φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblaspytorch เบื้องต้น บทที่ ๕: ออปทิไมเซอร์
เขียนเมื่อ 2018/09/08 09:57
แก้ไขล่าสุด 2022/07/09 15:27
>> ต่อจาก บทที่ ๔ออปทิไมเซอร์ใน pytorch

ออปทิไมเซอร์คืออุปกรณ์สำหรับช่วยในการปรับพารามิเตอร์ด้วยวิธีการเคลื่อนลงตามความชัน

ใน pytorch ได้เตรียมออปทิไมเซอร์ชนิดต่างๆไว้ในมอดูลย่อย torch.optim

ในบทที่ผ่านมาเป็นการใช้วิธีการเคลื่อนลงตามความชันธรรมดาโดยการเขียนเองโดยไม่ได้ใช้ออปทิไมเซอร์ช่วย

เมื่อใช้ออปทิไมเซอร์จะทำให้การเขียนดูเรียบง่ายลง อีกทั้งยังสามารถใช้วิธีที่เหนือกว่าแค่การเคลื่อนลงตามความชันธรรมดา เช่น Adagrad หรือ Adam ได้ง่ายๆ

เกี่ยวกับออปทิไมเซอร์ชนิดต่างๆอ่านรายละเอียดได้ใน https://phyblas.hinaboshi.com/20171002

ออปทิไมเซอร์ที่เตรียมไว้ใน pytorch ได้แก่
- torch.optim.SGD
- torch.optim.Adam
- torch.optim.Adamax
- torch.optim.Adadelta
- torch.optim.Adagrad
- torch.optim.Rprop
- torch.optim.RMSprop

SGD ก็คือวิธีแบบดั้งเดิมที่แค่คำนวณอนุพันธ์แล้วใช้ปรับค่าเลยโดยตรง

ส่วนวิธีการที่มักถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดคือ Adam ในที่นี้ก็จะใช้วิธีนี้เป็นหลักด้วยการใช้ออปทิไมเซอร์

ขอยกตัวอย่างการนำออปทิไมเซอร์มาใช้ในการปรับพารามิเตอร์ใน pytorch

ตัวอย่างขอใช้เป็นการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นสองตัวแปรเช่นเดียวกับในบทที่แล้ว เขียนโดยใช้ออปทิไมเซอร์ได้ดังนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import torch

X = np.random.uniform(-2,2,[300,2])
x,y = X.T
z = x*0.7+y*1.5 + np.random.normal(1,0.4,300)

lin = torch.nn.Linear(2,1)
X = torch.Tensor(X)
z = torch.Tensor(z)
eta = 0.05
ha_mse = torch.nn.MSELoss()
opt = torch.optim.Adam(lin.parameters(),lr=eta) # สร้างออปทิไมเซอร์
n_thamsam = 100
for i in range(n_thamsam):
    h = lin(X).flatten()
    J = ha_mse(h,z)
    J.backward()
    opt.step() # ปรับพารามิเตอร์
    opt.zero_grad() # ล้างอนุพันธ์

mx,my = np.meshgrid(np.linspace(-2,2,11),np.linspace(-2,2,11))
mX = torch.Tensor(np.array([mx.ravel(),my.ravel()]).T)
mz = lin(mX).data.numpy().reshape(11,11)
plt.figure(figsize=[6,6])
ax = plt.axes([0,0,1,1],projection='3d')
ax.scatter(x,y,z,c=z,edgecolor='k',cmap='coolwarm')
ax.plot_surface(mx,my,mz,color='g',rstride=1,cstride=1,alpha=0.1,edgecolor='k')
plt.show()


สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากคราวก่อนก็คือ มีการสร้างออปทิไมเซอร์ขึ้น แล้วส่งพารามิเตอร์เข้าไปให้ออปทิไมเซอร์บันทึกไว้ว่าตัวนี้คือพารามิเตอร์ที่ต้องการปรับค่า ส่วนอัตราการเรียนรู้ก็กำหนดโดยคีย์เวิร์ด lr ก็ป้อนเข้าไปด้วย

นอกจากนี้ค่าตัวเลือกอื่นๆตามชนิดของออปทิไมเซอร์ ก็สามารถกำหนดค่าตรงนี้ด้วย เช่นกรณีของ Adam จะมีค่า β1,β2 ซึ่งกำหนดโดยใส่คีย์เวิร์ด betas โดยใส่พร้อมกันทั้ง ๒ ตัว เป็น betas=(β12) กรณีที่ไม่ใส่ก็จะเป็นค่ามาตรฐานตั้งต้น คือ betas=(0.9,0.999)

จากนั้นในระหว่างวนซ้ำ จะใช้คำสั่ง .step() เพื่อทำการปรับค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดตามความชันที่คำนวณได้หลังจาก .backward() ไป

สุดท้ายก็สั่ง .zero_grad() เพื่อล้างอนุพันธ์ทั้งหมดที่หามาในรอบนั้นให้เป็น 0 ก่อนที่จะคำนวณรอบถัดไป

ในการใช้งาน pytorch โดยทั่วไปก็จะใช้ออปทิไมเซอร์ในลักษณะนี้ตลอด เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างตายตัว (วิธีที่ผ่านมาในบทก่อนๆแค่เพื่ออธิบายหลักการที่อยู่เบื้องหลัง เพื่อความเข้าใจ)

.zero_grad() นี้บางคนก็วางไว้ก่อน .backward() ผลที่ได้ก็เหมือนกัน ที่สำคัญคือก่อนจะ backward รอบใหม่ต้องมี zero_grad ก่อนดูข้อมูลของตัวออปทิไมเซอร์

ถ้าสั่ง print ตัวออปทิไมเซอร์ ข้อมูลของตัวออปทิไมเซอร์นั้นจะแสดงออกมา
lin = torch.nn.Linear(3,1)
opt = torch.optim.Adam(lin.parameters())
print(opt)

ได้
Adam (
Parameter Group 0
  amsgrad: False
  betas: (0.9, 0.999)
  capturable: False
  eps: 1e-08
  foreach: None
  lr: 0.001
  maximize: False
  weight_decay: 0
)

หากต้องการดูว่าพารามิเตอร์ที่ออปทิไมเซอร์ตัวนั้นดูแลอยู่มีอะไรบางให้ดูที่แอตทริบิวต์ .param_groups
print(opt.param_groups)

ได้
[{'params': [Parameter containing:
tensor([[-0.2683, -0.5022, 0.0204]], requires_grad=True), Parameter containing:
tensor([0.2068], requires_grad=True)], 'lr': 0.001, 'betas': (0.9, 0.999), 'eps': 1e-08, 'weight_decay': 0, 'amsgrad': False, 'maximize': False, 'foreach': None, 'capturable': False}]การทำให้พารามิเตอร์บางตัวไม่ปรับค่า

พารามิเตอร์โดยทั่วไปจะมีการคำนวณและบันทึกค่าอนุพันธ์เสมอ นั่นคือเป็นเทนเซอร์ที่ถูกตั้ง requires_grad=True

แต่เราสามารถตั้ง requires_grad=False ได้ ซึ่งจะทำให้พารามิเตอร์ตัวนั้นไม่มีการคำนวณอนุพันธ์ และต่อให้ถูกส่งให้ออปทิไมเซอร์ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า
lin = torch.nn.Linear(2,2)
lin.weight.requires_grad = False
lin.bias.requires_grad = False


>> อ่านต่อ บทที่ ๖


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์ >> โครงข่ายประสาทเทียม
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> pytorch

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文