๗ ที่ผ่านมาเราสามารถใส่สีสันให้กับวัตถุได้แล้ว แต่ว่าใสบางครั้งแค่สีเรียบๆธรรมดาก็อาจจะไม่เพียงพอ อาจต้องการสีสันอะไรมากกว่านั้น

ดังนั้นจึงอาจต้องมีการนำภาพจากไฟล์ภาพที่มีอยู่แล้วมาใช้เพื่อตกแต่ง

การนำภาพมาใส่ในวัตถุในมายานั้นที่จริงก็คือกระบวนการเดียวกับการใส่สี เพียงแต่เปลี่ยนจากสีเดียวเป็นการใส่สีตามภาพที่เราต้องการ

กระบวนการ ใส่ภาพบนพื้นผิว NURBS กับโพลิกอนจะแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย ดังนั้นจะขอแยกอธิบาย โดยเริ่มจากพื้นผิว NURBS ซึ่งค่อนข้างเรียบง่ายกว่าขอเริ่มยกตัวอย่างโดยลองใส่ภาพนี้ลงบนกระดาษแผ่นหนึ่ง เป็นรูปสาวน้อยเวทมนตร์มาโดกะภาพตัวอย่างนำมาจาก https://www.facebook.com/616507455065460

โดยมีการตัดขอบซ้ายขวาออกไปเพื่อให้ได้ภาพสัดส่วน 4:3

หากใครอยากจะลองทำตามตัวอย่างก็สามารถเซฟภาพนี้ไปใช้ หรืออาจหาภาพของตัวเองมาใช้ดูได้

ภาพที่ใช้จะเซฟใส่ไว้ในโฟลเดอร์ไหนก็ได้ แล้วให้เปลี่ยนพาธของไฟล์ในโค้ดให้เป็นไปตามนั้น
เช่น 'C:/ชื่อโฟลเดอร์/madokatokyube.jpg' เป็นต้น (ใช้ \ หรือ / ก็ได้)

โค้ดส่วนนี้ยาวเล็กน้อย แต่จะค่อยๆอธิบายทีละขั้นอย่างละเอียด
mc.shadingNode('phong',asShader=1,n='phap_madoka') # สร้างโหนดวัสดุ
mc.shadingNode('file',at=1,n='file_madoka') # สร้างโหนดเท็กซ์เจอร์ไฟล์ภาพ
mc.connectAttr('file_madoka.oc','phap_madoka.c') # เชื่อมโหนดวัสดุเข้ากับโหนดไฟล์ภาพ
s = '<พาธและชื่อไฟล์ภาพ>' # กำหนดไฟล์ภาพ
mc.setAttr('file_madoka.ftn',s,typ='string') # ตั้งพาธไฟล์ให้โหนดไฟล์ภาพ
mc.nurbsPlane(w=2,n='phaenkradat') # สร้างแผ่นกระดาษ
mc.rotate(0,0,45,p=[-1,0,0]) # หมุนให้หันขึ้นมาหน่อย
mc.hyperShade(a='phap_madoka') # ใส่วัสดุให้แผ่นกระดาษ
mc.shadingNode('place2dTexture',au=1,n='uv_madoka') # สร้างโหนด place2dTexture สำหรับปรับแต่งเท็กซ์เจอร์
mc.defaultNavigation(ce=1,s='uv_madoka',d='file_madoka') # เชื่อมโหนด place2dTexture เข้ากับโหนดเท็กซ์เจอร์ไฟล์ภาพ

ผลที่ได้ควรจะออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปเป็นคำอธิบายโค้ดทีละขั้น

เริ่มต้นทำเหมือนกันกับการใส่สีคือใช้ฟังก์ชัน shadingNode() โดยใส่แฟล็กเป็น asShader=1 สร้างโหนดของวัสดุขึ้น

จากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือต้องใช้ฟังก์ชัน shadingNode() อีกครั้งเพื่อสร้างโหนดขึ้นมาอีกโหนด ซึ่งคราวนี้สร้างเป็นหมวดเท็กซ์เจอร์ชนิดรูปภาพ ซึ่งทำได้โดยใส่แฟล็กเป็น at=1 และใส่ชนิดเป็น file

ซึ่งก็คือ mc.shadingNode('file',at=1,n='ชื่อโหนด')

จากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อโหนดของวัสดุเข้ากับโหนดของเท็กซ์เจอร์โดยใช้ฟังก์ชัน connectAttr() ฟังก์ชันนี้มีไว้สำหรับเชื่อมโหนด ๒ โหนดเข้าด้วยกัน โดยการเชื่อมต่อนั้นจะเชื่อมที่ตัวองค์ประกอบของโหนดทั้ง ๒

