φυβλαςのβλογ
phyblasのブログปราสาทนาโงยะ บ้านเกิดของโอดะ โนบุนางะ
เขียนเมื่อ 2013/07/07 02:28
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42


#อาทิตย์ 27 ม.ค. 2013

หลังจากที่เดินทางไกลจากเกียวโตมาถึงนาโงยะแล้ว https://phyblas.hinaboshi.com/20130704

ก็ได้เวลาออกเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเมือง โดยที่แรกที่จะไปก็คือปราสาทนาโงยะ (名古屋城)

ปราสาทนาโงยะเป็นปราสาทโบราณที่ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงยุคเซงโงกุ (1493–1590) โดยตอนแรกใช้ชื่อว่าปราสาทนาโงยะ (那古野城) ซึ่งอ่านเหมือนกันแต่ว่าคันจิเขียนใช้อักษรต่างจากนาโงยะในปัจจุบัน

ผู้ที่ครองปราสาทนาโงยะเป็นคนตระกูลโอดะ (織田氏) ซึ่งมีบุคคลสำคัญแห่งยุคเซงโงกุที่เป็นที่รู้จักกันดีคือโอดะ โนบุนางะ (織田信長) เขาเกิดที่ปราสาทนี้เมื่อปี 1534

โนบุนางะได้เป็นผู้สืบทอดปราสาทนี้ต่อมาในปี 1555 ก็ย้ายไปอยู่ที่ปราสาทคิโยสึ (清洲城) ซึ่งอยู่ในเมืองคิโยสึ (清洲市) เมืองข้างๆนาโงยะ ส่วนปราสาทนาโงยะก็ถูกทิ้งร้างไป

แต่หลังจากนั้นพอเข้ายุคเอโดะ (1603–1868) โชกุนโทกุงาวะ อิเอยาสึ (徳川家康) ได้สั่งให้สร้างปราสาทนาโงยะขึ้นใหม่ในปี 1609 เพื่อเป็นที่ทำการของแคว้นโอวาริ (尾張藩) ซึ่งถูกตั้งขึ้นใหม่

ปราสาทนี้อยู่ต่อมาเรื่อยๆโดยตลอดจนได้รับการตั้งให้เป็นสมบัติของชาติ แต่พอถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อเมืองนาโงยะถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนักในวันที่ 14 พฤษภาคม 1945 ปราสาทนาโงยะก็ได้ถูกระเบิดทำลายลง

ปราสาทที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1959 ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กให้ภายนอกดูเหมือนของเดิม แต่ภายในมีการใช้ลิฟต์มีอุปกรณ์ทันสมัยมากมาย

ปราสาทนาโงยะเป็นหนึ่งในหกปราสาทที่ถูกทำลายจากสงครามโลกครั้งที่สองและสร้างขึ้นมาใหม่ โดยที่ก่อนหน้านี้อีกห้าแห่งที่เหลือเราได้ไปเที่ยวมาแล้ว เรียงตามลำดับที่ไปมาคือ
- ปราสาทวากายามะ (和歌山城) เมืองวากายามะ (和歌山市) จังหวัดวากายามะ เมื่อวันที่ 17 https://phyblas.hinaboshi.com/20130122
- ปราสาทโอกายามะ (岡山城) เมืองโอกายามะ (岡山市) จังหวัดโอกายามะ เมื่อวันที่ 18 https://phyblas.hinaboshi.com/20130203
- ปราสาทโองากิ (大垣城) เมืองโองากิ (大垣市) จังหวัดกิฟุ เมื่อวันที่ 20 https://phyblas.hinaboshi.com/20130217
- ปราสาทฟุกุยามะ (福山城) เมืองฟุกุยามะ (福山市) จังหวัดฮิโรชิมะ เมื่อวันที่ 23 https://phyblas.hinaboshi.com/20130324
- ปราสาทฮิโรชิมะ (広島城) เมืองฮิโรชิมะ (広島市) จังหวัดฮิโรชิมะ เมื่อวันที่ 25 https://phyblas.hinaboshi.com/20130604
และแห่งสุดท้ายก็คือ ปราสาทนาโงยะแห่งนี้ ซึ่งเป็นปราสาทที่ถูกทำลายเป็นแห่งแรกสุด

ปัจจุบันปราสาทนาโงยะตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเมย์โจว (名城公園)เรานั่งรถไฟใต้ดินจากสถานีนาโงยะมาลงที่สถานีชิยากุโชะ (市役所駅) ซึ่งแปลว่าที่ทำการอำเภอ ตึกที่ทำการอำเภอก็อยู่ตรงข้างๆนี้เอง

