φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน บทที่ 7 คำวิเศษณ์
เขียนเมื่อ 2009/08/28 17:06
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42

บทที่ 7 คำวิเศษณ์ (副詞)

คำวิเศษณ์นั้นมีไว้สำหรับวางไว้หน้าคำคุณศัพท์หรือคำกริยาในภาคแสดงของประโยคเพื่อขยายความ แสดงถึงระดับหรือสภาพ

ประธาน+คำวิเศษณ์+ภาคแสดง (ซึ่งอาจขึ้นต้นด้วยคำกริยาหรือคำคุณศัพท์)

川菜非常辣。
Chuan1cai4 fei1chang2 la4

四川料理は非常に辛い。
อาหารเสฉวนเผ็ดมากๆ

经常玩电子游戏。
經常玩電子游戲。

Ta1 jing1chang2 wan2 duan4zi3 you2xi4

彼はいつもゲーム機で遊んでいます。
เขาเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นประจำ

*สังเกตได้ว่าปกติจะวางไว้หน้าภาคแสดง ซึ่งต่างจากภาษาไทยซึ่งส่วนใหญ่จะไว้ท้ายสุดของประโยค

 

คำวิเศษณ์นั้นมีไว้แสดงถึงความถี่หรือเวลา ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้แสดงรูปปฏิเสธ หรือแสดงถึงความรู้สึกของผู้พูดด้วย

 

ต่อไปจะมาดูกันว่าคำวิเศษนั้นมีเช่นคำอะไรบ้าง

1. hen3 = มาก
ใช้แสดงถึงระดับ (แต่บางครั้งก็เป็นคำที่ใส่ไว้เป็นพิธี ไม่ได้มีความหมายอะไร)

喜欢听音乐。
喜歡聽音樂。

Wo3 hen3 xi3huan5 ting1 yin1yue4

私は音楽を聴くのが(とても)好きです。
ฉันชอบฟังเพลง (มาก
)

 

2. 非常 fei1chang2 = มากๆ
ใช้แสดงถึงระดับ

儿子非常健康。
兒子非常健康。

Er2zi5 fei1chang2 jian4kang1

息子は非常に健康です。
ลูกชายสุขภาพดีมากๆ

 

3. 特别 (特別) te4bie2 = เป็นพิเศษ
ใช้แสดงถึงระดับ

这个包特别便宜。
這個包特別便宜。

zhe4ge5 bao1 te4bie2 pian2yi5

この鞄は特に安いです。
กระเป๋าใบนี้ถูกเป็นพิเศษ

 

4. zui4 = มากที่สุด
ใช้แสดงถึงระดับ

喜欢踢足球。
喜歡踢足球。

ta1 zui4 xi3huan5 ti1 zu2qiu2

彼はサッカーをするのが最も好きです。
เขาชอบเตะฟุตบอลมากที่สุด

 

5. bu4 (bu2)= ไม่
ใช้ในรูปปฏิเสธ (จากมุมมองของตัวเอง หรือความตั้งใจของตัวเอง)

去大学。
去大學。

Wo3 bu4 qu2 da4xue2

私は大学へ行きません
ฉันไม่ไปมหาวิทยาลัย

 

6. 没 (沒) mei2 = 没 (沒) mei2you3 = ไม่มี, ไม่ได้ทำ
ใช้ในรูปปฏิเสธ(มุมมองทั่วไป หรือเรื่องในอดีต)

上次他没有喝啤酒。
上次他沒有喝啤酒。

Shang4 ci4 ta1 mei2you3 he1 pi2jiu3

前回、彼はビールを飲みせんでした。
ครั้งก่อนเขาไม่ได้ดื่มเบียร์

 

7. dou1 = ทั้งหมด, ก่อนแล้ว
ใช้บอกขอบเขตหรือบอกเวลา

他们去。
他們去。

Ta1men5 dou1 qu4

彼らはみんな行きます。
พวกเขาไปทุกคน

 

8. zhi3 = แค่...เท่านั้น
ใช้บอกขอบเขต

知道她电话号码。
知道她電話號碼。

Wo3 zhi3 zhi1dao5 ta1 de5 dian4hua4 hao4ma3

私は彼女の電話番号だけ知っています。
ฉันแค่รู้หมายเลขโทรศัพท์ของเขาเท่านั้น

 

