φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๖: การแจกแจงแบบเรขาคณิตและการแจกแจงทวินามเชิงลบ
เขียนเมื่อ 2020/07/25 19:10
แก้ไขล่าสุด 2023/08/26 13:16

ต่อจาก บทที่ ๕

ในบทที่แล้วได้กล่าวถึงการแจกแจงทวินามไปแล้ว สำหรับบทนี้จะเป็นเรื่องการทดลองแบบแบร์นุลลี ซึ่งนำไปสู่การแจกแจงแบบเรขาคณิตกับการแจกแจงทวินามเชิงลบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อยอดมาจากการแจกแจงทวินาม
การทดลองแบบแบร์นุลลี

การแจกแจงทวินามในกรณีที่ n=1 ซึ่งหมายถึงทำการทดลองเพียงครั้งเดียว จะเป็นกรณีพิเศษที่เรียกว่าการแจกแจงแบร์นุลลี (伯努利分布, Bernoulli distribution)


ค่า k ต้องไม่เกิน n ในที่นี้เมื่อ n เป็น 1 ดังนั้น k เป็นได้แค่ 0 หรือ 1 เท่านั้น


ซึ่งอธิบายถึงกรณีที่ทดลองทำอะไรสักอย่างแล้วมีผลลัพธ์อยู่แค่ ๒​ อย่างคือสำเร็จกับล้มเหลว โดยมีความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จเป็น p และความน่าจะเป็นที่จะล้มเหลวก็จะเป็น 1-p

การทดลองแบบนี้เรียกว่า การทดลองแบบแบร์นุลลี (伯努利试验, Bernoulli trial)
จำนวนครั้งที่โยนเหรียญกว่าจะออกหัวสักครั้ง

หากทำการทดลองแบบแบร์นุลลีซ้ำๆกันหลายครั้ง ความน่าจะเป็นของจำนวนครั้งที่จะต้องทำเพื่อให้สำเร็จสักครั้งหนึ่งจะมีการแจกแจงเป็นลักษณะที่เรียกว่า การแจกแจงแบบเรขาคณิต (几何分布, geometric distribution)

การแจกแจงแบบเรขาคณิตเป็นฟังก์ชันที่บอกว่าหากทำการทดลองที่มีความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จเป็น p จะต้องทำไปกี่ครั้งจึงจะสำเร็จสักครั้ง

ลองเริ่มจากคิดถึงกรณีง่ายๆเช่นโยนเหรียญหัวก้อย โอกาสได้หัวเป็น 0.5

เมื่อโยนเหรียญครั้งแรก ความน่าจะเป็นที่จะได้หัวเป็น 0.5 ครั้งอยู่แล้ว ดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะโยน 1 ครั้งแล้วสำเร็จเลยก็จะเป็น 0.5 และมีความน่าจะเป็นที่จะล้มเหลวแล้วต้องโยนครั้งที่ 2 ต่อเป็น 0.5

ถ้าโยนครั้งที่ 2 ความน่าจะเป็นที่จะได้หัวก็เป็น 0.5 อีกเช่นกัน ดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จในขั้นนี้ก็เป็น 0.5 คูณกับ 0.5 เป็น 0.25 ส่วนความน่าจะเป็นที่จะล้มเหลวตรงนี้ก็เป็น 0.25 เช่นกัน

ดังนั้นจะเห็นแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป นั่นคือหากให้ k เป็นจำนวนครั้งที่ทำจนสำเร็จ จะได้ว่า


ซึ่งดูจากสมการแล้วจะเข้าใจได้ไม่ยาก

ลองเขียนโปรแกรมแสดงการคำนวณตามสูตรตั้งแต่ k=1 ไปจนถึง k=10
p = 0.5
pk = []
for k in range(1,10+1):
  pk += [p*(1-p)**(k-1)]
print(pk)

ได้
[0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, 0.03125, 0.015625, 0.0078125, 0.00390625, 0.001953125, 0.0009765625]

วาดเป็นกราฟจะได้ว่าคราวนี้ลองเขียนโปรแกรมแสดงการทดลองจริงๆ โดยใช้ฟังก์ชัน Counter จากมอดูล collections เป็นตัวนับจำนวนผลที่ได้ (รายละเอียดวิธีใช้ https://phyblas.hinaboshi.com/20200413)
import random
from collections import Counter
pk = []
for i in range(1000):
  k = 0
  samret = 0
  while(samret==0):
    k += 1
    if(random.randint(0,1)==1):
      samret = 1
  pk += [k]

print(Counter(pk))

