φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblas[python] การแบ่งกระจุกข้อมูลด้วยวิธีการ k เฉลี่ย
เขียนเมื่อ 2017/12/20 20:02
แก้ไขล่าสุด 2022/07/19 08:42
การเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนมีวิธีอยู่หลากหลาย ดังที่ได้อธิบายไปใน https://phyblas.hinaboshi.com/20171215

ในบทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนที่น่าจะถือว่าได้รับความนิยมกันมากที่สุด นั่นก็คือ วิธีการ k เฉลี่ย (K-平均算法, k-means)

วิธีการนี้มีความคล้ายคลึงกับวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว ซึ่งเคยเขียนถึงไปก่อนหน้าใน https://phyblas.hinaboshi.com/20171028

เพียงแต่ว่าวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัวนั้นเป็นการเรียนรู้แบบมีผู้สอน ดังนั้นแม้ดูเผินๆจะคล้ายกัน แต่จริงๆแล้วเป็นคนละเรื่อง จึงไม่ควรสับสนขอเริ่มด้วยการยกตัวอย่างด้วยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นกระจุกก้อน ๓ ก้อนดังในรูปนี้ซึ่งสร้างและวาดภาพได้จากโค้ดนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
np.random.seed(26)
X = np.random.normal(0,1.8,[180,2])
X[60:120] += 8
X[120:,0] += 16
plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c='m',edgecolor='k')
plt.show()

จะเห็นว่าดูด้วยตาก็เห็นได้ว่าแบ่งออกเป็น ๓ กระจุกอย่างชัดเจน แต่เราจะเขียนโปรแกรมยังไงให้มันทำการแบ่งว่าจุดไหนอยู่กระจุกไหนได้โดยอัตโนมัติ

วิธีการคิดง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือ ตั้งจุดศูนย์กลางขึ้นมา ๓ จุด แล้วก็วัดว่าจุดไหนอยู่ใกล้ศูนย์กลางอันไหนมากที่สุดก็จัดอยู่ในกลุ่มนั้น

เพียงแต่ว่าจุดศูนย์กลางที่เลือกนั้นจะต้องเหมาะสมด้วย ดังนั้นจึงต้องหาวิธีหาจุดศูนย์กลางที่เหมาะ

จุดศูนย์กลางที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่าจุดเซนทรอยด์ (centroid)

วิธีการหาจุดเซนทรอยด์เป็นไปตามขั้นตอนนี้
1. สุ่มจุดเซนทรอยด์เริ่มต้นตามจำนวนที่ต้องการแบ่ง โดยแต่ละจุดใช้ตำแหน่งเป็นจุดข้อมูลสักจุดซึ่งเลือกแบบสุ่ม
2. คำนวณระยะห่างระหว่างทุกจุดข้อมูลไปยังจุดเซนทรอยด์แต่ละจุด
3. จัดกลุ่มให้จุดข้อมูลนั้นอยู่ในกลุ่มของเซนทรอยด์ที่ใกล้สุด
4. ย้ายจุดเซนทรอยด์ไปยังใจกลางของข้อมูลที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนั้น
5. ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2. ใหม่โดยใช้เซนทรอยด์ใหม่ที่ได้
6. ทำจนกว่าเซนทรอยด์จะไม่มีการย้ายตำแหน่งไปไหนอีกแล้ว ก็เป็นอันสิ้นสุด

เพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเซนทรอยด์จะลู่เข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งเสมอไป ดังนั้นจึงต้องกำหนดจำนวนทำครั้งสูงสุด ไม่ให้มันวนซ้ำไม่สิ้นสุด หรือไม่ก็กำหนดค่าความเปลี่ยนแปลงต่ำสุดที่พอใจจะให้หยุดได้ไว้ด้วย

อีกปัญหาหนึ่งที่ต้องคิดก็คือ หากทำไปทำมามีจุดเซนทรอยด์ไหนที่ไม่มีสมาชิกอยู่ในกลุ่มเลยเกิดขึ้นมา มันอาจจะว่างไปตลอดจนจบ ดังนั้นจึงอาจแก้โดยระหว่างวนแก้จุดเซนทรอยด์ซ้ำอยู่นั้นหากมีกลุ่มไหนที่ว่างเปล่า ก็ให้สุ่มย้ายจุดเซนทรอยด์ไปยังจุดข้อมูลสักจุดใหม่