ในที่นี้คือเชื่อมองค์ประกอบชื่อ oc (outColor) ของโหนดไฟล์ภาพเข้ากับองค์ประกอบ c (color) ของโหนดวัสดุภาพ ซึ่งจะมีความหมายว่า สีของไฟล์ภาพจะออกมากลายเป็นสีของวัสดุ

จากนั้นก็เชื่อมต่อโหนดวัสดุเข้ากับวัตถุที่ต้องการแปะภาพ เท่านี้ก็จะได้ภาพที่ต้องการมาอยู่บนพื้นผิวอย่างที่เห็น

อย่างไรก็ตาม ภาพที่ได้ตอนนี้จะเห็นว่าดูแล้วแปลกๆ เหมือนกับโดนบีบอัดให้แคบและสูงขึ้น นั่นเพราะปกติทันทีที่ใส่ภาพลงไป ตอนเริ่มแรกภาพจะถูกกางให้เต็มพื้นผิวทั้งหมด ถ้าสัดส่วนพื้นผิวไม่ตรงกับสัดส่วนของภาพต้นฉบับก็จะทำให้กลายเป็นแบบนี้ได้

ดังนั้นต่อไปจึงต้องเข้าสู่ขั้นตอนการปรับค่าอะไรต่างๆเพื่อให้ภาพแสดงผลได้ถูกต้องตามที่ต้องการ

การที่จะปรับการแสดงผลของภาพที่นำมาแปะได้นั้นจำเป็นต้องสร้างโหนดตัวขึ้นมาอีกโหนดเพื่อเป็นตัวช่วยเสริม

โหนดที่จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่นั้นคือโหนดชนิด place2dTexture อยู่ในหมวด ยูทิลิตี (utility) สามารถสร้างขึ้นมาได้โดยใช้ฟังก์ชัน shadingNode() เช่นเดียวกันกับโหนดไฟล์ภาพ โดยเขียนเป็น mc.shadingNode('place2dTexture',au=1,n='ชื่อโหนด')

จากนั้นก็เชื่อมต่อโหนดนี้เข้ากับโหนดไฟล์ภาพ แต่คราวนี้ฟังก์ชันที่ต้องใช้คือ defaultNavigation()

ฟังก์ชันนี้มีไว้สำหรับเชื่อมต่อโหนดเข้าด้วยกันโดยจะเชื่อมในลักษณะที่ควรจะเป็น ซึ่งโปรแกรมกำหนดไว้อยู่แล้วว่าโหนดชนิดไหนเชื่อมกับโหนดชนิดไหนควรจะสร้าง ความสัมพันธ์ยังไง

การใช้ให้ใส่ชื่อของ ๒ โหนดที่ต้องการเชื่อมต่อกันไว้ในแฟล็ก s (source) และ d (destination) แล้วใส่แฟล็ก ce (connectToExisting) เป็น ce=1

ในที่นี้ใส่ s เป็นโหนดของ place2dTexture ส่วน d เป็นโหนดของไฟล์ภาพ

จากนั้นทั้ง ๒ โหนดนี้ก็จะเชื่อมต่อกันเรียบร้อย

ลองไปดูที่ไฮเพอร์เชด (วิธีเปิดดูในบทที่ ๒๗) แล้วคลิกขวาค้างที่โหนดวัสดุ แล้วเลือก Graph Network (グラフネットワーク) จะเป็นการแสดงกราฟเน็ตเวิร์กก็จะพบความว่ามีกรอบวางเรียงรายกันอยู่ ๔ อัน ซึ่งแต่ละอันก็คือโหนดต่างๆ โดยมีเส้นเชื่อมกันอยู่ แสดงความสัมพันธ์

โหนดอันซ้ายสุดคือโหนด place2dTexture ส่วนถัดมาคือโหนดไฟล์ภาพสามารถคลี่ออกเพื่อดูรายละเอียดได้โดยกดปุ่มที่มุมขวาบน

คลี่ออกมาจะเห็นเส้นต่างๆมากมาย ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ฟังก์ชัน defaultNavigation() ได้ทำการเชื่อมโยงให้อัตโนมัตินอกจากการมาดูแผนผังนี้โดยตรงแล้ว ยังสามารถใช้ฟังก์ชัน listConnections() เพื่อตรวจดูว่าแต่ละโหนดนั้นมีการเชื่อมโยงอยู่กับอะไรบ้างได้ โดยใส่ชื่อโหนดที่ต้องการค้นความสัมพันธ์ จากนั้นถ้าต้องการให้แสดงชื่อขององค์ประกอบที่ถูกเชื่อมด้วยก็ให้ใส่แฟล็ก c=1 และ p=1