ได้
Counter({1: 504, 2: 254, 3: 120, 4: 60, 5: 29, 6: 17, 7: 6, 8: 6, 9: 1, 12: 1, 11: 1, 15: 1})

หากวาดแผนภูมิแท่งแสดงการแจกแจงของผลที่ได้จะได้จะเห็นว่าการแจกแจงเป็นไปตามกราฟข้างต้น มีบางอันที่ฟลุกมากซึ่งกว่าจะสำเร็จก็ปาเข้าไปสิบกว่าครั้ง ซึ่งโอกาสเกิดมีน้อยกว่า 1 ใน 1000
จำนวนครั้งที่ทำกว่าจะสำเร็จสักครั้ง

ตัวอย่างที่ผ่านมาเป็นกรณีโยนเหรียญซึ่งมีความน่าจะเป็นเป็น 0.5 แต่หากมาลองคิดถึงกรณีทั่วไปที่ p เป็นค่าใดๆตั้งแต่ 0 ถึง 1 โอกาสที่จะสำเร็จในครั้งที่ k จะเป็น


นี่เป็นรูปแบบทั่วไปของการแจกแจงแบบเรขาคณิต

ซึ่งถ้าแทน p=0.5 ก็จะกลับไปสู่สมการกรณีโยนเหรียญ

ลองยกตัวอย่างเช่นว่ากำลังเล่นเกม RPG แล้วเราพยายามจะล่าไอเท็มจากมอนสเตอร์ตัวหนึ่ง โดยไอเท็มมีโอกาสดร็อปเป็น p แบบนี้จะต้องโค่นมอนสเตอร์ไปสักกี่ตัวจึงจะได้ไอเท็มที่ต้องการสักที?

ลองเขียนโปรแกรมให้แสดงการจากแจงเมื่อ p เป็นค่าต่างๆ
for i in range(1,100+1,5):
  p = i*0.005
  pk = []
  for k in range(1,10+1):
    pk += [p*(1-p)**(k-1)]
  print(pk)

หากวาดกราฟจะได้แบบนี้จะเห็นว่า k=1 คือได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยมีค่าสูงสุดเสมอ แต่ยิ่ง p น้อยโอกาสที่จะได้ตั้งแต่ครั้งแรกก็ยิ่งลดลง

ลองทดลองสุ่มดูจริงๆ ในกรณีที่ p=0.1
import random
from collections import Counter
p = 0.1
pk = []
for i in range(1000):
  k = 0 # จำนวนครั้งที่ทำจนกว่าจะสำเร็จ
  drop = 0 # 0 คือยังไม่สำเร็จ ถ้าสำเร็จแล้วจะเป็น 1
  while(drop==0):
    k += 1
    # สุ่มเลข 1 ถึง 100 ถ้าได้ต่ำกว่า p คูณ 100 ก็ถือว่าสำเร็จ
    if(random.randint(1,100)<=p*100):
      drop = 1
  pk += [k]

print(Counter(pk))

ได้
Counter({1: 89, 2: 85, 4: 81, 3: 77, 5: 69, 6: 59, 7: 53, 8: 50, 9: 44, 10: 40, 13: 37, 15: 26, 12: 26, 14: 25, 16: 24, 11: 24, 20: 16, 17: 15, 18: 15, 26: 13, 23: 13, 19: 11, 21: 11, 28: 9, 25: 8, 29: 7, 27: 7, 33: 6, 32: 6, 34: 5, 22: 5, 36: 5, 30: 5, 43: 4, 24: 4, 35: 4, 39: 3, 45: 3, 31: 3, 38: 2, 49: 2, 42: 1, 50: 1, 46: 1, 48: 1, 40: 1, 37: 1, 63: 1, 41: 1, 44: 1})

วาดแผนภูมิแท่งแสดงการแจกแจง


ค่าคาดหมายและความแปรปรวนของการแจกแจงแบบเรขาคณิต

ค่าคาดหมายของการแจกแจงแบบเรขาคณิตจะได้เป็น


ซึ่งก็สามารถเข้าใจที่มาได้ง่ายๆ ว่าเป็นเพราะหากเราทำการทดลองที่มีความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จเป็น p ทำซ้ำๆหลายๆครั้งโดยเฉลี่ยแล้วก็ควรจะสำเร็จในครั้งที่ 1/p

ส่วนความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะได้เป็น


ตัวอย่างเช่นถ้าไปตีมอนสเตอร์ที่มีความน่าจะเป็นที่จะได้ไอเท็มที่ต้องการเป็น 1% จะคำนวณได้ว่า


