φυβλαςのβλογ
phyblasのブログ[python] การแบ่งกระจุกข้อมูลด้วยวิธีการ k เฉลี่ย
เขียนเมื่อ 2017/12/20 20:02
แก้ไขล่าสุด 2022/07/19 08:42
การเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนมีวิธีอยู่หลากหลาย ดังที่ได้อธิบายไปใน https://phyblas.hinaboshi.com/20171215

ในบทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนที่น่าจะถือว่าได้รับความนิยมกันมากที่สุด นั่นก็คือ วิธีการ k เฉลี่ย (K-平均算法, k-means)

วิธีการนี้มีความคล้ายคลึงกับวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว ซึ่งเคยเขียนถึงไปก่อนหน้าใน https://phyblas.hinaboshi.com/20171028

เพียงแต่ว่าวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัวนั้นเป็นการเรียนรู้แบบมีผู้สอน ดังนั้นแม้ดูเผินๆจะคล้ายกัน แต่จริงๆแล้วเป็นคนละเรื่อง จึงไม่ควรสับสนขอเริ่มด้วยการยกตัวอย่างด้วยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นกระจุกก้อน ๓ ก้อนดังในรูปนี้ซึ่งสร้างและวาดภาพได้จากโค้ดนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
np.random.seed(26)
X = np.random.normal(0,1.8,[180,2])
X[60:120] += 8
X[120:,0] += 16
plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c='m',edgecolor='k')
plt.show()

จะเห็นว่าดูด้วยตาก็เห็นได้ว่าแบ่งออกเป็น ๓ กระจุกอย่างชัดเจน แต่เราจะเขียนโปรแกรมยังไงให้มันทำการแบ่งว่าจุดไหนอยู่กระจุกไหนได้โดยอัตโนมัติ

วิธีการคิดง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือ ตั้งจุดศูนย์กลางขึ้นมา ๓ จุด แล้วก็วัดว่าจุดไหนอยู่ใกล้ศูนย์กลางอันไหนมากที่สุดก็จัดอยู่ในกลุ่มนั้น

เพียงแต่ว่าจุดศูนย์กลางที่เลือกนั้นจะต้องเหมาะสมด้วย ดังนั้นจึงต้องหาวิธีหาจุดศูนย์กลางที่เหมาะ

จุดศูนย์กลางที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่าจุดเซนทรอยด์ (centroid)

วิธีการหาจุดเซนทรอยด์เป็นไปตามขั้นตอนนี้
1. สุ่มจุดเซนทรอยด์เริ่มต้นตามจำนวนที่ต้องการแบ่ง โดยแต่ละจุดใช้ตำแหน่งเป็นจุดข้อมูลสักจุดซึ่งเลือกแบบสุ่ม
2. คำนวณระยะห่างระหว่างทุกจุดข้อมูลไปยังจุดเซนทรอยด์แต่ละจุด
3. จัดกลุ่มให้จุดข้อมูลนั้นอยู่ในกลุ่มของเซนทรอยด์ที่ใกล้สุด
4. ย้ายจุดเซนทรอยด์ไปยังใจกลางของข้อมูลที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนั้น
5. ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2. ใหม่โดยใช้เซนทรอยด์ใหม่ที่ได้
6. ทำจนกว่าเซนทรอยด์จะไม่มีการย้ายตำแหน่งไปไหนอีกแล้ว ก็เป็นอันสิ้นสุด

เพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเซนทรอยด์จะลู่เข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งเสมอไป ดังนั้นจึงต้องกำหนดจำนวนทำครั้งสูงสุด ไม่ให้มันวนซ้ำไม่สิ้นสุด หรือไม่ก็กำหนดค่าความเปลี่ยนแปลงต่ำสุดที่พอใจจะให้หยุดได้ไว้ด้วย

อีกปัญหาหนึ่งที่ต้องคิดก็คือ หากทำไปทำมามีจุดเซนทรอยด์ไหนที่ไม่มีสมาชิกอยู่ในกลุ่มเลยเกิดขึ้นมา มันอาจจะว่างไปตลอดจนจบ ดังนั้นจึงอาจแก้โดยระหว่างวนแก้จุดเซนทรอยด์ซ้ำอยู่นั้นหากมีกลุ่มไหนที่ว่างเปล่า ก็ให้สุ่มย้ายจุดเซนทรอยด์ไปยังจุดข้อมูลสักจุดใหม่

