φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblas[python] การทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเพื่อการเรียนรู้ของเครื่อง
เขียนเมื่อ 2016/11/24 22:30
แก้ไขล่าสุด 2022/07/21 15:25
ครั้งก่อนได้เขียนถึงเรื่องการแบ่งข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกไป https://phyblas.hinaboshi.com/20161103

แต่ก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่ายังมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงอีก หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการทำให้เป็นมาตรฐาน (标准化, standardize)

การทำให้เป็นมาตรฐานก็คือการแปลงหน่วยของข้อมูลทั้งหมดในชุดข้อมูลให้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1

สามารถทำได้โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลทั้งหมด จากนั้นเอาค่าเฉลี่ยไปหักลบออกจากข้อมูลทุกตัว แล้วก็หารด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กล่าวคือ
x' = (x-μ)/σ
ข้อมูลที่ทำเป็นมาตรฐานแล้ว = (ข้อมูลเดิม - ค่าเฉลี่ย)/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทำให้เป็นมาตรฐานโดยใช้ numpy
การแปลงค่าในอาเรย์ของ numpy ให้เป็นมาตรฐานในไพธอนทำได้ง่ายๆ เช่น ยกตัวอย่างลองสร้างอาเรย์ซึ่งมีเลข ๖ ตัว จากนั้นก็ทำการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็นำมาใช้แปลงเลขทั้งหมดให้เป็นมาตรฐาน
import numpy as np
x = np.array([1,3,6,7,13,144])
x_sta = (x-x.mean())/x.std()
print(x_sta)

ได้
[-0.54299879 -0.50421316 -0.44603472 -0.42664191 -0.31028502  2.23017361]

จะเห็นว่าข้อมูลถูกเปลี่ยนให้มีค่าเฉลี่ยที่ 0 และกระจายอยู่ด้วยค่าที่ไม่ไกลจาก 0 ไปมาก

โดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่นำมาใช้จะอยู่ในรูปของตัวแปรหลายตัวที่เรียงกันอยู่ในลักษณะที่เป็นอาเรย์สองมิติแบบนี้

เช่นเอาอาเรย์หนึ่งมิติสองตัวที่มีจำนวนข้อมูลเท่ากันมาต่อกัน
x = np.array([1,3,6,7,13,14.])
y = np.array([811,892,901,934,945,995.])
xy = np.stack([x,y],1)
print(xy)

ได้
[[  1 811]
 [  3 892]
 [  6 901]
 [  7 934]
 [ 13 945]
 [ 14 995]]

แต่ละหลักของข้อมูลคือข้อมูลคนละสิ่งกัน ดังนั้นเวลาทำให้เป็นมาตรฐานก็ต่างคนต่างทำแยกกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยที่ใส่เลข 0 (หรือ axis=0) หมายถึงว่าให้หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทุกแถวในแต่ละหลักแยกกัน
xy_sta = (xy-xy.mean(0))/xy.std(0)
print(xy_sta)

ได้
[[-1.32379273 -1.80415622]
 [-0.90575292 -0.37144393]
 [-0.27869321 -0.21225367]
 [-0.0696733   0.37144393]
 [ 1.18444612  0.56600979]
 [ 1.39346603  1.4504001 ]]การทำให้เป็นมาตรฐานโดยใช้ sklearn
sklearn เป็นมอดูลที่มีคำสั่งต่างๆมากมายที่ช่วยในเรื่องการเรียนรู้ของเครื่อง ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีโอกาสได้เขียนถึง แต่หากใครตั้งใจจะเขียนโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องอยู่แล้วก็เป็นมอดูลที่ขาดไม่ได้ดังนั้นจึงควรจะติดตั้งเอาไว้เพื่อให้ใช้งานได้เสมอ เช่นเดียวกับ numpy, scipy และ matplotlib

หากใช้มอดูล sklearn เข้าช่วยก็จะสามารถจัดการเรื่องทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานได้ง่ายดายสะดวกมาก

โดยใน sklearn มีคลาส sklearn.preprocessing.StandardScaler ซึ่งใช้สำหรับการนี้

ตัวอย่างการใช้
from sklearn.preprocessing import StandardScaler as Sta
sta = Sta()
sta.fit(xy)
xy_sta = sta.transform(xy)