ลองพิมพ์
s = mc.listConnections('uv_madoka',c=1,p=1)
for i in range(0,len(s),2):
    print(s[i]+' \t '+s[i+1])

ก็จะได้รายชื่อขององค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด

ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นต้องเชื่อมเพื่อให้ค่าที่ปรับในโหนด place2dTexture มีผลต่อการแสดงผลของโหนดไฟล์ภาพ

หากจะเชื่อมทั้งหมดนี้เองโดยใช้ฟังก์ชัน connectAttr() ก็ได้เช่นกัน โดยการพิมพ์
mc.connectAttr('uv_madoka.outUV','file_madoka.uvCoord')
mc.connectAttr('uv_madoka.outUvFilterSize','file_madoka.uvFilterSize')
mc.connectAttr('uv_madoka.coverage','file_madoka.coverage')
mc.connectAttr('uv_madoka.translateFrame','file_madoka.translateFrame')
mc.connectAttr('uv_madoka.rotateFrame','file_madoka.rotateFrame')
mc.connectAttr('uv_madoka.mirrorU','file_madoka.mirrorU')
mc.connectAttr('uv_madoka.mirrorV','file_madoka.mirrorV')
mc.connectAttr('uv_madoka.stagger','file_madoka.stagger')
mc.connectAttr('uv_madoka.wrapU','file_madoka.wrapU')
mc.connectAttr('uv_madoka.wrapV','file_madoka.wrapV')
mc.connectAttr('uv_madoka.repeatUV','file_madoka.repeatUV')
mc.connectAttr('uv_madoka.vertexUvOne','file_madoka.vertexUvOne')
mc.connectAttr('uv_madoka.vertexUvTwo','file_madoka.vertexUvTwo')
mc.connectAttr('uv_madoka.vertexUvThree','file_madoka.vertexUvThree')
mc.connectAttr('uv_madoka.vertexCameraOne','file_madoka.vertexCameraOne')
mc.connectAttr('uv_madoka.noiseUV','file_madoka.noiseUV')
mc.connectAttr('uv_madoka.offset','file_madoka.offset')
mc.connectAttr('uv_madoka.rotateUV','file_madoka.rotateUV')

ซึ่งเยอะและยาวกว่ามาก และอาจมีการตกหล่นได้ ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วใช้ defaultNavigation() ทีเดียวเลยดีกว่า

อันที่จริงไม่มีความจำเป็นจะต้องเชื่อมองค์ประกอบทั้งหมด เชื่อมแค่ค่าที่ต้องการจะใช้เท่านั้นก็พอตอนนี้การเตรียมการทุกอย่างก็พร้อมแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะมาลองปรับค่าต่างๆภายในโหนด place2dTexture

สามารถกดเลือกโหนดนั้นได้โดยผ่านทางกราฟเน็ตเวิร์กในไฮเพอร์เชดเมื่อครู่ หรืออาจเข้าไปที่หมวด Utility (ユーティリティ) แล้วเลือกหรืออาจใช้ฟังก์ชัน select() เพื่อเลือกก็ได้ ในที่นี้พิมพ์
mc.select('uv_madoka')

จากนั้นดูที่แอตทริบิวต์อีดิเตอร์ก็จะเห็นค่าอะไรต่างๆมากมายที่สามารถปรับได้ เช่น
c (coverage) 有効範囲 = ขอบเขตแสดงผล
แบ่งเป็นแนวแกน U และ V: cu (coverageU) และ cv (coverageV)
tf (translateFrame) フレームの移動 = การเคลื่อนย้ายเฟรม
แบ่งเป็นแนวแกน U และ V: tfu (translateFrameU) และ tfv (translateFrameV)
rf (rotateFrame) フレームの回転 = การหมุนเฟรม
mu (mirrorU) ミラーU = สะท้อน U
mv (mirrorV) ミラーV = สะท้อน V
s (stagger) スタッカー = สลับฟันปลา
re (repeatUV) 繰り返しUV = วนซ้ำ UV
แบ่งเป็นแนวแกน U และ V: reu (repeatU) และ rev (repeatV)
of (offset) オフセット = อ็อฟเซ็ต
แบ่งเป็นแนวแกน U และ V: ofu (offsetU) และ ofv (offsetV)
r (rotateUV) UVの回転 = การหมุน UV
n (noiseUV) ノイズUV = UV คลื่นรบกวน
แบ่งเป็นแนวแกน U และ V: nu (noiseU) และ nv (noiseV)