โค้ดอาจเขียนได้ดังนี้
n_krachuk = 3 # จำนวนกระจุก
n_thamsam = 100 # จำนวนทำซ้ำสูงสุด
tol = 0.0001 # ค่าความเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ยอมให้หยุดได้
sumlueak = np.random.choice(len(X),n_krachuk,replace=0)
X_cen = X[sumlueak] # จุดเซนทรอยด์ตั้งต้น เลือกแบบสุ่ม
# วนซ้ำเพื่อปรับเซนทรอยด์
for i in range(n_thamsam):
    raya2 = ((X_cen[None]-X[:,None])**2).sum(2) # วัดระยะห่างจากจุดถึงเซนทรอยด์
    klum = raya2.argmin(1) # ตัดสินกลุ่มของจุดโดยเลือกเซนทรอยด์ที่ใกล้สุด
    X_cen_mai = np.empty_like(X_cen) # จุดเซนทรอยด์ใหม่
    # วนซ้ำเพื่อหาตำแหน่งเซนทรอยด์ใหม่
    for j in range(n_krachuk):
        if(len(X[klum==j])): # ถ้ามีสมาชิกในกลุ่ม
            X_cen_mai[j] = X[klum==j].mean(0) # กำหนดเซนทรอยด์ใหม่เป็นตำแหน่งเฉลี่ยของทุกจุดในกลุ่ม
        else: # ถ้าในกลุ่มว่างเปล่าก็ให้สุ่มเซนทรอยด์ใหม่
            X_cen_mai[j] = X[np.random.randint(len(X))]
    if(np.allclose(X_cen,X_cen_mai,atol=tol)): # ถ้าความเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าค่าที่กำหนดก็ให้หยุด
        X_cen = X_cen_mai
        break
    X_cen = X_cen_mai # ย้ายจุดเซนทรอยด์ไปยังตำแหน่งใหม่

เท่านี้ก็จะได้เซนทรอยด์ที่เหมาะสมแล้ว

จากนั้นก็เอาเซนทรอยด์ที่ได้นี้ไปเป็นตัวกำหนดกลุ่มให้แต่ละจุด แล้วดูผลการแบ่งกลุ่มที่ได้
raya2 = ((X_cen[None]-X[:,None])**2).sum(2)
z = raya2.argmin(1)

plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow')
plt.scatter(X_cen[:,0],X_cen[:,1],300,'#EEAA55',marker='*',edgecolor='#9999DD',lw=2)
plt.show()


จะเห็นว่ากลุ่มถูกแบ่งออกมาได้เรียบร้อยตามที่ควรเป็น รูปดาวก็คือเซนทรอยด์แต่ละจุด อยู่ใจกลางกระจุกพอดีแต่ยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องพิจารณา นั่นคือวิธีการนี้ผลที่ได้จะขึ้นอยู่กับจุดเซนทรอยด์ตั้งต้นที่สุ่มได้ กรณีที่สุ่มได้ตำแหน่งไม่ดีตั้งแต่ต้น ผลการแบ่งอาจออกมาได้ไม่ดีดังที่คาดหวังไว้

วิธีหนึ่งที่จะใช้แก้ปัญหาได้ก็คือ ให้ทำใหม่ซ้ำๆหลายครั้ง แล้วเทียบดูว่าครั้งไหนที่แบ่งค่าออกมาได้ดีที่สุดก็ให้ใช้ผลของครั้งนั้น

การจะดูว่าแบ่งออกมาได้ดีแค่ไหนนั้นโดยทั่วไปจะพิจารณาผลรวมของระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลไปยังเซนทรอยด์นั้นๆ ซึ่งเรียกว่าผลรวมความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (sum of squared errors, SSE)

อาจลองเขียนเป็นโค้ดได้ดังนี้
sse = 0
for i in range(n_krachuk):
    sse += np.sum(raya2[z==i,i])
print(sse) # ได้ 1106.13721312
หรือง่ายกว่านั้นคือสามารถย่อเหลือแค่นี้ได้
sse = (raya2*(z[:,None]==np.arange(n_krachuk))).sum()

คราวนี้ลองมาเขียนใหม่ดู โดยยกตัวอย่างเป็นกลุ่มที่แยกกันไม่ชัดเจนมองออกยากหน่อย เช่นแบบนี้
np.random.seed(4)
X = np.random.normal(0,3.,[480,2])**3/60
X[120:240] += 5
X[360:480,0] += 12
X[360:480,1] += 7
X[240:360,0] += 16
X[240:360,1] += 2
plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c='g',alpha=0.6,edgecolor='k')
plt.show()ลองทำสัก ๑๐ ครั้งแล้วเอาอันที่ได้ดีที่สุดมา
n_krachuk = 4
n_thamsam = 50
tol = 0.00001
n_sumchut = 10 # จำนวนครั้งที่สุ่มจุดใหม่
sse_noisut = np.inf # ค่า sse น้อยสุด
for s in range(n_sumchut):
    sumlueak = np.random.choice(len(X),n_krachuk,replace=0)
    X_cen = X[sumlueak]
    for i in range(n_thamsam):
        raya2 = ((X_cen[None]-X[:,None])**2).sum(2)
        klum = raya2.argmin(1)
        X_cen_mai = np.empty_like(X_cen)
        for j in range(n_krachuk):
            if(len(X[klum==j])):
                X_cen_mai[j] = X[klum==j].mean(0)
            else:
                X_cen_mai[j] = X[np.random.randint(len(X))]
        if(np.allclose(X_cen,X_cen_mai,atol=tol)):
            X_cen = X_cen_mai
            break
        X_cen = X_cen_mai