ผลที่ได้คือได้ xy_sta เหมือนอย่างในตัวอย่างที่แล้วที่คำนวณเองได้

การใช้นั้นเริ่มแรกให้สร้างออบเจ็กต์ขึ้นจากคลาส StandardScaler (ในที่นี้ย่อเป็น Sta) จากนั้นก็นำออบเจ็กต์ตัวนั้นไปใช้โดยเริ่มจากใช้เมธอด fit เพื่อนำข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อนำมาใช้ในการแปลงต่อไป

จากนั้นจึงใช้เมธอด transform เพื่อทำการแปลงค่าให้เป็นค่าที่ปรับเป็นมาตรฐานแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในการใช้โดยทั่วไปแล้วเรามักจะใช้ข้อมูลชุดหนึ่งเพื่อสร้างมาตรฐานในการแปลง เสร็จแล้วก็เอาข้อมูลชุดนั้นมาแปลงซะเอง กรณีแบบนี้มีวิธีที่ง่ายลัดขึ้นมาหน่อยนั่นคือใช้เมธอด fit_transform ดังนี้
xy_sta = sta.fit_transform(xy)

เท่านี้ sta ก็ทำการคำนวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล xy พร้อมกันนั้นก็คืนค่า xy ที่ทำให้เป็นมาตรฐานแล้วมาด้วย

ข้อมูลที่ใช้ใน fit จะต้องเป็นอาเรย์สองมิติซึ่งมีจำนวนหลักตามมิติของข้อมูล และมีจำนวนแถวตามจำนวนข้อมูลในชุด

หากต้องการรู้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ดูที่แอตทริบิวต์ sta.scale_ ส่วนค่าเฉลี่ยดูที่ sta.mean_
print(sta.mean_) # ได้ [   7.33333333  913.        ]
print(sta.scale_) # ได้ [  4.78423336  56.53612414]

ทั้งค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะได้มาตามจำนวนหลักของชุดข้อมูล แต่ละหลักคิดแยกกันไม่ได้ขึ้นต่อกัน

และหากต้องการแปลงกลับก็ใช้เมธอด inverse_transform ได้ สะดวกดีมาก
xy == sta.inverse_transform(xy_sta)การทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเพื่อการเรียนรู้ของเครื่อง
วิธีการต่างๆที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ของเครื่องนั้นโดยทั่วไปต้องการข้อมูลที่ถูกทำให้เป็นมาตรฐานแล้ว ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำงานได้ดี

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเองก็เป็นเช่นนั้น หากไม่ทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานแล้วแม้จะป้อนข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ให้แล้วทำการเรียนรู้ซ้ำไปสักแค่ไหนค่าน้ำหนักก็อาจไม่สามารถลู่เข้าสู่ค่าที่ต้องการได้เลย

ตัวอย่างการปลูกถั่วที่ได้ยกไปนั้นเป็นกรณีที่พอจะสามารถหาคำตอบได้โดยไม่ต้องทำให้เป็นมาตรฐานก็ได้ แต่ข้อมูลโดยทั่วไปอาจจะไม่ง่ายเช่นนั้นจึงควรทำอยู่เสมอ

ที่จริงวิธีการนอกจากการทำให้เป็นมาตรฐานแล้วยังมีอีกวิธีที่เรียกว่าการนอร์มาไลซ์ (normalize) คือการทำให้ข้อมูลตัวแปรต้นทั้งหมดกระจายอยู่ในระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งก็เป็นวิธีที่สามารถใช้ได้เช่นกันแต่โดยทั่วไปแล้วการทำให้เป็นมาตรฐานจะค่อนข้างเหมาะสมมากกว่า ดังนั้นในที่นี้จะไม่พูดถึงการนอร์มาไลซ์ หากต้องการทำหลักการก็คล้ายๆกันขอยกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าหากไม่ทำให้เป็นมาตรฐานแล้วจะไม่อาจให้ผลลัพธ์ดังที่ต้องการได้เลย

ในบทความที่แล้วยกตัวอย่างด้วยการปลูกถั่ว ครั้งนี้ก็จะขอใช้ตัวอย่างที่คล้ายๆกัน เพียงแต่เปลี่ยนจากปลูกถั่วเป็นปลูกผักกาดแทน

สมมุติว่าทดสอบปลูกผักกาด 600 ต้นลงในพื้นที่ 1000m x 200m แล้วพบว่าบางต้นโตบางต้นไม่โต ผลเป็นดังในภาพนี้โดยที่สีเขียวคือโต สีเหลืองคือไม่โต

