φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasสันปันน้ำซาไกดะ จุดที่สายน้ำแยกเป็นสองทางไปสู่ทะเลญี่ปุ่นและมหาสมุทรแปซิฟิก
เขียนเมื่อ 2022/11/02 04:48
#อาทิตย์ 30 ต.ค. 2022

ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกาะที่ถูกขนาบด้วยทะเล ๒ ฝั่ง ด้านตะวันตกคือทะเลญี่ปุ่น หรือเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า "นิฮงไก" (日本海にほんかい) ส่วนด้านตะวันออกคือมหาสมุทรแปซิฟิก หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "ไทเฮย์โยว" (太平洋たいへいよう)

บริเวณส่วนใหญ่บนเกาะของญี่ปุ่นนั้นเต็มไปด้วยเทือกเขาต่างๆมากมายเรียงรายอยู่ตรงกลาง เช่นสำหรับภูมิภาคโทโฮกุแล้ว มีเทือกเขาโอวอุ (奥羽山脈おううさんみゃく) กั้นอยู่ตรงกลาง เทือกเขานี้เป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างจังหวัดมิยางิ (宮城県みやぎけん) ที่อยู่ฝั่งตะวันออก (ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก) และจังหวัดยามางาตะ (山形県やまがたけん) ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลญี่ปุ่น)

หากสายน้ำมีจุดเริ่มต้นจากบนเทือกเขานี้จะแยกไหลออกเป็น ๒ ทาง เป็นแม่น้ำคนละสายที่จะไหลออกไปสู่ทะเลคนละฝั่งกันเลย

ภาพแสดงสันปันน้ำที่ผ่านกลางเกาะญี่ปุ่นเป็นเส้นสีแดง เป็นตัวแบ่งว่าสายน้ำจากตรงไหนจะลงสู่ฝั่งทะเลญี่ปุ่นหรือมหาสมุทรแปซิฟิก


(ที่มาของภาพ http://www.jac.or.jp/info/doukoukai/chiri/bunsuirei/bunsui_teigi.html)

บนทางหลวงหมายเลข 47 (国道47号こくどう  ごう) ซึ่งเป็นช่องเขาที่เชื่อมตอนเหนือของจังหวัดยามางาตะกับจังหวัดมิยางินั้นมีบริเวณที่มีลำธารสายเล็กที่เห็นทางแยกเป็น ๒ ทางชัดเจน เรียกว่า ซาไกดะ (堺田さかいだ) เป็นย่านชนบทเล็กๆ ตั้งอยู่ในฝั่งจังหวัดยามางาตะ ในเขตเมืองโมงามิ (最上町もがみまち)

แผนที่แสดงตำแหน่งเมืองโมงามิภายในจังหวัดยามางาตะ เป็นสีเหลืองเข้มด้านขวาบน
ลำธารเล็กๆที่เห็นทางแยกในย่านซาไกดะนี้เรียกว่า "บุนซึยเรย์" (分水嶺ぶんすいれい) ซึ่งแปลว่า "สันปันน้ำ"

สันปันน้ำตรงซาไกดะนี้ถือเป็นสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมาก แค่มาดูลำธารที่แยกสายกันเท่านั้น แต่ก็มีความน่าสนใจพอที่จะแวะมาชม เพราะสายน้ำจากลำธารเล็กๆนี้แยกไปสู่ทะเลคนละฝั่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง นี่จึงเป็นทางแยกที่สำคัญมาก

สายน้ำที่แยกทางกันที่นี่นั้นว่าไปแล้วก็ดูคล้ายชีวิตคน คนเราเมื่อมาถึงทางแยกให้ต้องมุ่งไปสักทาง ซึ่งอาจทำให้ชีวิตอาจเปลี่ยนไปคนละเรื่องกันเลย

ที่ซาไกดะนั้นมีสถานีซาไกดะ (堺田駅さかいだえき) เป็นสถานีรถไฟเล็กๆบนทางรถไฟสายริกุอุตะวันออก (陸羽東線りくうとうせん) ซึ่งลากผ่านตอนเหนือของจังหวัดยามางาตะและมิยางิ และบุนซึยเรย์ก็อยู่ที่ตรงหน้าสถานีซาไกดะนั้นเลย ดังนั้นหากจะมาชมที่นี่ก็สามารถมาได้ด้วยรถไฟ

