φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน บทที่ 9 คำช่วย
เขียนเมื่อ 2009/09/26 17:11
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42

บทที่ 9 คำช่วย (助詞)

คำช่วย คือคำที่วางไว้หลังคำศัพท์หรือข้อความเพื่ออธิบายเพิ่มเติม หรือแสดงถึงอารมณ์หรือลักษณะคำพูด
แบ่งออกเป็น
1. คำช่วยแสดงสภาพการกระทำ
2. คำช่วยเติมเต็ม
3. คำช่วยเสริมอารมณ์

 

1. คำช่วยแสดงสภาพการกระทำ
ด้านหลังคำกริยานั้น สามารถเติม 着・了・过 เข้าไปเพื่อบอกถึงสภาพของการกระทำได้
กำลังดำเนินอยู่ : = กำลัง
เสร็จสิ้นไปแล้ว : = แล้ว
เคยผ่านมาแล้ว : = เคย

 

1.1 ไว้หลังคำกริยาเพื่อบอกว่าอยู่ในสภาพที่ทำสิ่งนั้นทิ้งไว้แล้ว หรือยังคงอยู่ในสภาพนั้น
ประธาน+กริยา+(+)

บ่อยครั้งที่มักจะใส่คำช่วย ซึ่งเป็นคำที่บอกถึงว่ากริยากำลังดำเนินอยู่ เอาไว้ท้ายประโยค

门开呢。
門開
呢。

Men2 kai1zhe5 ne5
ドアは開いています
ประตูเปิดอยู่

黑板上写英文单词。
黑板上寫
英文單詞。

Hei1ban3 shang4 xie3zhe5 Ying1wen2 dan1ci2
黒板に英単語が書いてあります
บนกระดานดำมีคำภาษาอังกฤษเขียนอยู่

 

1.2 ไว้หลังคำกริยาเพื่อบอกว่าการกระทำได้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว
ประธาน+กริยา+
+เป้าหมายที่มีส่วนขยายเพิ่มเติม
ประธาน+กริยา+()+เป้าหมายเดี่ยวๆ+

ในกรณีที่ท้ายประโยคมี ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำช่วยเสริมอารมณ์ อยู่แล้ว อาจละ ได้
เกี่ยวกับเรื่องคำช่วยเสริมอารมณ์นั้นจะกล่าวถึงอีกทีตอนท้ายบท

我买两条裤
我買兩條褲子

Wo3 mai3le5 liang3 tiao2 ku4zi5
私は2本のズボンを買いました
ฉันซื้อกางเกง 2 ตัวแล้ว

我买()裙子了。
我買()裙子了。

Wo3 mai3(le5) qun2zi5 le5
私はスカートを買いました
ฉันซื้อกระโปรงแล้ว

 

1.3 รูปปฏิเสธของ จะใช้คำว่า หรือ 没有
จะไม่ใช้ในรูปปฏิเสธ
ประธาน+กริยา+
+เป้าหมายที่มีส่วนขยายเพิ่มเติม
ประธาน+没 (有)+กริยา+เป้าหมายที่มีส่วนขยายเพิ่มเติม

我看她的脸。
我看她的臉。

Wo3 kan4le5 ta1 de5 lian3
私は彼女の顔を見ました
ฉันมองหน้าของเขาแล้ว

看她的女儿。
看她的女兒。

Wo3 mei2 kan4 ta1 de5 nu:3er2
私は彼女の娘を見ませんでした
ฉันไม่ได้มองหน้าลูกสาวของเขา

 

1.4 วางไว้หลังคำกริยาเพื่อบอกว่าเป็นสิ่งที่เคยทำมาแล้ว
ในรูปปฏิเสธจะเติม หรือ 没有 ไว้ข้างหน้า
ประธาน+กริยา++เป้าหมาย
ประธาน+没 (有)+กริยา++เป้าหมาย

我去青岛。
我去青島。

Wo3 qu4guo5 Qing1dao3
私は青島へ行ったことがあります
ฉันเคยไปชิงเต่า

大连。
大連。

Wo3 mei2 qu4guo5 Da4lian2
私は大連へ行ったことがありません
ฉันไม่เคยไปต้าเหลียน

 