    raya2 = ((X_cen[None]-X[:,None])**2).sum(2)
    klum = raya2.argmin(1)

    # หา sse ในแต่ละรอบ ถ้าได้น้อยกว่าเดิมก็เก็บค่านั้นและตำแหน่งเซนทรอยด์ไว้
    sse = (raya2*(klum[:,None]==np.arange(n_krachuk))).sum()
    print(sse)
    if(sse_noisut>sse):
        sse_noisut = sse
        X_cen_disut = X_cen

raya2 = ((X_cen_disut[None]-X[:,None])**2).sum(2)
z = raya2.argmin(1)

plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow')
plt.scatter(X_cen_disut[:,0],X_cen_disut[:,1],300,'#EEAA55',alpha=0.8,marker='*',edgecolor='#9999DD',lw=2)
plt.show()

โปรแกรมจะพิมพ์ค่า SSE ในแต่ละครั้งออกมา พร้อมทั้งเลือกผลที่ได้ค่าต่ำสุด แล้ววาดรูป
3696.79020957
3814.36451799
1432.78366256
1432.75873231
3853.71442022
1432.78366256
1432.78366256
3756.04317335
4290.05406862
3756.04317335


ผลการแบ่งที่ได้จะเห็นว่าออกมาดูดี เพราะเลือกเอาเซนทรอยด์ของครั้งที่แบ่งได้ดีที่สุดมาใช้ คือครั้งที่ได้ค่า SSE เป็น 1432

แต่จะเห็นว่าค่า SSE ที่ได้ออกมาในแต่ละรอบนั้นมีทั้งที่ออกมาได้มากและน้อยต่างกันไป หากลองวาดภาพกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่ผลที่ดีที่สุดดู เช่นครั้งที่ได้ 3756 จะได้แบบนี้อันนี้ครั้งที่ได้ 381438534290จะเห็นได้ว่าค่า SSE สูงการแบ่งออกมาดูไม่ค่อยดี นั่นเป็นเพราะครั้งนั้นสุ่มได้ตำแหน่งเร่ิมต้นที่ไม่ดี จึงพลาดโอกาสที่จะเจอคำตอบที่ดี

ดังนั้นแล้วเพื่อที่จะหาคำตอบที่ดีที่สุดได้ จึงอาจจะต้องค้นหาซ้ำหลายรอบจากนั้นหากนำมาเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของคลาสจะเป็นดังนี้
class Kmeans:
  def __init__(self,n_krachuk,n_sumchut=10):
    self.n_krachuk = n_krachuk
    self.n_sumchut = n_sumchut
  
  def rianru(self,X,n_thamsam=100,tol=0.0001):
    sse_noisut = np.inf
    for s in range(self.n_sumchut):
      sumlueak = np.random.choice(len(X),self.n_krachuk,replace=0)
      X_cen = X[sumlueak]
      for i in range(n_thamsam):
        raya2 = ((X_cen[None]-X[:,None])**2).sum(2)
        klum = raya2.argmin(1)
        X_cen_mai = np.empty_like(X_cen)
        for j in range(self.n_krachuk):
          if(len(X[klum==j])):
            X_cen_mai[j] = X[klum==j].mean(0)
          else:
            X_cen_mai[j] = X[np.random.randint(len(X))]
        if(np.allclose(X_cen,X_cen_mai,atol=tol)):
          break
        X_cen = X_cen_mai
      
      X_cen = X_cen_mai
      raya2 = ((X_cen[None]-X[:,None])**2).sum(2)
      klum = raya2.argmin(1)
      sse = (raya2*(klum[:,None]==np.arange(self.n_krachuk))).sum()
      if(sse_noisut>sse):
        sse_noisut = sse
        self.X_cen = X_cen
  
  def thamnai(self,X):
    raya2 = ((self.X_cen[None]-X[:,None])**2).sum(2)
    return raya2.argmin(1)

np.random.seed(26)
X = np.random.normal(0,1.8,[180,2])
X[60:120] += 8
X[120:,0] += 16
km = Kmeans(n_krachuk=3)
km.rianru(X)
z = km.thamnai(X)
plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow')
plt.scatter(km.X_cen[:,0],km.X_cen[:,1],300,'#EEAA55',marker='*',edgecolor='#9999DD',lw=2)
plt.show()