ภาพและข้อมูลสามารถได้มาจากโค้ดดังนี้
import matplotlib.pyplot as plt
n_pluk = 600
x_phakkat = np.random.uniform(0,1000,n_pluk)
y_phakkat = np.random.uniform(0,200,n_pluk)
tomai = (3*x_phakkat+y_phakkat-2000>0).astype(int)
# บันทึกข้อมูลไว้ด้วย
np.savez('plukphakkat.npz',x=x_phakkat,y=y_phakkat,z=tomai)

plt.figure(figsize=[10,2])
plt.axes(aspect=1,xlim=[0,1000],ylim=[0,200],xlabel='x',ylabel='y')
plt.scatter(x_phakkat,y_phakkat,c=tomai,lw=2,s=50,edgecolor='k',cmap='summer_r')
plt.show()

เหมือนกับคราวก่อน คราวนี้ก็จะใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเพื่อหาเส้นแบ่งระหว่างดินส่วนที่ดี (ผักกาดโต) กับไม่ดี (ผักกาดไม่โต)

โดยจะใช้คลาส ThotthoiLogistic กับฟังก์ชัน sigmoid ซึ่งดึงมาจากบทความที่แล้ว ขอไม่เขียนใหม่ให้ซ้ำซ้อนในหน้านี้
eta = 0.00001 # อัตราการเรียนรู้
n_thamsam = 1000 # จำนวนครั้งที่ทำซ้ำ

# รวมอาเรย์ของ x และ y ได้เป็นอาเรย์สองมิติ
xy_phakkat = np.stack([x_phakkat,y_phakkat],axis=1)
tl = ThotthoiLogistic(eta)
# เริ่มการเรียนรู้
tl.rianru(xy_phakkat,tomai,n_thamsam)

# วาดกราฟแสดงจำนวนที่ถูกกับความคลาดเคลื่อนรวมที่เปลี่ยนไปตามเวลา
plt.figure(figsize=[10,4])
ax = plt.subplot(211)
ax.set_title(u'ผลรวมความคลาดเคลื่อนกำลังสอง',fontname='Tahoma')
plt.plot(tl.sse)
ax = plt.subplot(212)
ax.set_title(u'จำนวนที่ถูก',fontname='Tahoma')
plt.plot(tl.thuktong)
plt.show()

ผลที่ได้จะพบว่าการเรียนรู้ไม่ค่อยจะก้าวหน้าไปตามที่ต้องการลองเอามาวาดภาพการกระจายอีกครั้งพร้อมเส้นแบ่ง แล้วก็ใส่ขอบแดงให้อันที่ผิดด้วย
x_sen = np.array([0,1000])
y_sen = -(tl.w[0]+tl.w[1]*x_sen)/tl.w[2]
thukmai = tl.thamnai(xy_phakkat)==tomai
plt.figure(figsize=[11,3])
plt.axes(aspect=1,xlim=[0,1000],ylim=[0,200],xlabel='x',ylabel='y')
if(tl.w[1]*tl.w[2]<0):
    plt.fill_between(x_sen,y_sen,color='#33ee33')
else:
    plt.fill_between(x_sen,y_sen,[200,200],color='#33ee33')
plt.scatter(x_phakkat[thukmai==1],y_phakkat[thukmai==1],c=tomai[thukmai==1],s=50,edgecolor='k',cmap='summer_r')
plt.scatter(x_phakkat[thukmai==0],y_phakkat[thukmai==0],c=tomai[thukmai==0],s=50,edgecolor='r',lw=2,cmap='summer_r')
plt.show()

จะเห็นว่าเส้นแบ่งไม่ได้ใกล้เคียงกับที่ควรจะเป็นเลย และดูไม่มีวี่แววว่าจะถูกต้องไม่ว่าจะเรียนรู้อีกแค่ไหนก็ตามสังเกตได้ว่าเส้นแบ่งจะลากผ่านใกล้ๆกับจุด 0,0 ที่เป็นแบบนี้เพราะค่าไบแอส (ในที่นี้คือ w[0]) นั้นมีค่าใกล้เคียงกับ 0

สำหรับคำตอบที่ควรเป็นจริงๆนั้น w[0] ควรจะมากกว่าน้ำหนัก w[1] และ w[2] เป็นร้อยพันเท่า ดังที่เห็นได้จากสมการตั้งต้น

แต่เวลาที่ค่าน้ำหนักเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ในแต่ละทีแต่ละค่าถูกเปลี่ยนแปลงในอัตราที่เท่ากัน การที่เฉพาะ w[0] จะเปลี่ยนแปลงจนมีค่าเป็นพันนั้นเป็นเรื่องยาก