2. คำช่วยเติมเต็ม
的・地・得 ใช้ขยายความกริยา,คุณศัพท์,คำนาม
อ่านออกเสียง de5 เหมือนกันหมด แต่มีกรณีการใช้ที่ต่างกัน ดังนั้นต้องแบ่งแยกให้ดี
[~+คำนาม] ความเป็นเจ้าของ หรือขยายลักษณะของคำนาม
[~+ภาคแสดง] ขยายลักษณะของภาคแสดง
[กริยา,คุณศัพท์+~] แสดงระดับของกริยาหรือคุณศัพท์

照相机。
照相機。

Wo3 de5 zhao4xiang4ji1
カメラ。
กล้องถ่ายรูปของฉัน

慢慢说。
慢慢說。

Man4man4 de5 shuo1
ゆっくり話す。
พูดอย่างช้าๆ

太快。
太快。

Shuo1 de tai4 kuai4

話すのが早すぎる。
พูด (ได้) เร็วเกินไป

 

2.1 แสดงความเป็นเจ้าของ หรือขยายคำที่อยู่ข้างหลัง
คำนาม++(คำนาม)
กริยา/คุณศัพท์
++(คำนาม)

ถ้าคำนามที่อยู่ข้างหลังเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว สามารถละไว้ไม่ใส่ก็ได้

这是?
這是?

Zhe4 shi4 shui2 de5

これはですか。
นี่คือของใคร?

她是很活泼女孩子。
她是很活潑女孩子。

Ta1 shi4 hen3 huo2po5 de5 nu:3hai2zi5

彼女はとても活発女の子です。
เขาเป็นเด็กผู้หญิงที่ดูร่าเริงมาก

 

2.2 ขยายกริยาหรือคุณศัพท์ที่อยู่ข้างหลัง บอกถึงสภาพหรือระดับอย่างชัดเจน
คำขยาย++กริยา/คุณศัพท์

不停说话。
不停說話。

Ta1 bu4 ting2 de5 shuo1hua4

彼は休まず話しています。
เขาพูดอย่างไม่หยุดพัก

这里的风景非常美丽。
這裡的風景非常美麗。

Zhe4li3 de5 feng1jing3 fei1chang2 de5 mei3li4

ここの風景は非常美しい。
ทิวทัศน์ที่นี่สวยงามอย่างมาก

 

2.3 วางไว้หลังกริยาหรือคุณศัพท์ ใช้เติมเต็มบอกถึงระดับหรือผลลัพธ์อย่างชัดเจน
กริยา/คุณศัพท์++ส่วนเติมเต็ม

กรณีที่เป็นกริยาที่มีกรรมตามหลังมาด้วย จะต้องซ้ำคำกริยา แต่คำกริยาข้างหน้าอาจละไว้ได้

他(写)字写很好
他(寫)字寫很好

Ta1 (xie3) zi4 xie3 de5 hen3 hao3

彼は字を書くのが上手です
เขาเขียนอักษร (ได้) เก่ง

她昨天来很晚
她昨天來很晚

Ta1 zuo2tian1 lai2 de5 hen3 wan3

彼女は昨日来るのがとても遅かった
เมื่อวานเขามา (ได้) สายมาก

 

3. คำช่วยเสริมอารมณ์
คือคำที่แสดงถึงอารมณ์ของผู้พูดใส่ลงไปในประโยคเช่นในประโยคบอกเล่า,คำสั่ง,คำถาม,อุทาน เป็นต้น

 

3.1 ในประโยคบอกเล่า 的・啊・了

3.1.1 de5 แสดงถึงความรู้สึกที่ชี้ชัดแน่นอน,รับรอง

我一定要去
Wo3 yi1ding4 yao4 qu4 de5

私は必ずいくつもり
ฉันต้องไปแน่นอนล่ะ

3.1.2 a5 แสดงถึงการเห็นพ้อง,สนับสนุน,เร่งให้ทำ

你快说
你快說

Ni3 kuai4 shuo1 a5

早く逝って
พูดเร็วๆนะ

3.1.3 le5 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาใหม่

孩子长大
孩子長大

Hai2zi5 zhang3da4 le5

子どもは大きくなりました
เด็กโตขึ้นแล้ว

 

3.2 ในประโยคคำสั่ง 吧・了

3.2.1 ba5 แสดงความรู้สึกเชื้อเชิญ,เตือน

你也来
你也來

Ni3 ye3 lai2 ba5

あなたもいらっしゃい
เธอก็มาเถอะ

3.2.2 le5 แสดงความรู้สึกห้าม

你别跑
你別跑

Ni3 bie2 pao3 le5

走らないで
เธออย่าวิ่งเลย

 

3.3 ในประโยคคำถาม 吗・呢・吧

3.3.1 吗 (嗎) ma5 วางไว้หลังประโยคบอกเล่า ทำให้กลายเป็นประโยคคำถาม

你知道?
你知道?