ตามทางจะเห็นว่ามีหิมะอยู่ประปรายที่เห็นนี่เป็นคูที่ล้อมรอบสวนสาธารณะเมย์โจวไว้ ปราสาทนาโงยะอยู่ภายในนี้ คูนี้ตอนนี้แห้งเหือดไม่มีน้ำอยู่เลยทางเดินข้ามคูเห็นมีพระเดินเข้าไปด้วยจากตรงนี้จะเข้าไปต้องจ่ายค่าผ่านทาง ค่าเข้าคือ ๕๐๐ เยน แต่ถ้ามีบัตรโดนิจิเอโกะก็สามารถลดราคาได้เหลือ ๔๐๐ เยน ซึ่งเรามีบัตรนี้อยู่แล้วก็เลยได้ลดตั๋วเมื่อผ่านประตูเข้ามาก็เห็นตัวปราสาททันทีจากไกล ส่วนที่เห็นนี้เป็นป้อมมุมตะวันออกเฉียงใต้ (東南隅櫓) ของปราสาท เป็นส่วนดั้งเดิมของตัวปราสาทที่ยังเหลืออยู่จากสมัยโบราณ ตอนนี้ได้รับการตั้งให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญรอบๆบริเวณก็เห็นหิมะประปราย แม้ว่าจะไม่หนาเท่าไหร่ เพื่อนเราก็บอกว่าเมื่อก่อนเคยมาเที่ยวที่นี่เหมือนกัน แต่นี่เป็นครั้งแรกที่มาตอนหิมะค้างอยู่
จากตรงนี้มองไปเห็นหอหลักของปราสาทด้วยตรงนี้เห็นคนมารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากป้อมมุมตะวันออกเฉียงใต้ เข้ามาดูใกล้ๆ
เดินต่อมาจะเจอป้อมมุมตะวันตกเฉียงใต้ (西南隅櫓) ซึ่งกำลังซ่อมแซมอยู่เลยไม่ค่อยน่าดูนักคูที่ล้อมรอบปราสาทนั้นตื้นและแห้ง ไม่มีน้ำอยู่เลย ตอนนี้มีแต่หิมะเต็มไปหมด
ทางด้านตะวันตกของคูเชื่อมเข้ากับคูด้านนอกซึ่งลึกกว่า ใหญ่กว่า และมีน้ำอยู่ คูด้านนอกสวนสาธารณะที่นี่แปลกตรงที่ความลึกแต่ละด้านไม่เท่ากัน ด้านตะวันตกและเหนือจะลึกและมีน้ำอยู่ แต่ด้านตะวันออกและใต้จะตื้นและเหือดแห้งไม่มีน้ำและเดินต่อมามุมนี้เราจะเห็นตัวอาคารหลักของปราสาทจากด้านนอกเข้ามาดูใกล้ๆ
แล้วเราก็ข้ามสะพานทางฝั่งเหนือซึ่งอยู่ข้างๆอาคารหลักของปราสาท เข้ามาถึงก็เห็นทางเข้าปราสาทอยู่ตรงหน้า ได้เวลาเข้าไปชมด้านใน

 

ภายในปราสาทแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ บางส่วนห้ามถ่ายรูปเลย บางส่วนให้ถ่ายรูปได้แต่แค่ห้ามเปิดแฟลช

ภาพจากบริเวณที่อนุญาตให้ถ่ายรูปได้
นี่คือปลาชาจิ (鯱) ที่เขาให้คนมานั่งถ่ายรูปได้ก่อนหน้านี้เคยพูดถึงปลาชาจิไปแล้วในตอนที่ไปปราสาทโอกายามะ https://phyblas.hinaboshi.com/20130203

สำหรับปราสาทนาโงยะนี้ก็มีชื่อเสียงเรื่องปลาชาจิสีทองเช่นกัน เพียงแต่ว่ามีอยู่แค่สองตัวที่หลังคาส่วนยอดสุดเท่านั้น ทำให้ปราสาทนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าปลาสาทปลาชาจิทอง (金鯱城, คินชาจิโจว)

ปลาชาจิสองตัวมีขนาดใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้เหมือนกัน ตัวทางฝั่งเหนือเป็นตัวผู้ ยาว ๒.๖๒๑ เมตร หนัก ๑๒๗๒ ก.ก. มีเกล็ด ๑๑๒ เกล็ด ส่วนตัวทางใต้เป็นตัวเมีย ยาว ๒.๕๗๙ เมตร หนัก ๑๒๑๕ ก.ก. มีเกล็ด ๑๒๖ เกล็ด


ส่วนชั้นบนสุดเป็นจุดชมทิวทัศน์ สามารถมองออกไปเห็นตัวเมืองโดยรอบได้

นอกจากนี้ยังมีขายของที่ระลึกด้วยมีรูปปั้นปลาชาจิสีทองตัวเล็กๆขายด้วย เราตัดสินใจซื้อไปอันนึงตัวเล็กๆราคา ๗๔๐ เยนพวงกุญแจรูปตัวละครโมเอะประจำนาโงยะ มีสามตัวพอซื้อของด้านบนเสร็จเราได้เวลาออกมาการเที่ยวในปราสาทนาโงยะก็จบลงเท่านี้ นี่เป็นภาพสุดท้ายที่ถ่ายก่อนเดินจากไปหลังจากนั้นเราก็กลับไปขึ้นรถไฟใต้ดินที่เดิมเพื่อไปยังที่หมายต่อไป https://phyblas.hinaboshi.com/20130710-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ประเทศญี่ปุ่น >> ไอจิ
-- ท่องเที่ยว >> ปราสาท☑ >> ปราสาทญี่ปุ่น
-- ประวัติศาสตร์ >> ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
-- ท่องเที่ยว >> หิมะ

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  記事を検索

  おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

月別記事

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

もっと前の記事

ไทย

日本語

中文