ผลการแบ่งที่ได้จะออกมาเหมือนกับตอนไม่ใช้คลาสวิธีการ k เฉลี่ยนั้นใช้การได้ดีกับข้อมูลที่แบ่งเป็นกระจุกก้อนชัดเจนแบบในตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น แบบนั้นผลที่ได้จะค่อนข้างแน่นอน

แต่ต่อให้เป็นข้อมูลที่กระจายอย่างไม่มีกลุ่มก้อนแน่นอน ก็สามารถใช้วิธีนี้ให้มันลองแบ่งกลุ่มให้ได้ เช่นข้อมูลลักษณะที่กระจายแทบจะสม่ำเสมอ ถ้าให้คนเราแบ่งเองก็คงไม่รู้จะแบ่งยังไง แต่ถ้าลองใช้วิธี k เฉลี่ยโดยสุ่มจุดเริ่มต้นใหม่หลายๆครั้ง สุดท้ายมันก็จะหาวิธีการแบ่งที่ดูจะเข้าท่าที่สุด (ค่า SSE ต่ำสุด) ออกมาให้ได้

เช่นลองแบ่งข้อมูลที่กระจายสม่ำเสมอแบบนี้ดู
def plotkmeans(n,X):
  km = Kmeans(n)
  km.rianru(X)
  z = km.thamnai(X)
  plt.figure()
  plt.axes(aspect=1)
  plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow')
  plt.scatter(km.X_cen[:,0],km.X_cen[:,1],300,'#EEAA55',marker='*',edgecolor='#9999DD',lw=2)
  plt.show()

X = np.random.uniform(-0.5,0.5,[840,2])
plotkmeans(7,X)


หรือข้อมูลที่ควรจะเป็นกระจุกเดียวแบบนี้
X = np.random.normal(0,1,[840,2])
plotkmeans(7,X)
ที่ควรจะต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือ ต่อให้ข้อมูลเป็นกระจุกชัดเจนก็ไม่ใช่ว่าจะแบ่งได้เสมอไป ขึ้นอยู่กับรูปร่างของกระจุกด้วย วิธีการนี้จะทำงานได้ดีในกรณีที่กระจุกเป็นทรงกลมชัดเจน แต่ถ้ารูปร่างเรียวยาวก็จะทำได้ไม่ดี

เช่นลองสร้างกระจุกข้อมูลรูปพระจันทร์เสี้ยว (ใช้ฟังก์ชันใน sklearn แนะนำไปใน https://phyblas.hinaboshi.com/20171202)
from sklearn import datasets
X,_ = datasets.make_moons(n_samples=180,noise=0.05)
plotkmeans(2,X)
จะเห็นว่ากระจุกไม่ได้ถูกแบ่งออกเป็นพระจันทร์เสี้ยว ๒ กลุ่ม แต่กลับแบ่งเป็นซีกซ้ายขวาแบบนี้ที่เป็นแบบนี้เพราะวิธีนี้แบ่งกลุ่มโดยพิจารณาที่ระยะห่างจากเซนทรอยด์ จึงไม่มีทางแบ่งกลุ่มในลักษณะที่ซับซ้อนได้

สำหรับกรณีพระจันทร์เสี้ยวแบบนี้มีวิธีการแบ่งที่เหมาะกว่า ก็คือใช้วิธีที่เรียกว่า DBSCAN ซึ่งเป็นวิธีการแบ่งกลุ่มโดยดูความหนาแน่นของการกระจายข้อมูลจุดอ่อนอีกอย่างของวิธีการ k เฉลี่ยก็คือจำเป็นจะต้องกำหนดจำนวนกระจุกที่ต้องการแบ่งไว้ตั้งแต่แรก แต่ในปัญหาบางอย่างเราอาจไม่รู้ว่าข้อมูลควรจะแบ่งออกเป็นกี่กระจุกดี ดังนั้นอาจจำเป็นต้องลองทำซ้ำโดยเปลี่ยนจำนวนกระจุกดู

และข้อควรระวังของวิธีนี้ก็คล้ายกับในวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว นั่นคือค่าที่ของสิ่งที่เป็นคนละหน่วยกันควรมีการทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานก่อนอ้างอิง


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文