ลองวาดภาพแสดงการแจกแจงพร้อมกับค่าคาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะได้แบบนี้หมายความว่าน่าจะต้องตีประมาณ 100 ตัวจึงจะได้ อาจได้เร็วหรือช้ากว่านั้นแล้วแต่โชค ซึ่งความน่าจะเป็นว่าจะได้ในครั้งที่เท่าไหร่ก็แจกแจงตามนี้
การแจกแจงทวินามเชิงลบ

ที่จริงแล้วการแจกแจงแบบเรขาคณิตนั้นเป็นกรณีพิเศษของ การแจกแจงทวินามเชิงลบ (负二项分布, negative binomial distribution)

การแจกแจงทวินามเชิงลบเป็นการแจกแจงที่แสดงถึงความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จ r ครั้งจากการทดลองทั้งหมด k ครั้ง


ซึ่งจะเห็นว่าลักษณะสมการออกมาคล้ายกับการแจกแจงทวินาม

และหากแทน r=1 ก็จะเป็นการแจกแจงแบบเรขาคณิต

กล่าวคือการแจกแจงแบบเรขาคณิตจะบอกว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จครั้งแรก ส่วนการแจกแจงทวินามเชิงลบจะบอกว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จครั้งที่ r

ค่าคาดหมายของการแจกแจงทวินามเชิงลบจะได้เป็น


ส่วนความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะได้เป็น


ยกตัวอย่างเช่นถ้าโค่นมังกรตัวหนึ่งได้จะมีโอกาสได้ลูกแก้มังกรอยู่ 2% เราต้องการลูกแก้วมังกรทั้งหมด r ลูก แบบนี้ควรจะต้องโค่นมังกรสักกี่ตัว?

ลองเขียนโปรแกรมคำนวณโดยให้ p=0.02 แล้วดูผลการแจกแจงที่ค่า r ต่างๆตั้งแต่ 1 ถึง 10
import math
p = 0.02
plt.figure(figsize=[6,4])
for r in range(1,10+1):
  pk = []
  for k in range(1,1000+1):
    c = math.factorial(k+r-1)/(math.factorial(k)*math.factorial(r-1))
    pk += [c*p**r*(1-p)**k]
  print(pk) # แสดงค่าความน่าจะเป็นในกรณีของแต่ละค่า r

วาดกราฟได้แบบนี้โดยในที่นี้เส้นประแนวตั้งแสดงถึงค่าคาดหมาย จะเห็นว่ามีค่ามากกว่าจุดสูงสุดเล็กน้อย โดยห่างออกไปไป 1/p ในที่นี้คือ 50

ต่อมาลองเขียนโค้ดเพื่อทำการสุ่มแล้วดูการแจกแจงที่ได้จริงๆ โดยลองดูกรณีที่ต้องการลูกแก้วมังกรทั้งหมด 7 ลูก

แต่ครั้งนี้ตัวเลขกระจายไปถึงค่าค่อนข้างสูง ดังนั้นจะขอแบ่งเป็นช่วงละ 20 แล้วนับรวมเป็นฮิสโทแกรมโดยใช้ฟังก์ชัน hist() ของ matplotlib วาด (รายละเอียดวิธีใช้เขียนไว้ใน numpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๑๓)

โค้ดเขียนได้ดังนี้
import random
import matplotlib.pyplot as plt
p = 0.02 # ความน่าจะเป็นที่จะดร็อปลูกแก้วมังกร
r = 7 # จำนวนลูกแก้วมังกรที่ต้องการ
pk = [] # ลิสต์เก็บจำนวนครั้งที่ทำจนกว่าจะได้
# ทำซ้ำหมื่นครั้ง
for i in range(10000):
  k = 0 # จำนวนครั้งที่โค่นมังกร
  n_drop = 0 # จำนวนครั้งที่ดร็อปลูกแก้วมังกร
  # วนซ้ำจนกว่าจะได้ลูกแก้วมังกรครบ 7 ลูก
  while(n_drop<r):
    k += 1
    # สุ่มค่าถึง 100 ถ้าได้ค่าไม่เกิน 100 คูณ p ก็ถือว่าดร็อปได้
    if(random.randint(1,100)<=100*p):
      n_drop += 1
  pk += [k] # เก็บบันทึกเลขจำนวนครั้ง

plt.hist(pk,50) # วาดฮิสโทแกรม
plt.show()

ได้ฮิสโทแกรมออกมาดังนี้ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะกราฟแสดงการแจกแจงกรณีที่ r=7

บทถัดไป >> บทที่ ๗-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คณิตศาสตร์ >> ความน่าจะเป็น
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文