φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblas



โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๑๖: การแบ่งข้อมูลฝึกและข้อมูลตรวจสอบ
เขียนเมื่อ 2018/08/26 23:35
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
>> ต่อจาก บทที่ ๑๕



ในบทที่ผ่านมาเราใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีในการเรียนรู้แล้วก็พิจารณาคะแนนที่ได้จากการทำนายข้อมูลชุดนั้นเอง

แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ให้โปรแกรมเรียนรู้เพื่อที่จะให้ทำนายแค่ข้อมูลชุดนั้น แต่ต้องให้สามารถทำนายข้อมูลที่ไม่เคยใช้เรียนรู้ด้วย

การที่โปรแกรมสามารถทำนายข้อมูลที่ใช้เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องแต่กลับทำนายข้อมูลชุดอื่นไม่ค่อยได้ดีนักแบบนั้นเรียกว่าการเรียนรู้เกิน (过学习, overlearning) แบบนั้นไม่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงในสถานการณ์จริง

ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วนอกจากจะมีข้อมูลสำหรับใช้ฝึกแล้วจำเป็นต้องมีข้อมูลส่วนหนึ่งไว้ใช้เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้เพื่อเป็นเงื่อนไขในการหยุดด้วย

ลองเขียนคลาสของโครงข่ายประสาทเทียมขึ้นใหม่ โดยเขียนให้รับข้อมูลส่วนหนึ่งมาใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบ แล้วให้เลือกใช้เป็นเงื่อนไขในการหยุดได้ด้วย

เขียนได้ดังนี้ (เช่นเคย ให้โหลดคลาสต่างๆจาก unagi.py ก่อน)
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from unagi import Affin,Relu,Softmax_entropy,ha_1h,Adam

class Prasat:
  def __init__(self,m,eta):
    self.m = m
    self.chan = []
    for i in range(len(m)-1):
      self.chan.append(Affin(m[i],m[i+1],np.sqrt(2./m[i])))
      if(i<len(m)-2):
        self.chan.append(Relu())
    self.chan.append(Softmax_entropy())
    self.opt = Adam(self.param(),eta=eta)
  
  def rianru(self,X,z,X_truat,z_truat,n_thamsam=100,n_batch=50,ro=0):
    n = len(z)
    Z = ha_1h(z,self.m[-1])
    self.entropy = []
    self.khanaen_fuek = []
    self.khanaen_truat = []
    khanaen_sungsut = 0
    for o in range(n_thamsam):
      lueak = np.random.permutation(n)
      for i in range(0,n,n_batch):
        Xb = X[lueak[i:i+n_batch]]
        Zb = Z[lueak[i:i+n_batch]]
        entropy = self.ha_entropy(Xb,Zb)
        entropy.phraeyon()
        self.opt()
      entropy,khanaen_fuek = self.ha_entropy(X,Z,ao_khanaen=1)
      khanaen_truat = self.ha_khanaen(X_truat,z_truat)
      self.entropy.append(entropy.kha)
      self.khanaen_fuek.append(khanaen_fuek)
      self.khanaen_truat.append(khanaen_truat)
      print(u'รอบที่ %d. เอนโทรปี=%.2f, ทำนายข้อมูลฝึกแม่น=%.2f, ทำนายข้อมูลตรวจสอบแม่น=%.2f'%(o,entropy.kha,khanaen_fuek,khanaen_truat))
      
      if(khanaen_truat>khanaen_sungsut):
        khanaen_sungsut = khanaen_truat
        maiphoem = 0
      else:
        maiphoem += 1
      
      if(ro>0 and maiphoem>=ro):
        break
  
  def ha_entropy(self,X,Z,ao_khanaen=0):
    for c in self.chan[:-1]:
      X = c(X)
    if(ao_khanaen):
      return self.chan[-1](X,Z),(X.kha.argmax(1)==Z.argmax(1)).mean()
    return self.chan[-1](X,Z)
  
  def ha_khanaen(self,X,z):
    return (self.thamnai(X)==z).mean()
  
  def param(self):
    p = []
    for c in self.chan:
      if(hasattr(c,'param')):
        p.extend(c.param)
    return p
  
  def thamnai(self,X):
    for c in self.chan[:-1]:
      X = c(X)
    return X.kha.argmax(1)
ในที่นี้ค่า ro คือตัวกำหนดว่าจะให้หยุดเมื่อความแม่นในการทำนายข้อมูลตรวจสอบไม่เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนกี่รอบแล้ว