โค้ดอาจเขียนได้ดังนี้
n_krachuk = 3 # จำนวนกระจุก
n_thamsam = 100 # จำนวนทำซ้ำสูงสุด
tol = 0.0001 # ค่าความเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ยอมให้หยุดได้
sumlueak = np.random.choice(len(X),n_krachuk,replace=0)
X_cen = X[sumlueak] # จุดเซนทรอยด์ตั้งต้น เลือกแบบสุ่ม
# วนซ้ำเพื่อปรับเซนทรอยด์
for i in range(n_thamsam):
    raya2 = ((X_cen[None]-X[:,None])**2).sum(2) # วัดระยะห่างจากจุดถึงเซนทรอยด์
    klum = raya2.argmin(1) # ตัดสินกลุ่มของจุดโดยเลือกเซนทรอยด์ที่ใกล้สุด
    X_cen_mai = np.empty_like(X_cen) # จุดเซนทรอยด์ใหม่
    # วนซ้ำเพื่อหาตำแหน่งเซนทรอยด์ใหม่
    for j in range(n_krachuk):
        if(len(X[klum==j])): # ถ้ามีสมาชิกในกลุ่ม
            X_cen_mai[j] = X[klum==j].mean(0) # กำหนดเซนทรอยด์ใหม่เป็นตำแหน่งเฉลี่ยของทุกจุดในกลุ่ม
        else: # ถ้าในกลุ่มว่างเปล่าก็ให้สุ่มเซนทรอยด์ใหม่
            X_cen_mai[j] = X[np.random.randint(len(X))]
    if(np.allclose(X_cen,X_cen_mai,atol=tol)): # ถ้าความเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าค่าที่กำหนดก็ให้หยุด
        X_cen = X_cen_mai
        break
    X_cen = X_cen_mai # ย้ายจุดเซนทรอยด์ไปยังตำแหน่งใหม่

เท่านี้ก็จะได้เซนทรอยด์ที่เหมาะสมแล้ว

จากนั้นก็เอาเซนทรอยด์ที่ได้นี้ไปเป็นตัวกำหนดกลุ่มให้แต่ละจุด แล้วดูผลการแบ่งกลุ่มที่ได้
raya2 = ((X_cen[None]-X[:,None])**2).sum(2)
z = raya2.argmin(1)

plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow')
plt.scatter(X_cen[:,0],X_cen[:,1],300,'#EEAA55',marker='*',edgecolor='#9999DD',lw=2)
plt.show()


จะเห็นว่ากลุ่มถูกแบ่งออกมาได้เรียบร้อยตามที่ควรเป็น รูปดาวก็คือเซนทรอยด์แต่ละจุด อยู่ใจกลางกระจุกพอดีแต่ยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องพิจารณา นั่นคือวิธีการนี้ผลที่ได้จะขึ้นอยู่กับจุดเซนทรอยด์ตั้งต้นที่สุ่มได้ กรณีที่สุ่มได้ตำแหน่งไม่ดีตั้งแต่ต้น ผลการแบ่งอาจออกมาได้ไม่ดีดังที่คาดหวังไว้

วิธีหนึ่งที่จะใช้แก้ปัญหาได้ก็คือ ให้ทำใหม่ซ้ำๆหลายครั้ง แล้วเทียบดูว่าครั้งไหนที่แบ่งค่าออกมาได้ดีที่สุดก็ให้ใช้ผลของครั้งนั้น

การจะดูว่าแบ่งออกมาได้ดีแค่ไหนนั้นโดยทั่วไปจะพิจารณาผลรวมของระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลไปยังเซนทรอยด์นั้นๆ ซึ่งเรียกว่าผลรวมความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (sum of squared errors, SSE)

อาจลองเขียนเป็นโค้ดได้ดังนี้
sse = 0
for i in range(n_krachuk):
    sse += np.sum(raya2[z==i,i])
print(sse) # ได้ 1106.13721312
หรือง่ายกว่านั้นคือสามารถย่อเหลือแค่นี้ได้
sse = (raya2*(z[:,None]==np.arange(n_krachuk))).sum()

คราวนี้ลองมาเขียนใหม่ดู โดยยกตัวอย่างเป็นกลุ่มที่แยกกันไม่ชัดเจนมองออกยากหน่อย เช่นแบบนี้
np.random.seed(4)
X = np.random.normal(0,3.,[480,2])**3/60
X[120:240] += 5
X[360:480,0] += 12
X[360:480,1] += 7
X[240:360,0] += 16
X[240:360,1] += 2
plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c='g',alpha=0.6,edgecolor='k')
plt.show()ลองทำสัก ๑๐ ครั้งแล้วเอาอันที่ได้ดีที่สุดมา
n_krachuk = 4
n_thamsam = 50
tol = 0.00001
n_sumchut = 10 # จำนวนครั้งที่สุ่มจุดใหม่
sse_noisut = np.inf # ค่า sse น้อยสุด
for s in range(n_sumchut):
    sumlueak = np.random.choice(len(X),n_krachuk,replace=0)
    X_cen = X[sumlueak]
    for i in range(n_thamsam):
        raya2 = ((X_cen[None]-X[:,None])**2).sum(2)
        klum = raya2.argmin(1)
        X_cen_mai = np.empty_like(X_cen)
        for j in range(n_krachuk):
            if(len(X[klum==j])):
                X_cen_mai[j] = X[klum==j].mean(0)
            else:
                X_cen_mai[j] = X[np.random.randint(len(X))]
        if(np.allclose(X_cen,X_cen_mai,atol=tol)):
            X_cen = X_cen_mai
            break
        X_cen = X_cen_mai