แต่หากทำการแก้ข้อมูลตำแหน่งแกน x และ y ให้เป็นมาตรฐานแล้ว w[0],w[1] และ w[2] จะพอๆกัน ปัญหานี้จะหมดไป

ลองทำดูโดยเขียนดังนี้
plukphakkat = np.load('plukphakkat.npz')
x_phakkat = plukphakkat['x']
y_phakkat = plukphakkat['y']
tomai = plukphakkat['z']
xy_phakkat = np.stack([x_phakkat,y_phakkat],axis=1)

sta = Sta()
# สร้างตัวแปรใหม่ขึ้นเก็บข้อมูลที่แปลงเป็นมาตรฐานแล้ว แล้วใช้ในการเรียนรู้
xy_phakkat_sta = sta.fit_transform(xy_phakkat)
tl = ThotthoiLogistic(eta)

n_thamsam = 100000

tl.rianru(xy_phakkat_sta,tomai,n_thamsam)
print('ได้สมการเส้นแบ่งเขตเป็น %.5fx%+.5fy%+.5f = 0'%(tl.w[1],tl.w[2],tl.w[0]))
print('ทายถูกทั้งหมด %d จาก %d'%(tl.thuktong[-1],len(tomai)))

plt.figure(11,5)
ax = plt.subplot(211)
ax.set_title(u'ผลรวมความคลาดเคลื่อนกำลังสอง',fontname='Tahoma')
plt.plot(tl.sse)
ax = plt.subplot(212)
ax.set_title(u'จำนวนที่ถูก',fontname='Tahoma')
plt.plot(tl.thuktong)

x_phakkat_sta = xy_phakkat_sta[:,0]
y_phakkat_sta = xy_phakkat_sta[:,1]
x_sen = np.array([x_phakkat_sta.min(),x_phakkat_sta.max()])
y_sen = -(tl.w[0]+tl.w[1]*x_sen)/tl.w[2]
thukmai = tl.thamnai(xy_phakkat_sta)==tomai
plt.figure(figsize=[6,6])
plt.axes(aspect=1,xlim=[x_phakkat_sta.min(),x_phakkat_sta.max()],
        ylim=[y_phakkat_sta.min(),y_phakkat_sta.max()],xlabel='x',ylabel='y')
if(tl.w[1]*tl.w[2]<0):
    plt.fill_between(x_sen,y_sen,[y_phakkat_sta.min(),y_phakkat_sta.min()],color='#33ee33')
else:
    plt.fill_between(x_sen,y_sen,[y_phakkat_sta.max(),y_phakkat_sta.max()],color='#33ee33')
plt.scatter(x_phakkat_sta[thukmai==1],y_phakkat_sta[thukmai==1],
            c=tomai[thukmai==1],s=50,edgecolor='k',cmap='summer_r')
plt.scatter(x_phakkat_sta[thukmai==0],y_phakkat_sta[thukmai==0],
            c=tomai[thukmai==0],s=50,edgecolor='r',lw=2,cmap='summer_r')
plt.show()
จะเห็นว่าพอทำแบบนี้แล้วการเรียนรู้ก็คืบหน้าเป็นไปตามที่ต้องการ แถมดูจากกราฟแล้วถ้าเพิ่มอัตราการเรียนรู้หรือจำนวนครั้งที่เรียนรู้ไปก็จะเข้าสู่คำตอบที่ต้องการได้โดยสมบูรณ์

เพียงแต่ว่าพอทำแบบนี้แล้วค่าของ x และ y จะถูกเปลี่ยนแปลงไปหมดทำให้ต้องแปลงกลับก่อนเพื่อจะสามารถเห็นภาพตามเดิม

ถ้าเราทำการปรับให้เป็นมาตรฐานแค่เฉพาะตอนก่อนเริ่มทำการเรียนรู้ จากนั้นพอเรียนรู้เสร็จก็ปรับค่าน้ำหนักให้เข้ากับข้อมูลเดิม แบบนี้ก็จะไม่ต้องอุตส่าห์ทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานก่อนเริ่มทำการเรียนรู้

