φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน บทที่ 5 คำกริยานุเคราะห์
เขียนเมื่อ 2009/04/06 17:03
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42

บทที่ 5 คำกริยานุเคราะห์ (助動詞)


กริยานุเคราะห์คือคำที่วางไว้หน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์เพื่อแสดงถึง ความสามารถ, ความจำเป็น, ความปรารถนา, การบังคับ, การอนุญาต

 

คำที่จะพูดถึงต่อไปนี้ได้แก่ 能 会 可以 (应)该   不用  

 

1. ความสามารถ
ใช้ในความหมายว่า มีความสามารถที่จะทำได้

看中文报纸。
看中文報紙。
Ta1 neng2 kan4 Zhong1wen2 bao4zhi3

彼は中国語の新聞が読めます
เขาสามารถดูหนังสือพิมพ์ภาษาจีน

不能游一百米。
wo3 bu4 neng2 you2 yi4bai3 mi3

私は100メートル泳げません
ฉันไม่สามารถว่ายน้ำร้อยเมตร

 

2. เงื่อนไข
ยังใช้ในความหมายว่า เงื่อนไขสามารถทำได้

明天我出差。
Ming2tian1 wo3 neng2 chu1chai1

明日私は出張できます
พรุ่งนี้ฉันออกไปทำงานข้างนอกได้

不能抽烟。
不能抽煙。
Ni3 bu4 neng2 chou1 yan1

あなたはたばこを吸ってはいけません
เธอห้ามสูบบุหรี่

 

3.
ใช้ในความหมายว่า ทำเป็น สามารถทำได้ ใช้กับสิ่งที่ต้องหัดต้องฝึก

骑自行车。
騎自行車。
Ta1 hui4 qi2 zi4xing2che1

彼は自転車に乗れます
เขาขี่จักรยานเป็น

不会开车。
不會開車。
wo3 bu2 hui4 kai1che1

私は車の運転ができません
ฉันขับรถไม่เป็น

 

4. 可以
可以 ใช้ในความหมายว่า เป็นเงื่อนไขที่จะทำก็ได้ จะทำก็ไม่เป็นไร
โดยมากแล้ว กับ 可以 สามารถนำไปใส่แทนกันได้

这儿可以拍照吗?
這兒
可以拍照嗎?
Zher4 ke3yi3 pai1zhao4 ma?

ここで写真をとってもいいですか。
ที่นี่ถ่ายรูปได้มั้ย?

不可以迟到。
不可以遲到。
Ni3 bu4 ke3yi3 chi2dao4

あなたは遅刻してはいけません
เธอห้ามมาสาย

 

5. (应)该
(应)该 ใช้ในความหมายว่า โดยตามหลักเหตุผลแล้ว จะต้องทำ
ในภาษาพูด ปกติจะละ เหลือแค่

大家(应)该互相帮助。
大家
(應)該互相幫助。
Da4jia1 ying1gai1 hu4xiang1 bang1zhu4

みんな互いに助け合わねばなりません
ทุกคนต้องช่วงเหลือซึ่งกันและกัน

我们不(应)该浪費时间。
我們
不(應)該浪費時間。
Wo3men5 bu4 ying1gai1 lang4fei4 shi2jian1

私たちは時間を無駄にしてはいけません
พวกเราต้องไม่ปล่อยเวลาอย่างเปล่าประโยชน์

 

6.
ใช้ในความหมายว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำ
ส่วนในรูปปฏิเสธใช้ 不用 มีความหมายว่าไม่ต้องทำก็ได้

这个周末上班。
這個週末
上班。
Zhe4ge5 zhou1mo4 wo3 dei3 shang4ban1

この週末、私は出勤しなければなりません
สัปดาห์นี้ฉันต้องออกไปทำงาน

不用来。
不用來。

Ni3 bu2yong4 lai2

あなたは来なくてもいいですよ
เธอไม่ต้องมาก็ได้

 

7.
ใช้ในความหมายว่า ตั้งใจว่าต้องการทำ อยากทำ ตั้งใจจะทำ จำเป็นจะต้องทำ
ส่วนในรูปปฏิเสธใช้ 不用 มีความหมายว่าไม่ต้องทำก็ได้

我们打扫教室。
我們打掃教室。

Wo3men5 yao4 da3sao3 jiao4shi4

私たちは教室掃除しなくてはなりません
พวกเราจำเป็นต้องทำความสะอาดห้องเรียน

喝咖啡。
Wo3 yao4 he1 ka1fei1

私はコーヒーが飲みたいです
ฉันต้องการดื่มกาแฟ

不用买我给你。
不用買我給你。
Ni3 bu2yong4 mai3 wo3 gei3 ni3

買わなくてもいいよ、私があげるから
เธอไม่ต้องซื้อก็ได้ ฉันให้เธอ

 

8.
ใช้ในความหมายว่า อยากทำ

买手机。
買手機。
Wo3 xiang3 mai3 shou3ji1

私は携帯電話を買いたいです。
ฉันอยากซื้อโทรศัพท์มือถือ

不想喝牛奶。
Wo3 bu4 xiang3 he1 niu2nai3

私は牛乳を飲みたくありません
ฉันไม่อยากดื่มนม

 

9.
ใช้ในความหมายว่า จะทำ

做饭。
做飯

Ta1 ken3 zuo4 fan4
彼は進んでご飯を作ります。
เขาจะทำอาหาร

不肯拿行李
Ta1 bu4 ken3 na2 xing2li5
彼は荷物を持とうとしません
เขาไม่ได้จะถือสัมภาระ

 

คำศัพท์เพิ่มเติมในบทนี้
中文 Zhong1wen2 = ภาษาจีน
报纸 (報紙) bao4zhi3 = หนังสือพิมพ์
you2 = ว่ายน้ำ
mi3 = เมตร
出差 chu1chai1 = ไปทำงานข้างนอก
chou1 = ปล่อยออก, ดูด(บุหรี่)
烟 (煙) yan1 = ควัน, บุหรี่
骑 (騎) qi2, = ขี่
自行车 (自行車) zi4xing2che1 = จักรยาน
开车 (開車) kai1che1 = ขับรถ
拍照 pai1zhao4 = ถ่ายรูป
迟到 (遲到) chi2dao4 = มาสาย
大家 Da4jia1 = ทุกคน
互相 hu4xiang1 = ซึ่งกันและกัน
帮助 (幫助) bangzhu4 = ช่วยเหลือ
浪費 lang4fei4 ผลาญ, = ใช้อย่างสิ้นเปลือง
时间 (時間) shi2jian1 = เวลา
周末 (週末) zhou1mo4 = สัปดาห์
上班 shang4ban1 = ออกไปทำงาน
打扫 (打掃) da3sao3 = ทำความสะอาด
教室 jiao4shi4 = ห้องเรียน
手机 (手機) shou3ji1 = โทรศัพท์มือถือ
牛奶 niu2nai3 = นมวัว
zuo4 = ทำ
饭 (飯) fan4 = อาหาร, ข้าว
na2 = ถือ
行李 xing2li5 = สัมภาระ-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ภาษาศาสตร์ >> เรียนภาษา
-- ภาษาศาสตร์ >> ภาษาจีน >> ภาษาจีนกลาง

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文