φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasเยวี่ยถาน แท่นบูชาจันทรา
เขียนเมื่อ 2015/04/17 08:29
#จันทร์ 6 เม.ย. 2015

ปักกิ่งมีกลุ่มโบราณสถานแห่งหนึ่งที่เรียกว่าอู่ถาน (五坛) หมายถึงแท่นบูชาทั้งห้า

ซึ่ง ๕ แห่งที่ว่านี้กระจายอยู่นอกถนนวงแหวนที่ ๒ ของปักกิ่ง ได้แก่ เทียนถาน (天坛) แท่นบูชาสวรรค์, ตี้ถาน (地坛) แท่นบูชาปฐพี, รื่อถาน (日坛) แท่นบูชาสุริยะ, เยวี่ยถาน (月坛) แท่นบูชาจันทรา และเซียนหนงถาน (先农坛) แท่นบูชาเทพแห่งการเกษตร

แต่ละแห่งถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (明朝, ปี 1368 - 1644) เพื่อประกอบพิธีบูชาต่างๆกันไป

เทียนถานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งใครมาเที่ยวปักกิ่งย่อมเข้าไปเที่ยวชมอยู่แล้ว เราเองก็เคยไปมา เพียงแต่ยังไม่มีโอกาสได้เล่าถึง ส่วนแท่นบูชาอื่นๆนั้นไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก

ก่อนหน้านี้เราได้ไปเที่ยวชมตี้ถานมาแล้วเมื่อนานมาแล้ว และเขียนบันทึกไว้ https://phyblas.hinaboshi.com/20111211
สำหรับคราวนี้ที่จะพูดถึงก็คือเยวี่ยถาน แท่นบูชาจันทรา

รื่อถานและเยวี่ยถานถูกสร้างขึ้นพร้อมกันในปี 1530 สมัยจักรพรรดิเจียจิ้ง (嘉靖, ปี 1522 - 1566)

เยวี่ยถานเป็นแท่นบูชาที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองปักกิ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับรื่อถานที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก

เยวี่ยถานเป็นแท่นบูชาสูง ๑.๕ เมตร กว้าง ๑๔ เมตร พื้นที่ ๑๙๖ ตารางเมตร ทำขึ้นจากหินอ่อนฮั่นไป๋ยวี่ (汉白玉)

เป็นที่น่าเสียดายว่าแท่นบูชาของเยวี่ยถานนั้นไม่เหลืออยู่ในปัจจุบันแล้ว จึงไม่อาจเห็นตัวแท่นบูชาได้เหมือนอย่างของตี้ถาน แต่ก็ยังมีสิ่งก่อสร้างโบราณอื่นๆเหลือให้ชมได้อยู่

เยวี่ยถานถูกใช้ในช่วงยุคสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้มลงในปี 1911 หลังจากนั้นเข้าสู่ยุคสาธารณะรัฐจีนที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างไว้ จากนั้นในปี 1955 จึงมีการบูรณะใหม่ เปลี่ยนให้เป็นสวนสาธารณะ จากนั้นก็มีการสร้างหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์ขึ้นที่บริเวณที่เคยเป็นแท่นบูชา

ปัจจุบันบริเวณเยวี่ยถานคือสวนสาธารณะเยวี่ยถาน (月坛公园, เยวี่ยถานกงหยวน)เยวี่ยถานตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฟู่เฉิงเหมิน (阜成门站) จากที่นั่นสามารถเดินมาได้ไม่ไกลนัก

แต่ว่าที่แวะมาเยวี่ยถานครั้งนี้เป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้ไปเดินชมซากกำแพงเมืองเก่าที่ซีเปี้ยนเหมิน (西便门)
https://phyblas.hinaboshi.com/20150415

ซึ่งเราได้ขึ้นรถเมล์สาย 42 มา รถเมล์สายนี้เดินทางไปตามถนนซีเปี้ยนเหมินเน่ย์ (西便门内大街, ซีเปี้ยนเหมินเน่ย์ต้าเจีย)