เริ่มแรกลองเริ่มจากทำให้ภาพแสดงผลเป็นสัดส่วนที่ถูกต้องก่อน สามารถทำได้หลายวิธี

เนื่องจากสัดส่วนเดิมของภาพเป็น 4:3 แต่ถูกบีบให้อยู่ในพื้นที่ 1:1 ทำให้ภาพแคบลง ดังนั้นต้องปรับด้านกว้างให้กว้างขึ้น หรือปรับด้านสูงให้แคบลง

ในที่นี้จะลองปรับด้านกว้างให้กว้างขึ้นโดยปรับขอบเขตของภาพ โดยปรับที่ค่า cu (coverageU) ซึ่งเป็นค่าความกว้างของขอบเขตภาพในหน่วยจำนวนเท่าของความกว้างพื้นผิว

พอ ทำแบบนี้แล้วก็จะได้ภาพที่ขยายออกไปเป็น 1.333 เท่า กลายเป็นตามสัดส่วนจริง แต่ว่าเนื่องจากภาพกว้างขึ้นจึงด้านออกไปทางด้านขวาจนตกขอบมองไม่เห็น

แก้ปัญหาด้วยการเลื่อนภาพไปทางซ้าย การเลื่อนตำแหน่งต้องปรับที่ค่า tf (translateFrame) ค่าตำแหน่งนี้ก็ใช้เป็นหน่วยจำนวนเท่าของความกว้างผิว
mc.setAttr('uv_madoka.tfu',-0.333)
mc.setAttr('uv_madoka.cu',1.333)การหมุนภาพทำได้ด้วยการปรับค่า rf (rotateFrame)
mc.setAttr('uv_madoka.rf',-30)แต่ถ้าแค่หมุนไปก็จะเห็นว่าภาพแหว่งหายไปไม่เต็มส่วน คราวนี้ลองขยายภาพเพิ่มแล้วก็เลื่อนตำแหน่งให้เห็นหัวพอดี
mc.setAttr('uv_madoka.c',4,3)
mc.setAttr('uv_madoka.tf',-2.6,-1.7)อีกค่าที่อาจลองปรับดูก็คือ re (repeatUV) ซึ่งเป็นจำนวนของภาพที่ต้องการให้ซ้ำ ถ้าตั้งให้มากกว่า 1 ภาพก็จะเล็กลงแต่วนซ้ำทำให้จำนวนเพิ่มขึ้น

ลองปรับค่า ๓ อย่างแรก (rf, c, tf) ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นก่อนแล้วค่อยตั้งค่า re
mc.setAttr('uv_madoka.rf',0)
mc.setAttr('uv_madoka.c',1,1)
mc.setAttr('uv_madoka.tf',0,0)
mc.setAttr('uv_madoka.re',3,4)

จะได้ภาพเล็กๆออกมา ๑๒ ภาพภาพ ที่วนซ้ำนี้สามารถทำให้กลับด้านไปมาได้โดยปรับ mu (mirrorU) และ mv (mirrorV) ซึ่งแรกเริ่มจะเป็น 0 คือไม่มีการกลับด้าน ถ้าปรับให้เป็น 1 ก็จะกลับด้าน
mc.setAttr('uv_madoka.mu',1)
mc.setAttr('uv_madoka.mv',1)ถ้าปรับค่า s (stagger) การกลับด้านในแต่ละแถวก็จะสลับฟันปลา
mc.setAttr('uv_madoka.s',1)ถ้าปรับค่า of (offset) ก็จะเป็นการเลื่อนตำแหน่ง แต่หน่วยในที่นี้คือจำนวนเท่าของความกว้างของภาพที่ย่อแล้ว
mc.setAttr('uv_madoka.of',0.6,0.2)ส่วนค่า n (noiseUV) คือคลื่นรบกวน ถ้าปรับจะทำให้ภาพบิดเบี้ยวเหมือนมองผ่านผิวน้ำที่มีคลื่นซัดไปมา
mc.setAttr('uv_madoka.n',0.03,0.03)นอกจากนี้ภาพจะเปลี่ยนไปตามพื้นผิวที่ถูกวาง หากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวดูก็จะพบว่าภาพถูกดึงตามไปด้วย เหมือนผืนผ้า

ลองปรับรูปแผ่นกระดาษดู
mc.setAttr('uv_madoka.n',0,0) # ลบคลื่นรบกวนออกไปก่อน
mc.setAttr('uv_madoka.re',1,1) # ปรับขนาดให้เท่าเดิม
mc.setAttr('uv_madoka.of',0,0) # ดึงภาพกลับมาตรงกลาง
for i in [0,3]:
    mc.scale(1,1,3,'phaenkradat.cv[%d][*]'%i) # ยืดส่วนขอบไปซ้ายขวา
for i in [1,2]:
    mc.scale(3,3,1,'phaenkradat.cv[%d][*]'%i) # ยืดส่วนกลางๆไปบนล่าง