อย่างไรก็ตามรถไฟที่มาที่สถานีนี้มีค่อนข้างน้อย ยิ่งถ้าเดินทางมาจากฝั่งเซนไดแล้วรถไฟส่วนใหญ่จะไปสุดสายแค่ที่สถานีนารุโกะอนเซง ดังนั้นจึงอาจไม่ได้สะดวกนักที่จะมา ถ้าหากมีรถขับมาเองได้ก็จะสะดวกกว่ามากครั้งนี้เรานั่งรถมาเที่ยวหุบเขานารุโกะร่วมกับเพื่อนคนญี่ปุ่น แล้วก็เลยถือโอกาสแวะมายังซาไกดะซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน

เล่าต่อจากตอนที่แล้วไปเที่ยวนารุโกะอนเซงเกียว https://phyblas.hinaboshi.com/20221101

จากนั้นก็นั่งรถต่อมาตามเส้นทางหลวงหมายเลข 47 ผ่านช่องเขา ข้ามมายังฝั่งจังหวัดยามางาตะ

เมื่อข้ามมาถึงไม่ไกลก็เดินทางมาถึงสถานีซาไกดะอันเป็นเป้าหมาย พวกเราหยุดรถอยู่ที่ตรงข้างหน้าสถานีแล้วก็ไปเดินดูแถวนี้ ตรงป้ายสถานีมีเขียนบอกว่าความสูงจากระดับน้ำทะเลของที่นี่คือ ๓๓๘ เมตร ซึ่งถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับบริเวณอื่นๆในเทือกเขาโอวอุ ดังนั้นตรงบริเวณนี้จึงเป็นช่องทางที่ตัดทั้งถนนและทางรถไฟผ่านเทือกเขาเข้ามาดูตรงชานชลาตัวสถานี ดูเป็นสถานีเล็กๆเงียบๆที่ไม่ค่อยมีอะไร

ป้ายสถานี

ตัวอาคารสถานีตรงนี้มีเขียนว่า 分水嶺ぶんすいれいえるえき "สถานีที่เห็นสันปันน้ำ" ซึ่งเป็นจุดขายของสถานีนี้จากนั้นออกมาดูด้านหน้าสถานี มีอนุสาวรีย์รูปร่างประหลาดนี้ตั้งอยู่
แล้วก็ได้เวลามาดูส่วนสำคัญของที่นี่ นั่นคือบริเวณลำธารที่เห็นสายน้ำแยกเป็น ๒ ทาง ด้านหน้าคือต้นน้ำ ด้านซ้ายคือฝั่งทะเลญี่ปุ่น ส่วนด้านขวาคือฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตรงนี้มีป้ายเขียนบอกว่าสายน้ำไปทางไหนจะไหลเป็นระยะทางเท่าไหร่ออกสู่ทะเลอะไรที่ฝั่งต้นน้ำมีเสาโทริอิเล็กๆเรียงอยู่ลองเปลี่ยนมาถ่ายจากมุมฝั่งต้นน้ำ
แผ่นป้ายนี้เขียนบอกถึงเส้นทางที่น้ำจากที่นี่จะไหลไป ทั้ง ๒ ฝั่งขยายดูตรงแผนที่นี้ จะเห็นเส้นทางที่สายน้ำไหลจากที่นี่ไปทั้ง ๒ ทาง ออกสู่ทะเลคนละฝั่งข้างๆนั้นมีศาลาที่มีที่นั่งพักอยู่ภายในศาลา ดูแล้วเหมือนจะเป็นที่จัดกิจกรรมอะไร
ตรงนี้เป็นหินที่ถูกทำสีสวย เห็นเขียนป้ายว่าให้หยิบเอาไปได้ตามสบายเลยถ้าต้องการลองเดินไล่ตามต้นทางสายน้ำไปทางโน้นดู
จากตรงนี้ดูจะยาวต่อไปอีกไกล เราไม่ได้เดินต่อไปแล้วบริเวณรอบๆเป็นท้องนา แล้วก็มีบ้านคนอยู่เล็กน้อย ดูเป็นย่านชนบทที่เงียบสงบดีหลังจากเดินชมแถวนี้อยู่สักพักประมาณครึ่งชั่วโมงจนฟ้าเริ่มมืดค่ำขึ้นมา ตอนนี้ก็ดูจะไม่มีอะไรแล้ว พวกเราก็ขึ้นรถแล้วเดินทางกลับเซนได เป็นอันจบการเที่ยวในวันนี้
-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ประเทศญี่ปุ่น >> ยามางาตะ
-- ท่องเที่ยว >> รถไฟ

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文