    raya2 = ((X_cen[None]-X[:,None])**2).sum(2)
    klum = raya2.argmin(1)

    # หา sse ในแต่ละรอบ ถ้าได้น้อยกว่าเดิมก็เก็บค่านั้นและตำแหน่งเซนทรอยด์ไว้
    sse = (raya2*(klum[:,None]==np.arange(n_krachuk))).sum()
    print(sse)
    if(sse_noisut>sse):
        sse_noisut = sse
        X_cen_disut = X_cen

raya2 = ((X_cen_disut[None]-X[:,None])**2).sum(2)
z = raya2.argmin(1)

plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow')
plt.scatter(X_cen_disut[:,0],X_cen_disut[:,1],300,'#EEAA55',alpha=0.8,marker='*',edgecolor='#9999DD',lw=2)
plt.show()

โปรแกรมจะพิมพ์ค่า SSE ในแต่ละครั้งออกมา พร้อมทั้งเลือกผลที่ได้ค่าต่ำสุด แล้ววาดรูป
3696.79020957
3814.36451799
1432.78366256
1432.75873231
3853.71442022
1432.78366256
1432.78366256
3756.04317335
4290.05406862
3756.04317335


ผลการแบ่งที่ได้จะเห็นว่าออกมาดูดี เพราะเลือกเอาเซนทรอยด์ของครั้งที่แบ่งได้ดีที่สุดมาใช้ คือครั้งที่ได้ค่า SSE เป็น 1432

แต่จะเห็นว่าค่า SSE ที่ได้ออกมาในแต่ละรอบนั้นมีทั้งที่ออกมาได้มากและน้อยต่างกันไป หากลองวาดภาพกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่ผลที่ดีที่สุดดู เช่นครั้งที่ได้ 3756 จะได้แบบนี้อันนี้ครั้งที่ได้ 381438534290จะเห็นได้ว่าค่า SSE สูงการแบ่งออกมาดูไม่ค่อยดี นั่นเป็นเพราะครั้งนั้นสุ่มได้ตำแหน่งเร่ิมต้นที่ไม่ดี จึงพลาดโอกาสที่จะเจอคำตอบที่ดี

ดังนั้นแล้วเพื่อที่จะหาคำตอบที่ดีที่สุดได้ จึงอาจจะต้องค้นหาซ้ำหลายรอบจากนั้นหากนำมาเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของคลาสจะเป็นดังนี้
class Kmeans:
  def __init__(self,n_krachuk,n_sumchut=10):
    self.n_krachuk = n_krachuk
    self.n_sumchut = n_sumchut
  
  def rianru(self,X,n_thamsam=100,tol=0.0001):
    sse_noisut = np.inf
    for s in range(self.n_sumchut):
      sumlueak = np.random.choice(len(X),self.n_krachuk,replace=0)
      X_cen = X[sumlueak]
      for i in range(n_thamsam):
        raya2 = ((X_cen[None]-X[:,None])**2).sum(2)
        klum = raya2.argmin(1)
        X_cen_mai = np.empty_like(X_cen)
        for j in range(self.n_krachuk):
          if(len(X[klum==j])):
            X_cen_mai[j] = X[klum==j].mean(0)
          else:
            X_cen_mai[j] = X[np.random.randint(len(X))]
        if(np.allclose(X_cen,X_cen_mai,atol=tol)):
          break
        X_cen = X_cen_mai
      
      X_cen = X_cen_mai
      raya2 = ((X_cen[None]-X[:,None])**2).sum(2)
      klum = raya2.argmin(1)
      sse = (raya2*(klum[:,None]==np.arange(self.n_krachuk))).sum()
      if(sse_noisut>sse):
        sse_noisut = sse
        self.X_cen = X_cen
  
  def thamnai(self,X):
    raya2 = ((self.X_cen[None]-X[:,None])**2).sum(2)
    return raya2.argmin(1)

np.random.seed(26)
X = np.random.normal(0,1.8,[180,2])
X[60:120] += 8
X[120:,0] += 16
km = Kmeans(n_krachuk=3)
km.rianru(X)
z = km.thamnai(X)
plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow')
plt.scatter(km.X_cen[:,0],km.X_cen[:,1],300,'#EEAA55',marker='*',edgecolor='#9999DD',lw=2)
plt.show()