ลองนำมาใช้ทำนายชุดข้อมูลรูปร่างต่างๆ >> https://phyblas.hinaboshi.com/triamhai/ruprang-raisi-25x25x1000x5.rar

อ่านข้อมูลรูปภาพทั้ง 5000 รูป โดยแบ่ง 4000 รูปไว้เป็นข้อมูลฝึก อีก 1000 รูปไว้เป็นข้อมูลตรวจสอบ ตั้งเงื่อนไขให้หยุดเมื่อคะแนนในการทายข้อมูลตรวจสอบไม่เพิ่มขึ้นเลย ๒๐ รอบ
from glob import glob
n = 1000
X = np.array([plt.imread(x) for x in sorted(glob('ruprang-raisi-25x25x1000x5/*/*.png'))])
X = X.reshape(-1,25*25)
z = np.arange(5).repeat(n)
np.random.seed(1)
sumlueak = np.random.permutation(5*n)
X_fuek,X_truat = X[sumlueak[:4000]],X[sumlueak[4000:]]
z_fuek,z_truat = z[sumlueak[:4000]],z[sumlueak[4000:]]

prasat = Prasat(m=[625,100,100,50,6],eta=0.002)
prasat.rianru(X_fuek,z_fuek,X_truat,z_truat,n_thamsam=200,n_batch=64,ro=20)
plt.figure(figsize=[6,8])
plt.subplot(211,xticks=[])
plt.plot(prasat.entropy,'b')
plt.title(u'เอนโทรปี',family='Tahoma',size=12)
plt.subplot(212)
plt.plot(prasat.khanaen_fuek,'m')
plt.plot(prasat.khanaen_truat,'g')
plt.title(u'คะแนน',family='Tahoma',size=12)
plt.legend([u'ข้อมูลฝึก',u'ข้อมูลตรวจสอบ'],prop={'family':'Tahoma','size':14})
plt.tight_layout()
plt.show()



จะเห็นว่าความแม่นในการทายชุดข้อมูลฝึกจะมากกว่าชุดข้อมูลตรวจสอบเสมอ

แต่ในตัวอย่างนี้ความแตกต่างไม่มากเกินไปนักเพราะจำนวนข้อมูลฝึกมีมากพอ จึงไม่มีปัญหาการเรียนรู้เกิน แต่ปัญหาจะเด่นชัดขึ้นหากข้อมูลมีจำนวนน้อย

ลองลดข้อมูลลงสิบเท่าแล้วฝึกใหม่
X_fuek,X_truat,z_fuek,z_truat = X_fuek[::10],X_truat[::10],z_fuek[::10],z_truat[::10]
prasat = Prasat(m=[625,100,100,50,6],eta=0.002)
prasat.rianru(X_fuek,z_fuek,X_truat,z_truat,n_thamsam=200,n_batch=64,ro=20)

จากนั้นก็เอาผลมาวาดกราฟเหมือนเดิมจะได้ผลแบบนี้



จะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลฝึกและตรวจสอบดูชัดเจนมากขึ้น

วิธีในการแก้เรื่องการเรียนรู้เกินมีหลายวิธีด้วยกัน วิธีหนึ่งก็คือเพิ่มจำนวนข้อมูล เพราะยิ่งมีตัวอย่างมากแบบจำลองของเราก็จะยิ่งเข้าใจได้ง่ายว่าเกณฑ์ทั่วไปควรจะเป็นยังไง

แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถมีข้อมูลมากเหลือเฟือเสมอไป

สำหรับโครงข่ายประสาทเทียม วิธีหนึ่งที่นิยมใช้มากในการแก้ปัญหาการเรียนรู้เกินก็คือ ดรอปเอาต์ (dropout)



>> อ่านต่อ บทที่ ๑๗


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์ >> โครงข่ายประสาทเทียม
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวด



ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文