Ni3 zhi1dao5 ma5

あなたは知っています
เธอรู้มั้ย?

北京的秋天涼快?
北京的秋天涼快?

bei3jing1 de5 qiu1tian1 liang2kuai5 ma5?

北京の秋は涼しいです
ฤดูใบไม้ร่วงของปักกิ่งเย็นสบายมั้ย?

3.3.2 ne5 วางไว้ท้ายประโยคคำถาม เพื่อเร่งคำตอบจากคู่สนทนา

你该怎么办?
你該怎麼辦?

Wo3 gai1 zen3me5 ban4 ne5

私はどうすればいいのでしょうか
ฉันควรทำยังไงดีล่ะ?

我吃饭了?
我吃飯了
?
Wo3 chi1 fan4 le5 ni3 ne5

私はご飯を食べました。あなたは (食べましたか)
ฉันกินข้าวแล้ว เธอล่ะ? (กินหรือยัง)

3.3.3 ba5 แสดงถึงการคาดคะเน

你喜欢她?
你喜歡她?

Ni3 xi3huan4 ta1 ba5

彼女のことが好きなんでしょう
เธอชอบเขาสินะ?

 

3.4 ในประโยคอุทาน 啊・了

3.4.1 a5 แสดงถึงความรู้สึกชื่นชม,แปลกใจ

她真热情!
她真熱情!

Ta1 zhen1 re4qing2 a5

彼女は本当に親切です
เขาใจดีจริงๆเลย

3.4.2 le5 ใช้ในรูป 太・・・了แสดงถึงความรู้สึกชื่นชม,แปลกใจ

这个
這個

Zhe4ge5 tai4 gui4 le5

これは値段が高過ぎます
นี่มันแพงเกินไปแล้ว

 

รวมศัพท์เพิ่มเติมในบทนี้
门 (門) men2 = ประตู
开 (開) kai1 = เปิด, เริ่ม
黑板 hei1ban3 = กระดานดำ
英文 Ying1wen2 = ประโยคภาษาอังกฤษ
单词 (單詞) dan1ci2 = คำ
条 (條) tiao2 = (ลักษณนาม ดูในบทที่ 10)
(子) ku4zi5 = กางเกง
裙子 qun2zi5 = กระโปรง
脸 (臉) lian3 = ใบหน้า
女儿 (女兒) nu:3er2 = ลูกสาว
青岛 (青島) Qing1dao3 = ชิงเต่า(เมืองหนึ่งในมณฑลซานตง)
大连 (大連) Da4lian2 = ต้าเหลียน(เมืองหนึ่งในมณฑลเหลียวหนิง)
照相机 (照相機) zhao4xiang4ji1 = กล้องถ่ายรูป
慢慢 man4man4 = อย่างช้าๆ
说 (說) shuo1 = พูด
tai4 = เกินไป
kuai4 = เร็ว
活泼 (活潑) huo2po5 = กระตือรือร้น, มีชีวิตชีวา
女孩子 nu:3hai2zi5 = เด็กผู้หญิง
ting2 = หยุดพัก
说话 (說話) shuo1hua4 = พูด, คุย, สนทนา
风景 (風景) feng1jing3 = ทิวทัศน์
美丽 (美麗) mei3li4 = สวย
wan3 = สาย
一定 yi1ding4 = แน่นอน
长大 (長大) zhang3da4 = เติบโตขึ้น
ye3 = ก็
别 (別) bie2 = อย่า
pao3 = วิ่ง
秋天 qiu1tian1 = ฤดูใบไม้ร่วง
涼快 liang2kuai5 = เย็นสบาย
办 (辦) ban4 = ทำ, จัดการ, ดำเนิน
zhen1 = จริงๆ, อย่างแท้จริง
热情 (熱情) re4qing2 = ใจดี, โอบอ้อม, กระตือรือร้น
贵 (貴) gui4 = แพง, ชั้นสูง-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ภาษาศาสตร์ >> เรียนภาษา
-- ภาษาศาสตร์ >> ภาษาจีน >> ภาษาจีนกลาง

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文