ผลการแบ่งที่ได้จะออกมาเหมือนกับตอนไม่ใช้คลาสวิธีการ k เฉลี่ยนั้นใช้การได้ดีกับข้อมูลที่แบ่งเป็นกระจุกก้อนชัดเจนแบบในตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น แบบนั้นผลที่ได้จะค่อนข้างแน่นอน

แต่ต่อให้เป็นข้อมูลที่กระจายอย่างไม่มีกลุ่มก้อนแน่นอน ก็สามารถใช้วิธีนี้ให้มันลองแบ่งกลุ่มให้ได้ เช่นข้อมูลลักษณะที่กระจายแทบจะสม่ำเสมอ ถ้าให้คนเราแบ่งเองก็คงไม่รู้จะแบ่งยังไง แต่ถ้าลองใช้วิธี k เฉลี่ยโดยสุ่มจุดเริ่มต้นใหม่หลายๆครั้ง สุดท้ายมันก็จะหาวิธีการแบ่งที่ดูจะเข้าท่าที่สุด (ค่า SSE ต่ำสุด) ออกมาให้ได้

เช่นลองแบ่งข้อมูลที่กระจายสม่ำเสมอแบบนี้ดู
def plotkmeans(n,X):
  km = Kmeans(n)
  km.rianru(X)
  z = km.thamnai(X)
  plt.figure()
  plt.axes(aspect=1)
  plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow')
  plt.scatter(km.X_cen[:,0],km.X_cen[:,1],300,'#EEAA55',marker='*',edgecolor='#9999DD',lw=2)
  plt.show()

X = np.random.uniform(-0.5,0.5,[840,2])
plotkmeans(7,X)


หรือข้อมูลที่ควรจะเป็นกระจุกเดียวแบบนี้
X = np.random.normal(0,1,[840,2])
plotkmeans(7,X)
ที่ควรจะต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือ ต่อให้ข้อมูลเป็นกระจุกชัดเจนก็ไม่ใช่ว่าจะแบ่งได้เสมอไป ขึ้นอยู่กับรูปร่างของกระจุกด้วย วิธีการนี้จะทำงานได้ดีในกรณีที่กระจุกเป็นทรงกลมชัดเจน แต่ถ้ารูปร่างเรียวยาวก็จะทำได้ไม่ดี

เช่นลองสร้างกระจุกข้อมูลรูปพระจันทร์เสี้ยว (ใช้ฟังก์ชันใน sklearn แนะนำไปใน https://phyblas.hinaboshi.com/20171202)
from sklearn import datasets
X,_ = datasets.make_moons(n_samples=180,noise=0.05)
plotkmeans(2,X)
จะเห็นว่ากระจุกไม่ได้ถูกแบ่งออกเป็นพระจันทร์เสี้ยว ๒ กลุ่ม แต่กลับแบ่งเป็นซีกซ้ายขวาแบบนี้ที่เป็นแบบนี้เพราะวิธีนี้แบ่งกลุ่มโดยพิจารณาที่ระยะห่างจากเซนทรอยด์ จึงไม่มีทางแบ่งกลุ่มในลักษณะที่ซับซ้อนได้

สำหรับกรณีพระจันทร์เสี้ยวแบบนี้มีวิธีการแบ่งที่เหมาะกว่า ก็คือใช้วิธีที่เรียกว่า DBSCAN ซึ่งเป็นวิธีการแบ่งกลุ่มโดยดูความหนาแน่นของการกระจายข้อมูลจุดอ่อนอีกอย่างของวิธีการ k เฉลี่ยก็คือจำเป็นจะต้องกำหนดจำนวนกระจุกที่ต้องการแบ่งไว้ตั้งแต่แรก แต่ในปัญหาบางอย่างเราอาจไม่รู้ว่าข้อมูลควรจะแบ่งออกเป็นกี่กระจุกดี ดังนั้นอาจจำเป็นต้องลองทำซ้ำโดยเปลี่ยนจำนวนกระจุกดู

และข้อควรระวังของวิธีนี้ก็คล้ายกับในวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว นั่นคือค่าที่ของสิ่งที่เป็นคนละหน่วยกันควรมีการทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานก่อนอ้างอิง


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 記事を検索

 おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文