9. 己经 (己經) yi3jing5 = เคย, แล้ว, มาก่อนแล้ว, ก่อนหน้านี้
ใช้แสดงถึงเวลา

己经去过西安。
己經去過西安。

Wo3 yi3jing5 qu4guo5 Xi1an1

私はすでに西安へ行ったことがあります。
ฉันเคยไปซฺชีอานมาแล้ว

 

10. 刚刚 (剛剛) gang1gang1 = 刚 (剛) gang1 = กำลังเพิ่ง, เพิ่งจะ, กำลังจะ, พอดี
ใช้แสดงถึงเวลา

刚刚收到你的传真。
剛剛收到你的傳真。

Wo3 gang1gang1 shou1dao4 ni3 de5 chuan2zhen1

私はたった今あなたのファックスを受け取りました。
ฉันกำลังเพิ่งได้รับโทรสารของเธอ

回来。
回來。

Ta1 gang1 hui2lai5

彼は帰ってきたばかりです。
เขากำลังเพิ่งกลับมา

 

11. jiu4 = เดี๋ยวนี้, ทันที
ใช้แสดงถึงเวลา

给他打电话。
給他打電話。

Wo3 jiu4 gei3 ta1 da3 dian4hua4

私はすぐ彼に電話をします。
ฉันจะไปโทรศัพท์หาเขาเดี๋ยวนี้

 

12. cai2 = เพิ่งจะ, จึงจะ
ใช้แสดงถึงเวลา

他现在起床。
他現在起床。

Ta1 xian2zai4 cai2 qi3chuang2

彼は今になってやっと起きました。
ตอนนี้เขาจึงเพิ่งจะตื่น

 

13. you4 = อีกแล้่ว
ปกติจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไปแล้ว

来了。
來了。

Ta1 you4 lai2 le5

彼は来ました。
เขามาอีกแล้ว

 

14. zai4 = อีก
ปกติจะใช้กับเรื่องที่ยังมาไม่ถึง

我明天来。
我明天來。

Wo3 ming2tian1 zai4 lai2

明日来ます。
พรุ่งนี้ฉันจะมาอีก

 

15. 还 (還) hai2 = อีก, เพิ่มอีก, ยิ่งกว่านี้
ใช้แสดงถึงความถี่, ขอบเขต, เวลา, ระดับ

要什么?
要甚麼?

Ni3 hai2 yao4 shen2me5?

ほかに何が要りますか。
เธอต้องการอะไรอีกมั้ย?

 

16. 经常 (經常) jing1chang2 = บ่อยๆ, เป็นประจำ
ใช้แสดงถึงความถี่

经常来我家。
經常來我家。

Ta1 jing1chang2 lai2 wo3 jia1

彼はよく私の家に来ます。
เขามาบ้านฉันเป็นประจำ

 

รวมศัพท์เพิ่มเติมในบทนี้
川菜 Chuan1cai4 = อาหารเสฉวน
la4 = เผ็ด
wan2 = เล่น
电子游戏 (電子游戲) duan4zi3you2xi4 = เกมคอมพิวเตอร์, วีดีโอเกม
喜欢 (喜歡) xi3huan5 = ชอบ
听 (聽) ting1 = ฟัง
音乐 (音樂) yin1yue4 = ดนตรี
健康 jian4kang1 = สุขภาพ, สุขภาพดี
bao1 = กระเป๋า, หีบห่อ
便宜 pian2yi5 = ถูก, สะดวก
ti1 = เตะ, เล่น(ฟุตบอล)
足球 zu2qiu2 = ฟุตบอล
大学 (大學) da4xue2 = มหาวิทยาลัย
啤酒 pi2jiu3 = เบียร์
知道 zhi1dao5 = รู้, เข้าใจ
电话 (電話) dian4hua4 = โทรศัพท์
过 (過) guo5 = เคย
西安 Xi1an1 = ซฺชีอาน (ชื่อเมืองเมืองหนึ่งในจีน อยู่ในมณฑลส่านซฺชี)
收到 shou1dao4 = ได้รับ
传真 (傳真) chuan2zhen1 = โทรสาร
da3 = ตี, เจาะ, เคาะ, กวน, ทา, พิมพ์, ตัก, ผูก, ส่งหรือรับเอกสาร
起床 qi3chuang2 = ตื่นนอน
什么 (甚麼) shen2me5 = อะไร, ใคร, บางอย่าง-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ภาษาศาสตร์ >> เรียนภาษา
-- ภาษาศาสตร์ >> ภาษาจีน >> ภาษาจีนกลาง

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文