φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasการทำต้นไม้ตัดสินใจโดยใช้ sklearn
เขียนเมื่อ 2017/11/08 10:45
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
บทความที่แล้วได้แนะนำวิธีการทำต้นไม้ตัดสินใจไปแล้ว https://phyblas.hinaboshi.com/20171105

จากนั้นก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเราสามารถทำต้นไม้ตัดสินใจได้อย่างง่ายดายกว่าโดยใช้ sklearn ดังนั้นในตอนนี้จะลองมาใช้กันดู

วิธีการใช้จะคล้ายกับการถดถอยโลจิสติก (https://phyblas.hinaboshi.com/20171010) และเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด k ตัว (https://phyblas.hinaboshi.com/20171031) ที่ได้แนะนำไปก่อนหน้า

นั่นคือเริ่มจากสร้างออบเจ็กต์ขึ้นมา แล้วก็ใช้ fit เพื่อเรียนรู้ จากนั้นก็ใช้ prefict เพื่อทำนาย

ตัวอย่างการใช้ sklearn
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier as Ditri
X,z = datasets.make_blobs(n_samples=100,n_features=2,centers=7,cluster_std=1.8,random_state=3)
dt = Ditri()
dt.fit(X,z)
nmesh = 200
mx,my = np.meshgrid(np.linspace(X[:,0].min()-1,X[:,0].max()+1,nmesh),np.linspace(X[:,1].min()-1,X[:,1].max()+1,nmesh))
mX = np.stack([mx.ravel(),my.ravel()],1)
mz = dt.predict(mX).reshape(nmesh,nmesh)
plt.figure(figsize=[4,4])
plt.axes([0.1,0.06,0.88,0.88],aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow',vmin=0,vmax=6)
plt.contourf(mx,my,mz,alpha=0.7,cmap='rainbow',zorder=0,vmin=0,vmax=6)
plt.show()หากลองดูรายละเอียดภายในออบเจ็กต์ของต้นไม้ตัดสินใจจะพบว่ามีไฮเพอร์พารามิเตอร์มากมายที่สามารถปรับได้
print(dt)

ได้
DecisionTreeClassifier(class_weight=None, criterion='gini', max_depth=None,
            max_features=None, max_leaf_nodes=None,
            min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,
            min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
            min_weight_fraction_leaf=0.0, presort=False, random_state=None,
            splitter='best')

รายละเอียดภายในค่อนข้างซับซ้อนจึงจะยังไม่พูดถึงตรงนี้ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ max_depth

ถ้าหากเราไม่ใส่ค่านี้จะเป็นการให้แตกกิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะแบ่งแยกข้อมูลได้ถูกต้องทั้งหมด

แต่ถ้าระบุ max_depth ลงไปก็จะเป็นการจำกัดจำนวนครั้งในการแตก

ลองนำข้อมูลตัวอย่างเดิมมาแบ่งแบบเดิมแต่คราวนี้กำหนดความลึกให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเทียบกันดู
for i in range(1,8):
    dt = Ditri(max_depth=i)
    dt.fit(X,z)
    nmesh = 200
    mx,my = np.meshgrid(np.linspace(X[:,0].min()-1,X[:,0].max()+1,nmesh),np.linspace(X[:,1].min()-1,X[:,1].max()+1,nmesh))
    mX = np.stack([mx.ravel(),my.ravel()],1)
    mz = dt.predict(mX).reshape(nmesh,nmesh)
    plt.figure(figsize=[4,4])
    plt.axes([0.1,0.06,0.88,0.88],aspect=1)
    plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow',vmin=0,vmax=6)
    plt.contourf(mx,my,mz,alpha=0.7,cmap='rainbow',zorder=0,vmin=0,vmax=6)
    plt.title(u'ความลึก %d'%i,family='Tahoma')
    plt.savefig('dt%02d.png'%i)
    plt.close()
จะเห็นลำดับการแบ่งไปเรื่อยๆทีละขั้นชัดเจน

ส่วน criterion คือวิธีการคำนวณค่าความไม่บริสุทธิ์ เลือกได้ระหว่าง gini กับ entropy

ค่าตั้งต้นคือ gini หากลองเปลี่ยนเป็น entropy ดูก็อาจได้ผลต่างไปจากเดิม แต่ก็จะไม่ต่างกันมาก

นอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายให้ปรับได้ ดูรายละเอียดต่อได้ใน http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.tree.DecisionTreeClassifier.html

สิ่งที่น่าจะใช้ประโยชน์ได้อย่างดีอีกอย่างสำหรับต้นไม้ตัดสินใจก็คือ สามารถวิเคราะห์ความสำคัญของตัวแปรได้

สามารถทำได้โดยดูที่ค่าแอตทริบิวต์ .feature_importances_ หลังจากที่ได้ทำการ fit ไปเสร็จแล้ว

ลองยกตัวอย่าง เช่น ลองสร้างกลุ่มก้อนที่มีตัวแปรที่พิจารณาอยู่ ๖ ตัว แล้วให้ใช้ต้นไม้ตัดสินใจช่วยจำแนกดังนี้
np.random.seed(6)
X,z = datasets.make_blobs(n_samples=100,n_features=6,centers=3,cluster_std=2.2)
dt = Ditri()
dt.fit(X,z)
fi = dt.feature_importances_
print(fi) # ได้ [ 0.          0.          0.          0.5049505   0.05657709  0.43847242]

จะเห็นว่าได้ค่าความสำคัญออกมา ซึ่งบอกให้รู้ว่าตัวแปรลำดับที่เท่าไหร่มีส่วนร่วมในการแบ่งแค่ไหน ค่ายิ่งมากยิ่งสำคัญ ทั้งหมดรวมกันจะเป็น 1

ซึ่งหากเราลองวาดภาพแสดงการกระจายค่าของตัวแปรที่สำคัญดูแบบนี้
ia = fi.argsort()
plt.scatter(X[:,ia[-1]],X[:,ia[-2]],c=z,edgecolor='#aa8844',cmap='winter')
plt.show()


จะเห็นได้ว่าข้อมูลถูกแบ่งกันเป็นกลุ่มอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ตัวแปรทั้งสองตัวนี้อธิบายแบ่งแยกกลุ่มได้อย่างดี

แต่ถ้าเอาตัวแปรที่สำคัญน้อยสุดไปวาด
plt.scatter(X[:,ia[0]],X[:,ia[1]],c=z,edgecolor='#aa8844',cmap='winter')
plt.show()


จะพบว่าข้อมูลมีการซ้อนทับ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสองตัวนี้ใช้อธิบายการจำแนกข้อมูลไม่ค่อยได้


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> sklearn

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文