ระหว่างทางผ่านสถานีรถไฟฟ้าสถานีหนานลี่ซื่อ (南礼士路站) ซึ่งเป็นสถานีหนึ่งที่ถือว่าอยู่ใกล้กับเยวี่ยถานรองจากฟู่เฉิงเหมิน แต่ก็ยังอยู่ห่างออกไปอีก ๒ ป้ายรถเมล์ สถานีนี้เป็นสุดแบ่งกั้นนะหว่างถนนซีเปี้ยนเหมินเน่ย์กับถนนหนานหลี่ซื่อ (南礼士路, หนานหลี่ซื่อลู่)รถเมล์มาลงที่ป้ายเยวี่ยถานกงหยวน (月坛公园)จากนั้นต้องข้ามถนนกลับไปตรงนี้ถือประตูตะวันออกของสวนสาธารณะเยวี่ยถาน ซึ่งปิดไว้เข้าไม่ได้ต้องอ้อมไปเข้าประตูเหนือ ค่าผ่านประตู ๑ หยวน แต่มีบัตรนักเรียนก็ลดเหลือครึ่งหยวน (ถูกขนาดนี้ก็ยังอุตส่าห์ต้องเก็บ สวนสาธารณะในจีนเป็นแบบนี้อยู่หลายแห่ง)แผนที่ภายใน แบ่งเป็นส่วนเหนือกับใต้ภายในร่มรื่น ต้นสนมากมายตามรายทางหลังเข้ามาถ้าเลี้ยวขวาก็เป็นหอระฆังถัดจากหอระฆังไป อาคารตรงมุมโน้นคือห้องน้ำริมกำแพงฝั่งตะวันตกของที่นี่มีซากกำแพงเก่าตั้งแต่สมัยที่สร้างที่นี่ในสมัยราชวงศ์หมิงหลงเหลืออยู่ด้วย ตอนนี้ถูกเก็บรักษาไว้ในกรอบกระจกโดยมีกำแพงปัจจุบันหุ้มอยู่รอบๆตรงนี้เป็นทางตัน เห็นคนมาระบำอยู่ด้วยถัดมาที่ประตูทางเข้าไปยังแท่นบูชา ซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าปัจจุบันแท่นบูชาไม่อยู่แล้ว กลายเป็นที่ตั้งหอส่งสัญญาณโทรทัศน์แทน ดังนั้นตรงนี้จึงปิดเข้าไม่ได้ แต่ว่าประตูนี้เองก็เป็นประตูสมัยโบราณที่ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ ประตูลักษณะแบบนี้เรียกว่าหลิงซิงเหมิน (棂星门) มีอยู่สี่ประตูสี่ทิศรอบแท่นบูชาหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ว่า ตั่งเด่นอยู่ในบริเวณที่ควรจะเป็นแท่นบูชา แบบนี้แทนที่จะได้บูชาพระจันทร์คงได้แต่บูชาคลื่นเหล็กไฟฟ้าแทนแล้วล่ะตรงข้ามกับประตูเข้าแท่นบูชา มองไปทางทิศตะวันออกก็จะเห็นประตูทิศตะวันออกซึ่งปิดไว้ไม่ให้เข้าได้ถัดมาตรงนี้เป็นอาคารจวี้ฝูเตี้ยน (具服殿) ซึ่งเป็นที่สำหรับพักผ่อนหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับเข้าพิธีบูชาข้างๆนั้นมีแผ่นป้ายที่อธิบายเกี่ยวกับที่นี่ส่วนฝั่งเหนือของสวนสาธารณะเยวี่ยถานหมดลงเท่านี้ จากนั้นผ่านประตูตรงนี้เพื่อไปยังฝั่งใต้ฝั่งใต้เป็นสวนสวยๆสวนริมน้ำแบบจีนสวยงามบรรยากาศร่มรื่น
แถวนี้เดินชมดอกไม้ไปเรื่อยๆ ไม่มีอะไรมากมาย

ห้าโมงแล้ว ตะวันเริ่มคล้อยลงมา ได้เวลากลับแล้วต่อจากนี้เป็นนอกเรื่องแล้ว ก่อนกลับเรานั่งรถเมล์ไปแถวสถานีรถไฟฟ้าสถานีเชอกงจวาง (车公庄站) ซึ่งอยู่ไม่ไกล หาอะไรทานก่อนกลับเจอร้านชื่อหมาล่าเสวียย่วน (麻辣学院)สั่งข้าวหน้าเนื้อมาทาน อร่อยดีทานเสร็จอิ่มแล้วก็ออกมา ยามเย็นแถวสถานีเชอกงจวาง หันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์ ขณะนั้นเกือบหกโมงเย็นแล้วจากนั้นก็นั่งรถเมล์กลับหอ หมดวันที่เที่ยวเหนื่อยๆไปอีกวัน แม้จะมีอุปสรรคไปบ้างแต่วันนี้ก็สนุกเต็มที่เช่นกัน


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- จีน >> จีนแผ่นดินใหญ่ >> ปักกิ่ง

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
python
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- pytorch
maya
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
เรียนภาษาจีน
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกวางตุ้ง
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกลาง
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
บันทึกการเที่ยวสวีเดน 1-12 พ.ค. 2014
แนะนำองค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)
เล่าประสบการณ์ค่ายอบรมวิชาการทางดาราศาสตร์โดยโซวเคนได 10 - 16 พ.ย. 2013
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
บันทึกการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิต - ทุกอย่างเริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติคันไซ
หลักการเขียนคำทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ทำไมถึงอยากมาเรียนต่อนอก
เหตุผลอะไรที่ต้องใช้ภาษาวิบัติ?

บทความแต่ละเดือน

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2018年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2017年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2016年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2015年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文