วิธีการแปลงกลับสามารถพิสูจน์สมการได้ดังนี้ในที่นี้ wi คือน้ำหนักของตัวแปรต้นแต่ละตัว b คือไบแอส ส่วนอันที่มี wi' และ b' คือน้ำหนักและไบแอสที่ได้จากการคำนวณเมื่อมีการทำให้เป็นมาตรฐานแล้ว เราต้องแปลงกลับเป็น wi และ b เพื่อจะนำมาใช้กับข้อมูลตัวแปรต้นเดิมที่ยังไม่ได้ทำให้เป็นมาตรฐานลองทำการเขียนคลาสใหม่โดยแก้จาก ThotthoiLogistic อันเดิม สร้างเป็น ThotthoiLogistic อันใหม่ได้ดังนี้
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import StandardScaler as Sta

def
sigmoid(x):
    return 1/(1+np.exp(-x))

class ThotthoiLogistic:
    def __init__(self,eta):
        self.eta = eta
    # เรียนรู้
    def rianru(self,X,z,n_thamsam):
        self.sse = []
        self.thuktong = []
        self.w = np.zeros(X.shape[1]+1)
        self.sta = Sta()
        # ทำให้เป็นมาตรฐาน
        X = self.sta.fit_transform(X)

        phi = self.ha_sigmoid(X)
        for i in range(n_thamsam):
            # ปรับค่าน้ำหนัก
            eee = 2*phi*(1-phi)*(z-phi)*self.eta
            self.w[1:] += np.dot(X.T,eee)
            self.w[0] += eee.sum()
            phi = self.ha_sigmoid(X)
            # บันทึกผลในแต่ละรอบ
            thukmai = np.abs(phi-z)<0.5
            self.thuktong += [thukmai.sum()]
            self.sse += [self.ha_sse(X,z)]
        # ปรับค่าน้ำหนักให้เข้ากับข้อมูลเดิม
        self.w[1:] /= self.sta.scale_
        self.w[0] -= (self.w[1:]*self.sta.mean_).sum()
    # ทำนายผล
    def thamnai(self,X):
        return self.ha_sigmoid(X)>0.5
    # ฟังก์ชันกระตุ้น
    def ha_sigmoid(self,X):
        return sigmoid(np.dot(X,self.w[1:])+self.w[0])
    # หาค่าเสียหาย
    def ha_sse(self,X,z):
        return ((z-self.ha_sigmoid(X))**2).sum()

โดยหลักแล้วที่เพิ่มไปก็แค่ในส่วนของเมธอด rianru เท่านั้น นอกนั้นไม่ค่อยต่างจากเดิม แต่แค่นี้ก็ทำให้การเรียนรู้ทำได้ราบรื่นขึ้นไม่มีปัญหาแล้ว

จากนั้นก็ลองนำมาใช้ดู
eta = 0.00002
n_thamsam = 80000

plukphakkat = np.load('plukphakkat.npz')
x_phakkat = plukphakkat['x']
y_phakkat = plukphakkat['y']
tomai = plukphakkat['z']
xy_phakkat = np.stack([x_phakkat,y_phakkat],axis=1)

tl = ThotthoiLogistic(eta)
tl.rianru(xy_phakkat,tomai,n_thamsam)

print('ได้สมการเส้นแบ่งเขตเป็น %.5fx%+.5fy%+.5f = 0'%(tl.w[1],tl.w[2],tl.w[0]))
print('ทายถูกทั้งหมด %d จาก %d'%(tl.thuktong[-1],len(tomai)))

x_sen = np.array([x_phakkat.min(),x_phakkat.max()])
y_sen = -(tl.w[0]+tl.w[1]*x_sen)/tl.w[2]
thukmai = tl.thamnai(xy_phakkat)==tomai

plt.figure(figsize=[11,3])
plt.axes(aspect=1,xlim=[x_phakkat.min(),x_phakkat.max()],ylim=[y_phakkat.min(),y_phakkat.max()],xlabel='x',ylabel='y')
if(tl.w[1]*tl.w[2]<0):
    plt.fill_between(x_sen,y_sen,[y_phakkat.min(),y_phakkat.min()],color='#33ee33')
else:
    plt.fill_between(x_sen,y_sen,[y_phakkat.max(),y_phakkat.max()],color='#33ee33')
plt.scatter(x_phakkat[thukmai==1],y_phakkat[thukmai==1],c=tomai[thukmai==1],s=50,edgecolor='k',cmap='summer_r')
plt.scatter(x_phakkat[thukmai==0],y_phakkat[thukmai==0],c=tomai[thukmai==0],s=50,edgecolor='r',lw=2,cmap='summer_r')
plt.show()ผลที่ได้จะเห็นว่าเป็นไปตามที่ควรจะเป็น

อาจลองนำไปใช้กับข้อมูลชุดอื่นๆดูก็ได้เพื่อทดสอบว่าคลาสที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะทำให้ผลที่ได้จะเป็นไปตามที่ต้องการได้ดีกว่าเดิมจริงๆ

อ้างอิง


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文