ลองสร้างใหม่โดยนำภาพมาแปะบนทรงกระบอกก็ได้ (ก่อนสร้างให้เริ่มฉากใหม่ก่อน)
mc.shadingNode('phong',asShader=1,n='phap_madoka')
mc.shadingNode('file',at=1,n='file_madoka')
mc.connectAttr('file_madoka.oc','phap_madoka.c')
s = '<พาธและชื่อไฟล์ภาพ>'
mc.setAttr('file_madoka.ftn',s,typ='string')
mc.cylinder(r=1,hr=2*3.14159*4/3,n='krabok')
mc.hyperShade(a='phap_madoka')
mc.shadingNode('place2dTexture',au=1,n='uv_madoka')
mc.defaultNavigation(ce=1,s='uv_madoka',d='file_madoka')

สำหรับทรงกลมนั้น มีภาพบางชนิดที่ถูกสร้างขึ้นไว้เพื่อให้แปะลงบนทรงกลมได้พอดี นั่นคือด้านบนกับล่างสุดจะขยายกว้างมาก เช่นภาพแผนที่โลก จะเห็นว่ากรีนแลนด์กับแอนตาร์กติกาดูเหมือนใหญ่มากมายเพราะว่าอยู่ใกล้ขั้วโลก แต่ความจริงพอนำมาแปะบนลูกโลกก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น


(คลิกเพื่อดูภาพเต็ม)


ที่มาของภาพ จาก http://members2.jcom.home.ne.jp/planet.earth/four_seasons.html

ลองเอาภาพแผนที่โลกนี้มาแปะลงบนทรงกลมจะได้ภาพลูกโลกตามที่ควรเป็นพอดี
mc.shadingNode('phong',asShader=1,n='phap_lok')
mc.shadingNode('file',at=1,n='file_lok')
mc.connectAttr('file_lok.oc','phap_lok.c')
s = '<พาธและชื่อไฟล์ภาพ>'
mc.setAttr('file_lok.ftn',s,typ='string')
mc.sphere(r=200,n='luklok',nsp=36,s=36,ax=[0,1,0])
mc.hyperShade(a='phap_lok')
mc.shadingNode('place2dTexture',au=1,n='uv_lok')
mc.defaultNavigation(ce=1,s='uv_lok',d='file_lok')
mc.setAttr('uv_lok.rf',90)

สรุปขั้นตอนการใส่ภาพบนพื้นผิว NURBS
๑. mc.shadingNode('<ชนิดวัสดุ>',asShader=1,n='<ชื่อโหนดวัสดุ>') สร้างโหนดวัสดุที่ใช้เป็นภาพ
๒. mc.shadingNode('file',at=1,n='<ชื่อโหนดไฟล์ภาพ>') สร้างโหนดเท็กซ์เจอร์ชนิดไฟล์
๓. mc.connectAttr('<ชื่อโหนดไฟล์ภาพ>.oc','<ชื่อโหนดวัสดุ>.c') เชื่อมต่อโหนดไฟล์ภาพกับโหนดวัสดุ
๔. mc.setAttr('<ชื่อโหนดไฟล์ภาพ>.ftn',<พาธและชื่อไฟล์ภาพ>,typ='string') ระบุไฟล์ที่เก็บภาพ
๕. mc.shadingNode('place2dTexture',au=1,n='<ชื่อโหนด>') สร้างโหนดยูทิลิตีชนิด place2dTexture
๖. mc.defaultNavigation(ce=1,s='<ชื่อโหนด place2dTexture>',d='<ชื่อโหนดไฟล์ภาพ>') เชื่อมต่อโหนด place2dTexture เข้ากับโหนดไฟล์ภาพ
๗. mc.select('<ชื่อวัตถุหรือผิว>') เลือกวัตถุที่ต้องการแปะภาพ
๘. mc.hyperShade(a='<ชื่อโหนดไฟล์ภาพ>') เชื่อมต่อโหนดวัสดุภาพเข้ากับวัตถุหรือผิว
๙. ปรับค่าองค์ประกอบต่างๆในโหนด place2dTexture เพื่อให้ได้ภาพที่วางในตำแหน่งตามที่ต้องการอ้างอิง

<< บทที่แล้ว      บทถัดไป >>
หน้าสารบัญ


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> mayapython
-- คอมพิวเตอร์ >> 3D >> maya

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文